Trygve W. Jordheim

Alder: 41
  RSS

Om Trygve W.

Kommunikasjonssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (fra 1. desember 2017).
Ansatt i Vårt Land fra mai 2007 til og med november 2017 (journalist og vaktsjef mai 2007 - desember 2009, tro&kirke-redaktør januar 2010 - oktober 2015, nyhetssjef/redaktør oktober 2015 - desember 2016, administrativ redaktør januar - november 2017).

Følgere

Resultatlønn i kirken er ikke nytt

Publisert rundt 2 år siden

Hei Laila!

Minner om KAs svar på Vårt Lands leder «Tjene Gud og mammon», der skribenten tar utgangspunkt i at dette er noe som det er «fullt mulig» at kan bli innført. Dette er feil. Resultater som vurderingskriterium for ledere i Den norske kirke kom inn i avtaleverket allerede i 2004.

Gå til kommentaren

Torstein Eidem Nordal skriver: "Forslaget om resultatlønn er for meg et symptom på at idealet for kirken som organisasjon synes å være å få henne mer lik samfunnet forøvrig."

Som vi også skriver i svaret på Vårt Lands leder, har ikke KA lagt fram et forslag om resultatlønn i år (og begrepet "prestasjonslønn" eksisterer ikke i vårt vokabular eller i tariffavtalen). Ordningen har vært avtalefestet siden 2004. Jeg siterer fra vårt svarinnlegg av 20. september:

Ledere i kirken som har lokal lønnsdannelse allerede i dag, vurderes blant annet etter «Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens målrettede aktiviteter» og «Utøvelse av lederskap i forhold til virksomhetens mål».

Formuleringen for de som eventuelt vil omfattes av utvidelsen er blant annet «oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål» (punktet som er omtalt i Vårt Lands artikkel) og «utøvelse av lederskap». De tilsvarende kriteriene har altså stått i den tariffavtalen som Presteforeningen og KA har vært enige om siden 2004 og burde ikke sjokkere en fagforeningsleder i Den norske kirke i 2018. I tillegg er det verdt å nevne at disse kriteriene overhodet ikke var et tema i forhandling eller mekling – spørsmålet mellom partene var kun om det skulle åpnes for flere ledere på lokal lønnsdannelse eller ikke.

KA jobber utelukkende på mandat fra medlemmene, og det er deres uttrykte behov som danner utgangspunktet for våre prioriteringer. Det gjelder selvfølgelig også utvidelsen av lederlønnskapittelet i årets hovedtariffoppgjør.

Gå til kommentaren

«KAs makt og posisjon i Den norske kirke»

Publisert rundt 2 år siden

Når Brodal skriver at han er «dypt bekymret for KAs makt og posisjon i Den norske kirke», er det viktig å understreke at vi utelukkende jobber på mandat fra medlemmene våre. KAs makt og posisjon utgår fra virksomhetene i Den norske kirke, og det er deres uttrykte behov som danner utgangspunktet for våre prioriteringer. Det gjelder selvfølgelig også utvidelsen av lederlønnskapittelet i årets hovedtariffoppgjør.

Gå til kommentaren

Ingen grunn til bekymring

Publisert rundt 2 år siden

Se svaret fra avdelingsdirektør i KA, Ingrid B. Tenfjord, her.

Gå til kommentaren

Svar til Aasvestad

Publisert over 2 år siden

Alle politiske prioriteringer vil innebære bruk av "andre folks penger". Selvfølgelig kan vi være saklig uenige om hva som skal prioriteres, men i et representativt demokrati er vi faktisk prisgitt politikere som bestemmer hva "våre" skattepenger - som fort utgjør en firedel av alt vi tjener - skal brukes til.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere