Tove S. J Magnussen

Alder: 60
  RSS

Om Tove S. J

Bor i Lørenskog. Er fra Rakkestad. Har hund, tre voksne barn og et barnebarn. Er helseperson med langtidsutdanning i opr.sykepleie(vitenskap). Skribent siden 80- tallet.

Følgere

Tomannsboliger

Publisert rundt 2 måneder siden - 145 visninger

Huseiernes Landsforbund skrivet på Facebook at de ikke anbefaler noen å kjøpe part av tomannsbolig fordi lovverket ikke holder mål. Det må politikere straks ta tak i, så ingen får trøbbel uten grunn. Helsen er for viktig til å spilles bort i konflikter og rettssaker.

Håper politikere tar ansvar for et manglende felt i boligmarkedet-tomannsboliger. I mellomtiden får de som har en hygge seg og unngå konflikter. Lynne alene kan ikke kontrollere alle fakta i en trist boligsak, der eierne ikke tåler hverandre, men det hjelper betraktelig.

Man får satse på å være en hyggelige nabo og gjøre sitt beste til en god kommunikasjon i en vennskapelig tone. Hull i boligretten er ikke bra for noen.

Gå til innlegget

Å bygge sin virksomhet på kvikksand

Publisert 2 måneder siden - 112 visninger

Helsevesenet mangler sykepleiere for sommeren. De har nå reflektert nøye over tilstanden og kommet til at ressursene må bygges opp for å dekke sykdomsfravær og ferier. Grunnbemanningen må bygges på fjell, stå støtt i vind og vær og tåle belastninger.

At noen kan la seg drive av strømmen er uforståelig når det er pasienten, syke eldre mennesker og beboere de arbeider med.

Faglig forsvarlig drift er lovbestemt for lenge siden. Pasienten først, etikk og retningslinjer skal følges når en virksomhet settes i gang. Rett person på rett plass er umulig når man må lete i gangene etter fagfolk.

De brukte bemanningsbyråene som om det ville vare evig. Nå vil sykepleiere være/jobbe i sine egne land. Alt er bedre der etterhvert. Samhandlingsreformen mangler samhandlere. Den fungerer ikke ifølge intensjonen.

4. 5. års legestudenter oppfordres til å søke spl.stillinger. Man maler seg inn i et nytt hjørne med stadig nye kompensasjonsmekanismer. Det går alltid ut over pasientene.

Medinsk behandling og sykepleie skal utfylle hverandre, ikke erstatte hverandre. Gjensidighet i behandlingen er viktig. Når organiseringen slår barnet ut med badevannet, skjer en tapping av ressurser på sikt.

Vi har sett prosedyren gang på gang. Det blir feil. Brannslokking, svingdørspolitikk, og reparasjoner redder ikke pasientene. De må møte forutsigbarhet, profesjonalitet og barnhjertighet, ikke hasteløsninger som river bena under alle som løper etter klokkene.

Pasienter er ikke kunder i en tilfeldig butikk. Det er mennesker som trenger kyndig hjelp og kompetanse.

 

 

Gå til innlegget

Nikotin og alkohol

Publisert 3 måneder siden - 150 visninger

Kreftforeningen går i rette med tobakk-industrien. Røking tar livet av mange hundre hvert år. Alkoholen nevnes aldri i nikotinens omgangskrets. Den tar også livet av mange hundre hvert år. Siden miljøproblemer også spiller inn har vi multiple årsaker.

Når man trekker pusten gjennom nesen eller munnen puster man inn gasser, bl.a oksygen. Cellene trenger den for å gjøre maten om til energi. Avfallsgassen fra cellene (karbondioskyd) kvitter man seg med når man puster. Oksygenet fraktes gjennom luftrøret via bronkiene i lungene De forgrener seg til enda mindre deler. I enden av grenene sitter millioner av små luftsekker. De fylles med luft. Oksygen fra luften pipler gjennom luftsekkene og over i blodomløpet. Så fraktes oksygenet rundt i kroppen. Samtidig går karbondioksyd i motsatt retning.

Det skal ikke så høy IQ til for å forstå at nikotin og alkohol som tar plassen til luften og  bedøver blodomløpet har en ektrem negativ effekt over tid.  

Forskning har vist at nikotin ofte har en sammenheng med alkohol. Ja, takk begge deler. Det er kanskje ikke et utbredt hverdagsproblem, men festlige anledninger kan eskalere. Det vet forskningen mye om.

Ingen virker å være villig til å se sammenhengen mellom "pest og kolera" så lenge miljøet sliter. Å starte i det små gjør en stor Å.

Miljøtiltak er de mange bekker små.

Vi ser at sykkelen hentes frem, men mange innvandrer miljøer forstår ikke trafikksikkerhet. Hvor er sykkelhjelmen og bilsetet?

Å tenke over helsen må blir normalt. Alle vil ha risiko, ellers blir det kjedelig.

Mange mc førere er døde i år allerede. Det er også for mange ulykker på arbeidsplassene. Vi kan skjerpe oss betydelig for å reduserere helsebudsjettet og få bedre livskvalitet.

Mange psykiatriske institusjoner har rusavhengige pasienter (dobbel diagnose). Man må ikke glemme hønen og egget i saker om sikkerhet. Hvert år blir mange hundre ansatte skadet. Noen blir uføre der og da. Hvis nærhet er to mennesker som er sammen, så kan det være farlig med rette vedkommende.

Hvorfor skal man mobbe hverandre ut når alle mann til pumpene er beste løsning?

 

 

Gå til innlegget

Helsevesenet må tåle bedre at ansatte tar opp ulovlige handlinger

Publisert 3 måneder siden - 223 visninger

Å bli fryst ut fra jobben (mobbing) kan være en påkjenning. Når det gjelder pasientens beste skal ingen metoder være uprøvd eller ugjort. At det ofte handler om forstokkede (uvitende) ledere som utøver sin makt, er verre å tåle. Det går via media.

Tålmodighet er en dyd, har vi lært. Å lytte til det syke i mennesker, krever tålmodighet og kunnskap. En god samtale får frem mange meninger. Holdningene gjenspeiler seg i handlingene. Hvorfor skal man godta og miste jobben på grunn av svakheter i systemet og uvitende ledere? Hvem tar ansvaret når slike saker oppstår?

Rettsaker koster samfunnet dyrt. Belastningen på den enkelte er ofte så stor at helsen ryker. Da får de viljen sin uansett. Politiske spill er en realitet. Det opplever man når strikken ryker. Ingen trer støttende til. Pasientene faller virkelig mellom to stoler. De må klare seg selv. Ansatte blir svartelistet og forstår at toget er gått. De kan ikke jobbe i slike undergravende systemer. Det blir feil. Sannheten ofres, og brikkene faller ikke på plass.  

Hvor ellers blir man straffet for å ytre seg mot et lederskap? Ikke på facebook eller andre sosiale arenaer Der går livet sin gang. Lønnen kommer hver mnd. om det så er en stønad fra NAV. Rettigheter har man selvfølgelig. Det sørger jusen for.

Ekstem, nei langt i fra, bare faglig klok, undrende og endringsvillig. Omsorg, empati (etikk) og faglig forsvarlighet. Vi kjenner begrepene i et helsemiljø.

Syke hjem, syke hus,-ja, kanskje er det et bedre uttrykk for ståa. Helse blir det ikke av å samle på brillehematomer. Hjerteskjærende eldre-som får straffen på sine siste reisedager. Hodet er det eneste vi virkelig trenger for å ha resten gående.

Risikosport?  

Hvorfor vil helsevesenet i media hele tiden? Kan de ikke gjøre det riktig første gangen?

 

 

Gå til innlegget

Når livet gjenskapes

Publisert 3 måneder siden - 462 visninger

Mange som har vært utsatt for overgripere får et nytt liv etter traumene. Ved hjelp av naturen, behandlere, Gud og venner finner de noe de aldri har hatt. En "hundreåring" har mye å gi, akkurat som et barn og en hund.

Ved å hjelpe andre mobiliserer man også egen styrke. Det krever mot å følge sitt hjerte. En fysisk skade er lettere å bevise enn en psykisk, men begge rammer kroppen på samme måte. Ingen tviler på et knivstikk eller et skuddsår. Sykehusbehandlingen redder livet der og da, men etterpå må man møte smerten. Å holde følelsene tilbake skjer gjerne på grunn av en sjokktilstand (beskyttelse). Etterpå kan følelsen av lettelse, "å gå på vannet" være aktiverende. Man mister dager mnd. og år i et overgrep. Sorgen kommer først, så tårene. Det er mye å ta igjen. Livet settes på vent. Venner og familie lever et hyggelig liv, mens "ofrene" kaver i mørket. Ved å sette en ny ramme på tilværelsen kan modning skje,- via læring.

Å møte den psykiske smerten koster mye anstrengelser. Trening er bare peanøtter i forhold. Samtidig blir de to gode følgesvenner frem mot et bedre liv.

Overmot kan være en annen dimensjon. Takknemmeligheten over å leve er stor. Noen får skyldfølelse.

Å være i seg selv når alt sprekker er viktig. Skaden river opp hele kroppen og det tar mye lenger tid å lege den enn man tenker rasjonelt. Å spille frisk kan slite på psyken. Man må også ønske en ny retning og handle. Isolasjon er en metode. Tilliten til mennesker kan bli sveket etter overgrep. Man må bygge nye relasjoner over tid. Da hjelper det å være alene med tankene-en stund.

Det kommer ingen heltemedaljer på de som ofrer helsen for overgripere, i jobb, i hjemmet eller andre steder. Tallene er satadig økende.

Det er livet sin gang. Kriger gjør menneskene avmektig, kontrollerer land og holder befolkningene nede. Det samme ønsker overgripere og terrorister.

Mange menn/kvinner møter veggen i krigsherjede land, som reportere, soldater eller befal. Post Traumatisk Stress Syndrom rammer mange som kommer tilbake, som ikke dør. Å tvinges ut i høyrisikosituasjoner gjør noe med kroppen. Den holder tilbake følelsene. Det må eksplodere til slutt. Ingen de- briefing kan erstatte virkeligheten i det som skjer. Tilbake går årene med bearbeiding, angst, mareritt, skrik og dårlig nattesøvn. Kroppen må være alene. Å bli et trøsteprosjekt er ingen forunt.  

Man lever med overgrepet resten av livet, men det styrer ikke tankene lenger.

Man må ha respekt for de metoder som gir livet mening; Gud, venner, familie, kjærester, trening, naturen, dyrene, litteraturen og jobben.

Hvem våger noe annet i en kald og kynisk verden?

 

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sverre Olsen kommenterte på
Er religiøs overbevisning helsefarlig?
11 minutter siden / 218 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Noen ganger er hijab greit
11 minutter siden / 261 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Fortjener noen å gå fortapt?
13 minutter siden / 243 visninger
Kjell Bjarne Sandvik kommenterte på
Fortjener noen å gå fortapt?
20 minutter siden / 243 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Noen ganger er hijab greit
41 minutter siden / 261 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Fortjener noen å gå fortapt?
42 minutter siden / 243 visninger
Kjell Bjarne Sandvik kommenterte på
Er religiøs overbevisning helsefarlig?
rundt 1 time siden / 218 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Er religiøs overbevisning helsefarlig?
rundt 1 time siden / 218 visninger
Kjell Bjarne Sandvik kommenterte på
Fortjener noen å gå fortapt?
rundt 1 time siden / 243 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Fortjener noen å gå fortapt?
rundt 2 timer siden / 243 visninger
Sverre Olsen kommenterte på
Er religiøs overbevisning helsefarlig?
rundt 3 timer siden / 218 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Om å gjøre Gud mindre
rundt 3 timer siden / 958 visninger
Les flere