Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

NEWTON digitalisert

Publisert rundt 8 år siden

No kan alle studera det.

 

Isak Newton vert rekna som ein av dei største vitenskapsmennene.

Han var ein flittig lesar av bibelen og skreiv mange artikler om emne der.

No er dette digitalisert slik at me alle kan få gleda av å lesa det.

http://www.wnd.com/2012/02/isaac-newtons-writings-on-god-uploaded/

”Now Israel’s national library, an unlikely owner of a vast trove of Newton’s writings, has digitized his theological collection – some 7,500 pages in Newton’s own handwriting – and put it online. Among the yellowed texts are Newton’s famous prediction of the apocalypse in 2060”

Isak Newton var klar over Guds enkle frelsesplan .

Slutten på desse 6000 åra plasserte Newton nesten  likt dei andre som studerte desse tinga.

Etter 6000 år kjem 1000-årsriket.

Newton meinte at desse 6000 åra ville slutta ca 2060 ,står det i WND-artikkelen.

Kepler meinte dei ville slutta - år 2024

Han meinte at Adam vart skapt  3977 f.kr .

 Andre meinte:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dating_creation

Petavius (3984 BC), Theodore Bibliander (3980 BC), Christen Sørensen Longomontanus (3966 BC), Melanchthon (3964 BC), Martin Luther (3961 BC), John Lightfoot (3960 BC), Cornelius Cornelii a Lapide (3951 BC) Joseph Justus Scaliger (3949 BC), Christoph Helvig (3947 BC), Gerardus Mercator (3928 BC), Matthieu Brouard (3927 BC), Benito Arias Montano (3849 BC), Andreas Helwig (3836 BC), David Gans(3761 BC), ershom ben Judah (3754 BC) and Yom-Tov Lipmann Heller(3616 BC

Berosus som levde 400 år f kr har ei veldig detaljert skildring av menneska si soge etter syndefloda .

Han plasserer SYNDEFLODA til 2317 år f .kr.

Det vil seia 3973 år frå Adam til vår punktet 0.

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

"When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 years before the birth of Christ."

Dette stemmer og på året med det bibelen lærer.

Etter at desse ugudlege teoriane kom (utviklingslæra og den geologiske tidstavla) har menneska laga seg til tankebanar som  er heilt i strid med det bibelen lærer og som var godt kjent på Newton si tid.

No er det snart tid for at Herren  skal visa seg for menneska -ansikt til ansikt.

Han kjem om nokre år tibake til plassen der Han reiste frå- Oljeberget og så skal Han styra frå det bokstavlege Jerusalem i Israel.

"I dei siste dagar (år 2028) skal det skje
          at Herrens tempelberg skal stå urokkeleg
          som det høgaste av fjella
          og raga over høgdene.
          Dit skal alle folkeslag strøyma.
          
     3 Mange folk skal dra av stad og seia:
          «Kom, lat oss gå opp til Herrens fjell,(DER EDENS HAGE LÅG)
          til huset åt Jakobs Gud,
          så han kan læra oss sine vegar
          og vi kan ferdast på hans stigar.
          For lov skal gå ut frå Sion,(BOKSTAVLEGE JERUSALEM)
           Herrens ord frå Jerusalem.» Esaias 2

 

Gå til innlegget

Å skapa fred

Publisert rundt 8 år siden

Smi om våpena.

     " Han skal dømma mellom folkeslag
          og skifta rett for mange folk.
          Dei skal smi sverda om til plogskjer
          og spyda til vingardsknivar.
          Folk skal ikkje lyfta sverd mot folk,
          ikkje lenger lærast opp til krig." Esaias 2

Dette står i sterk kontrast til det me ser på kloden no.

Her er USAs nye supervåpen
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10043549

Kven leiar an i denne menneskefiendlege opprustninga?

Bibelen fortel at Messias kjem igjen til denne kloden for å oppretta fredsriket.

Teksten i Esaias 2 fortel om dette.

http://bki.net/6000/6000aar.html

Dette er nedskrive mange stader.

Menneska har fått sjansen til å visa om dei kan skapa ein god klode.
Diverre har dei feila.

Etter 6000 år kjem fredsriket då menneska vert nøydd til å smelta om desse dødbringande våpena sine og læra seg å leva i fred.

Messias skal styra kloden frå det bokstavlege Jerusalem ,frå Guds heilage fjell.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread237669/

 "I dei siste dagar skal det skje
          at Herrens tempelberg skal stå urokkeleg
          som det høgaste av fjella
          og raga over høgdene.
          Dit skal alle folkeslag strøyma.
          
     3 Mange folk skal dra av stad og seia:
          «Kom, lat oss gå opp til Herrens fjell,
          til huset åt Jakobs Gud,
          så han kan læra oss sine vegar
          og vi kan ferdast på hans stigar.
          For lov skal gå ut frå Sion,
           Herrens ord frå Jerusalem.» Esaias 2

Diverre kjem menneska dei neste åra  til å visa kva  våpenopprustning fører til -meir krig.

WND EXCLUSIVE

U.S. military told to prepare for Iran ops

Special Forces ordered to be ready '1 March through October'

http://www.wnd.com/2012/02/u-s-military-told-to-prepare-for-iran-ops/

Krig er god butikk for dei som lagar våpen.

Som det står skal Gud til slutt øydeleggja dei som prøver å øydeleggja jorda.

http://www.youtube.com/watch?v=B1y0fqlSXTg

 

Gå til innlegget

Herland har rett

Publisert rundt 8 år siden

Norges "fantastiske" innsats i Libya.

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/mener-vesten-truer-andre-land-til-demokrati-3708923.html

"– Vi bomber med glede Libya sønder og sammen, men vi er så glade for at norske liv ikke gikk tapt, sier Herland.

Vesten truer jo stat etter stat, land etter land i andre kulturer med at hvis ikke de straks implementerer demokrati, så skal vi komme og bombe dem. Jeg tror at vi har storkriger foran oss på grunn av det hatet som vekkes mot Vesten, sier Herland. "

-----------------

 

Gå til innlegget

Kven kan strida mot dyret?

Publisert rundt 8 år siden

USA suverene

Henry Kissinger seier det slik det er:

”Don't forget, the United States, has the best weapons, we have stuff that no other nation has, and we will introduce those weapons to the world when the time is right.”

Johannes Åp 13 seier det slik:

Kven kan strida mot dyret?

http://www.dailysquib.co.uk/index.php?news=3089

Nei , kven kan strida mot USA om dei tek i bruk våpena sine??

Ingen.

Iran advarer USA om at dei kan slå til over heile kloden mot amerikanske interesser.

”Iran: We can attack US targets worldwide

 America would be making serious mistake, akin to suicide, if it risked a military strike on Iran, Tehran's ambassador in Russia warns"

http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-4187215,00.html

"Iran is capable of carrying out military strikes on American interests all around the world if the Islamic Republic is attacked by the United States, Iran's ambassador to Moscow said on Wednesday."

Me nærmar oss skrekkopplevinga som vil overraska mange.

http://dreamingofmoshiach.blogspot.com/2008/01/president-bushpresident-gog.html

”What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.”

Kissinger seier vidare:

"The coming war will l be so severe that only one superpower can win, and that's US folks....

The United States is baiting China and Russia, and the final nail in the coffin will be Iran, which is, of course, the main target of Israel.

We have allowed China to increase their military strength and Russia to recover from Sovietization, to give them a false sense of bravado, this will create an all together faster demise for them ”…

Kanskje på tide å forstå kven som er endetida skremmande makt som knuser og knasar.

” Han skal gjera uhyggjeleg skade og lukkast i alt han gjer. Han skal utsletta dei mektige og folket av dei heilage. 25 Fordi han er kløktig, skal han lukkast med sitt svik. Han skal vera stor i eigne tankar, og med lett hjarte skal han utsletta mange. Han skal reisa seg mot fyrsten over fyrstane og bli knust, men ikkje ved menneskehand.26Synet om kveldar og morgonar, det som her er fortalt, er sant. Men du skal halda synet skjult, for det gjeld ei fjern framtid.» Daniel 8

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

Gå til innlegget

Antisemittisme - Sommerfeldt

Publisert rundt 8 år siden

Kva er jødehat,antisemittisme?

Rachel Suissa skriv:

http://www.antisemittisme.no/?p=5855

”Utnevnelsen av Atle Sommerfeldt som biskop er ikke en god nyhet for jødene. I likhet med andre biskoper

kan han ikke anses som en venn av den jødiske staten Israel. Han er motstander av at prester engasjerer seg i politikk, men har i lang tid selv aktivt blandet seg inn i politikken, og nå gjør han det fra prekestolen med hele det politiske etablissement i benkeradene. Dette er et dårlig tegn som aksentueres ved den offisielle rollen den Palestina-arabiske presten Munib Younan ble tildelt under ordinasjonen. Younan er en av opphavsmennene til det erstatningsteologiske og antisemittiske smedeskriftet “Kairos Palestine”

som Statskirken velsignet for et par år siden og som underkjenner jødenes historiske hjemstavn i Israel og forteller at “… det palestinske folket … har sett undertrykkelse, fordrivelse, lidelse og ren apartheid i mer enn seks tiår.” Målet for Younan og hans kolleger er å avvikle Israel som det jødiske folks nasjonalstat, og Sommerfeldt er med på notene”..

Sitat slutt:

-----------

Det var direkte pinleg å sjå Atle Sommerfeldt på talarstolen og rakka ned på Haakonsen under innsetjinga si som ny biskop.

Grunnen til dette forvridde synet på Israel ligg i den falske erstatningsteologien som biskopar og prester trur på, og som Martin Luther skriv om i sine jødefiendteleg skrifter. 

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
24 dager siden / 2236 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
21 dager siden / 1811 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
9 dager siden / 1302 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
30 dager siden / 1234 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
14 dager siden / 1120 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
25 dager siden / 1081 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
18 dager siden / 916 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
29 dager siden / 901 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere