Trond Wathne Tveiten

Alder: 45
  RSS

Om Trond Wathne

Verdi liberal frihetskjemper som elsker det gode liv. Også aktiv blogger

Følgere

tja

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard – gå til den siterte teksten.

Jeg vokste opp på Lista og uttaler meg om forholdene der. Så vidt jeg kjenner til var heimebrenning og spritsmugling lite utbredt også andre steder på Sørlandet på -50 og -60-tallet.

De liberaliseringstiltak som etter hvert ble innført, normalt mot KrFs stemmer, førte til økt alkoholbruk og dermed også til større skader.

Jeg vet lite om miljøet du personlig var en del av, men jeg mnå desverre emdele deg at både smugling og hjemmebrenning har vært minst like utbredt på sørlandet som i Telemark og andre steder. 

Der tar du faktisk feil. Dagens unge drikker faktim mindre en foreldregenerasjoenen. Krf sin logikk er at hvis lovlige salgstall er høye så tegns på høyt alkoholbruk, men de bry sge fint lite om mørketallene. Litt som som de tenkte under forbundstiden.


Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard – gå til den siterte teksten.

Jeg hadde min ungdomstid på Sørlandet på -50 og -60-tallet. Da var restriksjonene betydelig strengere - og takk for det. Det var i praksis umulig å få tak i alkohol for ungdommer med middels eller svak økonomi. Narkotika hadde vi knapt hørt om, heldigvis. I skolen lærte vi at alkohol var skadelig. Vi trodde på det. Alkohol var det få som brukte og skadene som følge av alkohol var derfor minimale hos brorparten av befolkningen. 

Det er godt at det fortsatt finnes et parti på Stortinget som er negativ til liberalisering av rusomsetningen. Hadde flertallet fulgt KrF, ville skadene av rusgiftene vært mye mindre. Det viser all seriøs forskning på dette feltet.

Vel jeg kjenenr en del som vokste opp på samme tid på sørlandet og de sier det de aller fleste sier, at både hjemmebrenning og smuglergods var lett å få tak i. Så lenge forbudsregimet eksiterer så fører det til emr kriminalitet og vanskelige og regulere forbruket. 

Alle partiene på strtinget bryr seg om skadeomfanget, men sprøsmålet er hvilke tiltak som er gode å innføre. Å likhet med alle tiltak krf har stått for så viser det seg at de aldri fungerer, tvert derimot.


Gå til kommentaren

Feil spørsmål

Publisert over 2 år siden

eg kommentyerte her statestikken som jeg mener var feil. Jh

Gå til kommentaren

Tja

Publisert over 2 år siden

Noen spør deg om du bryter loven så sier du selvfølgelig nei uansett om det er snakk om statestikk. Er det loven som har endret folks syn? Dete r påstand man faktisk ikke kan bevise.

Gå til kommentaren

jaja

Publisert over 2 år siden
Ja, hvis narkotikabruk er den eneste grunnen til at man blir kriminell. Det er gjerne en sammenheng. Vanekriminelle er ofte vanenarkomane. Det følger ingen garanti med at bekjempelsen av det ene ondet vil medføre reduksjon i flere onder. Sammenhengen det pekes på her er alt for enkel.

Saken er at man automatisk blir stemplet som narkoman og krininell hvis man har pørvd en eller annen form for narkotika. Elelrs overlater jeg ordet til tidligere undercovercop Neil Woods https://www.youtube.com/watch?v=rJaKdsLuPyQ

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere