Trond Oscar Losvik

Alder: 37
  RSS

Om Trond Oscar

Jurist, helgepappa, teologistudent, prestevikar, Lofotværing.

Følgere

Besteborgerlige bisper bør bråsnu

Publisert over 1 år siden - 894 visninger

Det lukter svidd av bispemøtets vedtak. Er det et utslipp av besteborgerlig moralisme? Eller er det eimen av de aldrende kvinner og menns "hvorfor skal nu ungdommen av i dag ha det så meget bedre enn vi hadde det?"

Biskopene gjør rett i å forvente og kreve mye av ferske prestespirer. Det er en krevende jobb de nye prestene skal inn i, ofte pur unge og rett fra englefabrikken. De må være i stand til å takle forventninger knyttet til deres personlighet og livsførsel fra svært mange andre i tillegg til biskopen.

Det er klart at den biskopen som bes ordinere en kandidat skal kunne vurdere om kandidaten er egnet til prestetjeneste, og nekte ordinasjon dersom så ikke er tilfelle. Det er ikke et privilegium å nekte ordinasjon - det er biskopens ansvar. Det som ikke er fullt så klart, er hvorfor biskopene som kollegium tror de kollektivt kan frita hverandre fra dette ansvaret ved å vedta at alle samboende kandidater anses uegnet til prestetjeneste uten nærmere vurdering.

Det lukter svidd av bispemøtets vedtak. Er det et utslipp av besteborgerlig moralisme? Eller er det eimen av de aldrende kvinner og menns "hvorfor skal nu ungdommen av i dag ha det så meget bedre enn vi hadde det?"

Biskopene kan og skal forvente at ordinasjonskandidater evner å møte sine soknebarn som individer og med sunt pastoralt skjønn. De kan stole på at dagens kandidater er bedre egnet til å utføre denne tjenesten i dagens og fremtidens kirke, enn de selv var for mellom et kvart og et halvt århundre siden. Blant dem finner vi fremtidens proster og biskoper.

Biskopen skal være prestenes prest. Dessverre kan ikke teologistudentene stole på at "deres" biskop utviser det samme pastorale skjønnet man kan og skal forvente av alle som står i prestetjeneste. Dersom våre biskoper ikke akter å ta sitt ansvar på alvor, og begynne å gjøre jobben sin, oppfordres de herved til snarest å levere sin oppsigelse. Det burde de være fullt i stand til, ettersom arbeidstakers egen oppsigelse ikke krever noen form for individuell vurdering - kun kalde fakta. Dessuten kan de gjerne gjøre dette kollektivt, siden de ser ut til å like den arbeidsformen.

Trond Oscar Losvik,
jurist og avhoppet teologistudent
p.t. prestevikar i Sør-Hålogaland bispedømme.

Gå til innlegget

Vi er fortsatt glade i deg, Dag Øivind!

Publisert over 2 år siden - 2518 visninger

Sokneprest Dag Øivind Østereng har skrevet om hvorfor han forlater Den norske kirke. Her imøtegår jeg noe av hans kritikk mot kirkemøtets flertall og bispekollegiet Jeg ønsker ham alt vel og håper han en gang kommer tilbake til Dnk.

Man kan si hva man vil om vigselsliturgi for likekjønnede par - begge siders synspunkter er teologisk velfunderte og forankret i bibelen. Men begge sider skal vokte seg vel for å så tvil om "motparten" sine intensjoner. Når Østereng kaller vedtaket feigt samtidig som han snakker om at "sterke krefter presser kirken fra alle hold i denne kjønnsideologiske maktspillet som samfunnet ellers nå bedriver" forstår jeg det som at han beskylder bispekollegiet og kirkemøtets flertall for å gi etter for press fra (det sekulære) samfunnet. Det kan som om Østereng sokner til den utdaterte forklaringsmodellen om "Arbeiderpartistyring" av kirka, eller at man er så opptatt av å være "politisk korrekt" at man legger bibelen på hylla. Som initiativtaker til Carissimi burde Østereng være orientert nok om sakens bakgrunn til å vite at dette er noe som har kommet fra kirkens egne folk - både medlemmer, prester og forskere, i løpet av flere tiår med skiftende regjeringer og opinion. 
Det blir ikke bedre av at han påstår at hans meningsmotstanderes ekteskapsforståelse mangler "positiv begrunnelse i skriften". Dermed insinuerer han at en rekke dyktige og velutdannede teologer har funnet på ting på egen hånd og ikke forholder seg til bibelen, eller i alle fall ikke på riktig måte. Dette er fullt på høyde med dem som omtaler Østereng og hans meningsfeller som "fordømmende", "mørkemenn" og "homofober". Det er uredelig og ukollegialt å demonisere sine meningsmotstandere på denne måten, og jeg synes debattanter på begge sider skal holde seg for gode til det.
Faktum er at vi forholder oss til bibelen på forskjellig vis, og slik har det alltid vært. Den samme Østereng har i lengre tid jobbet i en kirke hvor det siden midten av sekstitallet har vært to syn og to praksiser med tanke på kvinners ordinasjon til prestetjeneste. Paulus er jo svært tydelig på dette, og en skulle nesten tro at det var mer vesentlig å ha orden på hvem som forvalter ord og sakramenter enn kjønnsorganene og kjønnsidentiteten til de brudeparene disse prestene vier. Bare det at det finnes kvinnelige prester i Dnk burde etter Østerengs logikk og ut fra det skriftsyn han legger for dagen være nok til at han hadde forlatt Dnk for lenge siden. Men når det nå er snakk om å akseptere og velsigne også homofiles kjærlighet ved ekteskapsinngåelse, er altså Østerengs grense nådd. Vel, han om dét. Mitt problem er ikke bare at en god kollega tar hatten og går, men at han kaller et av de modigste vedtakene en kristen kirke noensinne har gjort for feigt. Påstanden faller på sin egen urimelighet.
Østereng skriver at "Biskopene har abdisert og sviktet. Vi har ingen ledere. Og det gjelder dem alle sammen." Dette er både ufint og uriktig. Jeg vil heller berømme både de biskopene som deler mitt syn på selve saken, og de som deler Østerengs syn, for at de er modige nok til å si at vi kan leve med denne uenigheten. At vigsel av likekjønnede par er viktig nok for dem det gjelder, men ikke sentralt nok i vår tro og vår bekjennelse til at det skal føre til splittelse. Dette er ikke å abdisere, men å lede. Dette er ikke feigt, det er modig - fra begge sider.
Det er alltid leit at en prest leverer inn snippen og avskilter seg selv. Særlig gjelder dette i en tid med akutt prestemangel. Når Østereng nå forlater kirken, er det ekstra leit fordi han slamrer så kraftig med dørene på vei ut. På vegne av kirken vil jeg gjerne få si: Vi forstår at du er frustrert, Dag Øivind. Vi tåler at du bråker litt. Vi er fortsatt glade i deg, og håper du kommer tilbake en dag. I mellomtiden ønsker vi deg alt vel, og Guds rike velsignelse.
-Trond Losvik-Jurist og prestevikar
Gå til innlegget

Vær hilset, I, Østlands studerende Cand.´

Publisert rundt 4 år siden - 174 visninger

Prestemangel i Nord er ikke noe nytt. Tilstanden er nå verre enn i (denne) manns minne, med 14 ledige stillinger bare i Nord-Hålogaland Bispedømme. Hva gjør vi i Nord når det røyner på? -Vi klager, selvsagt, og vi låner verseføtter av Petter Dass:

Vær hilset, I, Østlands studerende Cand.´
Fra første Theol. og til Strax-Ordinand,
Vær hilset, I, Alba-klæd Unge!

Ja samtlig saa vel fra de Bergenske Field
Til Fjellhaug, Missionskallet lyde saa vel
Til MF, og TF, det runge!

Naar Bispen indsettes i beeniste Noer,
Da snarlig opdages, hans Fordring er stor,
Hans Præsteskab minker og eldes.

Et Kirkeligt Landskab som høit skriger hen,
Om Mangel paa geistlige Kvinder og Mænd
Naar ledige Embeder tælles

Betænk, i Haalogaland - Søder som Noer 
At bo, og at virke, for dem der her boer,
Naar du din Theol.-Cand. har faaet.

Jeg kan dig ey love, meer Guld eller Gods.
Ak, om du prædiger din Tunge til blods,
Du næppe til Ridder blir slaaet!

Men dette jeg lover, med Skriften i Haand:
Om du her vil fremme Hans Ord og Hans Aand,
Vor Gud kan deg vitterlig bruge

Blot dette du faar, for dit Virke i Noer
Hvad Præsten i Søder ej har paa sit Bord
Én stakkarslig ferie-uge

Men lægger du færden, om end blot til lyst
Én Sommer langsefter vor nordlige Kyst
Saa vil du det selv nemt opdage:

At Folket, Kulturen, og Kirken, dens Liv
Her Noer er dem Søder saa superlativ,
Du vedst det: Du maa dog tilbage!

P.S.:
Merk fromme Læser, giv det Agt,
At alt hvis her er bleven
Om Nordland og den kalde Tragt
Af mig i dag nedskreven,
Det har jeg efter Andres Skrift,
I Pennen ladet føre,
Om Folk, Natur og Kirkens Stift,
Og hvad her er at giøre.

(Noksaa fritt efter "Nordlands Trompet" - Petter Dass)

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77459 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43490 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34859 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27825 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22451 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22154 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20060 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19067 visninger

Lesetips

Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 8 timer siden / 253 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 8 timer siden / 104 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 8 timer siden / 73 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 8 timer siden / 110 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
2 dager siden / 175 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
3 dager siden / 389 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
3 dager siden / 142 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
3 dager siden / 125 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 216 visninger
Les flere

Siste innlegg

Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 4 timer siden / 250 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 109 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 8 timer siden / 253 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 8 timer siden / 104 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 8 timer siden / 73 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 8 timer siden / 110 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 9 timer siden / 226 visninger
Historisk kirkemøte i Ukraina
av
Alexander Tymczuk
rundt 17 timer siden / 64 visninger
Les flere