Torvid Høiland

Alder: 61
  RSS

Om Torvid

Født i Stavanger i 1957, flyttet til Nærbø i 2-årsalderen og vokste opp der.
Bor i dag på Bryne,
Lektor (matematiker) og overbevist ateist.
Har undervist i den videregående skolen i hele mitt yrkesaktive liv, bortsett fra 2 måneder som lærer i barneskolen og 1 år som matematikklærer ved Universitetet i Oslo,

Følgere

Kjære herr Jahve.

Publisert rundt 1 måned siden - 1119 visninger

Det er visstnok vanlig å være dus med guder, men på grunn av Deres lange, perverse og kriminelle rulleblad, ja rett ut sagt på grunn av Deres barbariske vesen, foretrekker jeg å være dis med Dem.

Deres opphav er noe uklart for meg. Kan De ha eksistert i evighet? Lite trolig, da tiden frem til De angivelig skapte universet dermed ville vært uendelig og De ville ikke kommet frem til skapelsestidspunktet, fordi en evighet ikke tar slutt.

Men la oss ikke hekte oss opp i Deres tilblivelse. La meg heller spørre: Hva gjorde De før De skapte universet? Kjedet De Dem?

Uansett burde De ha gjort en bedre jobb med skapelsen. Hva er meningen med å gi menneskene en blind flekk i øyet og haleben?

Men De har jo latt evolusjonen styre utviklingen, og da har livet på jorden utviklet seg uten synlig mål og mening, og det var nærmest en tilfeldig at min art, homo sapiens sapiens, har overlevd etter å ha sett dagens lys for noen hundre tusen år siden.

99% av alle arter som har levd er nå utdødd. Det er vanskelig å få øye på en plan; det virker som om De aldri har hatt noen. Og om noen milliarder år vil universet gå under. De klarer visst ikke bygge noe som er varig.

Men én ting er Deres inkompetanse som skaper, noe annet – og mye verre – er Deres umoralske karakter. Det var De selv som skapte mennesket i all dets ufullkommenhet. De er angivelig allvitende, så De må altså ha visst at mennesket ville falle for fristelsen og spise av treet. Så hvorfor ble De da så forferdelig sint da syndefallet skjedde? Og hvorfor satte De kunnskapens tre i haven? De visste jo hvordan det ville ende. Og slangen, fristeren, hørte den til Deres skaperverk? Hvordan kunne De i så fall skape en frister, når De visste hvor skrøpelig mennesket er? Hvis De ikke skapte slangen, hvor kom den i så fall fra? Holdt der en annen skaper på samtidig med Dem? Hvem var det i så fall? Satan? Hvorfor heter det da ikke «I begynnelsen skapte Gud og Satan jorden»?

De må ha meg unnskyldt, men på meg virker det som om De ønsket at syndefallet skulle skje, slik at De fikk et påskudd for å sende menneskene til evig pine i helvete. Og da må De være verdens verste sadist.

Men så fant De altså ut, etter noen tusen år, at De skulle tilgi menneskene. Det gjorde De ved å igangsette et perverst skuespill, hvor Deres egen sønn ble torturert på det groveste, før han døde. Hvis De ville tilgi menneskene, hvorfor ikke simpelthen bare tilgi dem? Hvorfor dette bestialske sirkuset?

Men De fornekter Dem jo ikke. De driver fremdeles med faenskapet Deres, gjør De ikke? Barn i fattige land dør under store smerter, og naturkatastrofer skjer som aldri før. Hvorfor kunne De ikke stoppe Hitler, Stalin og Mao ved å gi dem hjerteinfarkt? De har straffet folk på det mest grusomme for langt mindre alvorlige gjerninger.

Og hvor var De da Deres utvalgte folk, jødene, ble myrdet under holocaust? De løftet ikke en finger.

Det er sannelig godt at De etter all sannsynlighet ikke eksisterer.

Gå til innlegget

Har du et åpent eller et lukket sinn?

Publisert 6 måneder siden - 448 visninger

Folk med ulike syn i forskjellige saker beskylder gjerne hverandre for å ha lukkede sinn og ikke være åpne for andre idéer enn deres egne.

Dette gjelder ikke minst i debatter mellom religiøse folk og ateister. Og lukkede sinn finnes vel på begge sider i spørsmålet om der eksisterer noen gud eller ikke.

Et lukket sinn vil aldri endre oppfatning uansett hva som fremlegges av evidens for at oppfatningen er feil. Et åpent (men rasjonelt) sinn, derimot, vil endre oppfatning dersom ugjendrivelig evidens fremlegges for at oppfatningen er feil.

Kjære leser, har du et åpent eller lukket sinn?

Jeg har et forslag til et kriterium som kan brukes til å avgjøre om sinnet ditt er åpent eller lukket:

Kan du gi et konkret eksempel på evidens som ville få deg til å endre oppfatning, eller i det minste begynne å tvile på om du har rett? Det må dreie seg om KONKRET evidens. Hvis den kristne for eksempel sier «Jeg vil slutte å tro at Gud finnes hvis noen kan bevise at han ikke finnes», eller hvis ateisten sier «Jeg vil begynne å tro på Gud dersom noen kan bevise at han eksisterer», så er disse utsagnene like ubrukelige, for hva er et bevis for en guds eksistens eller ikke-eksistens?

Jeg vil som eksempel presentere et konkret eksempel på evidens som ville fått meg til å tvile på min ateisme: I en debatt nylig om der er et liv etter døden, nevnte jeg at man på et sykehus i USA hadde opplevd at mange pasienter som under operasjon ble holdt i en død-lignende tilstand, etterpå fortalte at de hadde vært ute av kroppen og svevet rundt under taket i operasjonssalen og så alt som foregikk der. Sykehusets ledelse ville undersøke dette nærmere, og fikk malt noen oppover-vendte tavler som ville være synlige for ånder som svevet under taket. Ingen som var til stede under operasjonen fikk vite hva som var malt på tavlene. Ingen av pasientene som påstod at de hadde vært ute av kroppen kunne fortelle hva som var malt på tavlene. Dette skyldes antakelig at ute-av-kroppen-opplevelsen var en slags hallusinasjon bygget i alle fall delvis på hva legene snakket om under operasjonen.

Men la oss tenke oss at pasientene hadde klart å fortelle hva som var malt på tavlene. Dette ville for meg vært evidens (men ikke bevis) på at bevisstheten/sjelen kan eksistere uavhengig av kroppen. Men jeg ville krevd kvalitetssikring av eksperimentet først. Jeg ville ha krevd at man utførte denne type testing ved en god del sykehus og fikk samme resultater i alle sykehus. (Det ville vært svært underlig hvis det kun var på ett eller noen få sykehus at pasientene klarte å forlate kroppen sin.). Dernest ville jeg krevd at alle involverte parter skulle testes med løgndetektor for å få slått fast at ingen som befant seg på operasjonsstuen visste hva som var malt på tavlene.

Kan noen andre gi et konkret eksempel på noe som ville fått dem til å tvile på egne oppfatninger?

Gå til innlegget

Selvsagt er der intet liv etter døden.

Publisert 6 måneder siden - 2893 visninger

Religiøse mennesker er overbevist om at der er et liv etter døden. Men dersom man undersøker muligheten for et liv etter døden med den viten vi i våre dager har, innser man at sjansene for at vi skal leve etter døden er, mildt sagt, minimale.

Når en person dør stopper hjertet å slå, og kroppens organer blir ikke lenger tilført blod. Forråtnelsen starter med det samme, og etter en tid blir den synlig og man kjenner lukten av forråtnelse. Og da er det nok best å finne seg en annen samboer.

Etter lang tid er vanligvis hele kroppen råtnet bort, inkludert skjelettet. Hvis noe skal leve videre etter døden, kan det altså ikke være kroppen.

Men den religiøse lar seg ikke affisere av dette, for han har oppfunnet noe han kaller sjelen. Hva sjelen er, har ingen noensinne vært i stand til å forklare. Men det er altså denne man mener lever videre etter at mennesket dør.

Nå brukes ordet «sjel» også i dagligtalen. Men da mener vi våre tanker og følelser, kort sagt: vårt innerste vesen. Denne sjelen kan ikke eksistere uten kroppen vår, fordi den er avhengig av kjemiske reaksjoner i kroppen. Det beste bevis for dette er at man kan endre folks personlighet ved hjelp av kjemiske substanser («lykkepiller», etc.) Og siden kroppen forsvinner etter døden, forsvinner også denne sjelen.

Men kan ikke sjelen eksistere selv om vi ikke forstår hvordan? Jo, i teorien kan den nok det. Vi må i prinsippet være agnostikere til alt. Jeg anser derfor ikke sannsynligheten for et liv etter døden å være lik null, men omtrent på størrelse med sannsynligheten for at Nøkken eksisterer.

Sannsynligvis er forestillingen om et liv etter døden et utslag av ønsketenkning.

Gå til innlegget

Fordommer mot jøder og muslimer - og politisk ståsted.

Publisert 6 måneder siden - 474 visninger

I en stor spørreundersøkelse har HL-senteret kartlagt holdningene overfor jøder og muslimer i det norske samfunnet. Resultatet ble publisert for noen få dager siden. De som er interessert kan lese hele rapporten her:

 

http://www.hlsenteret.no/forskning/jodisk-historie-og-antisemittisme/befolkningsundersokelse%3A-holdninger-til-joder-og-a/resultater-holdningsundersokelse.html

 

La oss se på noen av resultatene, nemlig fordommer mot hhv jøder og muslimer:

10,2% av befolkningen har fordommer mot jøder. Det interessante er å se på korrelasjonen mellom politisk ståsted og graden av fordommer mot jøder. Velgerne til KrF (2,9%), V (3,3%). SV (5.2%) og Sp (9,5%) har færre fordommer mot jøder enn hva befolkningen generelt har, mens velgerne til H (11,5%), Rødt (11,6%), MDG (12,9%) og Frp (14,9%) har flere fordommer mot jøder enn hva befolkningen generelt har. Arbeiderpartiet ligger her på landsgjennomsnittet med 10,2%.

 

Vi kan konstatere at folk på høyresiden i norsk politikk flere fordommer mot jødene enn hva folk på venstresiden har. Men korrelasjonen mellom fordommer mot jøder og politisk plassering på venstre-høyre-aksen er på langt nær fullkommen.

 

34,1% av befolkningen har fordommer mot muslimer. Velgerne til Rødt (6,9%), V (8,4%), SV (8,6%), MDG (18,4%), Ap (21,3%), KrF(27,4%) og Sp (33,9%) ligger under gjennomsnittet for befolkningen. Velgerne til H (44,1%) og i særklasse Frp (73,5%) ligger over landsgjennomsnittet.

Når det gjelder fordommer mot muslimer leder høyresiden enda klarere over venstresiden enn hva tilfellet er for fordommer mot jøder.

Det må også, i rettferdighetens navn, sies at for småpartiene Rødt og MDG er utvalget så lite at tallene for disse partiene er ganske usikre.

 

Et annet interessant resultat er at man hos muslimer i Norge finner flere fordommer mot jødwe wnn man gjør i befolkningen generelt. Blant jødene i Norge er fordommer mot muslimer mindre utbredt enn i befolkningen generelt. De norske jødene slutter aldri å imponere meg!

Gå til innlegget

Kort oppsummering av valget

Publisert 9 måneder siden - 553 visninger

Valgordningen reddet Erna.

De 5 partiene som ville bli kvitt regjeringen (Rødt, SV, Ap, Sp og MDG) fikk til sammen 1 441 694 stemmer. Regjeringspartiene og deres venner V og KrF fikk til sammen 1 425 803 stemmer.

De rødgrønne (lnkludert MDG) fikk altså cirka 15 900 flere stemmer enn de mørkeblå.

Men de mørkeblå fikk 7 stortingsrepresentanter mer enn de rødgrønne.

 

Hva skal man si om en slik valgordning?

 

En ting er i alle fall klart: Det er valgordningen - og ikke velgerne - som holder de mørkeblå i regjeringskontorene

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
rundt 1 time siden / 25 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 103 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 34 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 307 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 492 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 930 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Takk, adjø og farvel
5 minutter siden / 103 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Ingen raske løsninger
9 minutter siden / 307 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Ernas Trump-problem
20 minutter siden / 1785 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Samarbeid, samkvem og samliv med syndere
28 minutter siden / 221 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6061 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1398 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1398 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6061 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 2 timer siden / 3739 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 6061 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 2 timer siden / 1398 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Vi har henne ikke
rundt 2 timer siden / 930 visninger
Les flere