Trond Wathne Tveiten

Alder: 45
  RSS

Om Trond Wathne

Verdi liberal frihetskjemper som elsker det gode liv. Også aktiv blogger

Følgere

Jeg har vurdert dette en stund, og nå har jeg tenkt å gjøre et ærlig forsøk. Jeg stiller meg tilgjengelig som stortingskandidat for Miljøpartiet de grønne i Hordaland valgkrets. Jeg vet at dette kan bli en vanskelig kamp, med tanke på alle de gode kandidatene som allerede har presentert sitt kandidatur, men jeg tar likevel sjansen.

Tidligere hadde man en større bredde i de politiske partiene, med hensyn til hvilken utdanning og arbeidserfaring folk hadde. Jeg har ikke noe imot folk som har brukt mange år på høyere utdanning, men jeg føler at politikken trenger mer mangfold på dette området igjen. Slike endringer handler blant annet om å inkludere flere personer med fagbrev-- som for eksempel meg selv.

Yrkeslivet mitt har i hovedsak bestått av forskjellige jobber i sosialsektoren og sikkerhetsbransjen. I disse jobbene har jeg blitt vant til å møte et bredt utvalg mennesker med mange ulike bakgrunner. Jeg føler derfor at jeg, med min utdanning og mine erfaringer, skiller meg litt ut blant en del andre politikere, og kan bidra til å representere velgergrupper som ofte har blitt neglisjerte av partiene.

I tillegg til en lang fartstid i partipolitikken, har jeg mange års erfaring fra organisasjonslivet. Dette inkluderer fagbevegelsen, samt en rekke organisasjoner med fokus på miljøarbeid, fredsarbeid og internasjonalt samarbeid.

Etter alle disse årene i politikken og organisasjonslivet, vet jeg at velgerne blir frustrerte av politikere som er opphengt i ideologisk tåkeprat. Velgerne ønsker å vite nøyaktig hva politikere har tenkt å gjøre for å forbedre livene deres. Derfor fokuserer jeg på å finne frem til og promotere praktiske løsninger på helt konkrete saker som velgerne er opptatte av-- på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan.

Jeg har en sterk tro på at man trenger en radikal og aktiv miljøpolitikk, og jeg mener at Miljøpartiet de grønne er partiet som tør å kjempe gjennom denne politikken. Jeg er svært motivert til å være en del av laget som skal være med på å endre den feilslåtte kursen Norge holder i dag.

Klimakampen er den viktigste kampen i dagens samfunn. Samtidig er det ikke den eneste kampen. Jeg har en rekke saker jeg vil kjempe for.

Her skal jeg nevne et utvalg av disse:

- Pensjon fra første krone

- Innføring av borgerlønn

- Større satsing på å utvide togtilbudet

- Mer fokus på arbeidslivskriminalitet og hvitsnippforbrytelser

- Statlig produksjon av medisiner, slik at Norge blir mindre avhengig av den internasjonale legemiddelindustrien

- Fullstendig legalisering av alle cannabisprodukter til medisinsk bruk

- Sterkere fokus på behandling og ettervern av rusavhengige

- Verne om norsk natur ved å plassere vindkraftprosjekter på sjøen istedenfor på land

- Jobbe for at hele Norge skal erklære seg som en atomvåpenfri sone

Gå til innlegget

Dobbeltmoral fra Listhaug

Publisert 7 måneder siden

Jeg er blant en av dem som ble imponert over folkehelseminister Sylvi Listhaug sitt innlegg i BT 3 desember der hun tar et klart oppgjør med oss som ønsker en annen cannabispolitikk enn det som er dagens. Hadde det vært en fra KrF som hadde skrevet dette innlegget så skulle jeg latt det passere, men her må bare nødt til å påpeke hykleriet Sylvi Listhaug og FrP representerer.

At rusmidler ikke er sunt og bør reguleres er en politikk som store deler av den norske befolkningen har vært enige i og har vært en politikk som har fungert utmerket. Vi har kun øl og andre svake alkoholprodukter i butikkene og vi har sterkere rusmidler på polet. Her med en fornuftig avgiftspolitikk, men samtidig et bredt utvalg og fornuftige åpningstider. I utelivsbransjen har vi hatt streng kontroll med de som får servere alkohol for å holde denne bransjen seriøs og at den ikke misbruker samfunnets tillit. Dette er en politikk som med få unntak har bred politisk støtte, utenom ei FrP og enkelt politikere i andre partier.

Politikere fra Frp har i skolevalgdebatter og i nasjonale media tatt til orde for legalisering av hjemmebrenning, døgnåpne utesteder, alkohol på bensinstasjoner. Frp har i tillegg kjempet mot enhver regulering av tobakk og hele tiden klaget på at dette er et overgrep mot røykere.  

Listhaug sitt fargerike valg av ord har ført til at hun en gang mistet sin statsrådspost, men dette har ikke hindret henne fra å kalle meningsmotstandere for kommunister fordi de ønsker reguleringer på enkelte felt. Reguleringer skal man ha minst av ifølge FrP, men når det gjelder cannabis så er det unntaket som bekrefter regelen.  

Rusmidler er ikke sunt i og bør absolutt reguleres strengt. Dette er noe de fleste som kjemper for en regulering av cannabis er for. Ordet legalisering bør byttes ut med ordet regulering. Vi som ønsker en endring av dagens lovverk ønsker at cannabis skal reguleres etter samme kriteriene som alkohol.  

Så Listhaug sin desperate kamp mot regulering av cannabis blir derfor ikke noe annet enn patetisk dobbeltmoral da hennes parti sin ruspolitikk er en norske partiers mest uansvarlige.

Trond Wathne Tveiten

MDG Politiker i Bergen 

Gå til innlegget

 Integrering har ikke vært en stor eller betent sak så langt i valgkampen. Heldigvis. Men utfordringer for god integrering av våre nye landsmenn forsvinner ikke for det. Flere kommuner har utviklet gode tiltak for å få innvandrere rask i jobb samtidig som de lærer norsk. Samtidig gikk bystyret imot et forslag fra De Grønne om å gjøre det samme. Hvorfor?

 

I Fjell kommune har man drevet et tiltak for å få folk ut i arbeid der de har spesialisert seg på mennesker med høy utdannelse. Flere av de som har kommet til Norge har god utdannelse og en kompetanse som kan være med å styrke landet vårt. Flyktningene får jobb i to år og forplikter seg til å gå på norskkurs på fritiden. For arbeidet de utfører, får de lønn i stedet for trygd. Stillingene finansieres med midlene flyktningene ville fått utbetalt på det tradisjonelle toårige introduksjonskurset i norsk og samfunnsfag. Prosjektet skal evalueres først neste år, men allerede nå viser seg at dette fungerer meget bra. Ikke bare gir dette folk jobb, men det skaper også inspirasjon og gode rollemodeller for andre.

 

I Levanger gjøres et lignende prosjekt, men her er fokus på innvandrerkvinner. Dette har ført til at kvinner som tidligere ble værende hjemme nå kommer seg ut og lærer norsk og får jobb i tillegg. Her har man et godt integreringstiltak og likestillingstiltak på en gang. Dette tiltaket har allerede dokumentert suksess, noe en rapport fra Sintef viser.

 

Man har mye å lære hvis man kommuniserer riktig, men ikke minst hvis man har politikere som er godt opplyste og løsningsorienterte. Dette dreier seg ikke om hvor man står politisk eller hvorvidt man ønsker et viss antall kvoteflyktninger eller ikke. I debatten om integrering forsvinner nyansene og evnen til å finne løsninger sammen. Ingen av tiltakene jeg har her skissert burde være så provoserende at ikke alle partier fra Rødt til FrP kan finne sammen. Det samme burde gjelde tiltak som hindrer at folk ikke blir innkalt på jobbintervju fordi de har et fremmed for- eller etternavn.

 

Behovet for å ta godt imot flyktninger og andre innvandrere forsvinner ikke selv om den ikke preger valgkampen. Klimakrisen kan og skal føre til flere antall flyktninger på verdensbasis. Dette må vi forberede oss på, gjerne gjennom å lære av andre kommuner i Norge.

 

Trond Wathne Tveiten

Paul Richard Johannessen

Bystyrekandidater, MDG Bergen

Gå til innlegget

Hva vil bompengepartiet?

Publisert rundt 1 år siden

Lokalt engasjement er bra uansett om det er fra et etablert parti eller nye partiuavhengigelister. Bompengepartiet har skapt et stort engasjement, men hva mener partiet om andre saker enn bompenger? Det er fullt forståelig at bompenger skaper engasjement, men et bystyre har en stor saksmengde der lite faktisk handler om bompenger

I forrige møte i bystyret kom det opp saker som gikk i alle retninger. Her diskutert man blant annet hvorvidt Bergen skulle bli med i nettverket av atomvåpen frie byer, turistskatt, sosialpolitikk osv. Ser man på saksmengden gjennom hele den siste kommunestyreperioden så er det faktisk slik at bompenger er veldig liten bit av dem totale saksmengden. Det at bompenger skaper stor debatt og mange overskrifter vil ikke endre dette faktumet.

Bompengepartiet må faktisk sette seg inn i alle de andre sakene og faktisk fortelle velgerne hva de vil stemme i alle sakene.

I denne valgkampen vil det være en rekke debatter om ulike saker og temaer. Bompengepartiet vil bli invitert til disse, men da må de ha noe annet å komme med enn å kun si nei til bompenger. Hva syntes de om sykkelveier? Situasjonen rundt straxhuset? Barnefattigdom, luftforurensing? Ruspolitikk? Osv. osv.

Hvis bompengelisten får representanter etter valget så vil disse havne i ulike komiteer der saksfeltet ikke er bompenger. Partiet skylder velgerne å fortelle hva de faktisk ønsker å gjøre.  

Trond Wathne Tveiten

MDG poltikker.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1481 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1290 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
11 dager siden / 1066 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
7 dager siden / 961 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
30 dager siden / 616 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
16 dager siden / 427 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere