Tove S. J Magnussen

Alder: 59
  RSS

Om Tove S. J

Bor i Lørenskog. Er fra Rakkestad. Har hund, tre voksne barn og et barnebarn. Er helseperson med langtidsutdanning i opr.sykepleie(vitenskap). Skribent siden 80- tallet.

Følgere

Hvitvasking

Publisert 2 dager siden - 84 visninger

En kvinne får kontakt med en person på nettet. De får en god tone selv om han reiser til et annet land for å jobbe, I et år holder de kontakten, og hun får mange opplysninger om ham underveis. Hun blir forelsket. Han sender koselige meldinger om samvær, hjemreise, ekteskap og tilværelse sammen etter pensjonering. Jeg setter inn penger på din konto.

Kan jeg få kontonummeret ditt? Det kommer inn penger som du må sende videre til meg i .. Familien bekymrer seg. En person har tatt over kvinnen sitt liv. Hun er naiv, men samtidig skeptisk og åpen om sine funn og gjerninger for resten av familien. En dag kommer politiet på dørene. De finner kvitteringer for pengeoverføringer, og følger med videre. Resten av familien blir skrekkslagne. De tenker at en terrorist er innblandet. Tale meldingene fra personene kan like gjerne være en talegenerator. Huset personen sier er hans, eksisterer ikke. Hvem er i andre enden og mater henne med informasjon og bønn om penger? 

Det er mange metoder for hvitvasking av penger. Den svarte økonomien er over 22 % på verdensbasis, og den lever sitt eget liv. Hvis den blir frisk faller mye av det hvite systemet i krøll, og vi må bygge opp verdensøkonomien på ærlighet og sannhet. Det liker ikke kriminelle. Under 10 personer styrer pengeflommene i verden, så de andre må følge etter strømmen.

Å misbruke andre for å skaffe seg fordeler, goder, penger og velstand, handler aldri om kjærlighet og bry seg om politikk selv om de sikkert liker å tro det (kynisme). Det motsatte skjer ved at de setter andre sine liv i fare.

Å se gjennom fingrene med lovbrudd, fører til at tilliten forsvinner mellom mennesker og helvete bryter løs. Grenseoverskridende handlinger/atferd er noe annet.

Ingen tenker på at selv om noen rusmidler, som alkohol, er lovlig, er det ikke lov å misbruke rusmidler slik at familiens liv settes i fare. Det er opp til den enkelte å ta sitt ansvar, ikke pårørende som svikter. Når tingene settes på hodet kommer alltid svindleren ut med begge bena plantet på jorden, klar til å være med på nye saker. Rusmisbruk har et eget begrep ; omsorgssvikt. Når ikke den det gjelder stilles til ansvar, men får fortsette sin ferd, blir mange i omgivelsene lidende.

Å være "syk" kan også ha sin bonus. Man slipper ansvaret. Hjernen vår stimuleres av gode impulser. Å vite at noen bryr seg om er vesentlig for livskvaliteten. Når andre ting blir større kommer ensomheten og tristheten inn. Man går på en smell. Muskler som ikke brukes, svinner hen, blir smertefulle og ømme. Noen tilstander slår kroppen fullstendig ut, f.eks kriminalitet. Hvile er nødvendig for å restituere seg, men sengeleiet er farlig over tid. Sløve muskler er ustabile.

Kroppens forsvar mot sykdom, uetiske handlinger og straffbare forhold, er bevegelser, styrke, mot og glede. Forfall skjer når man går imot sin samvittighet. Engasjement gir energi. Sløvhet tapper. Tappende personer gjør noe med livsgleden over tid.

Gå til innlegget

Legene advarer mot press på reseptblokken

Publisert 5 dager siden - 91 visninger

Flere enn tidligere ønsker seg narkotiske stoffer som smertestillende midler når de kommer til legen. Fra før har morfin, beroligende og psykofarmaka vist medisinsk effekt, ifølge forskning. Alt av stoffer kan blandes når man er i nød. Det skjer også. Rene heroindoser er effektive når de skal forvolde andre sin død.

I Norge er det flere som får alvorlige sykdommer enn tidligere. Hver fjerde time, hver tredje time, oppstår en dødelig tilstand. Takket være medisinsk kompetanse handler man raskere og flere reddes.

Den kriminelle virksomheten truer helsen vår. Fagfolk roper innimellom etter liberalisering. De som jobber med rus, mister helsen selv og ekteskapene oppløses. Få kommer velberget fra rusens helvete. Kroppen forfaller, tennene skrangler og destruksjonen er ikke langt unna.

Kriminelle setter samfunnets stressfaktor på rødt. Med sin atferd setter hjelperen til side både seg selv og familien. De manipulerer og får viljen sin. Skytevåpen hos politiet kan fort ramme dem selv.

Når verden ikke samarbeider godt nok over grensene mot bakmenn, stråmenn, dealere og brukere, kan det foregå forholdsvis fritt.

I Norge mister ca 30 advokater og leger lisensen hvert år. Å være i lommen på sine pasienter er ingen god følelse. Man mister lett oversikten.

Politikere prioriterer ikke menneskenes helse. Systemer og strukturer har lavere verdi enn substansen.

Hvis forebyggende tiltak hadde vært satt i gang ville sykdommene holdt seg i sjakk.

De fleste som ruser seg har et blandingsmisbruk. De har alltid noe for hånd. Kassevis i skapet og noe gjemt overalt.

På "Luksusfellen" brukte en 18 000 i året på fyll og festing. Har vi så god råd i Norge?

Kriminelle miljøer har destruktivitet som mål. Livet har ingen mening utover bytte (vinning) og flukt (unngå straff). Noen har også lyster i dette "spillet". Spenning er en viktig faktor for å dempe kjedsomheten. Kroniske smerter kommer selvfølgelig av kjøret, stresset man påfører kroppene.

Helsedirektoratet skal nedbemanne 60 personer. Det høres ikke klokt ut. Hvis pengene går til forebyggende kunnskap,- hvem skal ta opp tråden?

Røketelefonen er nedlagt. Folk har sluttet eller gått over til snus. Velferdssystemet blir en pute under armene hvis ingen tar ansvar for sin egen helse. Sier," nei takk".

Plutselig har man en mann i stua, med bare trusen på, klar til angrep.

Rus og paranoia hører godt sammen. Troverdighet og sannhet går ikke sammen med disse begrepene.

Hvis kriminelle tenker at de har fortrolige, tar de så grundig feil. I dette miljøet går de over lik for å slippe unna ansvaret selv.

Jeg følger nøye med på arbeidsgivere som serverer fest og fyll til de ansatte. Det står ingen steder i arbeidsmiljøloven at ansatte skal få ødelagt helsen sin på kriminelle arbeidsplasser.

En viktig ting har de glemt. Lisensen er ikke evigvarende for noen. Hvis de vil spille bakmenn i hvite bedrifter, har de tatt seg vann over hodet.

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Møte med en psykopat

Publisert 7 dager siden - 243 visninger

En trebarnsmor treffer en mann på nettet som hun avtaler date med. En tid etterpå finner man benrester i en søppelkasse i nærheten av treffstedet. Å legge seg ut med mennesker man ikke kjenner identiteten til kan være livsfarlig, enten man er i jobbsammenheng eller privat

Selv garvede politifolk kan møte sine overmenn i en psykopat. Manipulering og løgner kan virke tilforlatelig, men hos en psykopat går det bare en vei, "rett i søppelkassen". Indignerte, ofre, verdensmestre i sårbarhet, og med et sinne som mangler impulskontroll, har man ikke mange valg. Å stå i retten blir en farse. De projiserer og unnskylder seg selv med serieproduserte løgner og lar andre ta støyten og ansvaret.

Forbausende mange møter kriminelle på sin vei. For det er slik de fleste av dem fremstår- som "uoppdagede", men barkede kriminelle. Senere må man leve beskyttet, tilbaketrukket og lavt-nesten som en som er gått under jorden- i motsatt betydning.

Mange ofre har de ødelagt på sin vei mot toppen. De skyr ingen midler og går linen ut.

Det tar ikke lang tid å gjenkjenne kriminelle holdninger. De er mer like enn mange tenker. Man skal holde tungen rett i munnen når man snakker med dem, for de vrir og vrenger på det meste for at det skal passe inn i deres mønster.

Tenk deg om før du takker ja til venner på sosiale medier eller utleverer deg for en leder (psykopatene trives i sjefsrollene). Du kan havne i klørne på en ondskapsfullt menneske som bare trekker deg ned og ødelegger ditt jeg. Livet blir aldri det samme siden. Vil du ende der? 

 

 

 

  

Gå til innlegget

Katastrofe og akuttmedisin

Publisert 8 dager siden - 50 visninger

I spesialutdanningen i helsetjenesten er akutt, katastrofemedisin, krisepsykiatri og multiskader egne tema som inngår i den generelle operative pasientsykepleien. Gassangrep, skredulykker, krigskirurgi -alt som fører til tap av helse i et større perspektiv.

Hensikten med undervisningen er selvfølgelig å forhindre død, forebygge skader, og senere fysiske og psykiske lidelser.

Førstehjelp er vesentlig ved skader. Varsling. Skuddskader har sin spesielle vei inn og ut av kroppen. Det er kompetanse som gjør organiseringen lett-alle kan prioritere og løser oppgavene i den rekkefølgen. Triage. Kommunikasjonen med andre fagfolk gjør transporten effektiv og spesialisthelsetjenesten tar i mot de involverte.

Når noen utsettes for vold, i elller utenfor hjemmet skal politiet og helsetjenesten tilkalles. Politiet kan avvæpne, der det er nødvendig, og de som er ofre kan få beskyttelse og ro i sinnet.

Like viktig som et krisesenter er helsevesenet når de skal bekrefte tilstanden. Bilder og skriftlig dokumentasjon er viktig når man skal fremstå i retten eller opprette kontakt med en advokat.

De fleste voldssaker skjer i en relasjon. Tjenestetilbudene må samordnes bedre slik at de løser årsaken, ikke symptomene. Manipulering over tid kombinert med straff hvis noen ord faller feil i overgriperens ører, gir svekkelse av dømmekraften på sikt (emosjonell trauma).

I de fleste tjenester i kommunehelsetjenesten klager det over antall aktører. BPA, hjemmesykepleie og sykehjem.

Kontinuiteten forsvinner og mange blir mer forvirret enn hjulpet. Det skaper uhelse-som ikke er hensikten.

Ved å styrke kompetansen blir hjelpen bedre. Å jobbe med mennesker har aldri vært status når det gjelder kvinneyrkene. De generere bare sykdom og elendighet. Den holdningen er feil.

Årsaken til at man fra 1980 krevde at videregående med studiekompetanse skulle være inngangsporten til sykepleietjenesten, var å etterkomme samfunnets ønske om å etablere en bedre tjeneste for borgerne.

Tidligere var den basert på enslige kvinner, som avstod fra ekteskap. Nå var den modernisert og fremtidsrettet.

Likestillingen var kommet for å bli.

  

 

Gå til innlegget

Forventninger

Publisert 9 dager siden - 78 visninger

Mange, spesielt kronisk syke og kriminelle, forstår ofte ikke konsekvensen av egen atferd. Bakenforliggende årsaker kan være en del av deres utfordringer, men valgene man får snevres inn når helsen svikter. Å bli fysisk funksjons hemmet sitter ofte i hodet (angst)

Den psykiske delen, som noen er født med, gir også forklaringer på atferd. Man trenger assistanse og tilsynsboliger. De får tilrettelagt arbeidsfellesskap.

Fysiske utfordringer krever også tilrettelegging f.eks rullestolbrukere.

Hva skjer når en tilsynelatende frisk person går over i funksjonshemmedes verden? Hva kan de gi hverandre av erfaringer?

Friske funksjonshemmede, og kronisk syke har noe felles. Bevegelsesfriheten kan være innskrenket uten hjelp av andre.

For å skape bevegelse i en vanskelig prosess, der noen ser sin sykdom som et alvorlig handikap, kan man motiveres av sine medmennesker med utfordringer.

Nedbemanningsprosesser har også ofte det resultat at ansatte i prosessen ender på NAV.  "Omstillingen" går på helsen løs. Det finnes mange eksempler på det. "Den ene sin død. Den andre sitt brød". Når dette kan dokumenteres, stiller arbeidsplassen svakt. De har et stort ansvar.

Kriminelle sin tankegang er ofte fylt av skam, selv om de sjelden innser det. Skam skaper sykdom og feil atferd. Hvis man egentlig ville være en del av det hvite samfunnet, kunne man stoppes ved et tidlig tidspunkt, før spiralen trekker andre med seg.

Kriminell atferd skaper sykdom. Den sykdommen er ikke mulig å behandle. Naive behandlere går løs på symptomene, men i dybden finnes forklaringen.

Løgn, hevn, beskytte seg selv, egoisme, narsissisme, raske penger, rus, overgrep og dysfunksjonalitet er motiver for videre grå soner og inn i alvorlig kriminalitet. Man må ta tilstanden inn over seg, ikke dulle med pasienten. Noe fortsetter sitt virke langt opp i døden. De har ingen tro på livet. Redselen for å leve lovmessig er for stor.

Farlige elementer i vårt samfunn går på frifot og melker systemene som alvorlig syke trenger for å ha et bra liv.

Hvordan kan dette skje?

Uskyldige mennesker, trekkes ned og inn i fordervelsen. De står alene, mens kriminelle boltrer seg i sosiale kanaler. Å konfrontere angsten sin er noe andre må gjøre hver dag. Hvorfor skal ikke det være regelen?

Verden er snudd på hodet, og noen har tydeligvis velsignet utviklingen.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Mona Ekenes kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 4 timer siden / 313 visninger
Sverre Avnskog kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 313 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 313 visninger
Kristian Kahrs kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 313 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 313 visninger
Sverre Avnskog kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 6 timer siden / 313 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
- Dette er eit pågåande justismord
rundt 6 timer siden / 685 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 6 timer siden / 313 visninger
Peder M.I. Liland kommenterte på
- Dette er eit pågåande justismord
rundt 6 timer siden / 685 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 6 timer siden / 313 visninger
Sverre Avnskog kommenterte på
Når politikken blir nådeløs
rundt 6 timer siden / 4712 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Baklengsintegrering
rundt 6 timer siden / 2334 visninger
Les flere