Vebjørn Horsfjord

Alder: 48
  RSS

Om Vebjørn

Førsteamanuensis i religion ved Høgskolen i Innlandet (Hamar). Har arbeidet med kirke, samfunn og religionsmøte på fulltid siden 2000.

Følgere

Unødig rød klut

Publisert over 3 år siden - 6 visninger

Fagfolk opplever ofte at nyansene forsvinner på veien fra veloverveide uttalelser til avisenes overskrifter. Det må vi nok som regel akseptere. Men akkurat her fungerer «flerreligiøs gudstjeneste» som en rød klut for mange, og det med dårlig dekning i saken. Ordet leder tankene til tilbedelse og lovprisning av Gud på tvers av religionsgrenser. Det vil mange av oss vegre oss mot. Men det er lang tradisjon for at prekenen i noen tilfeller kan gi mer rom for undring og utforskning enn det gudstjenesten som helhet skal gi. Både ordføreren, lederen av bondekvinnelaget, en kunstner eller en imam kan stimulere den undringen uten at gudstjenesten som helhet undergraves som nettopp guds-tjeneste.

Gå til kommentaren

Ja, også omvendt

Publisert nesten 5 år siden - 4 visninger
Gunnar Haaland – gå til den siterte teksten.
Jeg bare lurer på: Har det i kirken kanskje også vært litt TF mot MF, Studentforbund mot Skolelag,

Du har naturligvis helt rett, Gunnar. Jeg mener absolutt at dette har vært gjensidig. Det var det jeg mente å si. Kanskje spilte underbevisstheten meg et puss i det jeg trodde jeg fant en slags rytme i språket i den setningen du kommenterer.

Poenget er: La Presteforeningen få være et sted for alle prester. De som nå opplever seg som mindretall, bør bli værende og arbeide innenfra heller enn å trampe ut og slamre med dørene. En annen sak er at jeg håper de ikke vinner fram i denne saken, men det må vi avgjøre gjennom organisasjonsdemokratiet.

Gå til kommentaren

terminologi

Publisert rundt 6 år siden - 7 visninger

Til Arild Nordby som skrev: "De snakker om "Intoleranz" og "Diskriminierung", og det er noe ganske annet enn "Verfolgung". Og, det vet du utmerket godt. Derfor driver du med løgn"

Dokumentasjonsarkivet er litt utydelige i sin bruk av terminologi. På den ene siden sier de at man må skjelne mellom "persecution", "intolerance" og "discrimination". På den annen side sier de som innledning til årsrapporten for 2011 om intoleranse og diskriminering at "this is technically a form of persecution".

 

Gå til kommentaren

Kristne konvertitter

Publisert rundt 6 år siden - 7 visninger
Det finnes rapporter og studier i tillegg til dokumentarene som viser disse menneskenes eksistens. De to dokumentarene er nok ikke

Det er ikke meningen å fare lettvint over forfølgelse av kristne konvertitter fra islam, Mohamed Abdishazan. Grunnen til at jeg ikke er opptatt av det i denne omgang, er at utgangspunktet for mitt innlegg var arbeidet til den konkrete organisasjonen Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen in Europa. De driver en nettside og utgir årsrapporter som skal dokumentere at kristne blir forfulgt i Europa. Jeg mener altså at rapportene de gir ut, nærmest viser det motsatte, og jeg er opptatt av at påstanden om en utbredt (og til dels statlig støttet) "kristianofobi" i Europa brukes politisk.

Det interessante er at Dokumentasjonsarkivet ikke er det minste interessert i konvertitter. I årsrapporten for 2011 er de overhodet ikke nevnt. Og i den samlingen av eksempler på diskriminering av kristne i Europa som man kan søke i på nettsidene, er det to av de i alt 795 sakene som gjelder konvertitter. Én av disse to sakene gjelder at en advokat i USA som hadde saken til en konvertitt, fikk sin nettside hacket.

Den diskusjonen om kristianofobi som Dokumentasjonsarkivet inviterer til, dreier seg altså ikke om konvertitter, og derfor har jeg heller ikke diskutert deres situasjon i denne omgang. Det betyr ikke at den ikke er verd å diskutere i andre sammenhenger.

Gå til kommentaren

Det finnes unntak

Publisert rundt 6 år siden - 5 visninger

Her var flere tankevekkende kommentarer. 

Mitt poeng er at det er stor forskjell på det å møte motstand når man hevder bestemte politiske synspunkter i offentligheten (for eksempel om abort eller homofili) på den ene siden, og det å bli forfulgt på grunn av sin religion på den andre. Denne forskjellen blir tåkelagt når man bruker ord som "kristianofobi" eler liknende. Slike ord kan lett brukes til å stemple meningsmotstandere.

Når det er sagt, er det klart at man skal arbeide for et debattklima der folk tør å si det de mener. Selv applauderte jeg da Nina Karin Monsen fikk Fritt Ords pris, selv om jeg er uenig i mye av det hun står for. Vi trenger stemmer som hennes. Hun har også møtt mange ubehageligheter som hun burde vært spart for, men jeg synes det blir merkelig å kalle det hun opplever for diskriminering på grunn av religion.

Muhamed Abishazans poeng med kristne konvertitter i Europa hadde jeg ikke i tankene da jeg skrev, rett og slett fordi Dokumentasjonsarkivet heller ikke later til å være særlig opptatt av dem. Men det er viktig, og det kan godt være at denne gruppen utgjør et unntak. Forholdene for kristne konvertitter er noe jeg gjerne skulle visst mer om. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Den radikale folkekirka
av
Tor Berger Jørgensen
rundt 15 timer siden / 459 visninger
7 kommentarer
Den gule flod
av
Tom Holta Heide
rundt 15 timer siden / 294 visninger
0 kommentarer
Opp med hodet
av
Ingrid Vik
rundt 16 timer siden / 459 visninger
0 kommentarer
En viktig pris i vår samtid
av
Vårt Land
rundt 16 timer siden / 285 visninger
2 kommentarer
Det åpne sinn som religiøst ideal
av
Farhan Shah
rundt 16 timer siden / 121 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Debatten og dei gode gjerningane
rundt 2 timer siden / 562 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
De som vokter de som vokter hyrden
rundt 2 timer siden / 485 visninger
Morten Andreassen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 2 timer siden / 7442 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Tilsyn med vitnesbyrd
rundt 3 timer siden / 548 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 3 timer siden / 1193 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 3 timer siden / 1193 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Tilsyn med vitnesbyrd
rundt 3 timer siden / 548 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 3 timer siden / 1193 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Tilsyn med vitnesbyrd
rundt 4 timer siden / 548 visninger
Raymond Wedø kommenterte på
Tilsyn med vitnesbyrd
rundt 4 timer siden / 548 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Debatten og dei gode gjerningane
rundt 4 timer siden / 562 visninger
Rune Tveit kommenterte på
Tilsyn med vitnesbyrd
rundt 4 timer siden / 548 visninger
Les flere