Tove S. J Magnussen

Alder: 60
  RSS

Om Tove S. J

Bor i Lørenskog. Er fra Rakkestad. Har hund, tre voksne barn og et barnebarn. Er helseperson med langtidsutdanning i opr.sykepleie(vitenskap). Skribent siden 80- tallet.

Følgere

Seksualisert vold som våpen

Publisert rundt 2 måneder siden - 81 visninger

Norge har vært forskånet fra krig i mange år. Derfor er også seksualisert vold i nære relasjoner en forholdsvis ny forskningsarena. Det er lite forskning på ofrene og overgriperne sitter ofte innesperret, hvis de er tatt. De gjemmer seg bak Gud, og tilgivelsen kommer automatisk.

Når våpen slik man tidligere så det innebar kuler og krutt, vil samfunnets utvikling stagnere.

Traumatiserte mennesker i alle aldre sliter med skyld og skam. De bærer den med seg gjennom livet, og den politiske oppgaven blir å innrømme utfordringene og fornektelsen på området.

Vi hører kampropene fra politikken. De har sine fiender. De har sine ektefeller, og partnere, men nestekjærligheten kan man ikke spore.

Lakmustesten på et dugelig samfunn er hvordan ofrene behandles etter seksualiserte voldshandlinger.

Jobben, livet, erstatningene, anerkjennelsen. Alt forsvinner over natten og kommer aldri tilbake.

Kroppen blir en påminnelse om at hendelsen fant sted. En natt, en dag, en time, aldri et øyeblikk.

Det lille bekkenet som støter ut barna til et eget liv rommer mange historier som aldri kan fortelles.

De myke bevegelsene før barnet unnfanges er omgjort til pumpende kulestøt og brutale, følelseløse hender.

Vi kaller ikke Anders Be Br for en seksualforbryter. Vi vet ingen ting om hva som pumpet i blodet under hans akter bortsett fra dopmidler. Det er bare ofrene som kan svare på det, hvis kroppen husker.

Det er for lite fokus på ofrene i saker med seksualisert vold.

Det må skje en endring. De kan ikke feies under teppet for alltid.

 

 

Gå til innlegget

Spasmer

Publisert 2 måneder siden - 100 visninger

Brennpunkt i går kveld inneholdt et innblikk i de svakeste i samfunnet sine liv. På isolat for negativ utagerende atferd og selvdestruksjon, så farlig at ingen innsatte kunne omgås dem. PÅ Ila med høyeste sikkerhet sitter de farligste kriminelle.

Noen har forgrepet seg på 2000 barn. Andre har myrdet, utført grop vold og  mange voldtekter. De er ofre selv for sadistiske overgrep av foreldre, rusmisbruk i familien og dysfunksjonelle personligheter (psykopatologi, neuropatologi). Kriminelle miljøer tiltrekker seg mennesker i nød.

Man vet fra forskning både fra Norge og England at 25 + 45 % av de insatte med sedelighet på rullebladet har IQ under 70 og 85. De er lavt fungerende, har lærevansker, kommunikasjonsvansker og mangler evner til å bygge gode relasjoner. De har kognitiv psykisk funksjonshemming.

Mennesker som sitter i rullestol, som er lamme i armer eller ben, har spasmer og ufrivillig bevegelser i hele kroppen (f.eks CP) trenger hjelp til daglig stell. De kan ha dårlig syn, nedsatt hørsel og mye smerter i en preget kropp. Tarmene fungere ikke, magen sender signalene og styrer mye av livet. Blæren må ha assistanse.

Mennesker med skader fra  oppveksten, som tilsynelatende har en normalt utrustet kropp, kan være like avhengig av hjelp til daglig stell selv om det ikke er synlig for andre umiddelbart.

I arbeid med kriminelle må man være på vakt, passe seg for "spasmene", vri seg unna vedkubbene/verktøyet i luften og la de jobbe i fred. Risikosonen utvides, men må stadig justeres tilbake til sikkerhet. Sinnet gir dem makten.

De psykiske traumene gjør noe med tankene. Mistenksomhet, mistro, tvang og psykoser vandrer sammen i en virkelighet som bare er deres. Medisiner og personsentrert behandling skal gi dem et bedre liv.

Rus er en utfordring når de kjeder seg og føler rastløshet. De blir sløve, trøtte og lite mottageig for signaler. Når de åpner munnen er det "hold kjeft, ikke mas", bjeffing og munnvridende knurring.

Hodet er fylt av gift-fra rusen, psykosen og de smertestillende medikamentene.

Vi må nok innse at ille alle kan reddes tilbake til samfunnet på dette nivået i sine liv. De må være på institusjon.

Mange med store, fysiske funksjonsutfordringer lever også sitt liv på en institusjon-vekk fra familie og venner fra de er 30 år eller yngre. De er ikke dømt for kriminelle forhold.

Overgrep går i arv. Å få livet sitt inn i denne jobben gir ingen fritid. Man bruker all energi på å holde dem i gang- vekk fra "gata", festen og svirebrødrene".

Topics er behagelig å lansere. Det engasjerer mennesker. Issues er ikke fullt så behagelig- eller kanske egentlig langt utenfor comfortsonen. Det er her utfordringene ligger i samfunnet. Når jeg skriver om det så roer de seg automatisk. Man kjenner på kroppen at noe er galt. Det står om livet.

Rullestol for hodet eller bena-spiller ingen rolle. Hjelp må de få på sitt nivå. 

 

 

 

  

 

Gå til innlegget

"Omgitt av idioter"-om å forstå det man ikke kan forstå

Publisert 2 måneder siden - 222 visninger

Liberale og grønne politikere vil endre Oslo. Storbyen har mange utfordringer med å holde folk borte fra gatemiljøene. På femtitallet åpnet den første ungdomsklubben. Den hadde mange aktive medlemmer. Den destruktive gaten tiltrekker seg sjeler på søken etter spenning og opplevelser.

Venstre politikere vil liberalisere narkotika. Cannabis (blueberry) skal monopoliseres. Det er viktig for helsepersonell å stoppe trenden før den igangsettes (forebyggende tiltak). Vi sliter med rus og psykiatri, overvekt, hjertesykdom, hjerneslag, fartsovertredredelser, drop out på videregående, trafikkdød og vold.

Helse Norge vil trenge nye ungdommer som jobber i sektoren. Når de får kunnskap om kropp og sjel blir de mindre destruktive som voksne. Å behandle og pleie andre gjør noe med verdisettet og risikotenkningen (sikkerheten).

THC er det stoffet som gir rus i marihuana, hasjish og cannabisolje. Rusen varer i 6 timer, slapphet inntil 24 timer. Røyker man jevnlig tar det uker før den er ute av kroppen. I mellomtiden utsetter man seg for hjerteinfarkt, hjerneblødning, redusert hukommelse, dårlig konsentrasjon og innlæringsevne. Det passer ikke sammen med studier og skolegang, heller ikke i arbeidslivet.

Cannabis har mange av de samme virkningene som alkohol på kroppen.

Man føler seg euforisk, avslappet, svimmel, trøtt, tiden flyr av sted, panikken kommer, paranoiaen likeså (volden eskalerer).

Kroppen utsettes for angst, depresjon og psykoser. Er man allerede i behandling for scizofreni eller depresjon, vil cannabis vanskeliggjøre behandlingen og forhindre resultatene.

Cannabis øker pulsen, gir røde øyne, tørr munn /svelg og øker matlysten. Kroppen bruker energi på å forbrenne rusen, ikke kaloriene. Vektøkning i seg selv gir fare for sykdommer og tidligere død. En god munnhygiene er avhengig av spyttsekresjon.

Nedtrapping kan gi skjelvinger og diare ved siden andre generelle abstinenssymptomer.

Medisinsk bruk er medikamentet Sativex. Det gir til mennesker med MS.

I samfunnet vårt har vi sluttet å institusjonalisere mennesker. Det betyr at utfordringene er utenfor veggene, i gaten og innenfor veggene, mens kunnskapen fortsatt sitter innenfor veggene.

Det er grenser for hva den enkelte kan håndtere. Helsepersonell etterlyses. De er for få.

Et destruktivt mønster kan gjøre seg gjeldende når det gjentas for ofte. Vi har for mange utfordringer allerede som politikere ikke ser, eller evner å ta tak i/ansvar for.

25% av unge gutter som begår overgrep har en IQ på under 70. 45% har en IQ på mellom 70 og 85 (normal). De lider av lærevansker og psykopatologi. Under 70 har man kognitiv psykisk utviklingshemming.

Sjansen for at disse kommer bort i rus er stor hvis man ikke forstår sammenhengen. Unge jenter i deres nærhet blir ofrene.

Grønnere og mer liberalt ?Neppe med den holdningen. Jeg forventer at politikere er oppegående og nestekjærlige.

En kaffe Latte hver dag kan gi deg ekstra vektøkning og koster deg mer enn 100 ooo i året.

Vi har alle et ansvar for eget liv, men voksne må vise vei.  

Gå til innlegget

Når samfunnet blir en krigssone

Publisert 2 måneder siden - 127 visninger

Jeg forundres over politikere som fremmer forslag om rusmidler og setter dem opp mot hverandre. Jeg har tre "barn" som har jobbet i kriminalomsorgen/hjemmesykepleien, med mennesker med funksjonsutfordringer og i næringslivet. Denne erfaringskompetansen kommer alltid godt med når man skal ut i egne kompetansejobber senere.

Hvis man forskånes fra verden, blir man bortskjemt og egenrådig. Man mangler ydmykhet. "Diskusjonen om narkotika og alkohol er som å spørre om man vil drepes i hodet eller hjertet, utbrød minsten. Man dør etterhvert uansett".

De har kunnskaper som mange bruker hele livet på å skaffe seg. Innenfor murene sliter ungdommen med begge deler. Hjernen er i utvikling,  og giften fra stoffene, pillene og dopen lager feilstruturering i hjernen som kan vedvare hele livet. Samtidig vet man at bruk av rusmidler kan skyldes underliggende psykiske tilstander som ikke er diagnostisert og behandlet.

Skolen er en arena for læring. Å røyke en plante hører friskt og sunt ut, men når det tar av kan det gjøre familien til en krigssone.

Jeg kom fra et hjem der Jesus var viktigere enn djevelen. Ordene vi brukte inneholdt ikke trusler og besværgelser, men takknemmelighet og glede. Visst hadde man diskusjoner-til å bli klokere av. Det var eldre som hysjet ned tonen og fant ut det rette, ikke hvem som hadde rett. Klemmen var aldri langt unna.

Ord er mektige. Det har jeg forstått senere i livet. Forbannelsene haglet og fanden var nærmere enn Gud selv. Ikke rart man opplever verden som truende og fientlig. Krigsretorikk skaper krig. Rusmidler skaper krig.

Kjærlighet skaper fred. Så enkelt, og så komplisert. Jeg har jobbet med spinnville mennesker. Angsten kan være pågående synlig. Stress og uro gjør mye med kroppene og sinnet. Selvmordet føles befriende. Å hente ned folk som kjører berg og dalbane ufrivillig, er et krevende og livsviktig prosjekt. Det står om livet. Verdiene er smuldret bort og følelsen av tomhet er slående. Mamma hvor er du? "Jeg trenger deg". Nå !. En kosestund i regresjon hjelper på motet. Du har ikke sviktet meg allikevel. Å føre noen nær hverandre igjen er en befriende følelse- om enn for en stakket stund. Livet går videre for alle involverte. Noen veier skilles for godt. Man er vokst fra hverandre.

Krigshisserne må roe seg betraktelig ned. Tonen må justeres. Bare de som går på rusmidler, eskalerer tonen i frustrasjoner over at andre stjeler deres "gleder". Å være moden og lede verden krever at man styrer seg.

Bibelen sier; "Den som styrer sitt sinn er bedre enn en som inntar en hel by".

Gå til innlegget

Catfished?

Publisert 2 måneder siden - 206 visninger

Svindel på nett krever store omkostninger både for økonomien og kjærligheten. Sparemidler gjennom årrekker kan være borte med noen tastetrykk. Det kan være mange ofre i svindelen, og hjernevaskingen blir total. Noen har et løssluppent forhold til sine midler. De har kort i baklommen. Andre blir blendet av bilder av vakre mennesker som de knytter seg til.

Mange glemmer at kriminelle stadig fisker etter nye kunder som de kan svindle. Moralen er at rikdom gjør mennesker naive. De søker etter kjærlighet og finner organiserte svindlere. Når familien rammes av spillegalskap, har de et navn på fisken. Selskapene vet godt at dette er vanedannende. Casino-ansatte har den høyeste frekvensen med skilsmisser av alle.

Mannens verden er fortsatt sex, drugs and rock and roll. Det besettende livet er vanskelig å erstatte med verdier.

Hver år brukes millioner at timer på nett som ikke gir noe tilbake. Pårørende mister sin samtalepartner-de forsvinner i sin egen fantasiverden- og våkner brått når virkeligheten slår inn over dem.

Det er ikke forebyggende helse vi snakker om. Det er regresjon til en annen tid. 70 tallet med sine glansdager i pornobransjen.

Alt var ikke bra den gangen heller. Menneskene søkte ut og fram- gjerne uten den andre, vekk fra kjøkkenbenken og neurosene. Samholdet løste seg opp og barna tok støyten. Mange klarte å finne ut av det sammen, men mange mistet tilliten for alltid.

Det eneste vi har igjen er pornosidene, rusen og etterhvert volden man utsettes for. Sexkjøp er hverdagen for mange. Halliken lurer på gatehjørnet.

Menneskehandel foregår på mange måter. Kriminelle lever av å stjele andre sin identitet og svindle for store pengesummer. De som er ofrene på bildet kan miste kontrollen over livet, bli truet og ødelagt. Hjemmesitterne sløser bort alle midler på falske historier om glamorøse liv.

Kriminelle nettverk er så pågående at de smarteste gir etter. 

Menn over 60, single kvinner med barn, velutdannede intelektuelle. De sparer ingen. Man forlater en trofast kvinne gjennom livet for å gamble med sin fyrrige "nettdate". Alt er over i løpet av kort tid. Kanskje det må til for å røske opp i røttene deres,- hvis de overlever. Selvmord er ikke en uvanlig utgang etter svindel (avhengighet) og trakassering.

Man mister seg selv.

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
rundt 1 time siden / 25 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 103 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 34 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 307 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 492 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 930 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Takk, adjø og farvel
4 minutter siden / 103 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Ingen raske løsninger
8 minutter siden / 307 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Ernas Trump-problem
20 minutter siden / 1785 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Samarbeid, samkvem og samliv med syndere
27 minutter siden / 221 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6061 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1398 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1398 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6061 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 2 timer siden / 3739 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 6061 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 2 timer siden / 1398 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Vi har henne ikke
rundt 2 timer siden / 930 visninger
Les flere