Trond Wathne Tveiten

Alder: 45
  RSS

Om Trond Wathne

Verdi liberal frihetskjemper som elsker det gode liv. Også aktiv blogger

Følgere

Vi trenger deg, Carl I. Hagen

Publisert rundt 4 år siden

Et mindretall i FrPs programkomite ønsker å avkriminalisere bruk av rusmidler og selge cannabis lovlig. Du, Carl I. Hagen har lenge støttet legalisering; nå må du på banen og lede partiet ditt mot en mer progressiv ruspolitikk. En internasjonal ruspolitisk revolusjon er i emning. Cannabis er allerede lovlig i fem amerikanske delstater og Canada skal legalisere våren 2017. En rekke europeiske land har avkriminalisert bruk og til og med helseminister Bent Høie går nå inn for det samme. Hva stopper deg, Hagen?

Fremskrittspartiets Ungdom har ønsket å lovliggjøre cannabis i mange år, men det er fortsatt motstand i moderpartiet. Som tidligere formann bør du ta tak i situasjonen og si klart fra hvor skapet skal stå. På en tale til verdenskonferansen til International Society of Individual Liberty i San Francisco, sommeren 1990 sa du dette om legalisering: «Ethvert parti som støtter dette i Norge i dag, ville miste mange stemmer, slik  det også ville vært tilfellet i USA. Ideen er fremdeles i en tidlig fase. Det blir en hard kamp. Ideen blir latterliggjort, selv om den er korrekt». Du har tydeligvis liberale meninger ennå, siden du støttet heroinassistert behandling både i Oslos byråd og som en del av Stoltenberg-utvalget – så hvorfor ikke ta steget helt ut?

Den ensidige propagandaen fra Actis (tidligere Avholdsfolkets Landsråd) har mistet sin troverdighet. FrP-justisminister Anders Anundsen ble nylig avkledd på Folkeopplysningen på NRK – der han hevdet at cannabis er mer skadelig enn alkohol på tross av at et unisont forskerkorps er helt uenige med ham. Tiden er endelig inne. Du har nå muligheten, Carl Ivar, til å påvirke ditt parti til å være med på en revolusjon. Jeg håper du tar utfordringen.

Trond Wathne Tveiten

Styremedlem i Normal Norge, som jobber for lovlige utsalgssteder for cannabis

Gå til innlegget

Anundsens dobbeltmoral

Publisert rundt 4 år siden

Anundsens opptreden i NRK-programmet Folkeopplysningen var et merkelig skue. Stikk i strid med hva flertallet i forskningsmiljøet mener, hevdet han at cannabis er mer skadelig enn alkohol, med bakgrunn i en upublisert svensk eksamensoppgave og noen billige avisutklipp. Nå skal han altså sende sine folk ut på skoleturne, for å øse av sin kunnskap til ungdommer – som nettopp har sett Folkeopplysningen (rekk opp hånda de som tror at ungdommene lar seg overbevise).

Justisministeren er sterkt imot lovlig cannabis, men før forrige valg ønsket han å oppheve de fleste reguleringer på alkohol, som vi vet er både dødelig og langt farligere. Folk skulle få brenne hjemme og sterkere saker skulle bli tilgjengelig i butikken. Anundsen har på denne måten gjort seg til talsmann for fri flyt av et av de farligste rusmidlene vi kjenner til; noe Normal aldri har gjort. Vi ønsker å lovregulere cannabis – et mildt rusmiddel det ikke går an å ta overdose med – med strenge og fornuftige reguleringer i statskontrollerte utsalgssteder. Aldersgrense er selvsagt, det samme er reklameforbud. Slik stopper man pengestrømmen til organisert kriminalitet samtidig som man respekterer voksnes valg. Norge har en god og streng alkoholpolitikk som burde være en modell for fremtidens lovlige salg av cannabis.

Trond Wathne Tveiten

Styremedlem Normal Norge, som jobber for fornuftig regulering av cannabis

Gå til innlegget

Ufordragelig avholdsorganisasjon

Publisert rundt 4 år siden


Mina Gerhardsen, leder for Actis (tidligere Avholdsfolkets Landsråd), kom nylig med et absurd angrep på Venstres Sondre Hansmark Persens egnethet som stortingspolitiker basert på en overlagt mistolkning av hans utsagn der hun blant annet beskyldte ham for å ville selge narkotika fritt til barn, noe Persen tilbakeviste i sitt tilsvar to dager senere.

Dessverre er denne typen angrep på nytenkende politikere i narkotikadebatten helt vanlig fra den kanten. I fjor så vi samme typen angrep på Miljøpartiet De Grønne og VG-journalist Anders Giæver og vi forventer også et angrep på Venstre snart. Målet er åpenbart å male et så uansvarlig bilde av de som utfordrer status quo at de frykter for sitt omdømme.

Actis har i altfor lang tid fått benytte hersketeknikker for å styre bremsen i norsk ruspolitikk, hvor de også har en uforholdsmessig sentral plass. Vi mener at uredelighet og ikke minst uvitenskapelighet er noe som kan og bør få konsekvenser for deres omdømme. Onsdagens episode av Folkeopplysningen, der både Gerhardsen og Anundsen blir fullstendig avkledd, gjør det hele mer prekært.

Det er ikke vanskelig å kritisere Actis for håndplukking av statistikk, selektiv gjengivelse av forskning eller vinklede egenproduserte spørreundersøkelser. Man kunne også kritisert deres historie med motstand mot skadereduserende tiltak vi idag vet redder liv; som sprøyterom og metadon – eller at de ikke har fordømt henrettelser av narkotikabrukere i Asia før nylig. Det er lite som tyder på at det er kunnskap som bestemmer deres politikk; den framstår utelukkende som et resultat av deres verdisyn, selv om de forsøker hardt å tilbakevise at de er en avholdsforening.

Spesielt usmakelig er måten Gerhardsen snakker om egen kunnskap og insinuerer andres kunnskapsløshet på, i en retorikk som er like innholdsløs som den er arrogant og nedlatende. Et sitat fra Gerhardsen i Morgenbladet er beskrivende: «Her er bruken av ropert og negative merkelapper på meningsmotstandere steget opp fra kommentarfeltet til kronikkplass. Diskusjonen fortjener bedre. En debatt om ruspolitikk bør baseres på forskning og fakta, ikke ønsketenkning og myter.»

Her kritiserer hun andres bruk av negative merkelapper på meningsmotstandere. Det gjelder åpenbart ikke Gerhardsen selv, som forleden ikke hadde noen kvaler med å stemple Persen som «ekstremist». Samtidig kategoriseres meningsmotstandernes innvendinger konsekvent som «ønsketenkning og myter», da de ikke besitter hennes kunnskap. For oss som har fulgt debatten en stund fremstår dette som kalkulerte, innøvde fraser – egnet for å tåkelegge debatten. For det er vitterlig den reformvennlige siden som startet med å kritisere rusfeltet for mangel på evidens for en del år tilbake, lenge før Gerhardsen ble generalsekretær i Actis.

Vi på reformsiden er ikke de eneste som ser dette. Den konservative rusforskeren Hans Olav Fekjær påpekte det absurde ved Gerhardsens rop om kunnskap i fjor sommer: «Samtidig som Gerhardsen blottstiller sin egen kunnskapsmangel, mener hun at kunnskap er avgjørende i cannabisdebatten». Elisabeth Swensen, kommuneoverlege i Seljord konstaterte i juli at Actis «holder seg med et verdibasert syn på alkohol og primært bærer kunnskapsmessig ved og vann til sitt eget prosjekt».

Til og med blant hennes egne, møter Gerhardsen kritikk. Kari Sundby, leder i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk kritiserte henne i mars i fjor nettopp for «å sette merkelapper som ekstremist på meningsmotstandere» mens Kenneth Arctander i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon på sin side kritiserte henne for å ha kalt tidligere redaktør i gatemagasinet =Oslo for «kunnskapsløs».

Actis er gitt en sentral rolle i norsk ruspolitikk, både i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet og gjennom statsbudsjettet. Brukerorganisasjonene, hvis medlemmer ruspolitikken faktisk angår direkte, holdes utenfor. At Actis har en høyst tvilsom omgang med vitenskap og i tillegg bruker nedlatende retorikk for å skremme mennesker med nye løsninger til taushet, er problematisk; særlig for de som lider under Norges forfeilede politikk på dette området.

Det er vanskelig å forstå at denne situasjonen kan være holdbar særlig mye lenger.

Trond Wathne Tveiten

Styremedlem i Normal Norge, som jobber for fornuftig regulering av cannabis

Gå til innlegget

Lovlig cannabis bra for Norge

Publisert rundt 4 år siden

I Vårt Land 26. februar hevder Leif Hovde at jeg kommer til en «ulogisk konklusjon» når jeg tar til orde for å lovliggjøre cannabis. Det hevdes at lovlig cannabis vil føre til tragedier og negative konsekvenser. Ifølge Hovde angår «ikke [cannabisbruk] bare den enkelte bruker der og da, men i høy grad familie, vennekrets og lokalsamfunnet.»

Om cannabis var like farlig som heroin og hadde vi gått inn for å selge det helt uregulert i dagligvarebutikken, kunne man kanskje forstått Hovde. Da cannabis kom til Norge på 60-tallet la man til grunn at det var like farlig som heroin. Ikke fordi dette stemmer, men fordi man ikke visste bedre, og tok amerikanernes ord for god fisk. Nyere forskning viser imidlertid at cannabis ikke bare er mindre skadelig enn alkohol, men mye mindre skadelig; både for den enkelte og for tredjepart – som Hovde er så bekymret for.

Ifølge en kanadisk undersøkelse fra 2009 er helseutgiftene for samfunnet med cannabis nærmest fraværende sammenliknet med de forbundet med alkohol. Cannabis utgjorde bare 0,2 % av de sammenlagte skadene fra bruk av alkohol, tobakk og narkotika. Tredjepartsskader, altså konsekvensene for andre (som vold og omsorgssvikt) er også relativt sett meget beskjedne.

Jacob Sullum har i boken Saying Yes: In Defense of Drug Usedokumentert hvordan rus er et grunnleggende menneskelig behov og noe som forekommer i alle kulturer. Sullum mener at rusmidler, brukt i moderasjon og på en ansvarlig måte, er bra for deg; ikke negativt. Selvsagt har alle rusmidler en bakside, men vi får ikke frem dette ved å underslå det som er positivt.

Professor David Nutt, som tidligere ledet den britiske regjeringen sine rusforskere, mener at alkoholkonsumet vil falle med 25% om cannabis blir lovlig.

La oss legge til grunn at rus er noe vi må leve med. Vi vet at det rusmiddelet som er utbredt i Norge i dag ikke er litt, men langt mer skadelig enn cannabis. Da vil lovlig cannabis gi netto samfunnsgevinst. Det vil skape en ny økonomi og arbeidsplasser i stedet for den kriminelle økonomien vi har nå. Normal går dessuten inn for en lovliggjøring med strenge og fornuftige reguleringer; ikke et frislipp.

Trond Wathne Tveiten

Styremedlem i Normal Norge, som jobber for fornuftig regulering av cannabis

Gå til innlegget

Avslutt krigen

Publisert over 4 år siden

En blir satt i fengsel, mens en annen overtar. De som jublet og feiret El Chapo sin fengsling har ikke forståt hvor mislykkede krigen mot narkotika er. Tror det virkelig at denne mannen sitt fall endrer noe som helst? Tro meg det er nok av personer som står klar for å overta for ham. Krigen mot narkotika har kostet tusenvis av milliarder bare i USA, uten å ha gjort noe som helst nytte. Fengslene er overfylte og nabolag er ødelagt av krig bander imellom og politiet. På sitt største hadde tidligere narkotika forbryteren Pablo Escobar egne ubåter. Andre store har egne armeer, der de til og med har klart å rekruttere tidligere elitesoldater. Land er ødelagt og politikere, politi og domstoler er tapt. Uansett hvor mye penger vi kaster inn i denne kampen jo mer faenskap skaper det. Dette er en krig som er umulig å vinne, men allikevel gjemmer vi oss bak en falsk solidaritet som heter forbud. Å si at man er motstander av et forbud er ikke solidaritet, men å benkete 50 år med mislykket politikk. 

 

 Til de som sier til meg at jeg er kynisk fordi jeg ønsker legalisering og gir personer som meg skylden i at folk dør av overdoser. Ta en titt på Mexico, USA, Colombia osv. Sjekk ut hvor mange menneskeliv forbudet og krigen tar. Problemet med en del idealister er man tror at det finnes en perfekt løsning og en dårlig løsning. Saken er at ingen av løsningene vil redde alle mennesker, men en av dem vil faktisk spare flere menneskeliv. Til de som gir legaliseringstilhengere skylden for at mennesker dør av narkotika bør selv påta seg ansvaret for de over 100 000 som har blitt drept i Mexico de siste 10 årene på grunn denne mislykkede krigen. Å da har jeg ikke tatt med meg tallene for resten av verden.

 

Trond Wathne Tveiten

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere