Trond Laksaa

Alder: 45
  RSS

Om Trond

kirkenorge.no er Vårt Lands ressurssider for norske menigheter og jeg, Trond Laksaa, er moderator for siden. Jeg er 35 år, gift med Kristin, har 3 barn og er kapellan i Narvik.

Følgere

Dette er ikke hevn

Publisert over 7 år siden

Det er viktig for meg å understreke at dette ikke er en hevn, men jeg falt faktisk for den "nye versjonen" av "Til ungdommen" (akkurat som jeg alltid har likt originalen og syntes denne er "kristen nok" til den nye salmeboka). Derfor kan det godt hende at jeg bruker denne som leirsang eller liknende i fremtiden.

I tillegg er det jo morsomt å se reaksjonene fra Human Etisk Forbund (HEF) og andre humanister når de får smake "egen medisin". HEF er et forbund som er bygd på kritikk og motstand mot kristendommen. De har alltid laget etterlikninger av seremonier, salmer og annet i stedet for å utviklke sitt eget. Med en gang noe fungerer i kirka så følger HEF etter. HEF burde derfor hylle den nye "Til ungdommen"!

Gå til kommentaren

Mange salmer var verdslige før...

Publisert over 7 år siden

"og så klager noen over at "tenn lys" var plagiat...". Jeg er av de som ikke syntes det gjør noe at man av og til omskriver noen salmer/ sanger. Vi skal alle huske på hvor mange kristne salmer som var "verdslige" før vi kristne gjorde dem til salmer. Derfor mener jeg at det er helt greit å bruke den nye utgaven av "Til ungdommen". Den har en fengende og kjent melodi og nå et budskap! Det som imidlertid bekymrer meg som prest er hvis skoler og barnehager tar i bruk verdsliggjorte salmer og tror at dette er noe som nå skal favne alle!

Gå til kommentaren

Rar kritikk

Publisert over 7 år siden

Jeg leser i en rekke aviser at Mads Gilbert er tilbake i Gaza. Samtidig dukker mange kritiske røster opp. Det jeg syntes er merkelig er at folk kritiserer og stiller spørsmålstegn ved at han er der som lege. Mange flere leger burde fulgt hans eksempel. Ikke bare i Gaza, men flere plasser rundt om i verden. Jeg finner det svært merkelig at man (særlig som kristne) kritiserer en mann som åpenbart redder mange liv!

Når dette er sagt kan man absolutt kritisere media som bruker Gilbert som reporter fra Gaza slik som under krigen i 2009. For det er ingen tvil om hvor hans sympatier ligger og da er det vanskelig å raportere nøytralt som en reporter bør gjøre. Men Gilbert er som sagt ikke reporter, og som lege er han blant de fremste på sitt område. Da bør vi hylle han for å arbeide i Gaza...

Gå til kommentaren

RE: Spar meg!

Publisert over 9 år siden

Kjære Kristian

Skulle ønske du kunne være mer saklig og ikke så nedlatende i dine kommentarer (både til Anne Berger Jørgensen og andre). For det første er jeg sikker på at Anne Berger Jørgensen skrev innlegget som prest i Den Norske kirke. Det blir for useriøst når du avfeirer henne med tittelen "bispefru". Anne er en dyktig prest og fortjener bedre enn å bli avfeid med å være bispefru!

For det andre er Tor Berger Jørgensen en dyktig biskop. Som prest i Narvik har jeg Tor B. som sjef og alle mine møter med han har vært positive. Jeg er ikke enig i alt han sier/ gjør, men det er vel ingen. At vi i Norge har et system der regjeringen utnevner biskoper gjør ikke de som blir utnevnt noe dårligere. Rett nok har regjeringen gått mot kirkens votum en del ganger, men i ettertid har dette ofte vist seg å være rette valg. Dessuten er kirkens votum (avsteminger) ofte veldig sprikende og da blir det lett å si at kirken ikke er hørt.

Når det gjelder det tråden egentlig handler om, Einar Gelius er jeg enig med biskop Kvarme når han sier at dette er trist for alle parter! Selv ikke anmelderne i Akersgata hadde noe positivt å si om boken. Jeg syntes at en prest bør holde seg for god til slike spekulasjoner og utlevering av eget sexliv.

NB: Dette innlegget inneholder mine personlige meninger, og er ikke vårt Lands syn. Jeg er administrator på Kirkenorge.no, men ikke journalist i Vårt Land.

19.10.10 kl. 23:21 skrev Kristian Kahrs:
19.10.10 kl. 18:23 skrev Anne Berger Jørgensen:

Spar meg for Kahrs bruk av lettvintheter som "politisk korrekt" om DnK!

Hei Anne

Takk for sist. Forrige gang vi snakket sammen, prøvde jeg å få til en dialog med deg om den politisk korrekte kirke, men  når du bare har skrevet fire kommentarer på Verdidebatt, inkludert denne, er det vel vanskelig å få til den type dialog. Jeg beklager at du oppfatter min uttalelse om Den norske kirke som lettvint, men hvis du hadde visst hva jeg tidligere har skrevet på Verdidebatt tror jeg ikke du ville brukt en karakteristikk som lettvint. En gjenganger på Verdidebatt for meg har vært frimodigheten på en aktiv apologetikk i Dnk.

Den politiske korrektheten jeg ser i Dnk er først og fremst at jeg ikke ser et forsvar av et klart evangelium hvor vi kan glede oss over Jesu død og oppstandelse for våre synder og at dette har konsekvenser for mennesker i dag.

Når jeg først har bispefru Jørgensen på tråden, kan jeg ikke komme utenom at Tor B. dessverre er en av de verste eksponentene for denne politisk korrekte kirken som er veldig interessert i å komme med utspill i den løpende politiske debatten, enten det dreier seg om oljeboring i nord eller synspunkter på innvandring og integrering. Der det skorter, i alle fall på den offentlige profilen, er et frimodig forsvar av evangeliet om frelse gjennom Jesus Kristus.

Siden jeg ikke kjenner Tor B. personlig, kan jeg selvfølgelig ikke være en dommer over hans trosliv, men i den offentlige profilen han har valgt å ha, er det ikke lett å se hvordan han forsvarer et klassisk evangelium om frelse for syndere. Det burde være hans primære jobb som biskop.

Det jeg derimot kjenner godt til er grasrota i Det norske misjonsselskap (NMS) som er meget skuffet over sin gamle generalsekretær og måten han profilerer seg offentlig. Hans svik mot ekteskapet som en eksklusiv union mellom én mann og én kvinne kan vanskelig karakteriseres som noe annet enn vranglære, og Vårt Land har også på lederplass stemplet han som en illojal biskop.

Jeg har skrevet mye om den politiske korrekte Dnk på verdidebatt, og et av de beste innleggene som forklarer dette er Ole Jørgen Anfindsens innlegg Den politisk korrekte kirke som formulerer dette på en glimrende måte. I tillegg kan jeg for eksempel også vise til mitt eget innlegg Ideologisk slagside i VL? som også er et oppgjør med de politisk korrekte strømningene i Vårt Land redaksjonen og Den norske kirke. At Dnk ser ut til å være mer opptatt av politiske saker enn evangeliet, ser vi også et eksempel på i dagens Vårt Land. Toppsaken nå er at Kirken vil gi opphold til papirløse innvandrere.

Men igjen, velkommen til Verdidebatt, Anne. Jeg håper vi kan høre gode argumenter, ikke bare slagord både fra deg og Tor B.

Og siden trådstarter Trygve først og fremst ønsker at vi diskuterer medieklovn Gelius, henger dette sammen med dette bildet jeg tegner av en utydelig politisk korrekt kirke som er opptatt av alt annet enn å være en kirke som skal gi klare svar til søkende mennesker. Selv om du Anne tar avstand fra retorikken til Gelius, er det den politisk korrekte kirke som gir grobunn til Gelius og hans likesinnede som utvanner det kirken står for.

Gå til kommentaren

RE: VL og det multikulturelle

Publisert over 9 år siden

Jeg takker så mye for din støtte. Men jeg må samtidig presisere at innlegget er mitt personlige innlegg, og er ikke uttrykk for Vårt Lands syn. Jeg er administrartor for kirkenorge.no, og ikke journalist i Vårt Land. Dette til informasjon.

18.10.10 kl. 11:09 skrev Kristian Kahrs:
18.10.10 kl. 09:30 skrev Trond Laksaa:

Norge har nå hatt en mislykket innvandrings og integreringspolitikk i snart 40-50 år. Nå må vi snart tørre å si fra og ta en debatt uten å bli kalt rasister, islamfober eller ekskluderende. I møte med andre verdier, kulturer og religioner må vi klart og tydelig holde fast på egne verdier, og kjempe for disse. Jeg føler nå at vi på mange områder velger å utslette egen identitet for å tilfredstille andre.  Skal vi i Norge få et godt multikulturelt samfunn må vi holde fast på egne verdier og bruke disse med respekt i møte med andre verdier/ kulturer. Som Tysklands forbundskanslet Angela Merkel nylig sa; ”Det flerkulturelle samfunn har feilet”. Hennes parti CDUs linje er at innvandrere må integreres ved å slutte seg til en «tysk livsstil», skriver nyhetsbyrået DPA.

Bra-knapp aktivert, Trond. Jeg synes det er meget oppløftende at også en av Vårt Lands ansatte er kritisk til det multikulturelle eksperimentet. Jeg kjenner ikke til noen andre journalister i VL som har formulert denne kritikken på samme måte som du gjør, men forhåpentligvis er det flere VL journalister som ønsker å følge deg.

Jeg skulle like å være tilstede på et redaksjonsmøte hvor VLs redaktører diskuterer de som er kritiske til det multikulturelle eksperimentet, de innvandringsskeptiske og de verdikonservative som det er mange av på VD. Jeg tviler på om for eksempel Helge Simonnes setter veldig pris på denne horden, men på den andre siden er det denne kunnskapsbaserte tilnærmingen som stadig vinner terreng. Her vil jeg spesielt trekke frem Ole Jørgen Anfindsen som eksponenten for disse kunnskapsbaserte argumentene. Han er grundig, og det er ikke lett for meningsmotstanderne å avfeie han som rasist, selv om de prøver så godt de kan å sette dette stemplet i pannen til han.

Og når du nevner Angela Merkel, kan det være nyttig å se saken BBC lagde om dette.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere