Torstein Torbjørnsen

Alder: 77
  RSS

Om Torstein

Beskriv deg selv her
Pensjonist. Har vore lærar og spesialpedagog i skuleverket. Tidligare lokalpolitikar for KrF. Spesielt engasjert i unges oppvekstvilkår, edruskapspolitikk og rus som samfunnsproblem. Er med i ruspolitiske organisasjonar.

Følgere

Fins det uproblematisk narkotikasalg?

Publisert 9 dager siden

Legalisering av narkotika løser ikke problemet med det svarte markedet.

I Vårt Land (6.5) mener Kari Bu at uregulert narkotikasalg er problematisk. Det er ikke vanskelig å være enig i det, men da må en samtidig spørre om det fins noe uproblematisk narkotikasalg over hodet.

Bu mener dagens narkotikapolitikk har en moralsk bakgrunn og tar utgangspunkt bl.a. i brennevinsforbudet 1916-1927. Dersom hun dermed vil si at en forbudspolitikk fører til større forbruk og skader, så spriker denne tilnærmingen. Totalkonsumet og alkoholskadene sank under forbudstiden. Drukkenskapsforseelsene ble halvert fra 1916 (da forbudet ble innført) til 1917. Tallet holdt seg hele tiden lavere enn 1913, siste normalår før første verdenskrig (SSB).

Tilgang og forbruk 

Dette er ikke noe forsvar for forbudstiden, men å vise at det er samsvar mellom tilgang og forbruk. Det kan nok være uheldige forhold med vår narkotikapolitikk, som det var under forbudstiden. Men forbudet har effekt, både fordi det begrenser den fysiske tilgjengeligheten, og det gjør noe med normene i samfunnet.

Bu refererer til følgende sitat fra forsker Marie Smith-Solbakken: «Omsetning må skje under offentlig kontroll, og det må utvikles strategier for å knekke den svarte økonomien». Nå vet jeg ikke hvor gammelt dette sitatet er, men en har tydeligvis ikke fått med seg erfaringene fra land som har legalisert cannabis. Få land har gjort det til nå, noe som er grunn i seg selv til å avvente hva som skjer, erfaringene så langt viser at det svarte markedet blomstrer som aldri før i ly av det kontrollerte. Canada har hatt 30 prosent økning i cannabisbruk siden legalisering i oktober 2018 (Quartz). Omtrent et halvt år etter legalisering blomstrer fremdeles det svarte markedet, som hadde 79 prosent av omsetningen ved utgangen av 2018.

Illegalt marked blomstrer. 

Colorado i USA hadde som mål å bli kvitt det svarte markedet da staten legaliserte i 2012. Effekten ble tvert imot. Det illegale markedet blomstrer som aldri før (CBC News). Antallet cannabisrelaterte trafikkdødsfall i Colorado er doblet når en sammenligner femårsperioden før legalisering i 2008-2012 med perioden 2013-2017 (RHMIDTA 2018).

Blant de cannabisrelaterte dødsfallene i staten Washington utgjør de yngste førerne (16-25 år) den største gruppen. Hele 40 prosent av de trafikkdrepte i denne aldersgruppen testet positivt på både alkohol og THC (RHMIDTA 2018).

Problematisk. 

Unge vil oppleve legalisering og regulert omsetning av narkotika som et signal om at stoffene har fått et godkjent-stempel av samfunnet. All narkotikasalg er problematisk. Derfor løser ikke legalisering narkotikaproblemene.

Gå til innlegget

Et modig veivalg

Publisert 7 måneder siden

Har Hareide truffet en nerve vi ikke var klar over?

Knut Arild Hareide har tatt et modig veivalg. Han kunne valgt den enkleste løsningen og valgt å gå inn i Høyre regjeringen. Han hadde brutt et løfte fra valget, men få hadde likevel heva et øyebryn. Så tok han altså det vanskelige valget, som han syntes var rett for partiet, og det blåste plutselig opp til politisk storm, med engasjement og debatt som det er lenge siden vi har sett maken til. Aldri har undertegnede, som har vært medlem i KrF i over 40 år, opplevd noe lignende. 

Det ser ut som Hareide har truffet en nerve i folket som vi ikke var klar over. På kort tid strømmer over 2000 medlemmer til partiet. Så Hareide dette, eller var det flaks? Dersom han så noe som få andre i partiet så, viser det at han er en stor politiker.

Vi kan være enig eller uenig i hans veivalg, men han har gjort det ut fra den overbevisning at det er det beste for partiet, og da bør en respektere det. Det er lite respektfullt å angripe han som person og tillegge han upassende egenskaper. En slik debattform skaper lite respekt for den som bruker den.

Er det det uventede valget som skaper slikt engasjement og til dels hatefulle kommentarer? 

Er ikke KrF et sentrumsparti? Hvorfor skal det da ikke vurdere muligheten for samarbeid til venstre? Dersom KrF bare skal samarbeide til høyre, er det ikke lenger et sentrumsparti.

Målet med et samarbeid må være å få best mulig gjennomslag for KrF sin politikk. Dersom en får mest igjen på venstresida, så må en jo kunne prøve det. Er det tradisjonen som gjør det så vanskelig å se til venstre. Vi har jo stort sett samarbeidd mot høyre. Eller er det slik at de tillitsvalgte i KrF er mer høyrevennlige enn grasrota i partiet? Dette spørsmålet stiller jeg, når jeg ser den store tilstrømningen av medlemmer etter Hareides tale.

Men det er mange som mener at en får mest gjennomslag via høyresida. Det er en oppriktig overbevisning som vi skal respektere. Derfor bør respekt være siktemålet hos begge sider i debatten

Gå til innlegget

Legalisering på sviktende grunnlag?

Publisert 10 måneder siden

Når politikere har som målsetting å legalisere cannabis bør dette bygge på pålitelig faktagrunnlag.

I Vårt Land den 23. og 24 juli har avisa intervju med lederen i Unge Venstre Sondre Hansmark. Måten han argumenter på undrer meg. Organisasjoner som er uenige med han. diskretiterer han. De kan en ikke ta hensyn til. Samarbeidsorganet for ruspolitiske organisasjoner, Actis, "forsurer" debatten. Actis medlemmene Blå Kors og Frelsesarmeen har en kristen rusagenda, uttaler han. Følgelig kan en ikke ta hensyn til uttalelser fra disse organisasjonene. 

Dette vitner om forutinntatthet hos UV lederen. Han har ikke brukt mye energi på å sette seg inn i hva meningsmotstanstanderne står for. Kanskje det passer bedre å argumentere mot et bilde som er forhistorisk. Hvilke kristne organsisasjoner er det i dag som ser på rusbruk som umoralsk. Er det ikke kristne organisasjoner som Blå Kors og Frelsesarmeen som var blant de første til å etablere omsorgs- og rehabiliteringtilbud for russkadde? Disse tilbudene ble bygget opp fordi en så nøden hos disse menneskene, ikke umoralen. Det er omsorgen for de samme menneskene som gjør at disse organisasjonene går mot legalisering av cannabis. De bygger på kunnskap og erfaring, ikke moral.

Actis er en ruspolitisk organsisasjon, ikke avholdsbevegelse, men avholdsbevegelsen er en del av Actis, ikke omvendt, som UV lederen mener. RIO, Rusmidellbrukernes interesseorgansisjon, er også en del av Actis. De går også mot legalisering av cannabis. Burde ikke deres erfaring veie tungt?

UV lederen hevder at "i Norge har bruken økt under et forbudsregime. I land som har legalisert cannabis ser man derimot ikke den store økningen." I Norge har 7 prosent prøvd cannabis, og lar det stort sett bli med det, under 2 prosent bruker regelmessig.  

I Colorado, USA, som legaliserte i 2004, ligger bruken dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet trass et allerede høgt utgangspunkt. I aldergruppa 18-25 år er en tredel regelmessige brukere. Cannabis har i Colorado blitt billigere og sterkere. Nesten 7 av 10 cannabisbrukere sier de har kjøret i rusa tilstand det siste året. og mer enn hver fjerde bruker oppgir at de kjører cannabispåvirka daglig eller nesten daglig.

Det vikigste argumenteet til legaliseringsbevegelsen er at legalisering vil stanse pengestrømmen til de kriminelle. I Colorado lever den illegale markedet i beste velgående, og kartella har etablert seg i skjul av det legale makedet for å lever til stater omkring. I tillegg er det et stort gråsonemarked der de lovlige produsentene selger overskuddsprodusjon til langere.

Gir dette grunnlag for legalisering av cannabis?

 

Gå til innlegget

Kristne med krigersk tale

Publisert rundt 1 år siden

Vi skal med glød gå ut med det budskapet vi tror på, men tenker vi over at måten vi kommuniserer på, kan stenge for budskapet?

Kristne med krigersk tale

Takk til Arild Ove Halås for et viktig og tankevekkende innlegg i Vårt Land den 14. april om hatefull tale i sosiale medier.

Jeg har ofte vært forundra og sjokkert over språkbruken i innlegg som blir presentert i sosiale medier, men når en opplever at folk som kaller seg kristne, ordlegger seg så sjikanøst og respektløst, da blir jeg trist. Er det følelsene som tar overhånd i et sterkt engasjement? Eller er det mangel på folkeskikk?

Troens folk som kommuniserer med krigstale. Hvordan oppleves det utenfor våre rekker? Burde ikke vår kommunikasjon vært prega av fredstale? Burde ikke vår tale være prega av nestekjærlighet til de som er annerledes eller har en annen overbevisning?

Vi undrer oss ofte på hvorfor det er så mye strid og krig i verden. Er det så rart når heller ikke vi som kaller oss kristne kan holde fred og kommunisere på en respektfull måte? Krigen begynner egentlig i våre egne sinn, ikke hos politikerne. Skal ikke vi kristne kommunisere fredens budskap? Var det ikke det Jesus gjorde da han bad oss vende det andre kinnet til?

Vi har et viktig budskap å gå ut med. Når vi andre menneske med krigersk kommunikasjon? Nei, vi når andre menneske med fredens kommunikasjon, med respekt for den andre part. Sjøl om jeg er hundre prosent overbevist om at jeg har rett, skal jeg respektere at den andre har ei annen mening. En kristen bør kunne lytte. En får gjerne større aksept og forståelse for eget budskap ved å lytte enn ved å hamre med argument.

Vi skal være engasjerte, og vi skal med glød gå ut med det budskapet som vi tror på, men tenker en på at måten vi kommuniserer på kan stenge for budskapet? En bør tenke seg om og gjerne spørre seg sjøl: Hva ville Jesus ha sagt?

Torstein Torbjørnsen

Karmøy

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
11 dager siden / 5161 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
22 dager siden / 4766 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 2776 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
27 dager siden / 2330 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
7 dager siden / 1853 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
25 dager siden / 1819 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1803 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
3 dager siden / 1553 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
25 dager siden / 1545 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 1419 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere