Trond Oscar Losvik

Alder: 37
  RSS

Om Trond Oscar

Jurist, helgepappa, teologistudent, prestevikar, Lofotværing.

Følgere

Besteborgerlige bisper bør bråsnu

Publisert over 1 år siden - 893 visninger

Det lukter svidd av bispemøtets vedtak. Er det et utslipp av besteborgerlig moralisme? Eller er det eimen av de aldrende kvinner og menns "hvorfor skal nu ungdommen av i dag ha det så meget bedre enn vi hadde det?"

Biskopene gjør rett i å forvente og kreve mye av ferske prestespirer. Det er en krevende jobb de nye prestene skal inn i, ofte pur unge og rett fra englefabrikken. De må være i stand til å takle forventninger knyttet til deres personlighet og livsførsel fra svært mange andre i tillegg til biskopen.

Det er klart at den biskopen som bes ordinere en kandidat skal kunne vurdere om kandidaten er egnet til prestetjeneste, og nekte ordinasjon dersom så ikke er tilfelle. Det er ikke et privilegium å nekte ordinasjon - det er biskopens ansvar. Det som ikke er fullt så klart, er hvorfor biskopene som kollegium tror de kollektivt kan frita hverandre fra dette ansvaret ved å vedta at alle samboende kandidater anses uegnet til prestetjeneste uten nærmere vurdering.

Det lukter svidd av bispemøtets vedtak. Er det et utslipp av besteborgerlig moralisme? Eller er det eimen av de aldrende kvinner og menns "hvorfor skal nu ungdommen av i dag ha det så meget bedre enn vi hadde det?"

Biskopene kan og skal forvente at ordinasjonskandidater evner å møte sine soknebarn som individer og med sunt pastoralt skjønn. De kan stole på at dagens kandidater er bedre egnet til å utføre denne tjenesten i dagens og fremtidens kirke, enn de selv var for mellom et kvart og et halvt århundre siden. Blant dem finner vi fremtidens proster og biskoper.

Biskopen skal være prestenes prest. Dessverre kan ikke teologistudentene stole på at "deres" biskop utviser det samme pastorale skjønnet man kan og skal forvente av alle som står i prestetjeneste. Dersom våre biskoper ikke akter å ta sitt ansvar på alvor, og begynne å gjøre jobben sin, oppfordres de herved til snarest å levere sin oppsigelse. Det burde de være fullt i stand til, ettersom arbeidstakers egen oppsigelse ikke krever noen form for individuell vurdering - kun kalde fakta. Dessuten kan de gjerne gjøre dette kollektivt, siden de ser ut til å like den arbeidsformen.

Trond Oscar Losvik,
jurist og avhoppet teologistudent
p.t. prestevikar i Sør-Hålogaland bispedømme.

Gå til innlegget

Vi er fortsatt glade i deg, Dag Øivind!

Publisert over 2 år siden - 2516 visninger

Sokneprest Dag Øivind Østereng har skrevet om hvorfor han forlater Den norske kirke. Her imøtegår jeg noe av hans kritikk mot kirkemøtets flertall og bispekollegiet Jeg ønsker ham alt vel og håper han en gang kommer tilbake til Dnk.

Man kan si hva man vil om vigselsliturgi for likekjønnede par - begge siders synspunkter er teologisk velfunderte og forankret i bibelen. Men begge sider skal vokte seg vel for å så tvil om "motparten" sine intensjoner. Når Østereng kaller vedtaket feigt samtidig som han snakker om at "sterke krefter presser kirken fra alle hold i denne kjønnsideologiske maktspillet som samfunnet ellers nå bedriver" forstår jeg det som at han beskylder bispekollegiet og kirkemøtets flertall for å gi etter for press fra (det sekulære) samfunnet. Det kan som om Østereng sokner til den utdaterte forklaringsmodellen om "Arbeiderpartistyring" av kirka, eller at man er så opptatt av å være "politisk korrekt" at man legger bibelen på hylla. Som initiativtaker til Carissimi burde Østereng være orientert nok om sakens bakgrunn til å vite at dette er noe som har kommet fra kirkens egne folk - både medlemmer, prester og forskere, i løpet av flere tiår med skiftende regjeringer og opinion. 
Det blir ikke bedre av at han påstår at hans meningsmotstanderes ekteskapsforståelse mangler "positiv begrunnelse i skriften". Dermed insinuerer han at en rekke dyktige og velutdannede teologer har funnet på ting på egen hånd og ikke forholder seg til bibelen, eller i alle fall ikke på riktig måte. Dette er fullt på høyde med dem som omtaler Østereng og hans meningsfeller som "fordømmende", "mørkemenn" og "homofober". Det er uredelig og ukollegialt å demonisere sine meningsmotstandere på denne måten, og jeg synes debattanter på begge sider skal holde seg for gode til det.
Faktum er at vi forholder oss til bibelen på forskjellig vis, og slik har det alltid vært. Den samme Østereng har i lengre tid jobbet i en kirke hvor det siden midten av sekstitallet har vært to syn og to praksiser med tanke på kvinners ordinasjon til prestetjeneste. Paulus er jo svært tydelig på dette, og en skulle nesten tro at det var mer vesentlig å ha orden på hvem som forvalter ord og sakramenter enn kjønnsorganene og kjønnsidentiteten til de brudeparene disse prestene vier. Bare det at det finnes kvinnelige prester i Dnk burde etter Østerengs logikk og ut fra det skriftsyn han legger for dagen være nok til at han hadde forlatt Dnk for lenge siden. Men når det nå er snakk om å akseptere og velsigne også homofiles kjærlighet ved ekteskapsinngåelse, er altså Østerengs grense nådd. Vel, han om dét. Mitt problem er ikke bare at en god kollega tar hatten og går, men at han kaller et av de modigste vedtakene en kristen kirke noensinne har gjort for feigt. Påstanden faller på sin egen urimelighet.
Østereng skriver at "Biskopene har abdisert og sviktet. Vi har ingen ledere. Og det gjelder dem alle sammen." Dette er både ufint og uriktig. Jeg vil heller berømme både de biskopene som deler mitt syn på selve saken, og de som deler Østerengs syn, for at de er modige nok til å si at vi kan leve med denne uenigheten. At vigsel av likekjønnede par er viktig nok for dem det gjelder, men ikke sentralt nok i vår tro og vår bekjennelse til at det skal føre til splittelse. Dette er ikke å abdisere, men å lede. Dette er ikke feigt, det er modig - fra begge sider.
Det er alltid leit at en prest leverer inn snippen og avskilter seg selv. Særlig gjelder dette i en tid med akutt prestemangel. Når Østereng nå forlater kirken, er det ekstra leit fordi han slamrer så kraftig med dørene på vei ut. På vegne av kirken vil jeg gjerne få si: Vi forstår at du er frustrert, Dag Øivind. Vi tåler at du bråker litt. Vi er fortsatt glade i deg, og håper du kommer tilbake en dag. I mellomtiden ønsker vi deg alt vel, og Guds rike velsignelse.
-Trond Losvik-Jurist og prestevikar
Gå til innlegget

