Arnstein Vada

Alder:
  RSS

Om Arnstein

Er cand.mag(sosionom, statsvitenskap). Har skrevet dikt og artikler i mange år. Tidl. Utekontaktleder, sosialsjef og arbeidet i rusomsorg, freelancer i NRK-Trøndelag, og er nå miljøterapeut i Gildeskål kommune, med ansvar for psykisk utviklingshemmede.
Er ikkereligiøs av natur, men er interissert i livssyn, filosofii, teologi og etikk. Var ateist i gymnastiden, men bekjenner meg nå som kristen.
Er ikke det mange forbinder med "en typisk kristen." Er til tider en "bad boy," som liker raske biler, motorsykler og ekstremsport. Sier som Peter Fonda i filmen "Easy rider: "What the hell is wrong with freedom man, that what it`s all about." Leser Klassekampen og Vårt Land, og mener det er Norges 2 beste aviser. Har også skrevet mye i Gateavisa, Er venstreradikal og anarkist, og mener Jesus var en opprører som var sann Gud og sant menneske, verdens Frelser. Han er min eneste sanne venn, han holder meg i handa som var jeg et lite, skjelvende barn på vei gjennom en skog full av ulver en mørk desembernatt.

Følgere

Ironisk nok

Publisert nesten 9 år siden

ties  dette i hjel på det som visstnok skal være kristenfolkjets høyborg for etikk og moal der teologi og verdiyeori er viktigere enn disse våre minste.

Det ble gjort et forsøk i Tyskland med teologistudenter som skulle på forelesning om den barmhjertige samaritan. På veien  la forsøkslederne en mann som kå nende på veien, som nedslått og tydelig i rus. Samtlige teologistudenter gikk forbi.

Venstreradikale Arnstein sier at "for disses skyld spottes Guds blant" ikke-kristne. Vis meg hva de gjør, ikke hva du tro Dette er ikke søndagslyrikk der en tar på seg blådressen hver søndag. Kristendommen er ingen blådressreligion for pyntelige mennesker. Hadde Jesus gått i blant oss i dag ville han blitt rasende over på måten vi behandler disse våre minste på.

i mens diskuterer man Svein Magne Pedersens utsuging av lidende mennesker og riktig teologi, mens foil dør av overdoser utenfor fakultetene.

Ikke rart humanetikerne lurer på hvor moralen kom fra? Jeg kjenner mange humanetikere som viser langt større omsorg for disse våre minste enn blådressgjengen.

Gud, vær meg synder nådig så jeg aldri glemmer dise våre minste.

 

KJÆRE GUD,

GJØR MEG TIL EN

VIL RASENDE ELV

INNOVER DE LUNKNE

KRISTELIGHETS-

SKIKKELIGHETSMARKENE

INNEN RIKTIG TEOLOGI

BLÅDRESSER

SKIKKELIGHET

MENIGHETEN

PREDIKANTER

PREKTIGHETEN

SØVNIGHETEN

OG DEN ÅNDELIGE

TIDSÅNDSVEGGEN

FÅR LAGT  MEG

I ÅNDELIGE

FORNUFTSRØR

MOT SKIKKELIGHETENS

USOLIDARISKE HAV

Gå til kommentaren

Jeg gidder

Publisert nesten 9 år siden

snart ikke skrive mer på denne ignorante plassen. Tiden for kontosletting nærmer seg svært raskt. Det er stort sett bare diskusjoner om frelse, håpløse debatter om Israel, akupunktur,  altfor livsfjerne emner innimellom. Eksistensiell spørsmål utenom fundamenatalisme eller ateisme er nærmest fraværende, og jeg fant ikke en gang et emne å sette dette undr. De to andre gidder jeg ikke skrive. Trodde dette var en "intellektuell plass," men dr tok jeg skammlig feil

Gå til kommentaren

Et menneskelig "tankeproblem."

Publisert nesten 9 år siden

I Skriften  står det enkelt og likefram:"For av nåde dere frelst," og det innbefatter alle, og da selvsagt også Breivik. Synd graderes ikke av graden av synd, men det er helt klart samtidig et oppgjør med både Gud og mennesker.

Røveren som sa til Jesus at han måtte tenke på han da  han kom til Paradis, ble selv tatt med. Ja, enhver som ber om nåde blir tatt med. Det finnes ikke unntak, og alt som smaker av hevn hører Herren til.

Tilgivelse i Guds rike og tillit her på jorden er to helt adskilte hendelser. Det er helt klart at det er visse ting, både av alvorlig karakter som i menneskelig forstand er "utilgivelig." Det forlanges ikke av Gud at de etterlatte skal "tilgi" Breivik i menneskelig, psykologisk  eller teologisk forstand.

I himmelen blir alt helt nytt, fullkomment og renset. Vi møter ikke hverandre som "syndere der." Dette med at Breivik og andre kommer til himmelen eller ikke hører ikke oss til. Det er Herren som  ga sin sønn for at ebhver, uansett synd får nåde dersom de blir født på ny gjennom Jesus Kristus.

I følge en  fengselsprest, ble torturisten Henry Oliver frelst før han døde. Han bekjente sine synder, og angret forferdelig.  Da han skulle henrettes, og bindet var knyttet over øynene han, ropte han ut:"Er du der prest?" Presten svarte ja, og Rinnan ble skutt. Også han ble frelst av Gud nåde, han ble frelst og født på ny, og da var den gamle Rinnan  en som var født på ny.

Men de  som var tilbake, kunne neppe tilgi han. Og det forlanges heller ikke at en skal tilgi for å være under nåden. Det er den som har forvoldt skade som skal be Gud og mennesker om tilgivelse.

Jeg veit om et tilfelle der en mann mistet sin sønn, sønnen ble drept, skutt. Faren besøkte gjerningsmannen i fengslet, de hadde samtaler, det var hardt for dem begge. Resultatet ble at drapsmannen ble frelst, og den troende faren tilga. Tilgivelse er ikke ensbetynde med tillit menneskelig sett.

Gå til kommentaren

Toregimentslæren

Publisert nesten 9 år siden

Jeg tror vi skal være nøkterne når det gjelder de teologiske sider ved Israel. Ser en på Det Gamle Testamente, ble israelsfolket hardet refset av Gud. Det å være "Guds utvalgte folk" betyr ikke aten kan ture frem som en sjøl vil og hevde det er Guds vilje.

Som kristen lever jeg under nåden, uten at Gud velsigner alt jeg gjør.

Jeg tror en bør skille her. Israel er en sekulær stat, ikke et teokrati styrt etter teologi, eller tolkning av teologi(det er nå vel mest misbruk) slik som i Iran og andre land som praktisere sharialover. Islam har intet skille slik luthersk teologi har.

Toregimentslæren mener jeg skiller mellom det som Guds er og politikk. Derfor  er det helt betimelig å kritisere den sekulære statn ISRAEL uten dermed å  blo beskyldt  for å gå mot Gud. Nådens Gud skiller ikke på menneskr enten vi er palestinere, nordmenn eller israelere.

Det betyr ikke at nådens Gud ikke følger med på det skjer og  selvsagt kan bruke både land og mennesker,  men på samme måte som det frie valg leder til gode og gode gjerninger for  hver person på den jord, gjelder det samme i politikken. Den er ikke "Gudvelsignet" når den er ond, nei, Gud blander seg ikke inn i politikk i det hele tatt, derimot kjenner han alle menneskers frie valg, og kjenner fremtiden for både Israel og Palestina og hele verden.

Gud hater urett, og han er et vern for faderløse og enker. Han velsigner hverken Israel eller Palestina  når de gjør urette handlinger.

Hele denne verden er del i ondt og godt, det gjelder også "Guds utvalgte folk." De kan ikke ture fram og påberope seg Guds velsignelse. For øvrig er et  flertall av israelere lutlei religiøse fanatikere innen eget land som lager spetakkel. For øvrig godkjenner ortodokse jøder ikke staten Israel, den er det kun Messias som de venter på som kan opprette.

Vi har alstå rett og plikt til å kritisere Israel som et hvilket helst annet sekulært land på jord, politisk.

Gå til kommentaren

Arnfinn Clemetsen

Publisert nesten 9 år siden

har skrevet det beste og mest glitrende innlegg jeg hittil har sett her inne! Her trengs intet sies mere. AMEN!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere