Nelly Bjerketvedt

Alder: 59
  RSS

Om Nelly

Hjertesakene mine er menneskeverd, miljøvern og demokrati. Et livsmotto kan kansje være: Det motsatte av Kjærlighet, er ikke hat, men likegyldighet!

Følgere

Spark nedover! .....

Publisert nesten 9 år siden

Vårt Land, ved Helge Simonnes bekymrer seg nok en gang over trygdemottakere, og faren for at de skal jukse til seg mer enn de har rett til.

I Vårt Land 26. oktober viser Simonnes til at NAV har avslørt bedrageri av trygd for 20 millioner kroner, fordelt på 67 saker.

For å ha presisert det med en gang; jeg er enig med Simonnes i at dette er alvorlig og at NAV bør ta de nødvendige forholdsregler for å kunne avsløre slik svindel.

Men når det er sagt, undrer jeg meg over at Vårt Land for andre gang på kort tid på lederplass setter søkelyset så sterkt på dette. Hva er 20 millioner kroner egentlig i et samfunn som vårt - sammenlignet med den virkelig omfattende økonomiske kriminaliteten som blir begått av enkeltindivid og bedrifter?

Når skal Vårt Land sette et kritisk søkelys på våre styrtrike medborgere som har tjent seg rike på andres arbeidsinnsats, men som gjør alt de kan for å unndra inntekt for beskatning? Når skal vi få en tilsvarende kritisk journalistikk på norske bedrifter som benytter seg av slavelignende arbeidskraft i fattige land? Det er nok å ta av når det gjelder økonomisk kriminalitet i vårt velfødde land.

Dersom Helge Simonnes ønsker å bidra til et mer rettferdig samfunn, der godene våre blir fordelt ut fra andre og mer demokratiske spilleregler enn i dag, - da tror jeg han bør starte med å fokusere på helt andre grupper enn trygdemisbrukerne som tross alt utgjør en liten gruppe blant de mange som mottar slike stønader.

NAV har avslørt 67 saker som trygdemisbruk. Hva vet vi om livssituasjonen for enkeltmenneskene i disse sakene, og hva som har gjort at de har brutt lovverket? Det kan tenkes at mange av dem har vært i fortvilede situasjoner og kriser. Jeg tipper at det kan være flere formildende omstendigheter for disse "lovbryterne" enn for alle dem som unndrar inntekter eller plasserer formuer utenfor rekkevidde av beskatning.. Hva snyter disse sistnevnte borgerne fellesskapet for mon tro?

Som en kristen avis håper jeg at Vårt Land for framtida vil passe seg for å ukritisk "sparke nedover". Neste gang dere skriver om trygdejuks håper jeg at dere tar en kikk bak tallene, og forsøker å få fram hva som kan føre til slik svindel. Samtidig er det å ønske at dere setter denne svindelen i perspektiv når det gjelder det totale omfanget av økonomisk kriminalitet i Norge.

Gå til innlegget

Norges undertrykte arbeiderklasse

Publisert nesten 9 år siden

Vi har "eksportert" vår undertrykte arbeiderklasse, og ute av syne trenger vi ikke å bekymre oss for deres livskår og skjebner.

Som en rik og velfødd nasjon har vi fortsatt en undertrykt arbeiderklasse. Den befinner seg på god avstand og er ute av syne og sinn for de fleste av oss.

Hvem syr våre klær og lager våre sko, foruten mange av de andre varene vi lett kan ta oss råd til? De fleste som produserer våre forbruksvarer er svært fattige mennesker i asiatiske land. Lønningene de avspises med er usle og ikke tilstrekkelige til å dekke de mest nødvendige behov. De internasjonale kjedene derimot, tjener fett på sine undertrykte arbeidere - og som rike globale medborgere nyter vi godt av å kunne fornye garderoben jevnlig uten at det går for hardt ut over lommeboka.

Norske bedrifter er også med i det globale kappløpet om billig arbeidskraft i land der arbeiderne har få, om noen, rettigheter.

Hvem bryr seg om denne uretten, denne undertrykkinga av vår "eksporterte" arbeiderklasse?

Hva kan vi som vanlige forbrukere gjøre for å påvirke arbeids- og livssituasjonen for dem som syr klærne våre?

I jungelen av produsenter virker det umulig å luke ut dem som driver på en uetisk måte, siden undersøkelser tyder på at det er flest av denne sorten. Løsningen er kanskje å forsøke å finne fram til dem som tilbyr sine arbeidere gode arbeidsforhold og inntekter til å leve av? Hvem går i bresjen for å fremskaffe slik informasjon slik at vi som ansvarlige forbrukere kan gjøre våre valg?

"Arbeidere i alle land, foren dere!" Hvor er LO og andre fagorganisasjoner i denne sammenheng? Bryr vi oss kun om å fylle opp våre egne lommebøker, samt handle billigst mulig, eller finnes det en rest av solidaritet med den undertrykte arbeiderklassen?

 

 

Gå til innlegget

Vil vi virkelig ha alle i arbeid?

Publisert nesten 9 år siden

En stor andel av Norges befolkning lever av trygd; har NAV som sin "arbeidsgiver". Dette bekymrer politikere og økonomer. Hvorfor?

Hvorfor bekymrer man seg for utviklingen der stadig flere havner utenfor det ordinære arbeidslivet? Er det fordi de trygdede utgjør en urimelig stor belastning på statsbudsjettet? Er det fordi det å havne på trygd betyr en økonomisk og sosial degradering, med de problemene som følger for dem som mister arbeidet eller blir satt på sidelinja på grunn av sykdom? Bekymrer man seg for alle de trygdede voksne (og deres barn) som lever som fattige i et av verdens rikeste land? Er man bekymret fordi så mange ikke får brukt sine personlige ressurser og mangler en meningsfull beskjeftigelse i hverdagen? Frykter man sosial og politisk uro som følge av at stadig flere (ikke minst unge!) havner (skyves) utenfor arbeidslivets sfære?

Er vi som samfunn for "rause" som tillater alle disse menneskene på trygdeytelser?

Eller er det omvendt? Er vi som samfunn for gjerrige, for hensynsløse og brutale som tillater at så mange ikke har et arbeid å gå til?

Skyt budbringerne! - kan gjerne være overskriften for hvordan denne problematikken behandles av politikere og økonomer.

Budbringerne i denne sammenhengen er skaren av arbeidsløse, uføretrygdede og sykemeldte, mennesker på ulike former for tiltak og kurs.

Alle disse "trygdede" bærer bud om et samfunn på feil spor. Et samfunn der noe er fundamentalt galt. Dvs slik er det om vi oppriktig tror at alle har noe å bidra med, og at det er godt for de fleste å kunne forsørge seg selv.

Er det en form for dobbeltmoral ute og går i denne debatten? Det er enkelt å skyte budbringerne framfor å se på de strukturelle årsakene til at så mange skyves ut av (eller aldri oppnår å få seg) lønnet arbeid.

Selv har jeg erfaring med problematikken fra yrkeslivet som sosionom, og som uføretrygdet etter mange år med kronisk sykdom. Jeg er oppriktig overbevist om at det er de færreste som frivillig "satser" på å bli trygdet framfor å kunne ha et arbeid og en arbeidsplass med kollegaer å gå til. Økonomisk er det også en "katastrofe" for de fleste å havne på trygd.

Hvis vi kan ha som utgangspunkt at de fleste ønsker å være i arbeid og forsørge seg selv og sin familie. Hva er da årsakene til at så mange mislykkes med dette?

Løft blikket fra budbringerne! Se på samfunnet; økonomien, næringslivet og utdanningssystemet. Våg å stille grunnleggende, kritiske spørsmål. Fungerer samfunnssystemet vårt? Eller det her vi finner de virkelige manglene og skjevhetene - som fører til de mange unge og eldre budbringerne rundt omkring i landet vårt?

Vi har et moderne, høyt utviklet og kapitalistisk samfunn. Er prisen for et slikt samfunn at en viss andel av befolkningen ikke behøves i samfunnsmaskineriet? Hvis det er tilfelle at samfunnet ikke trenger eller kan skaffe til veie arbeid for alle, er det da "raust" av staten å forsørge disse med ulike trygdeytelser? Det ville så klart vært best for statsbudsjettet om disse "overflødige" forsvant, men enn så lenge er vi her.

Hva blir konklusjonen? Skal vi skyte "budbringerne" - eller lese grundig det budskapet de kommer med?

Gå til innlegget

Tid for selvransakelse?

Publisert rundt 9 år siden

I terrorens kjølvann, når vi har kommet oss over det verste sjokket.. Da er det tid for selvransakelse. Vi trenger en dyptgående, åpen debatt om hva som har ført til økt politisk polarisering og fremmedfrykt - også i vårt lille land.

I denne prosessen håper jeg at AP (og venstresida forøvrig) motstår fristelsen til å "demonisere" holdningene og ideene til Anders B.B. Det er mange som deler hans tanker, helt eller delvis, og det hjelper lite å feie dem under teppet ved å stemple dem som bare syke eller onde. I stedet må vi ta dem frem i lyset, og vi må spørre HVORFOR? Hva har skapt grobunn for slike holdninger, oppblomstring av slike ideer? Her må alle gå i seg selv.. også AP.. Poenget er ikke å fordele skyld, men gjennom en selvransakende debatt om mulig å snu farlige strømmer inn i mer konstruktive retninger.. Skal vi klare det, er det viktig å innse at alle ideologier og politiske retninger har sine svakheter og mørke sider.

Terroren på Utøya viste oss at trusselen var midt i blant oss, den kom fra en av våre egne. Kan det tenkes at demokratiet vårt også er truet av våre egne; av sider ved norsk venstresides politikk som har vært gjenstand for forbausende liten oppmerksomhet? Her tenker jeg blant annet på den politiske viljen til statlig overstyring som har kommet til syne gjennom kirke-, familie- og skole-politikk. Det er lite logisk samsvar mellom krav om toleranse og samtidig vilje til ensretting. Slik jeg ser det, er islamsk påvirkning en langt mindre trussel for meg som norsk borger enn kravet om en "toleranse" som i realiteten betyr å innrette seg etter bestemte politiske ideologier.. Som kristen har jeg sannsynligvis mer til felles med den gjennomsnittlige muslim enn med en humanetiker fra SV.

Jeg lever i håpet om at vi skal få en slik åpen og ærlig debatt! Det er nødvendig for å styrke demokratiet i Norge og fornye bevisstheten om hvilke verdier vi ønsker å bygge samfunnet vårt på. En ærlig og reell toleranse bør være en av dem!

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3588 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
14 dager siden / 1235 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
20 dager siden / 889 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
12 dager siden / 830 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 713 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
12 dager siden / 635 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
24 dager siden / 568 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere