Tove S. J Magnussen

Alder: 59
  RSS

Om Tove S. J

Bor i Lørenskog. Er fra Rakkestad. Har hund, tre voksne barn og et barnebarn. Er helseperson med langtidsutdanning i opr.sykepleie(vitenskap). Skribent siden 80- tallet.

Følgere

Nærhet

Publisert rundt 1 time siden - 24 visninger

I sykepleieforskningen var det fra slutten av 70- tallet velkjente teorier om at nærhet i form av hudkontakt, mellom mor (far) og barn på prematuravdelingene, føde/barsel, barneavdelinger og høyenergiavdelinger (opr, intensiv, anestesi) var vesentlig for å skape og opprettholde liv. Jeg jobbet ved Aker sykehus, prematuravdelingen i 1979, og alle for tidlig fødte barn var utenfor kuvøsen på barmen hos sine mødre jevnlig. Den minste gutten veide 500 g.

At denne kunnskapen er forsvunnet finner jeg arrogant og overfladisk. Det gjelder med fortidlig fødte som andre at nærhet til foreldrene skaper trygghet, tillit, overlevelse og selvstendighet. Det er ikke noe som er oppdaget bare i Afrika.

Sykepleien har alltid hatt relasjonskompetanse som en viktig faktor for kvalitet og optimalisering. Hvis hver generasjon skal finne opp kruttet, blir det lite igjen til slutt.

Florence var en sykepleier under Krimkrigen som gikk fra seng til seng for å holde god kontakt med pasientene (soldatene). Uten hennes observasjonevne og rapportering hadde det neppe blitt tilstrekkelig  informasjon og statistikk for å behandle og forske frem tiltak til de forskjellige tilstandene eller fange opp endringer, som sepsis(infeksjoner).

Det er skrevet så mange bøker om nærhet at det er forunderlig at dette er nyheter i 2017.

Amming er den beste form for nærhet utenfor mors liv. Ingen benekter det. Vi kan lage så mange tilskudd som helst men den naturlige melken er best for å bygge et godt immunapparat. Bølgen av egentid og arbeid rett etter fødselen har tatt overhånd. Å føde et lite barn krever innsats. Det må merkes at man er blitt foreldre. Nikotin og alkohol er faktorer som også kan virke distanserende på mor/far/ barn relasjonen både før under og etter fødselen.

Under teknologiperioden virker det som om naturlig kunnskap er tabu. Hvem ville pleiet sine foreldre (nære) i hjemmet hvis de ikke forstod at det var den beste formen for sykepleie? Det er på høy tid å finne tibake til urtanken. Rimelig og god behandling.

Det virker som vi har kommet lenger i operasjonsavdelingene/dagkirurgien enn ellers i helsesystemet. Der har vi aldri tvilt på conceptet "nærhet" gjennom hele forløpet. Nærhet kan erstatte begrepet dagkirurgi.

 

 

 

Gå til innlegget

Sykelig sex

Publisert 9 dager siden - 134 visninger

Stadig flere forhold opplever vold. I Bergen lever gamle romkulturer ved siden av moderne menn og kvinner i handlegatene. I Oslo er vennskap med fattige blitt en måte å få nye verdier på. Kulturer står for fall. Vil man det?

I en dokumentar på NRK forteller Johan Alander om sin oppvekst med en ondskapsfull stefar. Foreldrene skilte seg da han var 3-4 år, og han og søsteren gikk en utrygg tid i møte med moren sin nye mann. Ingen visste hva som ville skje, når det skjedde og hvorfor. Det er ondskapens kjennetegn, ingen mønstre, bare tilfeldige utfall. Heldigvis vendte hans og familien sitt liv til noe bedre, etter mange år med misbruk, selvmordsforsøk og behandling. Besteforeldrene, hans egen pappa, søsteren, moren og musikken var viktig da de turde å fortelle morens foreldre alt som skjedde hjemme. Å holde ting innenfor husets kremfulle, dyre vegger, er viktig for overgripere. Døden venter for de som ikke holder kjeft. I dag lever de heldigvis et godt familieliv-alle sammen. De har fått et hjem, ikke bare et hus.

Ingen visste hva som skjedde i deres hus. Kjennetegnet på vold og overgrep er at det foregår i det skjulte. Når det kommer på gatenivå har man mistet all verdighet, bakmenn styrer en og gisselopplevelsen er ekte. Kan barn på 11 år være foreldre? Nei, de må få lov til å være barn. Johan mistet barndommen, og måtte lide for det. Ved å ta mennesket på alvor, det finnes også mange barn i Romania som vokser opp uten mor og far, kan man utvikle andre tradisjoner. Barn skal gå på skole, lære seg og leve i samfunnet og mestre en jobb.

Prostitierte finnes i alle faunaer. Kvinner som lever av det forteller om gifte hvite og asiatiske menn mellom 40 og 60 som vil ha den samme kvinnen over tid. De har gjerne spesielle preferanser og betaler det de må-opp til 36ooo for 12 timer. Jentene er gjerne sexavhengig, studenter, rusmisbrukere eller ofre for en kjærlighetsløs oppvekst med omsorgssvikt. Menn kjøper sex hver uke, og vold er en del av miljøet for bordellene/kvinnene. Linker til narkotikaforsørgere som mc-gjenger er ikke uvanlig.

Å misbruke kvinner til sex, for betaling, sier noe om holdningen til seg selv som mann. Når de vil ha incest sex eller sadisme, ber de om bråk. Å kjøpe sex på ferier og i utlandet er mer vanlig enn å går på gatehjørnet hjemme, men ikke nødvendigvis. Unnskyldningen er at kona ikke stiller opp. Forklaringen er de spesielle preferansene. Syk sex er ikke kjærlighet. Mye kan skje hvis man doper sin kvinne med 4-6 drinker før de kryper til køys, når målet er grenseløs sex.

Å jobbe med holdninger er tidkrevende arbeid. Tristhet dukker opp, men det må man forkaste. Så mange barn mister sin glede, sin latter og sin fremtid i overgrepenes navn. Prostitusjon fører også til barnefødsler og mer kontroll av kvinnen.

Prioritet. Vold og overgrep er alvorlig. Rus, ondskap og sykdom må bekjempes i vår tid som tidligere (god mental hygiene). Vi er ikke forskånet fra virkeligheten. Mafiatilstander undergraver samfunnsstrukturene ganske raskt. Hva har vi tilbake? Rot, kaos, krig og ødelagte liv.

De som er utsatt og har kompetanse kjenner voldens karakter. De ser vold der andre ser forbi. Å erkjenne det vil føre til økt bevissthet rundt utfordringene man står overfor. Alle arenaer kan bidra i denne kampen for verdighet. Handlinger må til.

(Magnussen, T.S ."Vold i nære relasjoner", 2oo5-2017). 

 

 

  

 

  

Gå til innlegget

Fjortiser og sexisme

Publisert 24 dager siden - 150 visninger

En sang er fjernet fra håndballen. Den inneholdt trusehumor, og handlet ikke om idrett. Det er bra at kulturene viser seg frem der de er kommet lengst. Sex er ikke uvanlig fra 12 års alder. Vi kan like det eller ei, men det foregår på fester, på nett eller hjemme alene. Hvis barna lever i et læringsmiljø vil de ta bedre omsorg for sin egen kropp. Å eksperimentere med kjærester kan være risikoatferd, men ungdom trenger naturlig omgang; vennskap og fortrolige samtaler i åpenhet.

Hormoner er ikke alltid lett å kontrollere. Barn tar etter de voksne. I en tid der alt er lov, blir ingen ting farlig. Å leve over evne kan koste en helsen. Å ta et skritt om gangen kan være viktigere enn å erobre en voksen verden tidlig. Innvandrermiljøer har barn som kommer tidligere i puberteten, fra 8-9 års alder. Det gjør noe med holdningene. De modnes annerledes og forholder seg til det. Med religionen (menn) sitt syn på kvinner, at de ikke skal oppnå uønsket oppmerksomhet, kan naturlige arenaer som idrett være utelukket for mange.

Det er ikke mange år siden norske kvinner heller ikke hadde adgang til plasser der menn slapp til.

Den norske bondekvinnen fikk ikke anerkjennelse (pensjon, velferdsordninger) før langt ut på 1990- tallet. Kvinner hadde heller ikke odelsrett. Historiske helomvendinger ar viktig å ha med seg i kampen mot undertrykkelse.

Å få et barn kan være konsekvensen av sex. Kirken vil at det skal foregå innenfor rammer. Det trenger barn, men i samfunn der individets ansvar pulveriseres fremfor ønsket om å tilfredsstille alle behov, vil de sårbare små blir den sensible part.

Vi ønsker oss ikke midtøsten tilstander der barn er fars eiendom alene og kvinner blir en surrogat for mannen sin lengsel etter å formere seg.

Vi er i Norge. Takket være gravitasjonsloven og tyngdekraften vil avstanden øke og minske, flo vil bli fjære og verden går videre. Det forrige øyeblikket kan vi aldri oppleve igjen uansett hvor mye vi ønsker det. Å være bevisst sitt eget liv kan redde verden.

 

 

 

Gå til innlegget

Legeautoritet

Publisert 27 dager siden - 103 visninger

Kjekshus og Helle diskuterer i Dagens Medisin. De vil ha mer faglig innflytelse for klinikere og pasientnær ledelse. Mange opplever at faget forsvinner inn i andre, større virkeligheter, som økonomi og effektivitetsstyring.

Fra pasient til medvirker. Pasientens helsevesen krever store endringer for å fungere optimalt. Vi har endelig gjennomført brukermedvirkning der det er tilrådelig, og sett at pasientene, selv om de er syke, kan tenke selv i tunge krisetider. De er ubrukte ressurser som trenger hjelp, som mennesker, ikke som sykdommer.

Forskning. I en undersøkelse blant pårørende viser det seg at 33% gir medisinsk hjelp uten kompetanse (Sykepleien). Det tar på den enkelte og kan gå på helsen løs for pårørende, som føler at de ikke mestrer det de blir satt til.

Pleie/behandling. Hjemmet blir omgjort ti et minisykehus/sykehjem mens hjelpen svikter eller er mangelfull. Det er hverdagen for mange familier med barn under 18 år, voksne med psykiske utfordringer eller eldre syke.

Endring. Trenden er at det stadig blir flere som behandles i hjemmet, mens tverrfagligheten ikke er etablert fra de forkjellige nivåene. All høyere utdanninger, medfører fokus på mer enn medisin. Forskning, ledelse og etikk er viktig, men helseøkonomien gir lite rom for smarte løsninger, som f.eks dagkirurgi (faglig forsvarlig drift). 

Effektivt. Poliklinikker og dagtilbud i bl.a kirurgien må økes, mens de som trenger tettere oppfølging, som ruspasienter, burde få mer tid sammen med personalet for å møte "utelivet" bedre. Klinikken er flyttet fra sykehusene til de tusen hjem, uten at noe fast er etablert for å avhjelpe de "ansatte."Ute av øye, ute av sinn? Det samme sliter kriminalomsorgen med. Å finne en overgang til kommunen som beskytter de innsatte til de finner mestringsevnen.

Myndighet. Autoritet må brukes til å se pasientene som hele mennesker ikke som faglige tilfeller. Innflytelse er viktig for mestring. Det bygger tillit. Å kaste bort en lang utdanning på å gjøre meningsløse oppgaver fører til utbrenthet, stress, sykdom og økt risiko for tidlig død. Helse er pasientenes eget ansvar. God kommunikasjon mellom partene i helsetjenesten er nødvendig for å opprettholde nettopp god helse for både pasienter og ansatte. Helsevesenet kan aldri bli forretningsvirksomhet. Barmhjertighet hører hjemme der. Vitenskapen dokumenterer alt som skjer i helsetjenesten. Det fører faget fremover. Å samle data krever mange forekjellige kilder. Sykepleiens mandat er å forebygge sykdom foruten å gi pleie, omsorg, lindring og håp.

Forebyggende tenkning har ikke stor plass i politikken. Krav fra feilbehandlede pasienter gir ingen erstatning i 8 av 10 saker(NRK). Det setter ansatte i gapestokken og pasientene på vent. Noe er galt når man ikke har innsikt i eget fagområde. Medisinens verden (sykepleien) har faglig forsvarlighet; fremfor alt ikke skade som standard. Hvordan kan det da oppstå så mange klager som ikke teller i den store sammenheng?

Menneskesyn. Menneskerettigheter, pasientrettigheter, lover og behov skal styre arbeidet vårt. Menneskene er ikke et middel for andre sin velvære (lønnsgoder).  

 

 

Gå til innlegget

Selvmedfølelse/egenomsorg og psykisk styrke

Publisert rundt 1 måned siden - 297 visninger

Utøya ofrene opplevde en katastrofe slik andre i terroraksjoner gjør. I et lite land som Norge er det spesielt at en borger skyter og dreper sine egne medborgere. Hensikten var å ramme et politisk parti, men konsekvensene ble så mye sterkere. Fortsatt i dag, 6 år senere, sliter mange med dårlig helse, uførhet og sykdom. Det blir stadig flere ofre i verden. Da tenker jeg ikke på Aleppo, Rakka eller London

Roboter (GUD) er satt inn i arbeidet med krigstraumer og PTSS. Den eneste metoden for å komme seg mentalt gjennom en katastrofe som går over tid, er å bli utsatt for overgrepet i en tryggere setting. Når kroppen slapper av, siger følelsene innover en og dybdetenkning og refleksjon får gode kår. Har man en fagperson i tillegg, vil sorgarbeidet gå lettere.

Jeg var en av dem som meldte meg som helseperson etter 22/11. De burde tatt i mot tilbudet i kommunene. Det ser vi nå. Det samme opplever vi i politisk sammenheng; Konsulenter bruker 1/4 av lønnsutgiftene i helsetjenesten. Vi som er langtidsutdannet gjør det ved siden av de andre oppgavene, hvis man slipper til.  

Det kan virke arrogant, men mest av alt handler det om uvitenhet, manglende oversikt og lav tillit til egne, interne krefter. Sykepleie kan skje alle steder, over hele landet.

Triage er viktig. Kommunikasjon må hjelpe de som trenger trøst, de som trenger videre behandling og de som ikke kommer i arbeid på egenhånd.

Å henvise ofre for katastrofer til å hjelpe seg selv er utidig.

De sier ; "Vi er ikke redde" (mareritt skremmer), holdninger fornedrer og  manglende fagkompetanse gjør ting verrre.

Det er ikke vi som skal bestemme hvem som er redde. Det er de som er utsatt for katastrofen. Å spille på lag med dem utvikler våre holdninger til medmenneskene rundt oss.

Å eie endringen gjør noe med samarbeidet over tid.

Arbeidet med en katastrofe er ikke ferdig før det siste offeret har fått sin helse på plass igjen. En verdifull jobb for en bærekraftig fremtid.

Menneskesynet kommer stadig tilsyne hver gang det skjer en terroraksjon eller en katastrofe og mistilliten til andre faggrupper(Svensen,Laudal).

Man blir som regel ikke immun for katastrofer. Det omvendte skjer. Man blir mer human.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Johannes Taranger kommenterte på
Snikturbanisering
17 minutter siden / 417 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Norge bør ta imot 10 000 kvoteflyktninger
21 minutter siden / 1280 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Livsfjern teologi
34 minutter siden / 5484 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Livsfjern teologi
rundt 1 time siden / 5484 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Livsfjern teologi
rundt 1 time siden / 5484 visninger
Søren Ferling kommenterte på
"Den muslimske fare"?
rundt 1 time siden / 1563 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Livsfjern teologi
rundt 1 time siden / 5484 visninger
Jarl Henning Ulrichsen kommenterte på
"Den muslimske fare"?
rundt 1 time siden / 1563 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Økende antisemittisme
rundt 1 time siden / 308 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Snikturbanisering
rundt 1 time siden / 417 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Kristendom og makt er en usunn blanding
rundt 1 time siden / 76 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Norge bør ta imot 10 000 kvoteflyktninger
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Les flere