Nelly Bjerketvedt

Alder: 59
  RSS

Om Nelly

Hjertesakene mine er menneskeverd, miljøvern og demokrati. Et livsmotto kan kansje være: Det motsatte av Kjærlighet, er ikke hat, men likegyldighet!

Følgere

All you need is... love?

Publisert over 10 år siden

All you need is love!

Love is all you need...

Jeg har fått mange kommentarer på innlegget "Trenger vi Far?" og det har forsåvidt vært mye av den samme debatten under Kristian Kahrs innlegg "Legg ned sædbankene". Noe av det som går igjen i diskusjonen rundt assistert befruktning ved sæddonor er.. 1) påstander om at undertegnede mener at lesbiske og homofile ikke kan tilby barn en god oppvekst, og 2) barn trenger ikke først og fremst en far, men at det er ønsket og elsket.

For å presisere fra starten av, jeg tviler IKKE på homofile og lesbiske menneskers evne til å gi et barn omsorg og gode oppvekstkår på flere plan. Det er ikke det denne debatten handler om, slik jeg ser det. Jeg er derimot opptatt av barnets behov, barnets rettigheter - og mener at det å planlegge et barns liv og oppvekst UTEN en tilstedeværende Far, det er å diskriminere og krenke barnet! Noen mener at det er å nedvurdere og diskriminere lesbiske om de ikke skal få muligheten til å få barn "sammen". Da lurer jeg å hvorfor det er mindre vesentlig å diskriminere barnet ved å i utgangspunktet ta fra det noe så fundamentalt som sin egen Far? I tillegg kommer det faktum at for å diskriminere noen, må de i utgangspunktet stille likt med dem de sammenlignes med. Et lesbiskt par er og blir sterile (som par), i motsetning til heterofile par.

I dag, i 2010, diskuterer vi hvorvidt barn trenger en far, sin far, i oppveksten.

Jeg frykter at vi om en tid også vil diskutere hvorvidt barnet trenger sin mor; om vi ikke bør tillate surrogatmødre for dem som ønsker det?

Sterile par (heterofile som lesbiske) kan få barn "sammen" ved assistanse fra en  sæddonor. I begge tilfellene velges den biologiske far bort fra barnets oppvekst; betydningen av far og hans slekt for barnet er mindre viktig enn ønsket om å få et barn for de voksne.

Hvorfor skal homofile nektes den samme muligheten, til å få et barn "sammen"?

Far (hverken biologisk eller sosial) er ikke viktig for barnet lenger, slik norsk lov nå legger opp til.

Mor er kanskje heller ikke så viktig når alt kommer til alt?

Barnet trenger ikke Fars kjærlighet.

Barnet trenger ikke Mors kjærlighet.

Det trenger bare Kjærlighet..

Kjærlighet

... Hva er det sett fra barnets ståsted?

Kjærlighet

... Hva vil disse barna i framtida tenke om oss som samfunn; vi som valgte bort Far, valgte bort Mor?

Var det Kjærlighet?

Jeg tviler i så fall sterkt på om barnet trenger denne Kjærligheten!

Gå til innlegget

Dom gir grunn til håp!

Publisert over 10 år siden

Som et lite apropos til innlegg om dommedag & det å dømme...

Bibelen forteller oss at det er Jesus Kristus som skal dømme verden; nasjoner og enkeltmennesker.

Det er dette som gir grunn til å snakke om endetid og dom med ydmykhet, og som gir håp!

Jesus er gitt all makt i himmel og på jord. Han er den eneste som kan dømme med rettferdighet, og den eneste som kan tilgi, ettergi vår skyld, fordi han har slettet ut gjeldsbrevet der våre navn stod skrevet.

Det er Jesus som skal dømme verden, og han vil gjøre det med sannhet og rettferdighet.

Dom over ondskap og undertrykkelse, løgn og svik.. over synd, er avgjørende for å få verden på rett kjøl igjen. Oppgjør og dom er nødvendig for å rense og lege det som har blitt ødelagt og fordervet i og mellom mennesker.

Evangeliet er kraftløst uten forkynnelsen om synd og dom. Jesus er ingen Politimester Bastian, men vår suverene Frelser og Herre. Han har lovet at han en dag kommer tilbake, synlig for alle, for å holde dom. Det gir grunn til håp!

Kirka svikter verden, svikter dem som lever i nød, fattigdom og undertrykkelse, de som er ofre for andres egoisme og ondskap, om den ikke forkynner dom over synd, dom over en verden som snur ryggen til Gud og innsetter seg selv i Guds sted.

Det å forkynne dom er ikke å undertrykke eller knuge oss ned. Det er en del av redningsoperasjonen, for å frigjøre og reise opp mennesker som blir holdt nede i synd og av synd.

Uten Guds rettferdige dom, intet håp for en fallen verden, for våre individuelle liv.

Med Jesus som dommer har vi håp!

Gå til innlegget

Trenger vi Far?

Publisert over 10 år siden

Trenger vi Far?

Et barn har alltid en far, anonym eller ikke.

Et barn har alltid en biologisk far og en ditto farsslekt, enten barnet kjenner sin far eller ikke, enten det vokser opp med ham eller ei.

Et barn har som regel en sosial og juridisk far, som det lærer å kjenne gjennom oppeksten.

Med ny felles ekteskapslov vil vi ta fra mange barn både sin biologiske, sosiale og juridiske far.

Et barn har ikke lenger rett til en far i livet sitt.

Det holder med to mødre..

Men far er der, som en skygge i bakgrunnen. Far, og hans slekt; barnets slekt.

Når barnet er 18 år har det mulighet til å finne ut hvem han er, og kanskje bli kjent med ham? Kanskje bli kjent med sine besteforeldre og andre slektninger også? Hva vil det voksne "barnet" tenke om oss, som samfunn og enkeltindivid - når det ser tilbake på sin far-løse barndom og oppvekst?

Et barn har ikke lenger rett til en far i oppveksten sin.

Betyr det at barnet ikke lenger har behov for en far?

Hvilken forskning og menneskelig erfaring kan underbygge at vi med viten og vilje utsetter barn for et slikt sosialt eksperiment; å velge bort far fra deres liv?

Det vil si, helt eliminere ham kan vi ikke. Han finnes der, som en skygge, som en lengsel, som et savn.

Far er i barnets bevissthet, anonym eller ikke.

Gå til innlegget

anonymitet på Verdidebatt

Publisert over 10 år siden

Jeg er forholdsvis ny her på Verdidebatt, og det er noe som forundrer meg. Hvorfor er det ikke et krav at alle må stå fram med navn (kunne identifiseres)?

Når jeg vil ha inn et avisinnlegg i våre lokale aviser, kreves det at jeg oppgir navn.

Burde ikke det samme gjelde for debattanter her på Verdidebatt?

Noe av grunnen til at jeg mener at alle bør kunne identifiseres, er at jeg opplever at debatten noen ganger blir usaklig, med ufine "sleivspark" og personangrep. Dette kan gi aktuelle og gode debattanter mindre lyst til å delta, noe som vil være et savn og som på sikt kan ødelegge for forumet som sådann.

Men som sagt; hvorfor tillater Vårt Land at debattanter kan få være anonyme?

Gå til innlegget

Hvem blir diskriminert?

Publisert over 10 år siden

Hvem blir diskriminert som følge av vår nye Felles ekteskapslov?

Vår "gamle" ekteskapslovgivning var fundert på en verdensvid ekteskapstradisjon, og var logisk ut fra biologi, alminnelig rettstenkning og internasjonale konvensjoner. Noe av det fundamentale var å sikre barnets rettigheter i det inngåtte ekteskapet.

Barn har behov for å kjenne og å få omsorg fra sine biologiske foreldre. De har også behov for å kjenne sin biologiske slekt for øvrig. Barn trenger biologiske, sosiale og juridiske foreldre. Dette har vi som nasjon godkjent, ved å ratifisere FNs Barnekonvensjon.

Ekteskap, slik det til alle tider og over hele verden er kjent som, er en inngått avtale (pakt) mellom to mennesker som kan få barn sammen.

Reformistene av våre ekteskapslovgivning skrek høyt om at homofile var diskriminert med sin partnerskapslov. De brukte krenkede og sårede følelser som argument i kampen for å "likestille" homofile med heterofile.

Men, for å bli diskriminert, må man i utgangspunktet være likestilte/ha like forutsetninger med dem man mener seg diskriminert av eller i forhold til.  

Et homofilt par kan ikke få barn sammen. Det er et biologisk faktum som verken konservative kristne eller andre har funnet på for å undertrykke dem med en annen seksuell legning enn den heterofile.

Et homofilt par kan danne sin form for samliv, men det vil ikke kunne inkludere et felles biologisk barn. Derfor blir det å likestille homofile og heterofile samliv feilaktig. Begrepet "Felles ekteskapslov" røper jo også at slik forholder det seg. Vi har fått en lov som dekker både heterofile og homofile samliv - med de biologiske forskjellene som ligger der.

Reformistene vant fram. De klarte å flytte fokus ved å framholde homofile som diskriminerte og ofre for krenkelse og undertrykking. Men hvem er det som virkelig blir diskriminert som følge av reformistenes konstruerte nye "ekteskap"? Hvem blir ofret på "likestillingens" alter?

Barnet har mistet retten til å kjenne og å få omsorg fra sin biologiske far. Det vil ikke kunne bli kjent med sin far og hans slekt i oppveksten, og om det blir sykt og får behov for en biologisk donor av blod el.a. på farssiden, hva da? Barnet har blitt fratatt sin far både biologisk, sosialt og juridisk. Det har mistet alle sine rettigheter i forhold til sin far. Det har ingen far og heller ingen farsslekt.

Barnet trues i framtiden også med å miste retten til å kjenne og å få omsorg fra sin mor. Som en logisk følge av vår nye "Felles ekteskapslov", vil kravet komme om at homofile menn kan få barn sammen ved hjelp fra en surrogatmor. (Noen gjør det allerede uten statens velsignelse.)

Vår nye ekteskapslovgivning er skreddersydd for å imøtekomme voksnes behov og ønsker. Seksuell orientering og samlivsform skal ikke hindre noen i å bli "foreldre". Da får heller staten trå til, med sæddonor, surrogatmor, og ved å definere det hele som et ekteskap - uansett hvor løgnaktig og dypt umoralskt det hele er.

For å avrunde det hele, og for å slippe at en evt debatt på denne tråden sporer av; jeg er prinsipielt også motstander av kunstig befruktning med anonym (fram til 18 år) sæddonor til heterofile par, med samme begrunnelse. Det samme gjelder selvfølgelig slik assistanse til heterofile single kvinner.

Å være ufrivillig barnløs(e) er en sorg for dem som opplever det. Men det gir oss ikke rett til å skape biologisk farløse eller morløse barn, og samtidig ta fra dem deres øvrige biologiske slekt.

Om homofile har vært diskriminert på andre livsområder, så retter vi ikke opp eller gjør bot på det ved å vedta en lov som aktivt diskriminerer BARNET.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3588 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
14 dager siden / 1235 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
20 dager siden / 889 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
12 dager siden / 830 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 713 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
12 dager siden / 635 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
24 dager siden / 568 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere