Trond Wathne Tveiten

Alder: 44
  RSS

Om Trond Wathne

Verdi liberal frihetskjemper som elsker det gode liv. Også aktiv blogger

Følgere

 Integrering har ikke vært en stor eller betent sak så langt i valgkampen. Heldigvis. Men utfordringer for god integrering av våre nye landsmenn forsvinner ikke for det. Flere kommuner har utviklet gode tiltak for å få innvandrere rask i jobb samtidig som de lærer norsk. Samtidig gikk bystyret imot et forslag fra De Grønne om å gjøre det samme. Hvorfor?

 

I Fjell kommune har man drevet et tiltak for å få folk ut i arbeid der de har spesialisert seg på mennesker med høy utdannelse. Flere av de som har kommet til Norge har god utdannelse og en kompetanse som kan være med å styrke landet vårt. Flyktningene får jobb i to år og forplikter seg til å gå på norskkurs på fritiden. For arbeidet de utfører, får de lønn i stedet for trygd. Stillingene finansieres med midlene flyktningene ville fått utbetalt på det tradisjonelle toårige introduksjonskurset i norsk og samfunnsfag. Prosjektet skal evalueres først neste år, men allerede nå viser seg at dette fungerer meget bra. Ikke bare gir dette folk jobb, men det skaper også inspirasjon og gode rollemodeller for andre.

 

I Levanger gjøres et lignende prosjekt, men her er fokus på innvandrerkvinner. Dette har ført til at kvinner som tidligere ble værende hjemme nå kommer seg ut og lærer norsk og får jobb i tillegg. Her har man et godt integreringstiltak og likestillingstiltak på en gang. Dette tiltaket har allerede dokumentert suksess, noe en rapport fra Sintef viser.

 

Man har mye å lære hvis man kommuniserer riktig, men ikke minst hvis man har politikere som er godt opplyste og løsningsorienterte. Dette dreier seg ikke om hvor man står politisk eller hvorvidt man ønsker et viss antall kvoteflyktninger eller ikke. I debatten om integrering forsvinner nyansene og evnen til å finne løsninger sammen. Ingen av tiltakene jeg har her skissert burde være så provoserende at ikke alle partier fra Rødt til FrP kan finne sammen. Det samme burde gjelde tiltak som hindrer at folk ikke blir innkalt på jobbintervju fordi de har et fremmed for- eller etternavn.

 

Behovet for å ta godt imot flyktninger og andre innvandrere forsvinner ikke selv om den ikke preger valgkampen. Klimakrisen kan og skal føre til flere antall flyktninger på verdensbasis. Dette må vi forberede oss på, gjerne gjennom å lære av andre kommuner i Norge.

 

Trond Wathne Tveiten

Paul Richard Johannessen

Bystyrekandidater, MDG Bergen

Gå til innlegget

Hva vil bompengepartiet?

Publisert 5 måneder siden

Lokalt engasjement er bra uansett om det er fra et etablert parti eller nye partiuavhengigelister. Bompengepartiet har skapt et stort engasjement, men hva mener partiet om andre saker enn bompenger? Det er fullt forståelig at bompenger skaper engasjement, men et bystyre har en stor saksmengde der lite faktisk handler om bompenger

I forrige møte i bystyret kom det opp saker som gikk i alle retninger. Her diskutert man blant annet hvorvidt Bergen skulle bli med i nettverket av atomvåpen frie byer, turistskatt, sosialpolitikk osv. Ser man på saksmengden gjennom hele den siste kommunestyreperioden så er det faktisk slik at bompenger er veldig liten bit av dem totale saksmengden. Det at bompenger skaper stor debatt og mange overskrifter vil ikke endre dette faktumet.

Bompengepartiet må faktisk sette seg inn i alle de andre sakene og faktisk fortelle velgerne hva de vil stemme i alle sakene.

I denne valgkampen vil det være en rekke debatter om ulike saker og temaer. Bompengepartiet vil bli invitert til disse, men da må de ha noe annet å komme med enn å kun si nei til bompenger. Hva syntes de om sykkelveier? Situasjonen rundt straxhuset? Barnefattigdom, luftforurensing? Ruspolitikk? Osv. osv.

Hvis bompengelisten får representanter etter valget så vil disse havne i ulike komiteer der saksfeltet ikke er bompenger. Partiet skylder velgerne å fortelle hva de faktisk ønsker å gjøre.  

Trond Wathne Tveiten

MDG poltikker.

Gå til innlegget

Jeg skammer meg over Norge

Publisert 5 måneder siden

 

I 1996 opplevde jeg å være vitne til et av de verste overgrepene mot ytringsfrihet i Norge etter 1945. Da den kinesiske presidenten kom på besøk hadde norske myndigheter bestemt seg for å fjerne demonstranter med politiets hjelp.

Demonstranter på taket til Venstres hus ble også effektivt stoppet av politiet. Dette skjedde mens Gro Harlem Brundtland var statsminister, og det var et så stort overgrep at det er merkelig at media ikke tok det mer på alvor. Enda rarere er det at dette ikke blir nevnt som en del av Brundtlands ettermæle.

15. mai var det nok et kinesisk besøk i Norge, og også denne gangen har myndighetene bestemt seg for at demonstranter ikke er ønsket. Plassen utenfor Stortinget ble ryddet for en ukjent kinesisk forening som fikk stå der og veive med kinesiske flagg. De norske demonstranter ble holdt langt vekke. Den ukjente foreningen hadde fått nyss i “at noe stort skulle skje” lenge før det var offentliggjort.

Vi hadde en mulighet til å vise frem landet vårt på det aller beste, men denne regjeringen, og andre partier på Stortinget ser ikke ut til å bry seg. Her skal handelsavtaler inngås, og da er det kun pengene som teller. Det er visst viktigere å selge oppdrettslaks enn å ivareta folks menneskerettigheter.

Det som skjedde foran Stortinget 15. mai var pinlig og ikke Norge verdig. Politikerne som godtok dette fortjener verken den posisjonen de har, eller å bli gjenvalgt. Media hadde et lite kritisk blikk på saken den dagen Norge valgte profitt foran ytringsfrihet. Dette står i grell kontrast til Norges image som et demokratisk fyrtårn på den internasjonale arenaen.

Trond Wathne Tveiten

MDG-politiker.

Gå til innlegget

Systemet må endres.

Publisert 6 måneder siden

Vi trenger ikke mer av det som er problemet for å løse problemet.

Det er faktisk vi som skal drifte dette landet, skriver Andrea Øyen i NRK ytring når hun skal forsvare landets unge bilister. Som kollega i samme yrke forstår jeg hennes frustrasjon. Å jobbe på tider av døgnet der andre har fri er en utfordring, men der skilles våre veier. Mer av det samme vil ikke løse fremtidens problemer.

Kollektivtrafikken er ikke optimal, og på kveld, natt, i ferier og helger er dette en stor utfordring for de fleste. Spesielt de av oss som skal drifte landet. Selv bor jeg et stykke fra sentrum i Bergen, noe som gjør at jeg blitt veldig vant med å gå og dermed komme utrolig sent hjem fra jobb. Noen ganger skulle jeg selv ønske at jeg hadde bil, men jeg har slått tanken fra meg.

Jeg er også en av dem som er med å bygge Norge, men jeg ønsker ikke å bygge et Norge der vi får enda flere biler på veiene som forurenser. Derfor har jeg valgt å kjempe for et parti som ønsker økt satsing på kollektivtransport, lavere pris og flere avganger.

Andrea skriver blant annet dette om bussene: På dagen kommer de ikke på tiden. I rushtrafikken er det like mye kø for bussene som for alle andre.

Jeg er enig i den påstanden, og det er akkurat derfor vi trenger et parti som MDG. Vi ønsker å redusere dagens trafikk og heller finne hyppige og billige kollektivløsninger. For dagens kø inn til sentrum blir ikke mindre av at det legges bedre til rette for bilkjøring.

MDG har i byråd kjempet for en radikal og god miljøpolitikk for folk flest, og resultatene er positive. Det betyr ikke at vi skal stoppe, at målet er nådd, eller at det ikke er en lang vei å gå. Privatbilismen har tross alt fått førsteprioritet i byene, og det er tungt å snu når byplanleggingen er lagt opp til at bilen skal fram.

Mange må selvfølgelig bruke bilen, men i motsetning til dagens politiske flertall ønsker vi en at økonomiske insentiver gjør elbiler blir billigere for folk flest, og at det blir tilgjengelig ved å bygge ut god ladeinfrastruktur også i distriktene.

Vi må alle være med å bygge Norge i fremtiden. Skal vi fått til det, så kreves det en annen politikk, ikke en fortsettelse av dagens. Flere unge har heldigvis forstått dette, og politikerne i de største byene må tilrettelegge bedre for alle som velger å leve et liv uten lappen.


Trond Wathne Tveiten

Vekter, dørvakt og MDG politikker

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
13 dager siden / 1325 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
14 dager siden / 1282 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
rundt 1 måned siden / 1166 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 856 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
14 dager siden / 815 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere