Trond Wathne Tveiten

Alder: 45
  RSS

Om Trond Wathne

Verdi liberal frihetskjemper som elsker det gode liv. Også aktiv blogger

Følgere

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard – gå til den siterte teksten.

Men krf har i åresvis hevdet at flere lovlige utsalg vil føre til mer bruk blant annet unge. Er det ike på tid eå innrømme at dete r feil.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Alle som har jobbet med stestikk forstår at det nærmest er umulig å få emd seg tall fra hjemmebrenning, smuugling og ligende. Når selv vokser opp i et fylke der man vet at dettee r vanlig, men krfere hevder at statestikken sier noe annet og at deres måte er den ebste så kan amn begynne å lure. Jeg spør igjen. Hvordan har det seg at alkoholforbruket blant unge er på vei nedover når utsalgene har blitt flere. når krf hele tiden har hevdet at dette er feil poli8tkk.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Saken her er ganske enkel. Krf har hecvdet i mange år at flere tilgjengelige utslag vil føre til mer forbruk. Forburket blandt unge går faktiosk ned. Hvordan kan ulovlig forbruk registeres? Å sulge å få tak i hjemmebrent er utrolig enkelt. Å hvordan kunne man ha skikkelige tall på dette i 1960. Virker emr som krf bare . velger tall som passer dem selv for å begrunne sin forbundspolitkk som har slått feil ut

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard – gå til den siterte teksten.

Det er forsket mye på alkoholbruk i Norge. Tilgjengelighet og pris sett i forhold til folks økonomi er viktige faktorer. Dessuten påvirker også folks kunnskapssnivå. Statistisk Sentralbyrå har gode tall for forbruket. Folkehelseinstituttet har i en ny publikasjon fra 12.2.18 beregnet at det totale forbruket av ren alkohol pr år og pr innbygger nå er nesten 7 liter. Det uregistrerte forbruket er også beregnet og tatt med.

Forbruket i Norge har økt betydelig over tid i den perioden vi diskuterer. Det lå på 5 liter i 1990 og på 3.45 liter i 1960.

Det kan være riktig at dagens unge drikker mindre alkohol enn foreldregenerasjonen. De er nok blitt mer opplyst enn sine foreldre om skadevirkningene. Hvis dette er riktig, mer enn oppveies det av økt forbruk i de eldre generasjonene. Det viser totaltallene.

Så klart statstikk vil vise at alkoholforbruket øker når dete r salgstallene i lovllige utsalg som legges til grunn. Det er jo ingen uenige om

Hvis logikken til krf skulle vært riktig så skulle dagens unge brukt mer alkohol siden lovlige utslagssteder er flere. Saken  r at med flere lovlige utsalg så har opgså tilgjengeligheten blit minde forid det er mindre fristende for kriminelle og drive emd det.


Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Problemet ifølge politiet er at ungdommene i stedet nå ruser seg på marihuana.  

Det er en skremmende utvikling. Nå er det mange går inn for at den bruken skal legaliseres.  

største problemet med marihuana er politiett som kaster bort ressursene på på å ødelegge folks liv når det eneste de gjør er å velge et annet rusmiddele nn alkohol.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere