Torvid Høiland

Alder: 60
  RSS

Om Torvid

Født i Stavanger i 1957, flyttet til Nærbø i 2-årsalderen og vokste opp der.
Bor i dag på Bryne,
Lektor (matematiker) og overbevist ateist.
Har undervist i den videregående skolen i hele mitt yrkesaktive liv, bortsett fra 2 måneder som lærer i barneskolen og 1 år som matematikklærer ved Universitetet i Oslo,

Følgere

Har du et åpent eller et lukket sinn?

Publisert 4 måneder siden - 403 visninger

Folk med ulike syn i forskjellige saker beskylder gjerne hverandre for å ha lukkede sinn og ikke være åpne for andre idéer enn deres egne.

Dette gjelder ikke minst i debatter mellom religiøse folk og ateister. Og lukkede sinn finnes vel på begge sider i spørsmålet om der eksisterer noen gud eller ikke.

Et lukket sinn vil aldri endre oppfatning uansett hva som fremlegges av evidens for at oppfatningen er feil. Et åpent (men rasjonelt) sinn, derimot, vil endre oppfatning dersom ugjendrivelig evidens fremlegges for at oppfatningen er feil.

Kjære leser, har du et åpent eller lukket sinn?

Jeg har et forslag til et kriterium som kan brukes til å avgjøre om sinnet ditt er åpent eller lukket:

Kan du gi et konkret eksempel på evidens som ville få deg til å endre oppfatning, eller i det minste begynne å tvile på om du har rett? Det må dreie seg om KONKRET evidens. Hvis den kristne for eksempel sier «Jeg vil slutte å tro at Gud finnes hvis noen kan bevise at han ikke finnes», eller hvis ateisten sier «Jeg vil begynne å tro på Gud dersom noen kan bevise at han eksisterer», så er disse utsagnene like ubrukelige, for hva er et bevis for en guds eksistens eller ikke-eksistens?

Jeg vil som eksempel presentere et konkret eksempel på evidens som ville fått meg til å tvile på min ateisme: I en debatt nylig om der er et liv etter døden, nevnte jeg at man på et sykehus i USA hadde opplevd at mange pasienter som under operasjon ble holdt i en død-lignende tilstand, etterpå fortalte at de hadde vært ute av kroppen og svevet rundt under taket i operasjonssalen og så alt som foregikk der. Sykehusets ledelse ville undersøke dette nærmere, og fikk malt noen oppover-vendte tavler som ville være synlige for ånder som svevet under taket. Ingen som var til stede under operasjonen fikk vite hva som var malt på tavlene. Ingen av pasientene som påstod at de hadde vært ute av kroppen kunne fortelle hva som var malt på tavlene. Dette skyldes antakelig at ute-av-kroppen-opplevelsen var en slags hallusinasjon bygget i alle fall delvis på hva legene snakket om under operasjonen.

Men la oss tenke oss at pasientene hadde klart å fortelle hva som var malt på tavlene. Dette ville for meg vært evidens (men ikke bevis) på at bevisstheten/sjelen kan eksistere uavhengig av kroppen. Men jeg ville krevd kvalitetssikring av eksperimentet først. Jeg ville ha krevd at man utførte denne type testing ved en god del sykehus og fikk samme resultater i alle sykehus. (Det ville vært svært underlig hvis det kun var på ett eller noen få sykehus at pasientene klarte å forlate kroppen sin.). Dernest ville jeg krevd at alle involverte parter skulle testes med løgndetektor for å få slått fast at ingen som befant seg på operasjonsstuen visste hva som var malt på tavlene.

Kan noen andre gi et konkret eksempel på noe som ville fått dem til å tvile på egne oppfatninger?

Gå til innlegget

Selvsagt er der intet liv etter døden.

Publisert 4 måneder siden - 2786 visninger

Religiøse mennesker er overbevist om at der er et liv etter døden. Men dersom man undersøker muligheten for et liv etter døden med den viten vi i våre dager har, innser man at sjansene for at vi skal leve etter døden er, mildt sagt, minimale.

Når en person dør stopper hjertet å slå, og kroppens organer blir ikke lenger tilført blod. Forråtnelsen starter med det samme, og etter en tid blir den synlig og man kjenner lukten av forråtnelse. Og da er det nok best å finne seg en annen samboer.

Etter lang tid er vanligvis hele kroppen råtnet bort, inkludert skjelettet. Hvis noe skal leve videre etter døden, kan det altså ikke være kroppen.

Men den religiøse lar seg ikke affisere av dette, for han har oppfunnet noe han kaller sjelen. Hva sjelen er, har ingen noensinne vært i stand til å forklare. Men det er altså denne man mener lever videre etter at mennesket dør.

Nå brukes ordet «sjel» også i dagligtalen. Men da mener vi våre tanker og følelser, kort sagt: vårt innerste vesen. Denne sjelen kan ikke eksistere uten kroppen vår, fordi den er avhengig av kjemiske reaksjoner i kroppen. Det beste bevis for dette er at man kan endre folks personlighet ved hjelp av kjemiske substanser («lykkepiller», etc.) Og siden kroppen forsvinner etter døden, forsvinner også denne sjelen.

Men kan ikke sjelen eksistere selv om vi ikke forstår hvordan? Jo, i teorien kan den nok det. Vi må i prinsippet være agnostikere til alt. Jeg anser derfor ikke sannsynligheten for et liv etter døden å være lik null, men omtrent på størrelse med sannsynligheten for at Nøkken eksisterer.

Sannsynligvis er forestillingen om et liv etter døden et utslag av ønsketenkning.

Gå til innlegget

Fordommer mot jøder og muslimer - og politisk ståsted.

Publisert 5 måneder siden - 457 visninger

I en stor spørreundersøkelse har HL-senteret kartlagt holdningene overfor jøder og muslimer i det norske samfunnet. Resultatet ble publisert for noen få dager siden. De som er interessert kan lese hele rapporten her:

 

http://www.hlsenteret.no/forskning/jodisk-historie-og-antisemittisme/befolkningsundersokelse%3A-holdninger-til-joder-og-a/resultater-holdningsundersokelse.html

 

La oss se på noen av resultatene, nemlig fordommer mot hhv jøder og muslimer:

10,2% av befolkningen har fordommer mot jøder. Det interessante er å se på korrelasjonen mellom politisk ståsted og graden av fordommer mot jøder. Velgerne til KrF (2,9%), V (3,3%). SV (5.2%) og Sp (9,5%) har færre fordommer mot jøder enn hva befolkningen generelt har, mens velgerne til H (11,5%), Rødt (11,6%), MDG (12,9%) og Frp (14,9%) har flere fordommer mot jøder enn hva befolkningen generelt har. Arbeiderpartiet ligger her på landsgjennomsnittet med 10,2%.

 

Vi kan konstatere at folk på høyresiden i norsk politikk flere fordommer mot jødene enn hva folk på venstresiden har. Men korrelasjonen mellom fordommer mot jøder og politisk plassering på venstre-høyre-aksen er på langt nær fullkommen.

 

34,1% av befolkningen har fordommer mot muslimer. Velgerne til Rødt (6,9%), V (8,4%), SV (8,6%), MDG (18,4%), Ap (21,3%), KrF(27,4%) og Sp (33,9%) ligger under gjennomsnittet for befolkningen. Velgerne til H (44,1%) og i særklasse Frp (73,5%) ligger over landsgjennomsnittet.

Når det gjelder fordommer mot muslimer leder høyresiden enda klarere over venstresiden enn hva tilfellet er for fordommer mot jøder.

Det må også, i rettferdighetens navn, sies at for småpartiene Rødt og MDG er utvalget så lite at tallene for disse partiene er ganske usikre.

 

Et annet interessant resultat er at man hos muslimer i Norge finner flere fordommer mot jødwe wnn man gjør i befolkningen generelt. Blant jødene i Norge er fordommer mot muslimer mindre utbredt enn i befolkningen generelt. De norske jødene slutter aldri å imponere meg!

Gå til innlegget

Kort oppsummering av valget

Publisert 7 måneder siden - 538 visninger

Valgordningen reddet Erna.

De 5 partiene som ville bli kvitt regjeringen (Rødt, SV, Ap, Sp og MDG) fikk til sammen 1 441 694 stemmer. Regjeringspartiene og deres venner V og KrF fikk til sammen 1 425 803 stemmer.

De rødgrønne (lnkludert MDG) fikk altså cirka 15 900 flere stemmer enn de mørkeblå.

Men de mørkeblå fikk 7 stortingsrepresentanter mer enn de rødgrønne.

 

Hva skal man si om en slik valgordning?

 

En ting er i alle fall klart: Det er valgordningen - og ikke velgerne - som holder de mørkeblå i regjeringskontorene

Gå til innlegget

Motbydelige religiøse "verdier".

Publisert rundt 2 år siden - 3154 visninger

Vi finner ekstremismen i islam grufull, men er kristendommen noe bedre?

Vi sjokkeres over barbariet i deler av den muslimske verden, som for eksempel dødsstraff for homofili og for å forlate islam.

Men er disse holdningene helt ukjente i dagens kristenhet? Dessverre er svaret på dette spørsmålet nei. Noen eksempler vil belyse dette:

  1. I 2015 ba den kristne juristen Matt McLaughlin om folkeavstemning i California over sitt lovforslag, kalt «Sodomite Suppression Act». Dette lovforslaget gikk ut på å drepe homofile. McLaughlins begrunnelse var at det er bedre å drepe de homofile enn at Gud skulle drepe alle amerikanere.

  2. De republikanske presidentkandidatene Ted Cruz (som nettopp vant primærvalget i Iowa), Mike Huckabee og Bobby Jindal var i november 2015 til stede på «National Religious Liberties Conference», en religiøs hatfest ledet av den ekstreme pastor Kevin Swanson. Denne Swanson går også inn for dødsstraff for homofile. Ted Cruz’ far (en anti-homofili-korsfarer) talte også på konferansen, og krevde som vanlig dødsstraff for homofili. Pastor Swanson uttalte også at det var bedre om foreldrene drukner barna sine enn at de lar dem se på Harry Potter-filmer. En tredje taler på konferansen var Philip Kayser, som krevde dødsstraff for både homofili, å ikke helligholde sabbaten, blasfemi og offentlig fordømmelse av Gud, heksekunst. og frafall fra kristendommen. Hva kan Iran by på som disse kristenekstremistene ikke kan matche? Ted Cruz er en stor stjerne blant kristenekstremistene i USA. Han får støtte fra det meste av kristne ekstremister, som Kenneth Copeland (som tror han kan ødelegge ebolaviruset ved å tale i tunger), Troy Newman (som vil ha dødsstraff for folk som sørger for at kvinner kan ta abort) og Tony Perkins (som støtter Ugandas antihomo-lov.)

  3. Den voldelige kristne amerikaneren Michael Bray er tilhenger av et teokratisk USA. Han har skrevet boken «A Time To Kill», hvor han gir en religiøs begrunnelse for og forsvar for mord på folk involvert i abort. I et intervju med Richard Dawkins fortalte Bray at han også er tilhenger av dødsstraff for folk som bryter ekteskapet.

  4. Den katolske biskop Vitus Huonder i Sveits holdt den 31. juli 2015 en preken hvor han talte om det onde ved homofili, og han mer enn antydet at kristne burde drepe homofile.

  5. Uganda har vedtatt en lov som kan gi livsvarig fengsel for homofile. Opprinnelig ville man innføre dødsstraff for homofile, men endte med livsvarig fengsel etter sterke internasjonale protester. Noen kristne, norske hatspredere, med Ludvig Nessa og Per Kørner i spissen, roste i mars 2014 Ugandas president for denne homoloven. Om endringen fra dødsstraff til livsvarig fengsel hadde noen betydning for disse hatspredernes begeistring, skal være usagt.

For ordens skyld: Jeg sier ikke at de ekstremistene jeg har referert til her er representative for kristenheten, men der er dessverre ingen tvil om at disse holdningene er vanligere i kristenheten enn norske kristne vanligvis er villige til å innrømme.

Kun de som er villige til å ta klart avstand fra de omtalte kristenekstremistene har troverdighet når de kritiserer ekstremismen i islam.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Kristningen av Norge
av
Fredrik Evjen
rundt 6 timer siden / 123 visninger
3 kommentarer
Nå eller aldri
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 102 visninger
0 kommentarer
Nøkkelpersoner i kirken
av
Dag Håland
rundt 13 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Våre viktige verdier i spill
av
Knut Arild Hareide
rundt 14 timer siden / 1569 visninger
2 kommentarer
En låvedørsåpen kirke
av
Ivar Bu Larssen
rundt 16 timer siden / 238 visninger
1 kommentarer
«Klassisk» er eit tvitydig ord
av
Kari Veiteberg
rundt 16 timer siden / 411 visninger
4 kommentarer
Fra Jerusalem til Oslo
av
Ingrid Vik
rundt 16 timer siden / 309 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 3 timer siden / 938 visninger
Marit Rike kommenterte på
Kom til den hvitmalte kirke
rundt 3 timer siden / 266 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
«Klassisk» er eit tvitydig ord
rundt 3 timer siden / 411 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 4 timer siden / 938 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 4 timer siden / 938 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 4 timer siden / 938 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Kom til den hvitmalte kirke
rundt 4 timer siden / 266 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 5 timer siden / 938 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Fra Jerusalem til Oslo
rundt 5 timer siden / 309 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 5 timer siden / 938 visninger
Anne Sender kommenterte på
Fra Jerusalem til Oslo
rundt 5 timer siden / 309 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
Kristningen av Norge
rundt 5 timer siden / 123 visninger
Les flere