Nelly Bjerketvedt

Alder: 59
  RSS

Om Nelly

Hjertesakene mine er menneskeverd, miljøvern og demokrati. Et livsmotto kan kansje være: Det motsatte av Kjærlighet, er ikke hat, men likegyldighet!

Følgere

Kjærlighet i terrorens kjølvann

Publisert rundt 9 år siden

Kjærlighet! Etter terroraksjonen i Oslo og på Utøya har de store ordene blitt hentet frem. Med rette. Og allikevel tillater jeg meg en liten undring over hvor tilsynelatende lett vi tar noen ord i vår munn. Som dette ordet: Kjærlighet.

Forstår vi hva ordet innebærer? Evner vi å virkelig.. elske?

Kjærlighet er dypest sett en overbevisning og en viljeshandling, ikke "bare" følelser eller en situasjonsbetinget reaksjon. Elsk dine fiender! Velsign den som forbanner deg. Gjør godt - mot alle! Kjærlighet strekker seg langt ut over øyeblikkets impuls.

Vi kan elske. Om vi vil. Men det krever nettopp det; bevissthet og vilje. Kjærlighet må utvikles og utøves i praksis. I kjærlighetens skole kan vi bli det mennesket vi er ment til å være. Her kan absolutt alle få innpass, og det står ikke om andre evner enn denne: viljen til å (lære å) elske. Denne evnen er lagt ned i hvert enkelt menneske. Uten unntak. Og forpliktelsen til å elske gjelder likedan overfor alle. Kjærlighet. Finnes det noe større, noe vakrere og mer livsforvandlende?

Når stormen har lagt seg etter de vanvittige og onde handlingene i Oslo og på Utøya, vil vi da kunne erfare og leve ut mer av dette, som enkeltmennesker og som nasjon?

I tiden som kommer.. Vil vi kunne se en sterkere og bedre integrering av flyktninger og innvandrere? Vil tallet på skilsmisser og avbrutte svangerskap gå ned? Vil vi legge om kursen mot en mer ansvarlig livsstil og en rettferdig fordeling av jordens ressurser? Vil gapet mellom fattige og rike minske, også i vårt eget land? Vil vi innse at også morgendagens generasjoner vil kunne trenge sin del av klodens ikkefornybare goder, som olje og gass, og stoppe den vanvitte sløsingen med klodens rikdom?

Kjærlighet. Det er et utfordrende og ansvarliggjørende ord som må få konkrete følger for at det skal være troverdig! Menneskeverd. Rettferd. Fred.

Om kjærligheten fyller våre gater og torg nå er jeg usikker på.

Men at kjærlighet kan fylle våre hjerter og forandre & forvandle våre liv, det er en mulighet for hver enkelt av oss.

Størst av alt er Kjærligheten!

Gå til innlegget

Svikt din nærmeste!

Publisert over 9 år siden

Svikt din nærmeste! Gå bak ryggen på den som er glad i og regner med deg i livet sitt. Server løgn til den som stoler på deg. Hell gift i samlivets og foreldreskapets beger. Vær utro!

Det er med en nummen sjokkfølelse jeg leser om reklamebyrået som selger sin datingtjeneste på nettet med oppfordringen til å være utro. De forsvarer det med at de er tydelige på sine tjenester slik at de som uansett er på utkikk etter et sidesprang lettere kan finne sin nettdate-leverandør.

At dette firmaet overhodet ikke har etiske prinsipper med i regnskapet sitt er åpenbart. De vil tjene penger på å sette utroskap i system ved å gjøre det enklere for folk å finne likesinnede der ute i cyberworld og i det virkelige liv.

De som oppfordrer til utroskap opererer med et svært mangelfullt regnskap. De har ikke tatt med omkostningene ved at menn og kvinner er utro mot ektefellen sin. I stedet for å oppfordre dem til å ta (evt) samlivsproblemer på alvor, eller velge det ærlige valget å gå ut av ekteskapet dersom det er siste utvei, så serverer man dem muligheten for å gå bak ryggen på ektefellen.

Alle som har opplevd utroskap selv eller i nær familie og omgangskrets, vet noe om den smerten, sorgen og fortvilelsen den som blir bedratt opplever. De vet også noe om hvordan barna reagerer - og hvordan utroskap mot mor eller far kan skade forholdet til den av foreldrene som har bedratt den andre. Utroskap hos en av foreldrene kan gi varige skader hos barn og skape sår som lett rives opp igjen i voksen alder, når de selv skal etablere parforhold.

Den som velger å svikte sin ektefelle for litt "spenning" eller krydder utenom hverdagens og ekteskapets meny, bør være klar over hva omkostningene kan bli om sviket oppdages. Og det gjør det ofte. Konsekvensene kan være langt større og mer alvorlige enn ved å ta eventuelle problemer på alvor og finne ut av dem på en voksen og ærlig måte!

Gå til innlegget

Den største trusselen..

Publisert over 9 år siden

HEGE STORHAUG, informasjonsleder i Human Rights Service, skriver i en kronikk i Aftenposten: "Dette tiåret tror jeg blir avgjørende for Norge og Europas fremtid. Klarer vi å stå imot den åpenbare islamiseringen og tvinge den på retrett?"

Hege Storhaug stiller et klokt og viktig spørsmål, og våger å kalle trusselen ved sitt rette navn. Ikke Islam, men islamismen er det som truer våre vestlige demokratier. I Storbritania flørter man allerede med tanken på å innføre sharia-lovgivning på visse områder, og det er verdt å merke seg at det er de velutdannede muslimene som fremfører disse kravene. Den samme tendensen ser vi, som Hege Storhaug påpeker, også i Norge. Det er blant de unge og velutdannede vi ser det mest ekstreme holdningene.

Hvordan kan vi møte denne anti-demokratiske og menneskerettsfiendtlige ideologien?

Ved å stikke hodet i sanden, og insistere på det flerkulturelle samfunnet bygd på en Kardemommelov?

Ved å kaste vrak på enda mer av vår kristne tradisjon og lovgivning, som kunne være et forsvarsverk mot de islamistiske strømningene?

Hege Storhaug er inne på det som jeg tror er den eneste løsningen; vi må som folk og nasjon være samlet om noe som kan være en sterk og positiv motsats til islamismen.

Norge og Europa har snudd ryggen (i alle fall delvis) til sin jødisk-kristne arv, som blant annet har gitt oss FNs menneskerettserklæring og de nedfelte menneskerettighetene.

Har vi noe alternativ til denne arven som en motvekt mot den dels snikende, dels tydelig påtrengende islamismen? Skal vi berge vårt demokrati, den friheten vi setter høyt, må vi kanskje innse at på visse områder holder ikke integrering, der må assimilering gjelde!

De sekulære, ateistiske strømningene vil aldri kunne utgjøre en kraftfull og (for de aller flestes del) meningsfyllt alternativ til vår gamle kristne kulturarv, en arv som harmonerer med et moderne samfunn hvor den personlige friheten står over den kollektive blinde underkastelsen. Jeg tror Hege Storhaug har rett; de kommende nærmeste årene vil avgjøre Europas (og Norges) skjebne ideologisk sett. Det er på høy tid å våkne opp og se virkeligheten i øynene. Men ikke glem at den største trusselen kan være innenfor våre egne rekker; den ateistiske humanismen som uthuler og river i stykker vårt eget forsvarsverk innenfra.

Jeg låner et sitat fra Storhaugs kronikk: "En nasjon dør ikke fordi den blir drept, men fordi den begår selvmord." (Arnold J Toynbee)

Gå til innlegget

Menneskeverdet

Publisert over 9 år siden

Menneskeverdet.. Alt begynner med det, når vi bygger et samfunn. Hva er et menneske (verdt)? Det vi legger i det nedfelles i lover, kommer til uttrykk i normer, holdninger og atferd. Menneskets verd. Det er grunnmuren for samfunnet vårt.

FNs menneskerettserklæring og de følgende rettighetene er bygd på jødisk/kristent og (i høy grad religiøst betinget) humanistisk tankegods, men hva om de var grunnet på helt andre ideer og holdninger?

Det vi tar som en selvfølge, er langt fra det. Menneskerettighetene har blitt kjempet fram med utgangspunkt i bestemte oppfatninger om hva et menneske er og er verdt.

Menneskets verdi på den moralske/etiske vektskålen er ikke gitt en gang og for alle.

Vi debatterer alt mellom himmel og jord, men jeg savner en dyptloddende og saklig debatt rundt det grunnleggende i samfunnet vårt: hvordan ser vi på hverandre som medmennesker, - uavhengig av hudfarge, religion, kjønn, legning.

Hva er et menneske (verdt)?

Svaret på spørsmålet leser vi i holdningene som kommer til uttrykk i samfunnsspørsmål rundt funksjonshemning, abort, menneskehandel som prostitusjon og pornografi, integrering av innvandrere og flyktninger, surrogati, barns rettigheter til å kjenne sitt opphav, osv osv.

I bunnen av alle disse temaene ligger spørsmålet: Hva er et menneske (verdt)?

Skal vi akseptere at svaret på dette essensielle spørsmålet er flytende - avhengig av den til enhver tid rådende ideologi og flertallets oppfatninger? Vi har sett hvordan det kan gi seg fatale og grusomme utslag opp gjennom historien.

Skal vi lene oss til FNs menneskerettighetserklæring/rettigheter og tenke at den står støtt til evig tid? Noe den nettopp ikke gjør, den er under konstant påvirkning og fare for endring.

Det jødisk/kristne synet på mennesket er fortsatt synlig i lovgivning og samfunnsorden, men det er under konstant angrep - og bildet av mennesket med en ukrenkelig egenverdi fra unnfangelse til død forvitrer der den ateistiske humanismen griper om seg.

Hva er et menneske (verdt)?

Kutter vi våre jødisk/kristne røtter, begir vi oss inn i et uklart landskap der svaret på spørsmålet er høyst uklart. Det ser vi allerede konturene av.

Hva er et menneske (verdt)?

Svaret på dette spørsmålet kan ikke utledes av følelser og flertallets oppfatninger om rett og galt, eller av rådende juss.

Hva er et menneske? Hva er et menneske verdt?

Gå til innlegget

Porno Light?

Publisert over 9 år siden

Porno Light

 

Kan porno være ok? Noe vi kan bruke med god samvittighet i samlivet eller som single?

 

I pornoen nyter vi synet av mennesker som har sex på ulike måter. Mennesker, ikke roboter. Dette er menn og kvinner, unge og eldre, i alle mulige livssituasjoner. Noen er single, andre har familie; er fedre, mødre, døtre og sønner, barnebarn. Noen deltar frivillig i pornobransjen, utallige flere er presset eller tvunget til å selge kroppen sin på denne måten.

 

Pornoindustrien er en av verdens største, og vinner stadig større omfang og kundekrets. Det folk flest kan se av den, er bare toppen av et globalt isfjell. Den legale pornoen finansieres ofte av pengestrømmer fra menneskehandel og porno der pedofili, vold, tortur og drap inngår.

I kjølvannet kan vi bare forestille oss de lidelsene den medfører for dem som er råvarene i industrien; levende mennesker, barn og voksne.

 

Kan porno allikevel være ok? Kan vi snakke om en renslig og forsvarlig pornografi i dette skitne markedet? Mange hevder det, og viser til blader og filmer som produseres legalt og ut fra visse etiske og kunstmessige kriterier. Kan deler av pornoen vaskes ren?

 

For meg blir denne problemstillingen som å snakke om fettredusert chips. Det er fortsatt de samme ingrediensene; poteter, fett, salt, og chipsen blir ikke sunn av å endre litt på sammensetningen og fremstillingen av råvarene. Chipsen blir muligens litt mindre skadelig for helsa di, men sunn blir den ikke. Til det er utgangspunktet feil.

 

Pornoen møter oss overalt; på bensinstasjonen, når vi handler mat, på nettet og i reklamen.

Porno tvinger seg inn i det offentlige rom og våre private sfærer under dekke av seksuell frigjøring og frisinn. Den som protesterer, kan fort ansees som snerpet, seksuelt hemmet eller kristen ”mørkemann”.

 

I iveren etter å kaste moralske tvangstrøyer og oppnå personlig frihet og utfoldelse, har vi snublet i en mektig og undertrykkende industris tråder og blitt fanget i dens garn. Vår seksuelle frihet er subsidiert av mennesker som utnyttes på det groveste og fornedres på det mest personlige plan – kropp og følelser, tanke og sinn.

 

For noen tiår tilbake aksjonerte kvinnebevegelsen mot Narvesens pornodistribusjon. I dag er det stille fra den fronten, og ingen andre grupperinger har tatt opp tråden fra deres engasjement. Nå går vi lydig i takt med pornoindustriens stigende innflytelse og enorme inntjeningsmuligheter.

 

Porno Light? Nei takk.

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3588 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
14 dager siden / 1235 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
20 dager siden / 889 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
12 dager siden / 830 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 713 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
12 dager siden / 635 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
24 dager siden / 568 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere