Arne B. Varmedal

Alder: 50
  RSS

Om Arne


Kantor/organist, utdannet i Oslo, Stuttgart og Boston.

Sønn av begge mine foreldre, storebror til 5 og så langt onkel til 16, alt sammen helt ufortjent.

www.dagsavisen.no/nyemeninger/varmedal/
varmedal.blogspot.no

Følgere

Sørgelig avskjed med Wenche Foss

Publisert over 8 år siden

Aller først: Stor takk til domkantorene i Oslo domkirke for at dere, som musikalsk ansvarlige, gjorde alt dere kunne for å hindre den musikalske medvirkningen av Wenche Foss i form av lydopptak, i hennes egen begravelse, for det gjorde dere vel?

Som kirkemusiker/organist er ønsker om bruk av musikk "på boks" en problemstilling som stadig oftere dukker opp.  Særlig vanskelig kan dette bli i møte med de pårørende/begravelsesbyrået sine ønsker i forbindelse med en begravelse.  Etter påtrykk fra byrået var dette nylig tema på møte i soknerådet: altså bruk av musikk "på boks".  Argumentene for å tillate dette er forutsigbare og det finnes heller ingen grenser i dag for hva som er teknisk mulig, noe gårsdagelsens bisettelse fra Oslo domkirke for meg var et skrekkens eksempel på.

Arbeidsgiver konstaterte nylig at ifølge Alterboken var det kantor som var musikalsk ansvarlig og altså måtte godkjenne all bruk av musikk.  På en måte hadde det vært lettere om kantor ikke hadde noe han/hun skulle ha sagt?  Da hadde jeg i alle fall sluppet å havne i en situasjon hvor jeg kan oppfattes som "vanskelig prinsipprytter", men heller det enn opportunist.

For meg handler dette ikke om personlige preferanser hva gjelder musikkstil eller form, slik noen synes å være raskt ute med å konkludere.  Min private platesamling spenner fra heavy metal til gregoriansk munkesang.  Mitt hovedargument er at i en levende kirke, med et levende budskap og levende mennesker som forsøker, etter beste evne, å jobbe der, er det en falitterklæring å tillate bruke av musikk/tale "på boks" eller plastikkblomster på alteret, for den del.

Etter gårsdagen kommer min hverdag som kirkemusikalsk ansvarlig i alle fall ikke til å bli lettere, for dette vil garantert øke trykket og presset om at alt som teknisk sett er mulig bør tillates, for "vi i kirken" skal jo være de siste til å gjøre forskjell på "høy og lav".

Hvor skal dette ende?  Biskop Gunnar Stålsett som "fra kisten" holder minnetalen over seg selv?

Hvorfor ikke? 

Gå til innlegget

Kjønnets livsfarlige makt

Publisert over 8 år siden

Medhaugsaken er bare et av svært mange eksempler på dette. ”Uskyldig inntil det motsatte er bevist”, må for Jan Birger Medhaug og mange andre, fortrinnsvis menn, fortone seg som en tom floskel.

Fra den ene grøfta bestående av mistro, skepsis og fortielse av påstander om overgrep er veien kort over til den andre: alle, spesielt kvinner, som hevder seg utsatt for et overgrep har krav på å bli trodd.  Enkelte, som Valgerd Svarstad Haugland, kan bli så ivrige etter å framstå som forsvarer av ”den svakestes rett”, at de mer enn gjerne kommer rettssystemet i forkjøpet.

 

En kvinnelig biskop opptrådte for en tid tilbake tilsynelatende resolutt og handlekraftig, etter at en prest i media ble anklaget for å ha mottatt privat lån fra en avdød kvinne han også hadde vært sjelesørger for.  Han ble satt under politietterforskning, noe som endte med henleggelse som ”intet straffbart forhold”.  Lenge før den tid hadde biskopen imidlertid gitt presten ”avskjed i nåde” og en svært lite ærerik førtidspensjonering.

 

En kvinnelig prost fikk derimot erfare varm omsorg fra sin mannlige biskop og fortsette i tjenesten etter å ha blitt straffedømt for kjøring i pillerus.  Forbilledlig omsorg, etter min mening, selv om kjøring i pillerus kan få langt mer alvorlige konsekvenser enn et privat lån, eller ”å filme noen naken”, eller gjøre et lydopptak av en offentlig handling, riktignok uten sokneprestens tillatelse.

 

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread135787

 

En kvinnelig prest påstod i en rapport at hun hadde ”hyperventilert” etter en privat samtale med en medarbeider.  Hva skulle påstanden være ”bevis” for, og hvilke mistanker og fantasier kunne det sette i gang hos hennes omgivelser i forhold til hva hennes mannlige medarbeider av det motsatte kjønn egentlig hadde utsatt henne for?  Mange hyperventilerer bare de ser en eddderkopp, frosk eller meitemark.  Er riktig løsning da å eliminere disse krypene?

 

Menn:  Vær på vakt!  Det kan være en kvinne i nærheten….!

 

(Med fare for å bli stemplet som ”kvinnefiendtlig”, hvilket jeg håper min fantastiske, kvinnelige mor og 3 søstre kan avkrefte….)   ;-)

Gå til innlegget

Sjefredaktør Simonnes og schizofreni

Publisert over 8 år siden

Vil med dette oppfordre ansvarlig redaktør og alle hans lesere som ikke har reagert på hans famøse nettleder ”Smittsom avis-schizofreni” til å la seg opplyse ved å se dokumentaren ”Indian Summer” på NRK2 i morgen kveld.

Jeg har selv ikke sett dokumentaren, men har likevel håp om at han og likesinnede etterpå vil tenke seg litt bedre om før de viderefører sine fordommer og uvitenhet rettet mot en allerede utsatt gruppe av lidende mennesker.

 

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat9/thread134207/

Gå til innlegget

Er Gud tunghørt?

Publisert over 9 år siden

Spørsmålet stilles med bakgrunn i henstillingen som har kommet fra biskopen(e?) om at kirkeklokkene skal slå 12 slag førstkommende søndag under gudstjenestenes forbønn for å symbolisere alvoret for klimaet i verden i forbindelse med klimatoppmøtet i København.

Jeg tar ikke stilling til galt eller riktig standpunkt i dette spørsmålet, men det kan ikke være særlig tvil om at dette også er et politisk spørsmål som professorer og eksperter har svært forskjellig oppfatning om.

Kirkeklokkene brukes vanligvis for å markere når gudstjenester og kirkelige handlinger starter og ender, eller når en kiste senkes i jorden i forbindelse med gravferd. Kirkeklokkene benyttes også til å markere starten på de største kristne høytidene, som påske, jul og pinse. Ellers kan klokkene muligens benyttes som varsling ved enkelte ekstremsituasjoner og katastrofer etc., men det vet sikkert andre mer om enn undertegnede.

Dersom man åpner for en ny praksis hvor kirkeklokkene kan benyttes til å markere politisk «riktige» standpunkter på det til en hver tid gjeldende sted/menighet, kan listen bli ganske lang. Det kan jo også faktisk tenkes at det som er opplest og vedtatt som riktig standpunkt i en menighet, ikke nødvendigvis er det i nabomenigheten. Som eksempler kan nevnes:

for/mot den nye ekteskapsloven

for/mot abortloven

for/mot fri innvandring kontra innstramming av dagens praksis

for/mot oljeutvinning i Lofoten

for/mot homofil praksis

for/mot krigføring i Afghanistan

for/mot Israels politikk ovenfor palestinerne

for/mot oppdrettsnæringen, som mange mener utgjør en trussel mot villaksen/Skaperverket

for/mot vindmøller

for/mot avgift på biodiesel

Til slutt et radikalt forslag/eksempel som utvilsomt vil kunne berge millioner av mennesker som befinner seg i «tolvte time» i forhold til sultedøden: 10% av BNP til utviklingshjelp i stedet for dagens «puslete» ca. 1%...!

Kirken vil selvfølgelig også stå ovenfor en utfordring i forhold til omgivelsene i forhold til å kommunisere hvorfor man i hvert enkelt tilfelle tar i bruk kirkeklokkene på nye måter, og om det er fordi man er for eller mot noe.

Når det gjelder Guds hørsel kan jeg vanskelig se at det finnes noe teoretisk eller teologisk belegg for nødvendigheten av å ta slike virkemidler i bruk. At mange mennesker kan ha grunn til å oppleve Gud som tunghørt blir en helt annen sak.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
26 dager siden / 3620 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
20 dager siden / 2554 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
20 dager siden / 1873 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
5 dager siden / 1869 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
17 dager siden / 1716 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
5 dager siden / 1644 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
14 dager siden / 1414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere