Tove H. Beck-Berntsen

Alder:
  RSS

Om Tove H.

Følgere

Hvilken fare står vi over?

Publisert over 1 år siden

Å kalle alle på høyresiden for populister eller nazister har blitt et mantra for venstresiden ! Det gjør debatten useriøs! Som Robin Tande påpeker, er folks dreining mot høyre et resultat av en innvandring/ migrasjon som folket ikke har vært enige i , men som har blitt tredt ned på dem av romantiserende liberalere, som underveis glemte å ta en konsekvensanalyse , herav Erling Rimerhaug. Politiet som må skille antirasister og høyredemonstranter, bekrefter at det største hatet kommer fra de såkalte " antirasistene ". 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

KRF ønsker å styre sammen med Venstre, som er enda mer liberal både i alkoholspørsmål og i abortspørsmål. Pussig at det skulle gå bra ! 

Gå til kommentaren

Å bekjenne andres synder.

Publisert over 1 år siden

Det er ikke mulig å ikke forstå ditt anliggende, som er veldig viktig. I tilfelle man ikke vil forstå, obør du la dem leve i sine egne tankeverdener. 

Gå til kommentaren

Å bekjenne andres synder.

Publisert over 1 år siden

Takk for en fin og viktig artikkel! Desverre er mange kristne mere opptatt av andres feil, og glemmer bjelkene i eget liv. Det har skadet kristendommen, selv om de mener de går Guds ærend. Men dommen hører Herren til, og det er det mange som glemmer !!

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Rune Tveit – gå til den siterte teksten.

Kanskje de er mere opplyst enn du er ??? 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere