Nelly Bjerketvedt

Alder: 59
  RSS

Om Nelly

Hjertesakene mine er menneskeverd, miljøvern og demokrati. Et livsmotto kan kansje være: Det motsatte av Kjærlighet, er ikke hat, men likegyldighet!

Følgere

Et spørsmål til Øyvind Benestad!

Publisert nesten 9 år siden

Hva mener Øyvind Benestad og andre kristne ledere om assistert befruktning med donorsæd for heterofile ektepar?

Det har vært mange debatter her på Verdidebatt om assistert befruktning, og ofte har det utviklet seg til en diskusjon om homofile og deres rett (eller ikke) til å få barn med slike metoder.

Jeg tenker at vi må starte med barnet og dets behov og rettigheter.

Har barnet rett til sin mor og sin far? Til å kjenne og få omsorg fra (så langt det er mulig og forsvarlig) sine biologiske foreldre av begge kjønn?

Så kan vi gå videre.. Hva tenker Øyvind Benestad og andre kristne ledere om at heterofile ektepar i mange år har hatt muligheten til assistert befruktning med donorsæd?

Er dette forsvarlig - ut fra tanken på barnets beste?

Eller.. er det slik at motstanden mot slik assistert befruktning først blusser opp når vi får problemstillingen i fanget om at også lesbiske par får den samme muligheten som følge av ny ekteskapslovgivning?

Jeg har flere ganger her inne på verdidebatt stilt dette spørsmålet, men har ennå ikke fått svar. Så nå prøver jeg med en direkte utfordring til Øyvind Benestad, som har vært sterkt på banen i denne sammenheng.

Håper på et svar! Fortsatt taushet rundt denne problemstillingen kan i verste fall røpe en dobbeltmoral eller kanskje frykt for å tråkke heterofile par på tærne?

 

Gå til innlegget

Speil, speil på veggen der. Fortell meg..

Publisert nesten 9 år siden

Mitt selvbilde som kvinne formes i møte med enkeltmennesker og samfunnet jeg lever i. Jeg speiler meg i andres blikk, forventninger og bedømmelser.

Fra vi er små, ser vi inn i speil som holdes opp for oss. Vi speiler oss - og vårt selvbilde formes sakte, men sikkert til vi en dag tror at det dominerende speilbildet som holdes opp for oss er vårt virkelige og sanne jeg.

Hvilket speilbilde er det som hyppigst møter oss - fra vi er barn, opp gjennom ungdommen og som voksne kvinner? Min påstand er at speilbildet som særlig definerer oss er det som speiler oss som kjønn, som kvinne.

Vi lever i en seksualisert verden. Hvem er fram for alt objektet i denne kjønnskulturen?

Dagbladet har startet opp igjen med sine annonser for seksuelle tjenester. Blant dem som annonserer sine "tilbud" er omtrent samtlige kvinner. Unntaket er menn som tilbyr tjenester for menn. Dagbladet tjener millioner på kvinners kropp og seksualitet.

Prostitusjon og porno dreier seg hovedsaklig om kvinner og barn som selger sine tjenester - til menn.

NRKs tv-serie "Trekant" serverer en ekte orgasme. Selvfølgelig er det en kvinnes orgasme som brettes ut for all verden. I fjorårets runde av Trekant var det Marte som fikk æren av å "medvirke" i en pornoinnspilling. Jentene egner seg tydeligvis best når grensene skal strekkes og seertallene høynes?

Vi går på butikken og handler brød & melk. Hvem ser på oss med slørede blikk fra blader og aviser? Kvinner. Beregnet for menns blikk.

Vi sitter i sofaen hjemme og ser reklamen flimre på tv-skjermen: lettkledde, utfordrende og poserende kvinner skal "selge" alt mellom himmel og jord. De er verdens beste reklamemiddel.

Småjenter kles opp med bh og utfordrende klær, de sminkes og styles fra barneskolen av. De speiles og speiler seg - og lærer gradvis å se seg selv som det fremste Objektet av alle: Kvinnen.

Speil, speil på veggen der. Hvem er det vellykkede Objektet i verden her?

Som alle andre Objekt har jeg kun verdi når jeg oppfyller Subjektets forventninger og krav. Gjør jeg det, kan jeg oppnå en høy status og tilsynelatende verdsettelse, men det er en tvilsom ære og fornøyelse - og for å lykkes må jeg huske på hvem jeg er. Objektet.

Det er framsiden av medaljen. Baksiden er stygg, men sann. Der avsløres undertrykking, manipulering, tvang og vold som følger med det å være Objektet i en seksualisert verden.

Vi rystes av høstens mange voldtekter. Hvorfor? Det er verdens mest naturlige følge av at vi som kvinner er Objekt - og ikke selvstendige og myndige subjekt.

Speil, speil på veggen der. Vil jeg la deg fortelle meg - hvem jeg er?

Som voksne og selvstendige kvinner kan vi ikke forvente at andre knuser speil for oss. Vi har et selvstendig ansvar for hvilke speil vi ser inn i og lar oss definere og forme av. Vi har og et ansvar for hvilke speil vi er med på å holde opp for våre medsøstre og våre døtre.

Speil, speil på veggen der. Du viser meg den jeg forteller deg at jeg er. En kvinne som kjemper for å være det jeg dypest sett er. Et subjekt.

Gå til innlegget

Det aller viktigste

Publisert nesten 9 år siden

Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Hva velger jeg i livet, i hverdagen? Den gode del, som Maria?

I Lukas 10, 38 - 42, leser vi om at Jesus er på besøk hos søstrene Maria og Marta. Marta er travelt opptatt, men Maria setter seg ned hos Jesus og lytter til ham. Når Marta klager til Jesus over at Maria ikke hjelper til, svarer han henne slik: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. 

Denne bibelteksten er nok ikke en oppfordring til latskap; til å sluntre unna viktige og nødvendige gjøremål. Det Jesus derimot gjør er å speile for Marta at hun har fokuset på sine mange gjøremål, og at hun gjør seg strev og uro med mange ting. Han poengterer dette med å vise henne at Maria har valgt annerledes. Maria har valgt å ikke forsømme det viktigste, det ene som virkelig er nødvendig.

Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.

Hun setter seg ned ved Jesu føtter, og lytter til ham. Hun er nær ham, og selv om det ikke står i bibelteksten, tenker jeg at i dette nærværet er det en gjensidig kommunikasjon. Maria kan sikkert stille spørsmål, komme fram med sine tanker. Hun sitter hos en som kjenner henne bedre enn hun kjenner seg selv, og i dette rommet kan hun være til stede med hele seg og alt livet hennes rommer av gleder og sorger, utfordringer og problemer.

Jeg er glad i Lukas 10, 38 - 42. Ordene beskriver hva det handler om å være kristen. Det er ikke bestemte gjøremål eller en viss livsstil. Det er ikke uro og strev, men nærvær - det å være hos, være sammen med Jesus.

Er det noe bedre enn å være sammen med gode venner? Folk som kjenner deg og som du kan være trygg og fri i lag med? Mennesker som får fram det beste i deg, og som bidrar til at du utvikles og modnes som menneske.

Hva er grunnen til at det da er så vanskelig å prioritere det å være sammen med Jesus - over en åpen bibel, i bønn? Erfaringen min er jo at når jeg tar meg tid til det som en fast del av hverdagen; når jeg velger den gode del, så er ingen ting bedre enn det.

Det er så mange ting som kan hindre meg i å rydde plass og sette av tid for Jesus. Både indre og ytre forhold som utsetter eller forkludrer disse personlige møtene hvor jeg kan være kjent og bli kjent.

Evangelisten Johannes sier det slik i Johannes 17, vers 3: Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. 

Hva velger vi i hverdagen vår? Den gode del, slik Maria gjorde?

Gå til innlegget

Presten i St. Paul`s Cathedral

Publisert nesten 9 år siden

Giles Fraser, prest i St. Paul`s Cathedral i London, leverte torsdag inn sin oppsigelse. Han nekter å være med på å fjerne demonstrantene som har slått leir utenfor katedralen.

Demonstrasjonene som startet på Wall Street har spredt seg til andre byer og land, og er et velbegrunnet opprør mot økonomisk og sosial urettferdighet.

Hvor står Kirka (den verdensvide) i denne situasjonen? Dvs hvilken side står den på? Er den innenfor eller utenfor "the establishment"?

Kirka har en lang historie i å være splitta i spørsmålet om hvordan den skal te seg i møte med utnytting og undertrykking.

Hva ville Jesus gjort? Det bør være Kirkas rettesnor - også i møte med dem som protesterer mot en stadig mer undertrykkende og kynisk kapitalisme.

Hva vil Jesus at vi skal gjøre? Adlyde myndigheter og føye oss - eller støtte dem som er ofre for et globalt økonomisk system som skaper stadig dypere skiller mellom fattige og rike, også i vårt eget land.

Ledelsen i St. Paul`s Cathedral vil nå i samarbeid med myndighetene få fjernet demonstrantene. Presten Giles Fraser slutter fordi han tror at det å fjerne dem vil være vold i kirkens navn.

Etter min mening trenger vi mange flere slike prester som G. Fraser! Ikke det at de går (..), men at de har en tydelig stemme i (verdens)samfunnet når det gjelder rettferdighet.

Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om hvilken side Jesus står på. Når skal Kirka flytte seg konsekvent over på Herrens banehalvdel?

Gå til innlegget

Vårt Land sparker nedover!

Publisert nesten 9 år siden

Vårt Land, ved Helge Simonnes bekymrer seg nok en gang over trygdemottakere, og faren for at de skal jukse til seg mer enn de har rett til.

Vårt Land, ved Helge Simonnes bekymrer seg nok en gang over trygdemottakere, og faren for at de skal jukse til seg mer enn de har rett til.

I Vårt Land 26. oktober viser Simonnes til at NAV har avslørt bedrageri av trygd for 20 millioner kroner, fordelt på 67 saker.

For å ha presisert det med en gang; jeg er enig med Simonnes i at dette er alvorlig og at NAV bør ta de nødvendige forholdsregler for å kunne avsløre slik svindel.

Men når det er sagt, undrer jeg meg over at Vårt Land for andre gang på kort tid på lederplass setter søkelyset så sterkt på dette. Hva er 20 millioner kroner egentlig i et samfunn som vårt - sammenlignet med den virkelig omfattende økonomiske kriminaliteten som blir begått av enkeltindivid og bedrifter?

Når skal Vårt Land sette et kritisk søkelys på våre styrtrike medborgere som har tjent seg rike på andres arbeidsinnsats, men som gjør alt de kan for å unndra inntekt for beskatning? Når skal vi få en tilsvarende kritisk journalistikk på norske bedrifter som benytter seg av slavelignende arbeidskraft i fattige land? Det er nok å ta av når det gjelder økonomisk kriminalitet i vårt velfødde land.

Dersom Helge Simonnes ønsker å bidra til et mer rettferdig samfunn, der godene våre blir fordelt ut fra andre og mer demokratiske spilleregler enn i dag, - da tror jeg han bør starte med å fokusere på helt andre grupper enn trygdemisbrukerne som tross alt utgjør en liten gruppe blant de mange som mottar slike stønader.

NAV har avslørt 67 saker som trygdemisbruk. Hva vet vi om livssituasjonen for enkeltmenneskene i disse sakene, og hva som har gjort at de har brutt lovverket? Det kan tenkes at mange av dem har vært i fortvilede situasjoner og kriser. Jeg tipper at det kan være flere formildende omstendigheter for disse "lovbryterne" enn for alle dem som unndrar inntekter eller plasserer formuer utenfor rekkevidde av beskatning.. Hva snyter disse sistnevnte borgerne fellesskapet for mon tro?

Som en kristen avis håper jeg at Vårt Land for framtida vil passe seg for  ukritisk å "sparke nedover". Neste gang dere skriver om trygdejuks håper jeg at dere tar en kikk bak tallene, og forsøker å få fram hva som kan føre til slik svindel. Samtidig er det å ønske at dere setter denne svindelen i perspektiv når det gjelder det totale omfanget av økonomisk kriminalitet i Norge.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3778 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
16 dager siden / 1242 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
22 dager siden / 897 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
14 dager siden / 846 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
14 dager siden / 642 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 579 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
26 dager siden / 571 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere