Tom Sverre Tomren

Alder: 52
  RSS

Om Tom Sverre

Følgere

Grønt lys for KrF

Publisert 9 dager siden - 1122 visninger

Debatten i og om KrF går høyt i mange ­kanaler for tiden. Mange har fått øynene opp for det gule sentrumspartiet.

I partilederdebatten på NRK sist uke fikk vi se alle partilederne fra ytterste høyre til ytterste venstre lovprise KrFs kjernesaker. Hareide og KrF fikk anerkjennelse for arbeidet med menneskeverd, trosfrihet, internasjonal nestekjærlighet, vern om skaperverket, og for å holde oppe den kristne kulturarven.

Lovprisingen av KrFs verdier ­kommer midt i en tid med økt sekularisering, økt press på menneskeverdet, og stadig ­økende miljøproblemer.

Sekulariseringen viser seg gjennom at færre døper barna sine, færre ­konfirmerer seg, og det religiøse skal helst ikke ­synes i lovverk eller i det offentlige rom. Økt press på menneskeverdet gir seg ­utslag i lover som tillater at et av to ­tvillinger ­aborteres, at det skapes barn skapt med tre ­foreldre (eggdonasjon) og at det f­orskes på ­genmodifiserte «befruktede ­menneskeegg», såkalte embryo.

En annet alvorlig tegn i vår tid er ­miljø- og klimakrisen. Klimaendringene truer både mennesker og andre dyrearter over hele kloden. Det er ingen tvil om at Norge ­trenger et parti som prioriterer miljø­saken, og jeg har brukt tid og ressurser de siste ti årene på å bidra til vekst i nettopp et slikt parti. Et parti med grønt fokus var ­påkrevet, men det er ikke nok i møte med dagens utfordringer.

Samfunnet er i endring, og nå trenger vi partiet som prioriterer de klassiske KrF sakene: Menneskeverd, det kristne kulturgrunnlaget, sammen med klima og miljøvern – eller vern om skaperverket om man heller vil bruke kristen terminologi.

De siste ukene har det imidlertid blitt mer spennende å være KrF-medlem enn jeg forestilte meg da jeg kom tilbake til KrF i juni etter ti år i MDG.

Etter at Knut Arild Hareide gjorde greie for sin analyse og konkluderte med at han anbefalte regjeringssamarbeid med AP og Sp, har det kokt i og rundt KrF.

Det meste av diskusjonen er preget av respekt og dialog, selv om det også ­finnes aggressive og uforsonlige innlegg. Det overordnede for meg som hjemvendt KrF-er er likevel at det er mer som binder oss sammen enn som splitter.

Selv har jeg stor tiltro til Hareides ­analyser og konklusjon, og jeg har stor tro på gjennomslag for KrF-politikk sammen med AP og Sp.

Jeg har vært engasjert i miljø­bevegelsen i mer enn 30 år, og jeg mener at en av de store lakmustestene på hvilke samarbeidskonstellasjoner som er best for KrF er hvor vi får størst gjennomslag for en god klima- og miljøpolitikk.

Basert på erfaringer fra ­Hordaland ­fylkesting og det jeg har sett i ­Bergen ­kommune er jeg ikke i tvil om at Ap og Sp har større vilje til å prioritere det ­grønne skiftet enn Frp og Høyre. Som en ­konsekvens av elbilpolitikk, el-ferger, ny ­kollektivsatsing, og satsing på et grønt ­næringsliv tilsier prognosene at CO2-­utslippene i Hordaland vil falle med 55 prosent de neste tre årene.

Dette har KrF bidratt til sammen med Ap, Sp (og i Bergen også Venstre).

Jeg ser gjerne at MDG, på sikt også ­Venstre, kan bli med i en nasjonal grønn allianse; enten i regjering eller som ­støttepartier. Jeg tror at dette både vil styrke ­sentrum, og gi økt styrke til det grønne skiftet.

Gå til innlegget

Grønt lys for KrF - sving venstre!

Publisert 13 dager siden - 1898 visninger

"Basert på erfaringer fra Hordaland fylkesting og det jeg har sett i Bergen kommune er jeg ikke i tvil om at Ap og Sp har større vilje til å prioritere det grønne skiftet enn en regjering med FrP og Høyre (...).Jeg ser gjerne at MDG, og på sikt også Venstre, kan bli med i en nasjonal grønn allianse; enten i regjering eller som støttepartier..." Tom Sverre Tomren , Grønn fylkestingsrepresentant i Hordaland for KrF .


Debatten i og om KrF går høyt i mange kanaler for tiden.
Mange har fått øynene opp for det gule sentrumspartiet.

I partilederdebatten på NRK sist uke fikk vi se alle partilederne fra ytterste høyre til ytterste venstre lovprise KrFs kjernesaker. Hareide og KrF fikk annerkjennelse for arbeidet med menneskeverd, trosfrihet, internasjonal nestekjærlighet, vern om skaperverket, og for å holde oppe den kristne kulturarven.


Lovprisingen av KrFs verdier kommer midt i en tid med økt sekularisering, økt press på menneskeverdet, og stadig økende miljøproblemer. 


Sekulariseringen viser seg gjennom at færre døper barna sine, færre konfirmerer seg, og det religiøse skal helst ikke skal synes i lovverk eller i det offentlige rom.


Økt press på menneskeverdet gir seg utslag i lover som tillater at et av to tvillinger aborteres, at det skapes barn skapt med tre foreldre (eggdonasjon) og at det forskers på genmodifiserte «befruktede menneskeegg», såkalte embryo.


En annet alvorlig tegn i vår tid er miljø- og klimakrisen. Klimaendringene, som vi mennesker sterkt bidrar til, truer både folk og andre dyrearter over hele kloden. Det er ingen tvil om at Norge trenger et parti som prioriterer miljøsaken, og jeg har brukt tid og ressurser de siste ti årene på å bidra til vekst i nettopp et slikt parti. Et parti med grønt fokus var påkrevet, men det er ikke nok i møte med dagens utfordringer.


Samfunnet er i endring, og nå trenger vi partiet som prioriterer de klassiske KrF sakene: Menneskeverd, det kristne kulturgrunnlaget, sammen med klima og miljøvern eller vern om skaperverket om man heller vil bruke kristen terminologi.

 

 


De siste ukene har det imidlertid blitt mer spennende å være KrF-medlem enn jeg forestilte meg da jeg kom tilbake til KrF  i juni. etter 10 år i MDG.

Etter at Knut Arild Hareide gjorde greie for sin analyse og konkluderte med at han anbefalte regjeringssamarbeid med AP og SP, har det kokt i og rundt KrF.


Det meste av diskusjonen er preget av respekt og dialog, selv om det også finnes aggressive og uforsonlige innlegg. Det overordnede for meg som hjemvendt KrF’er er likevel at det er mer som binder oss sammen enn som splitter.


Selv har jeg stor tiltro til Hareides analyser og konklusjon, og jeg har stor tro på gjennomslag for Krf politikk sammen med AP og SP.


Jeg har vært engasjert i miljøbevegelsen i mer enn 30 år, og jeg mener at en av de store lakmustestene på hvilke samarbeidskonstellasjoner som er best for KrF er hvor vi får størst gjennomslag for en god klima- og miljøpolitikk.

 

Basert på erfaringer fra Hordaland fylkesting og det jeg har sett i Bergen kommune er jeg ikke i tvil om at Ap og Sp har større vilje til å prioritere det grønne skiftet enn en regjering med FrP og Høyre. Som en konsekvens av elbilpolitikk, elferger, ny kollektivsatsing, og satsing på et grønt næringsliv tilsier prognosene at co2-utslippene i Hordaland vil falle med 55% de neste tre årene.

 

Se også her: Ingen vilje i statsbudsjettet


Dette har KrF bidratt til sammen med Ap, SP (og i Bergen også Venstre).
Jeg ser gjerne at MDG, og på sikt også Venstre, kan bli med i en nasjonal grønn allianse; enten i regjering eller som støttepartier. Jeg tror at dette både vil styrke sentrum, og gi økt styrke til det grønne skiftet.


Tom Sverre Tomren

Grønn fylkestingsrepresentant KrF Hordaland fylkesting

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
1 minutt siden / 3997 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
2 minutter siden / 277 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
16 minutter siden / 277 visninger
Tove H. Beck-Berntsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
24 minutter siden / 3741 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
39 minutter siden / 3997 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Ingen grunn til optimisme
41 minutter siden / 1284 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Et lederskap for vår tid
rundt 1 time siden / 483 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Sammen for et varmere klima?
rundt 1 time siden / 635 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 3997 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 3997 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Det et noko som betyr meir enn alt anna
rundt 1 time siden / 295 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Det et noko som betyr meir enn alt anna
rundt 2 timer siden / 295 visninger
Les flere