Trond Ali Linstad

Alder: 74
  RSS

Om Trond Ali

Trond Ali Linstad har i en rekke år vært fastlege i Oslo.

Linstad er grunnlegger av Urtehagen stiftelse, en uavhengig non-profit stiftelse basert på islam. Stiftelsen driver bla. fem barnehager, en videregående privatskole, barnebondegård på Klemetstrud, muslimsk radiostasjon, eget forlag, familiekontor, og barnehjem og kvinnesenter i Afrika.

Linstad var i flere år formann i Palestinakomiteen.

Han var også med på å opprette helseorganisasjonen NORVAC (Norwegian Aid Committee), som idag ledes av Erik Fosse, og er tildelt Det palestinske Røde Halvmånes fortjenstmedalje for sitt arbeid.

Følgere

Sannheten om Syria,"ormebolet"

Publisert 10 dager siden - 170 visninger

Syria er omtalt som «ormebol», med mange motstridende interesser og parter involvert. Landet er i krig, det er elendighet og humanitær katastrofe. Skal vi likevel løfte blikket en kort stund i et forsøk på å se kreftene bak? For å kunne ta standpunkt.

 

Er ikke dette sant: USA med regionale allierte har lenge lagt planer for en omorganisering av Midtøsten med «regimeendringer» som nødvendig mål. Og med hvilke midler? Daværende amerikansk utenriksminister Condoleezza Rice innførte alt i 2005 begrepet om å skape «kreativt kaos» i regionen for å fremme president Bush sin plan for «et nytt Midtøsten». (Time, 26. juli 2006.) Eksempel på det samme: Da Israel under siste krig i Gaza bombet områder sønder og sammen, uttalte den samme Condoleezza Rice at det var å anse som «nødvendige fødselssmerter» for endringer i regionen.

USA har hatt «et problematisk forhold til Syria i nærmere 50 år», og «konfrontasjon står på dagsorden» (Professorene Mearsheimer og Walt, 2007.)

Så kom «den arabiske våren», med uro også i Syria. USA visste å utnytte situasjonen. Hillary Clinton, har i boka «Hard Choices» gjort rede for hvordan et «strategisk partnerskap» mellom USA og arabiske gulfstater ble etablert, for å «støtte opprørerne i Syria», i tråd med amerikanske strategier. «Ikke alle land vil gjøre det samme», skrev hun. «Visse land skulle øke anstrengelsene med å bringe inn våpen, mens andre skulle legge vekt på humanitære behov.» Og med det var krigen i gang, drevet fram av USA og arabiske stater.

Krig og elendighet, ja visst! Men disse fronter er etablert: Den aggressive side for krig, kan en si: USA og andre vestlige makter, Saudi-Arabia, Qatar, Egypt og Tyrkia. Mot en «motstandsfront» kan anføres, av Syria, Iran, Hezbollah og Russland. Hjelper det til å ta stilling?

 

Gå til innlegget

8. mars - kvinnedagen

Publisert 13 dager siden - 165 visninger

Det har vært 8. mars, kvinnedag. Den markeres de fleste steder i verden, skjønt noen har kvinnedag som er knyttet til sterke og stolte kvinner i egen tradisjon, som Fatima, Zainab eller andre (i islam). Det er gode eksempler på slike.

På en kvinnedag kan en kanskje også rette oppmerksomhet på en side ved kvinneroller som synes dominerende i «vår» del av verden? Slå opp i et blad eller en avis; kvinnen er et konsumerende vesen, et kjønnsobjekt innrettet på forbruk, en gjerne lett antrukket skikkelse med seksuell appell til menn. Dette er vanlig fremstilling av kvinnen! Du behøver ikke å gå lenger enn til en værmelding på TV, der en stramt ankledd og sminket kvinne på høyhælte sko må til for å fortelle at det blir «regn på Vestlandet».

Likevel: Et grunnleggende budskap kan eller bør på mange måter være likt, om likeverd, gjensidig respekt og likestilling mellom kvinner og menn. Her en lenke til ettertanke.

https://youtu.be/jax54E2GWWg

 

(Se også www.koranen.no)

Gå til innlegget

Virksom fred må være målet i Syria

Publisert 17 dager siden - 89 visninger

Det har vært offentliggjort et Opprop med denne oppfordring: «Verden må handle i Syria». Oppropet er skrevet av syriske «intellektuelle og aktivister» står det, med tilhold i Berlin, Istanbul, Beirut, Storbritannia, Paris, Spania og andre steder. Alle er eksil-syrere, altså: Det er ikke noen i Syria. Til oppropet er føyd enkelte norske navn.

Ønsker vestlig intervensjon

Hvordan skal «verden» handle? I følge oppropet håper man at FNs sikkerhetsrådet skal «beskytte syrerne», og mener det må skje «med makt». Slik som i Libya? Der Sikkerhetsrådet vedtok en resolusjon om å «beskytte libyere», som ble til en militær, vestlig intervensjon til fremme for egne, strategiske interesser. Det tilsvarende vil bli resultatet om intensjonen i oppropet vinner fram.

USA og arabiske gulfstater

«Ødeleggelsen av Syria kunne blitt forhindret», heter det i oppropet. Men hvem kan belastes for «ødeleggelsen»? Og var bare «ødeleggelser» mål? Ledende krefter i USA har lenge arbeidet med planer om å endre styret i Syria, svekke landet og rive det opp, for å erstatte det med et mer pro-vestlig styre, uten utfordringer og ergrelser for USA og Vesten og militær konfrontasjon med Israel. USAs daværende utenriksminister, Hillary Clinton, har i boka «Hard Choices» gjort rede for hvordan et «strategisk partnerskap» mellom USA og arabiske gulfstater ble etablert, for å «støtte opprørerne i Syria». 

Våpen og «humanitær» hjelp

«Ikke alle land vil gjøre det samme», skrev hun. «Visse land skulle øke anstrengelsene med å bringe inn våpen, mens andre skulle legge vekt på humanitære behov.» Og med det var krigen i gang, drevet fram av USA og arabiske stater, altså (med foranledning i et opprør eller ikke).

USA og arabiske stater bak krigen

USA og arabiske stater har opprettholdt krigen, med stadige våpenleveranser til «opprørere», internasjonal propaganda og påtrykk for å rive ned det syriske styret og splitte Syria. Syrias legitime president Assad har i motstrid til dette, bedt om nødvendig hjelp, fra Russland, Iran, Libanon og Irak. Disse hører ikke med når man i oppropet ber om at «verden må handle». Tilbake står USA, Vesten, Tyrkia og arabiske stater. Som må inn «med makt».

«Opposisjon» av terrorister og ekstremister

I oppropet klages det over at «opposisjonen står helt uten innflytelse». Men hvem er egentlig «opposisjonen»? Det er lett å finne svaret på dette. Der hvor «opposisjonen» tidligere kan ha vært blandet, domineres den av islamistiske ekstremister, fra Nusra-fronten, Al Qaida og andre. De okkuperer syriske byer og nekter sivile å flykte, men holder dem som gisler i konfrontasjonen med Syrias styrker.

Syriske styrker og allierte

Måtte de – ekstremister og terroristene – ikke få «innflytelse»! Nei, takk til dem som hindrer det! Så får andre, som uttrykt i oppropet, håpe på en vestlig intervensjon, til støtte for disse ekstremister og terrorister. Saken dreier seg om dette nå.

 

Gå til innlegget

Terroristisk dødsspiral i Syria

Publisert 24 dager siden - 167 visninger

Vårt Land skriver på lederplass 26. februar uriktig om «Syrisk dødsspiral». Sannheten er at det dreier seg om en «Terroristisk dødsspiral», der terroristiske «opprørere» prøver å besette syrisk land og utfordre Syrias legitime regjering for å opprette et «jihadist»-dominert styre i Syria. Måtte det ikke skje!

Av Trond Ali Linstad

Vårt Lands «opprører» – hvor får de våpen fra, hvem støtter dem og gir dem mulighet til å føre videre denne krigen, i år etter år? Vi kjenner de viktigste våpenleverandører: Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia og andre. Leverer disse våpen – foruten penger, rådgivere og annet – for demokrati, likeverd og fred i Syria? Eller hva kan de ha av mål?

Regimeendring er hva de ønsker, til eget politisk og ideologisk formål. Og hva vil det bety? Se på de krefter som nå styrer der «opprørerne» besitter makt: Er det ikke erklærte «islamister», egentlig internasjonalt fastslått som terrorister? Hvem har nå makt i Øst-Ghouta, et område der krigen raser – alle vet det er Nusra-fronten, Al Qaida og liknende grupper. Skal det tillates at de vinner fram?

Sivilbefolkning bruker de som gissel. Eller de bomber dem. Jeg satt for en stund tilbake på en kafe i Damaskus, men måtte brått søke dekning for bomber sendt av disse terroristene fra Øst-Ghouta, inn over sivile områder av hovedstaden. Bomber traff en busstasjon ikke langt fra hotellet der jeg var, og sivile ble drept. Noen minutter etter de første bombene kom noen bomber til, for å drepe redningspersonell.

 «Samtaler» med de gruppene, «gjensidige avtaler» for å dele makt med dem, la dem slippe til i styre og stell av Syria – i det som måtte bli igjen av Syria? Dessverre, det er ikke mulig. Konklusjonen må bli: Terroristene/«opprørsgruppene» må nedkjempes, nå i Øst-Ghouta; beklageligvis til stor skade, grunnet støtten som de gruppene har fått, fra sine varierte hjelpere. Men det er ingen annen vei å gå.

 

 «Midlertidige våpenhvile» løser ikke konflikten, men redder skadde – og det er viktig og sant.

                                                                   Innlegget er refusert i Vårt Land.

 

Gå til innlegget

Terrorister fremmer krig i Syria

Publisert 25 dager siden - 165 visninger

Krigen i Syria – det er mange som fortviler av den! Og med rette; krigen speiler store menneskelige tragedier. Likevel må krigen forstås, for å kunne finne en vei for fred. En del forestillinger må det ryddes opp i.

Er det «stormaktene driver krigen videre», slik det ble hevdet i en avis nylig? (Dagsavisen) Nei, det er feil. Årsaken til at krigen ruller videre, er terrorister som har okkupert syrisk territorium! Den syriske hær, under ledelse av Syrias legitime regjering, kjemper for å ta tilbake okkuperte områder - ja, frigjøre dem, om en vil. Og sikre syrisk autoritet og territorial integritet når det gjelder Syria.

Terrorister/«opprørere»

Hvem har gitt støtte til terroristene – også kalt «opprørerne», blant sympatisører? Det snakkes om «borgerkrig» i Syria, som nå river i stykker Øst-Ghouta. Men da er det flere parter som slåss? Og våpen har de vel også? Hvem er det som gir våpen til terroristene/«opprørerne» – våpen av mest moderne slag, så de kan stå imot den syriske hæren?

For ellers kunne vel hæren bare gått inn i Øst-Ghouta og gjenopprettet fred og orden, uten fare for selvmordsbomber, miner, raketter, bombekastere og hva disse terroristene/«opprørerne» ellers måtte ha av våpen. Og for øvrig, fått levert av hvem?

Politisk støtte får de fra USA og deler av «Vesten» – militære midler har de fått av Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia og andre. Ja, dette er fronten av de som holder krigen i gang: USA, «Vesten» og de andre maktene. I bakgrunnen lurer også Israel.

Nusra-fronten, Al Qaida i Øst-Ghouta

Men terroristene som nå holder Øst-Ghouta, de kjenner vi vel? Det er Nusra-fronten, Al Qaida med deres ledere og krigere, og andre grupper som nå underordner seg dem, som i Øst-Ghouta er motstander til den syriske hæren.

Jeg kjenner selv litt til dem. Jeg satt for en stund tilbake på en kafe i Damaskus, men måtte brått søke dekning for bomber sendt av disse terroristene fra Øst-Ghouta inn over sivile områder av hovedstaden. Bomber traff en busstasjon ikke langt fra hotellet der jeg var, og sivile ble drept. Noen minutter etter de første bombene kom noen bomber til, for å drepe redningspersonell.

Veien for fred

«Samtaler» med de gruppene, «gjensidige avtaler» for å dele makt med dem, la dem slippe til i styre og stell av Syria – i det som måtte bli igjen av Syria? Dessverre, det er ikke mulig. Konklusjonen må bli:

Terroristene/«opprørsgruppene» må nedkjempes, nå i Øst-Ghouta; beklageligvis til stor skade, grunnet støtten som de gruppene har fått, fra sine varierte hjelpere. Men det er ingen annen vei å gå.

Midlertidig våpenhvile

«Midlertidige våpenhviler» løser ikke konflikten, men redder skadde, og det er viktig og sant.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
1 minutt siden / 591 visninger
Jens Tomas Anfindsen kommenterte på
På hat-tokt med barna
3 minutter siden / 313 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
14 minutter siden / 548 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Plast, et miljøproblem
14 minutter siden / 6544 visninger
Rune Holt kommenterte på
POLITIKK ER RETORIKK: OM SYLVI LISTHAUG OG POLITISK DANNELSE
18 minutter siden / 200 visninger
Kersti Zweidorff kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 1 time siden / 591 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Sort er ikke fravær av hvitt
rundt 2 timer siden / 266 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 2 timer siden / 591 visninger
Ragnar Kristoffersen kommenterte på
Rusa av Listhaug
rundt 8 timer siden / 1269 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Ut med et klynk
rundt 8 timer siden / 441 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Tro uten følelser?
rundt 8 timer siden / 1433 visninger
Les flere