Vær hilset, I, Østlands studerende Cand.´

Publisert nesten 4 år siden - 174 visninger

Prestemangel i Nord er ikke noe nytt. Tilstanden er nå verre enn i (denne) manns minne, med 14 ledige stillinger bare i Nord-Hålogaland Bispedømme. Hva gjør vi i Nord når det røyner på? -Vi klager, selvsagt, og vi låner verseføtter av Petter Dass:

Vær hilset, I, Østlands studerende Cand.´
Fra første Theol. og til Strax-Ordinand,
Vær hilset, I, Alba-klæd Unge!

Ja samtlig saa vel fra de Bergenske Field
Til Fjellhaug, Missionskallet lyde saa vel
Til MF, og TF, det runge!

Naar Bispen indsettes i beeniste Noer,
Da snarlig opdages, hans Fordring er stor,
Hans Præsteskab minker og eldes.

Et Kirkeligt Landskab som høit skriger hen,
Om Mangel paa geistlige Kvinder og Mænd
Naar ledige Embeder tælles

Betænk, i Haalogaland - Søder som Noer 
At bo, og at virke, for dem der her boer,
Naar du din Theol.-Cand. har faaet.

Jeg kan dig ey love, meer Guld eller Gods.
Ak, om du prædiger din Tunge til blods,
Du næppe til Ridder blir slaaet!

Men dette jeg lover, med Skriften i Haand:
Om du her vil fremme Hans Ord og Hans Aand,
Vor Gud kan deg vitterlig bruge

Blot dette du faar, for dit Virke i Noer
Hvad Præsten i Søder ej har paa sit Bord
Én stakkarslig ferie-uge

Men lægger du færden, om end blot til lyst
Én Sommer langsefter vor nordlige Kyst
Saa vil du det selv nemt opdage:

At Folket, Kulturen, og Kirken, dens Liv
Her Noer er dem Søder saa superlativ,
Du vedst det: Du maa dog tilbage!

P.S.:
Merk fromme Læser, giv det Agt,
At alt hvis her er bleven
Om Nordland og den kalde Tragt
Af mig i dag nedskreven,
Det har jeg efter Andres Skrift,
I Pennen ladet føre,
Om Folk, Natur og Kirkens Stift,
Og hvad her er at giøre.

(Noksaa fritt efter "Nordlands Trompet" - Petter Dass)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Trykk på knappen "oppdatér"
av
Gunnar Kartveit
rundt 6 timer siden / 26 visninger
0 kommentarer
Vår nye jord
av
Erling Rimehaug
rundt 7 timer siden / 148 visninger
0 kommentarer
Ropstads bløff
av
Simen Bondevik
rundt 8 timer siden / 41 visninger
1 kommentarer
Rettferdighetens mange sider
av
Marianne Munz
rundt 13 timer siden / 367 visninger
3 kommentarer
Ivar Braut`s etterfølger som biskop.
av
Dan Lyngmyr
rundt 14 timer siden / 155 visninger
0 kommentarer
Ny biskop i Stavanger
av
Haakon Omejer Sørlie
rundt 16 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
En skjebnetid
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 21 timer siden / 1399 visninger
18 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 5184 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Ropstads bløff
rundt 3 timer siden / 41 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Kirka og det hele mennesket
rundt 5 timer siden / 898 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hareide har moralsk rett - vi trenger en ny regjering
rundt 5 timer siden / 593 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Et sterkere og tydeligere KrF
rundt 6 timer siden / 387 visninger
Roald Øye kommenterte på
Et sterkere og tydeligere KrF
rundt 6 timer siden / 387 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
En skjebnetid
rundt 6 timer siden / 1399 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 6 timer siden / 21835 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Vårt Land på ville veger
rundt 7 timer siden / 2125 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hareide har moralsk rett - vi trenger en ny regjering
rundt 7 timer siden / 593 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Rettferdighetens mange sider
rundt 7 timer siden / 367 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 8 timer siden / 3943 visninger
Les flere