Trond Wathne Tveiten

Alder: 45
  RSS

Om Trond Wathne

Verdi liberal frihetskjemper som elsker det gode liv. Også aktiv blogger

Følgere

Bergen kan bestemme selv

Publisert 2 måneder siden

Jeg har full forståelse for et regjeringen og politikerne i Oslo må gjøre vanskelige valg i under denne krisen forårsaket av denne pandemien, men det hadde ikke skadet og latt lokale myndigheter kunne tatt kontrollen selv.

Nå kan det være at lange åpningstider på utestedene i Oslo har slått negativt ut, men det er dermed ikke sagt at hele landet har dette problemet. I Bergen har utestedene vært åpne i store deler av juli og dette har ikke ført til store smittetall som først fryktet. Vi som jobber i bransjen har jobbet hardt med å følge et hvert påbud myndighetene har pålagt oss og når har blitt kontrollert så har vi stort sett fått tommelen opp. Derfor finner jeg regjeringen sitt krav om at alle landets utesteder skal stenge klokken tolv som et desperat forsøk på å vise at de er handlekraftige.  De å åpne grense slik de gjorde det har vært årsaken til de økte smittetallene, men å endre politikk her satt lenger inne.  

Det at mennesker samles og drikker alkohol kan medføre en fare, men da er det bedre at de gjør dette i kontrollerte former enn at de sitter i parker og har hjemmefester. Politiet er såpass overbelastet allerede, men de nå skal de i tillegg kaste bort verdifull tid på å reise rundt å stoppe hjemmefester.

Regjeringen burde i dette tilfelle latt lokale myndigheter vurdere forholdende og ta de avgjørelsene basert på lokal kunnskap. Jeg vet at Erna Solberg er fra Bergen, men hun er ikke byrådsleder her og takk og pris leder ikke partiet hennes byrådet her heller.

Trond Wathne Tveiten

MDG-politiker og dørvakt.

Gå til innlegget

MDG trenger å treffe nye grupper velgere

Publisert 4 måneder siden

Jeg har vurdert dette en stund, og nå har jeg tenkt å gjøre et ærlig forsøk. Jeg stiller meg tilgjengelig som stortingskandidat for Miljøpartiet de grønne i Hordaland valgkrets. Jeg vet at dette kan bli en vanskelig kamp, med tanke på alle de gode kandidatene som allerede har presentert sitt kandidatur, men jeg tar likevel sjansen.

Tidligere hadde man en større bredde i de politiske partiene, med hensyn til hvilken utdanning og arbeidserfaring folk hadde. Jeg har ikke noe imot folk som har brukt mange år på høyere utdanning, men jeg føler at politikken trenger mer mangfold på dette området igjen. Slike endringer handler blant annet om å inkludere flere personer med fagbrev-- som for eksempel meg selv.

Yrkeslivet mitt har i hovedsak bestått av forskjellige jobber i sosialsektoren og sikkerhetsbransjen. I disse jobbene har jeg blitt vant til å møte et bredt utvalg mennesker med mange ulike bakgrunner. Jeg føler derfor at jeg, med min utdanning og mine erfaringer, skiller meg litt ut blant en del andre politikere, og kan bidra til å representere velgergrupper som ofte har blitt neglisjerte av partiene.

I tillegg til en lang fartstid i partipolitikken, har jeg mange års erfaring fra organisasjonslivet. Dette inkluderer fagbevegelsen, samt en rekke organisasjoner med fokus på miljøarbeid, fredsarbeid og internasjonalt samarbeid.

Etter alle disse årene i politikken og organisasjonslivet, vet jeg at velgerne blir frustrerte av politikere som er opphengt i ideologisk tåkeprat. Velgerne ønsker å vite nøyaktig hva politikere har tenkt å gjøre for å forbedre livene deres. Derfor fokuserer jeg på å finne frem til og promotere praktiske løsninger på helt konkrete saker som velgerne er opptatte av-- på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan.

Jeg har en sterk tro på at man trenger en radikal og aktiv miljøpolitikk, og jeg mener at Miljøpartiet de grønne er partiet som tør å kjempe gjennom denne politikken. Jeg er svært motivert til å være en del av laget som skal være med på å endre den feilslåtte kursen Norge holder i dag.

Klimakampen er den viktigste kampen i dagens samfunn. Samtidig er det ikke den eneste kampen. Jeg har en rekke saker jeg vil kjempe for.

Her skal jeg nevne et utvalg av disse:

- Pensjon fra første krone

- Innføring av borgerlønn

- Større satsing på å utvide togtilbudet

- Mer fokus på arbeidslivskriminalitet og hvitsnippforbrytelser

- Statlig produksjon av medisiner, slik at Norge blir mindre avhengig av den internasjonale legemiddelindustrien

- Fullstendig legalisering av alle cannabisprodukter til medisinsk bruk

- Sterkere fokus på behandling og ettervern av rusavhengige

- Verne om norsk natur ved å plassere vindkraftprosjekter på sjøen istedenfor på land

- Jobbe for at hele Norge skal erklære seg som en atomvåpenfri sone

Gå til innlegget

Dobbeltmoral fra Listhaug

Publisert 11 måneder siden

Jeg er blant en av dem som ble imponert over folkehelseminister Sylvi Listhaug sitt innlegg i BT 3 desember der hun tar et klart oppgjør med oss som ønsker en annen cannabispolitikk enn det som er dagens. Hadde det vært en fra KrF som hadde skrevet dette innlegget så skulle jeg latt det passere, men her må bare nødt til å påpeke hykleriet Sylvi Listhaug og FrP representerer.

At rusmidler ikke er sunt og bør reguleres er en politikk som store deler av den norske befolkningen har vært enige i og har vært en politikk som har fungert utmerket. Vi har kun øl og andre svake alkoholprodukter i butikkene og vi har sterkere rusmidler på polet. Her med en fornuftig avgiftspolitikk, men samtidig et bredt utvalg og fornuftige åpningstider. I utelivsbransjen har vi hatt streng kontroll med de som får servere alkohol for å holde denne bransjen seriøs og at den ikke misbruker samfunnets tillit. Dette er en politikk som med få unntak har bred politisk støtte, utenom ei FrP og enkelt politikere i andre partier.

Politikere fra Frp har i skolevalgdebatter og i nasjonale media tatt til orde for legalisering av hjemmebrenning, døgnåpne utesteder, alkohol på bensinstasjoner. Frp har i tillegg kjempet mot enhver regulering av tobakk og hele tiden klaget på at dette er et overgrep mot røykere.  

Listhaug sitt fargerike valg av ord har ført til at hun en gang mistet sin statsrådspost, men dette har ikke hindret henne fra å kalle meningsmotstandere for kommunister fordi de ønsker reguleringer på enkelte felt. Reguleringer skal man ha minst av ifølge FrP, men når det gjelder cannabis så er det unntaket som bekrefter regelen.  

Rusmidler er ikke sunt i og bør absolutt reguleres strengt. Dette er noe de fleste som kjemper for en regulering av cannabis er for. Ordet legalisering bør byttes ut med ordet regulering. Vi som ønsker en endring av dagens lovverk ønsker at cannabis skal reguleres etter samme kriteriene som alkohol.  

Så Listhaug sin desperate kamp mot regulering av cannabis blir derfor ikke noe annet enn patetisk dobbeltmoral da hennes parti sin ruspolitikk er en norske partiers mest uansvarlige.

Trond Wathne Tveiten

MDG Politiker i Bergen 

Gå til innlegget

 Integrering har ikke vært en stor eller betent sak så langt i valgkampen. Heldigvis. Men utfordringer for god integrering av våre nye landsmenn forsvinner ikke for det. Flere kommuner har utviklet gode tiltak for å få innvandrere rask i jobb samtidig som de lærer norsk. Samtidig gikk bystyret imot et forslag fra De Grønne om å gjøre det samme. Hvorfor?

 

I Fjell kommune har man drevet et tiltak for å få folk ut i arbeid der de har spesialisert seg på mennesker med høy utdannelse. Flere av de som har kommet til Norge har god utdannelse og en kompetanse som kan være med å styrke landet vårt. Flyktningene får jobb i to år og forplikter seg til å gå på norskkurs på fritiden. For arbeidet de utfører, får de lønn i stedet for trygd. Stillingene finansieres med midlene flyktningene ville fått utbetalt på det tradisjonelle toårige introduksjonskurset i norsk og samfunnsfag. Prosjektet skal evalueres først neste år, men allerede nå viser seg at dette fungerer meget bra. Ikke bare gir dette folk jobb, men det skaper også inspirasjon og gode rollemodeller for andre.

 

I Levanger gjøres et lignende prosjekt, men her er fokus på innvandrerkvinner. Dette har ført til at kvinner som tidligere ble værende hjemme nå kommer seg ut og lærer norsk og får jobb i tillegg. Her har man et godt integreringstiltak og likestillingstiltak på en gang. Dette tiltaket har allerede dokumentert suksess, noe en rapport fra Sintef viser.

 

Man har mye å lære hvis man kommuniserer riktig, men ikke minst hvis man har politikere som er godt opplyste og løsningsorienterte. Dette dreier seg ikke om hvor man står politisk eller hvorvidt man ønsker et viss antall kvoteflyktninger eller ikke. I debatten om integrering forsvinner nyansene og evnen til å finne løsninger sammen. Ingen av tiltakene jeg har her skissert burde være så provoserende at ikke alle partier fra Rødt til FrP kan finne sammen. Det samme burde gjelde tiltak som hindrer at folk ikke blir innkalt på jobbintervju fordi de har et fremmed for- eller etternavn.

 

Behovet for å ta godt imot flyktninger og andre innvandrere forsvinner ikke selv om den ikke preger valgkampen. Klimakrisen kan og skal føre til flere antall flyktninger på verdensbasis. Dette må vi forberede oss på, gjerne gjennom å lære av andre kommuner i Norge.

 

Trond Wathne Tveiten

Paul Richard Johannessen

Bystyrekandidater, MDG Bergen

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere