Trond Ali Linstad

Alder: 74
  RSS

Om Trond Ali

Trond Ali Linstad har i en rekke år vært fastlege i Oslo.

Linstad er grunnlegger av Urtehagen stiftelse, en uavhengig non-profit stiftelse basert på islam. Stiftelsen driver bla. fem barnehager, en videregående privatskole, barnebondegård på Klemetstrud, muslimsk radiostasjon, eget forlag, familiekontor, og barnehjem og kvinnesenter i Afrika.

Linstad var i flere år formann i Palestinakomiteen.

Han var også med på å opprette helseorganisasjonen NORVAC (Norwegian Aid Committee), som idag ledes av Erik Fosse, og er tildelt Det palestinske Røde Halvmånes fortjenstmedalje for sitt arbeid.

Følgere

Israel - eksklusivt for èn befolkningsgruppe, med rasistisk diskriminering av andre (palestinere). Israelsk (jødisk) lobby har fått med seg Trump - nå venter mer konflikt og kriger.

Israel er en rasistisk apartheid-stat

Trond Ali Linstad

Israel er en rasistisk apartheidstat. Det er viktig at vi vet om det, for å forstå Israel/Palestina-konflikten; rasisme – sionist-jødisk rasisme – ligger i bunnen.  Her om tenkningen bak, og hva den fører til

De første sionister – som Theodor Herzl; «Den israelske statens åndelige far» (Israels Uavhengighetserklæring) –  mente, «liksom antisemitter», at jøder var «ufordøyelige og evig fremmede» og derfor trengte «et egen territorium». (Kilde: Encyclopedia Judaica, Jerusalem 1971.) Herzl anførte at «antisemittisme er rasjonell». (Arthur Hertzberg: The Zionist Idea, N.Y., 1976.) Antisemittisme var «fornuftig», og antisemitter kunne bistå sionister med å bringe jøder ut fra mange land, til Palestina og fremme etablering av den jødiske staten; Israel. Slik startet den sionistiske bevegelsen.

Antisemitter vurderte negativt - og sionister positivt - det særegent «jødiske». «Jeg tror på vår moralske og intellektuelle overlegenhet, på vår evne til å tjene som modell for gjenfødelse av menneskeslekten», skrev David Ben Gurion, Israels første statsminister (Forum nr. 3, 1957). «Israel legger grunnlag for at vi fortsatt skal kunne utvikle oss henimot å bli et ekstraordinært folk.» (Resolusjon fra 28. Sionistkongress, 1972.) Rasisme fornemmes i bunnen.

Det er ikke nødvendigvis galt å tenke eksklusivt om seg selv; om det ikke går ut over andre. Men sionismen gikk ut over palestinerne. Det landet som sionistene ville ta over, var bebodd; der bodde palestinerne. Herzl skrev i sine dagbøker hvordan han ville «oppmuntre» den arabiske befolkningen til å «flytte ut» over den nye statens grenser, blant annet «ved å nekte dem arbeid». David Ben Gurion argumenterte for hvordan «en større offensiv mot araberne» i betydelig grad «ville redusere den arabiske befolkning i den nye staten». (Michael Bar Zohar: The Armed Prophet. 1968.)

Dette er bakgrunn for den israelske staten; palestinere måtte drives ut. Hva skjedde med 50 000 palestinere i Ramle og Lydda, da staten Israel ble til? David Ben Gurion ga ordre til de jødiske, sionistiske styrkene: «Driv dem ut!» Palestinerne «dro ikke frivillig». (Newsweek, 5. november 1979.) - Hele byer som Beisan, Jaffa, Acre, Lydda og Ramlah og arabiske deler av byer som Haifa, Safad og Jerusalem, ble tatt over av sionistiske styrker. (FN-dokument: Acquisition of Land in Palestine. New York 1980.)

Slik ble Israel en «jødisk» stat; ikke en stat for dens innbyggere: kristne, muslimer, jøder, sekulære, der alle kunne ha like rettigheter. Nei, «Israel er staten for det jødiske folk». (Ahron Barak, leder for Israelsk høyesterett.) Og hva skjer med ikke-jøder? Diskriminering må ramme dem.         

Apartheid og rasisme: Det er klart hva dette betyr av apartheid og rasisme i staten Israel dag. Palestinerne har begrenset rett til å eie og leie land; som er forbeholdt jøder. De har ikke samme mulighet til statsborgerskap, til å etablere seg i Israel – som primært er for den ène befolkningsgruppe (jøder), mens den andre (palestinerne), som er blitt fordrevet, ikke har samme rettighet. En rekke «fundamentale lover» i Israel som primært skal tilgodese den dominerende befolkningsgruppen (jøder), fører til diskriminering av ikke-jøder på en rekke områder – innen helse, utdanning og arbeid; når det gjelder sosiale rettigheter; rett til å bli forent med familie, osv.

«Israel har etablert et apartheid-regime som undertrykker og dominerer over det palestinske folket», heter det i et nylig FN-dokument. Det er velbegrunnet om staten Israel.

Det siste, aktuelt: Nå tar Israel over Jerusalem, og gjør byen eksklusivt jødisk. Israel-lobbyen («Den jødiske lobby», Robert Fisk) står bak; mer konflikt og krig er i vente. Jødisk etnosentrisk selvopptatthet er årsak, rasisme og kriger følger.

 

               

 

Gå til innlegget

Israel er en rasistisk stat

Publisert 17 dager siden - 856 visninger

Israel er en rasistisk statTrond Ali LinstadDette er viktig når det gjelder Midtøsten, nå anført i et FN-dokument: – Israel har etablert et apartheid regime som påvirker hele det palestinske folket. Videre: – Israels politikk, praksis og tiltak for å håndheve et system av rasediskriminering, truer regional fred og sikkerhet. (“Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid. Beirut, 2017.) Det bidrar til forståelse av konflikten; hva Palestina-Israel spørsmålet dreier seg om. Israelsk rasisme ligger i bunnen.

Israel er en rasistisk stat slik Sør-Afrika tidligere var det; begge med apartheid som grunnlag. – Hvis man i en stat har en befolkning som skiller seg fra den øvrige, og denne gruppen ikke besitter de samme rettigheter som den øvrige befolkning, taler man om rasisme. (Gyldendals Store Konversasjonsleksikon.) – Alle mennesker er født frie, likeverdige og likeberettigete uten forskjellsbehandling av noe slag. (FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering.) Palestinerne har ikke «samme rettigheter», og behandles ikke som «likeverdige», i den israelske staten.


Israel skal være en «jødisk stat». (Israels Uavhengighetserklæring.) Israel er ikke en stat for «israelitter»; beboere med statsborgerskap i staten. Da ville ikke-jøder/palestinere kunne ha samme rettigheter. Israel er for én befolkningsgruppe (jøder); andre er diskriminert.
Israel har ingen grunnlov, men et sett med «fundamentale lover» (Basic Laws.) Disse gir eksplisitt sionistiske organisasjoner rett til å styre en rekke virksomheter i Israel; for å tilgodese «jødiske interesser». 

Eksempel:
Den Israelske Landautoritet (ILA) håndterer statlig jord, det svarer til 93 % av land i Israel, «som ved lov er stengt for bruk, utvikling og eierskap av ikke-jøder». (FN-dokumentet over; som etter press riktignok ikke ble offentlig godtatt, men bærer FNs logo.)


Videre: “Staten Israel skal være åpen for jødisk innvandring og for å bringe inn jøder I utlendighet.” (Israels Uavhengighetserklæring.) Israel har absorbert 1 million jødiske innvandrere fra Russland, men nekter å ta tilbake 1 million palestinere som er fordrevet fra Israel.


Å påpeke at Israel er rasistisk, skal nå bli forbudt! – Israel har med hell drevet lobbyvirksomhet for at kritikk av Israel skal inkluderes i lover mot antisemittisme. (FN-dokumentet.) – Å hevde at staten Israel er rasistisk, skal bli «ny-antisemittisme» og lovbrudd.

Nødvendig å bemerke: – Problemet med Israel var aldri dens jødiskhet; judaisme har mange ansikter, og flere av dem gir solid basis for fred og sameksistens. Problemet er Israels sionistiske, etniske karakter. Sionisme har ikke samme spillerom for pluralisme som jødedom kan tilby, særlig ikke for palestinerne. De kan aldri bli del av den sionistiske stat og vil fortsette å kjempe.» (Ilan Pappe.)

Trond Ali Linstad er innehaver av Jødisk Ærespris fra
Neturei Karta; antisionistiske jøder, og har Palestinsk
Fortjenstmedalje fra det palestinske Røde halvmåne.
linstad@urtehagen.com

 

Gå til innlegget

Sionisme er rasisme

Publisert 29 dager siden - 1213 visninger

Ervin Kohn, nestleder i Antirasistisk Senter og leder av Det mosaiske trossamfunn - står for rasisme

Sionisme er rasisme

Trond Ali Linstad

Ervin Kohn, 2. nestleder i Antirasistisk Senter og leder av Det mosaiske trossamfunn, har en kronikk i Klassekampen 9. november mot èn form for rasisme; antisemittisme. Men står selv for en annen form for rasisme; sionisme. Ervin Kohn er erklært sionist.

Sionisme er «en form for rasisme og rasediskriminering», fastslo FNs Hovedforsamling i 1975, resolusjon 3379 (senere trukket etter press fra USA og Israel). Rammer en slik vurdering, om rasisme, Ervin Kohn?

Sionismen er den ideologi som fremmer at èn befolkningsgruppe i Palestina (jøder) skal ha fortrinn fremfor en annen befolkningsgruppe (ikke-jøder/palestinere) og at staten Israel skal kunne videreføre dette i statens regler og lover. Ervin Kohn bes kommentere dette.

Gå til innlegget

Skal «mirakler» fremme fred i Midtøsten?

Publisert 9 måneder siden - 138 visninger

Vårt Lands framstilling av Palestina/Israel-konflikten er ideologisk farget.

Vårt Land bruker ni hele sider, inkludert hele første siden, til å gi sin framstilling av Palestina/Israel-konflikten, lørdag 25. mars. Framstillingen er ideologisk farget; det er gitt premisser i bunnen. Det skal «mirakel» til for en løsning, heter det i hovedoppslaget. Andre – palestinere – fokuserer vel heller på rettferd.  – I «Kampen om Bibelens land», skriver avisa. Palestinerne ser annerledes på det.

Vårt Lands ståsted
Vårt Land skriver videre fra eget ståsted, og anfører dette i ingress: «70 år etter at FN vedtok å dele Palestina i to stater, er konflikten om Vestbredden fremdeles fastlåst.» Det første er feil. Saken gjaldt Generalforsamlingen i FN som stemte over en anbefaling, nemlig: planen om å dele Palestina. FNs Generalforsamling kan ikke «vedta» noe som skal være bindende for noen.  Avstemningen ble utsatt to ganger da det nødvendige flertallet manglet. USAs press på stater for å oppnå det ønskete flertallet, «grenset til en skandale» (USAs forsvarsminister James Forrestal, Diaries.).

Til det andre: For Vårt Land er Vestbredden en «konflikt». Det er språkbruk som Israel bruker; for Israel er Vestbredden «disputed territories» (omstridte eller konflikt områder); presist bør man bruke ordet «okkupert».

Palestinerne
Vårt Land viser til Moshe Dayan, det er bra. Et sitat fra ham kan si noe om konfliktens vesen: «Vi kom hit til et land som var befolket av arabere og vi bygde her en hebraisk, jødisk stat …. I stedet for arabiske landsbyer etablerte vi jødiske landsbyer. … De arabiske (landsbyene) finnes ikke lenger. … Det er ikke en eneste (jødisk) bosetting som ikke er etablert der det tidligere var en arabisk landsby.» (Israelsk forsvarsminister Moshe Dayan, Haaretz, 4. april 1969.)

Palestinerne ble drevet ut for å gi plass for bosettingene. Tusentall palestinere lever fortsatt i store flyktningeleirer i påvente av å vende tilbake, noe internasjonal lov gir dem rett til. Israel nekter dem det. Og om palestinerne i Israel: De er andre klasses borgere; diskriminert og forskjellsbehandlet i sitt eget land.

Rettferd for fred
Hva er det da som kan gi fred? Uretten mot palestinerne må reverseres. Okkupasjon, fordriving og undertrykking av palestinerne må gjøres om. Og jøder for å få fred, må se palestinere som likeverdige, og forholde seg til det.

Skal vi håpe dette blir en vei til fred; en kombinasjon av «mirakel» og rettferd? (Fritt etter Gilad Atzmon).

Et ønsket mirakel
Se for deg følgende: En israelsk statsminister våkner en solfylt morgen med et besluttsomt ønske om å skape virkelig fred. Han eller hun erkjenner at Israel er egentlig Palestina; det strekker seg over historisk Palestina på bekostning av det palestinske folket. Han eller hun innser at palestinerne er den innfødte befolkning i landet og at steinene de iblant skyter fra seg, ikke er annet enn kjærlighetsnotater til sine stjålne landsbyer, frukthager, vingårder og marker. Vår forestilte statsminister forstår at den såkalte Israel/Palestinske konflikt kan bli løst på 25 minutter straks begge folk bestemmer seg for å leve sammen.

Han eller hun innkaller til pressekonferanse klokka 14. Grepet av sitt ønske om rettferd erklærer statsministeren for hele verden og sitt folk at Israel er i en enestående stilling til å fremme verdensfred. Israel ber det palestinske folket om å vende hjem. Den jødiske staten blir en stat for statens innbyggere der alle har fulle og like rettigheter.

Denne tenkte israelske statsministeren, snarere enn «Donald Trump» (Vårt Land), kan være den som finner løsningen. «Mirakel», ja visst! Men det viser de dype motsetningene som er iboende i konflikten, som Vårt Land med sitt ni-siders oppslag, beveger seg på overflaten av. Griper vi fatt i dette, med et håp om løsning, er vi på rett vei.

Gå til innlegget

Samarbeid som «stoppet opp»

Publisert over 1 år siden - 752 visninger

Vi er spent på hvem som blir valgt inn i styret. Venner eller ikke til palestinerne?

Vårt Land har en større reportasje 25. juli om et samarbeid som stoppet opp – mellom Islamsk Råd Norge (IRN) og Det mosaiske trossamfunn. Rabbiner i Det mosaiske trossamfunn, Joav Melchior, uttaler seg, det samme gjør forstander Ervin Kohn og sentralt medlem Anne Sender. 

Sender trekker fram at samarbeidet med styret som valgte å trekke seg i IRN, var «svært godt». Melchior og Kohn håper IRN får «stablet på beina en god ledelse» raskt.

En «god ledelse» - for hvem? Eller hva? For et bedre samarbeid med Det mosaiske trossamfunn?

Men dette er et sionistisk samfunn, som påpekt blant annet av Ervin Kohn. Sionisme er den ideologi som ligger til grunn for konflikten i Palestina. Tilhengere av ideologien mener Palestina er «sitt» land, de fordriver palestinerne, diskriminerer dem og tar over jorda deres. Og dette vil de ha aksept for. Også i et samarbeid med muslimer. Er det rart at et samarbeid «stopper opp»?

Ære til de i IRN som ser dette! Og skam til dem som dekker over det! Vi er spent på hvem som blir valgt inn i styret. Venner eller ikke til palestinerne?

Gå til innlegget

Lesetips

Gammel vin, ferskt brød
av
Åste Dokka
2 dager siden / 767 visninger
2 kommentarer
av
Søren Ferling
2 dager siden / 46 visninger
0 kommentarer
Tente Trump lunta?
av
Erling Rimehaug
8 dager siden / 7417 visninger
224 kommentarer
Himmel nå!
av
Erling Rimehaug
16 dager siden / 2600 visninger
71 kommentarer
Den barmhjertige Trump
av
Åste Dokka
25 dager siden / 3441 visninger
29 kommentarer
Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
rundt 1 måned siden / 7687 visninger
309 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
rundt 1 måned siden / 8284 visninger
225 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
rundt 2 måneder siden / 2497 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Borgerlig tilbakekomst
av
Berit Aalborg
rundt 8 timer siden / 156 visninger
1 kommentarer
Ingen konspirasjonsteori
av
Erling Grape
rundt 12 timer siden / 161 visninger
2 kommentarer
Trenger Gud mat?
av
Erik Andreassen
rundt 14 timer siden / 330 visninger
2 kommentarer
Islam som en tolkningsaktivitet
av
Farhan Shah
rundt 18 timer siden / 915 visninger
1 kommentarer
Vil verden bedras?
av
Jostein Sandsmark
rundt 19 timer siden / 684 visninger
28 kommentarer
Liberalistisk tospann
av
Vårt Land
rundt 20 timer siden / 118 visninger
1 kommentarer
De onde brødrene
av
Didrik Søderlind
rundt 20 timer siden / 706 visninger
10 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Roger Christensen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 5 timer siden / 1491 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 5 timer siden / 1491 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 7 timer siden / 1491 visninger
Robin Tande kommenterte på
Det samme, gamle evangeliet?
rundt 7 timer siden / 1213 visninger
Tore Olsen kommenterte på
De onde brødrene
rundt 7 timer siden / 706 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 7 timer siden / 1491 visninger
Les flere