Torstein Langesæter

Alder: 60
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Guds Folk

Publisert rundt 10 år siden

Striden om Guds Land er kjernekonflikten på slutten.

http://video.google.com/videoplay?docid=823874545897056128#

"For sjå, i dei dagar og på den tid,
når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem,
7 då vil eg samla alle folkeslag
og føra dei ned i Josjafat-dalen.
Der vil eg halda rettargang med dei
om Israel, mitt folk og min eigedom,
som dei spreidde mellom folka.
Dei delte landet mitt
8 og kasta lodd om folket mitt;" Joel 3

Striden om retten til dette landet er no vorte veldig tydeleg.

Kristin Halvorsen kastar ut eit selskap som leverer overvakningsutstyr.

http://www.dagbladet.no/2009/09/03/nyheter/innenriks/israel/oljefondet/7943662/

"EU foreign ministers condemned an announcement by Israel on Friday that it will construct new housing units in West Bank settlements."

http://www.ft.com/cms/s/0/cc6cffd6-994e-11de-ab8c-00144feabdc0.html

USA er like avvisande til nye israelske busetnader.

"We regret the reports of Israel's plans to approve additional settlement construction," it said. "As the president has said before, the United States does not accept the legitimacy of continued settlement expansion and we urge that it stop."

Bibelens ord er heilt tydelege når det gjeld Guds Land.

Innta landet og bygg på det ,seier Skaparen.

Dette er eit spesielt område som er Hans og gitt til jødane eller Israel.

Det er dette som vil enda i Harmageddon.

"Eg vil samla alle folkeslaga til strid mot Jerusalem. Byen skal verta teken, husa plyndra og kvinnene tekne med vald. Halve byen skal førast bort i fangenskap, men resten av folket skal ikkje rydjast ut or byen.
3 Herren sjølv skal fara ut og strida mot desse folka som på stridens dag, den dagen han gjekk til kamp. 4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør." Sakarja 14

Verdssamfunnet aksepterer ikkje Guds ord på dette punktet.

"Folkeslaga skal ta ut
og fara til Josjafat-dalen.
For der vil eg sitja til doms
over folk frå alle kantar.
18 Sving sigden, for grøda er mogen!
Kom og trakk, for vinpressa er full,
pressekummane fløymer over!
For vondskapen åt folka er stor.
19 Det er eit mylder og ståk i avgjerdsdalen,
Herrens dag er nær i avgjerdsdalen.
20 Sol og måne svartnar,
og stjernene misser sin glans.Herren skal torna frå Sion,
la røysta si ljoma frå Jerusalem,
himmel og jord skal skjelva.
Men Herren er eit vern for sitt folk,
ei borg for Israels søner."


Om den komande Antikrist:

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3796#toptarget="forside"

Gå til innlegget

Byggeforbod i Guds Land

Publisert over 10 år siden

Striden om retten til å busetja seg i Guds Land vert stadig meir tilspissa.

Obama vil no prøva å hindra jødane i å byggja meir i dette landet som Gud har gitt dei.

http://www.dagbladet.no/2009/05/28/nyheter/utenriks/israel/barack_obama/hillary_clinton/6451574/

Jesus har sagt at så lenge kloden står så gjeld det som står skrive i lova og profetane .( Matteus 5) Til kristne som er i tvil om kva Gud seier om å busetja seg i dette området-  LES.

 "Han ønsker en slutt på bosetningene. Ikke noen bosetninger, ikke noen utposter, ikke forventet naturlig vekst, slår Clinton fast."

Sjå video.

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1243346489207&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

Her er me ved stridens kjerne og som vil enda i det Skrifta kallar Harmageddon.

Det er Israels kamp mot verdssamfunnet.

Her er nokre sider å fylgja med på det som no skjer.

http://www.watch.org/

http://www.alphanewsdaily.com/

http://www.drudgereport.com/

Gå til innlegget

Dyret og dei 7 fjella

Publisert over 10 år siden

Mange tekstar i Op.boka er vanskeleg å forstå.I mange år har eg lest desse tekstane oppatt og oppatt og samanlikna skriftord med skriftord.Etter kvart har meiniga falle på plass,trur eg.Det står at Den Heilage Ande skal visa veg.

Kor mange har ikkje fundert på desse orda?

"Full av undring såg eg henne. 7 Men engelen sa til meg: «Kvifor undrar du deg? Eg skal fortelja deg løyndomen med kvinna og med dyret som ber henne og har sju hovud og ti horn.

8 Dyret du såg, det var, men er ikkje, og det skal koma opp frå avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, dei skal undra seg når dei ser dyret som var, men ikkje er, og endå skal koma.

Her trengst det vit og visdom.
Dei sju hovuda er sju fjell, og på dei sit kvinna. Dei er òg sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen, og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund.

11 Dyret som var, men ikkje er, det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte.

12 Dei ti horna du såg, er ti kongar som enno ikkje har fått kongerike, men saman med dyret skal dei få kongsmakt i éin time. 13 Alle vil dei eitt og det same og gjev si makt og sin råderett til dyret.

14 Dei skal føra krig mot Lammet. Men Lammet er herren over herrane og kongen over kongane og skal sigra over dei saman med sine, dei som er kalla og utvalde og trufaste ” Op 17,7"

Dyret er dei fleste klar over er endetidas Antikrist.

"Heile verda undra seg over dyret og følgde det.   http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE...mp;pageId=99135

Fødselsertifikatet kjem til å fella Obama om ikkje lenge.

Her er den teologiske forklaringa på Op 17 sine vanskelege bibelvers.Det er skrive medan George Bush styrte.

4 Folk tilbad draken fordi han hadde gjeve dyret makt, og dei tilbad dyret og sa: «Kven er som dyret, og kven kan strida mot det?»
  5 Det vart gjeve dyret ein munn som kunne tala store og spottande ord, og det fekk makt til å halda på i 42 månader.  6 Då opna det munnen for å spotta Gud, og det tok til å håna namnet hans og bustaden hans og dei som bur i himmelen.   7 Det fekk lov til å føra krig mot dei heilage og vinna over dei, og det fekk makt over alle ætter og folk, tungemål og folkeslag."Op 13   
Eg trur som sagt at George Bush vil oppfylla dette.George Bush kjem tilbake,trur eg. 
(fritt oversett)
"Me har i ein periode i nyare historie frå 2001 til 2004 opplevd at det levde 6 presidentar ,fem som hadde gått av og den sjette som styrte då og som enno styrer no- vår noverande president George Bush. Dersom han er den som er, då er me kome til aktuelle avgjerande hendingar ,og den personen som vil verta valgd som president i 2008 vil verta nummer 7 og vil berre styra ei kort stund.
Kven vil ta over som president  når noko hender med nummer 7 ?  Ingen annan enn den bibelen identifiserer som DYRET sjølv!

Nøkkelen til å forstå det er  "Dyret som var og er ikkje  (president),
er igjen den ÅTTANDE KONGEN - GEORGE  BUSH
(han vil igjen innta presidentembetet).
"Dyret som var, men ikkje er, det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte."
http://www.ezilon.com/articles/articles/7299/1/Mystery-of-Babylon-Solved!--The-BEAST-Identified%3F--New-CLUES-to-understanding-Revelation. Leit så skal de finna,seier Jesus.
Gå til innlegget

Fødselssertifikatet

Publisert over 10 år siden

Fødselssertifikatet til Obama.

Eg har skrive om det før ,men vil heretter skriva på denne sida når det kjem nye moment inn i saka.

Alle bør fylgja med på det som no skjer i denne saka.

Det er www.worldnetdaily.com som dekkjer saka oftast.

Artiklane er samla her.

http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=98546

Eg trur at Obama vert avsett pga dette fødselssertifikatet.

Og trur George Walker Bush snart er tilbake som president.

http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=98643

“An attorney handling one of the many lawsuits challenging Barack Obama's eligibility to occupy the Oval Office is urging a court to deny a demand from a lawyer for the president for still more time to answer simple questions such as whether Obama was born in Hawaii, citing the dangers of having an president many identify as a "usurper" in office.

"Whether or not the president of the United States is eligible for the office he currently occupies is of utmost national important," wrote attorney Mario Apuzzo of New Jersey in a motion opposing Obama's request for more time.”

http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=98589

“A national fund-raising campaign to erect billboards around the country questioning Barack Obama's eligibility for office”

Gå til innlegget

ANTIKRIST

Publisert over 10 år siden

Kven er Antikrist?

Kjenneteikna er mange .

Den vonde . Salmane 10,2

Jordas mann . Salmane 10,1,

Den mektige mannen . Salmane 52,1

Fienden . Salmane 55,3

Øydeleggjaren . Salmane 74,8

Sjefen for mange land .Salmane 111,6

Den valdelege mannen 140,1

Babylonaren . Esaias 10,5

Det er viktig å forstå kva makt som er ”Babylon den store ” i Johannes Openberring.

http://www.youtube.com/view_play_list?p=03F922754A55272A

Kongen av Babylon . Esaias 14,2

http://www.hebroots.org/2housesch11.html#CHAP11

Morningsonen. Esaias 14,12

Plyndraren . Esaias 16,4-5 Jeremias 6,26

Den forferdelege grein. Esaias 25,5

Vanhellige og vonde fyrste .Esekiel 21,25-27

Det lille horn . Daniel 7

Prinsen som skal koma Daniel 9,26

Sjofelt menneske . Daniel 11,21

Den sjølvgode kongen Daniel 11:36

Den lovlause 2 Tess 2:3),

Det er på engelsk ”Son of Perdition”. Det er berre brukt på ein person før- Judas Iskariot

Syndens menneske 2 Tess 2:3),

Fortapelsens son 2 Tess 2

Antikrist 1 John 2:22

Avgrunnsengelen Åp 9:11

http://www.youtube.com/watch?v=ZPSUmye3epI

Dyret Åp 11:7; 13:1

Han som kjem i sitt eige namn. John 5 ,43

Kongen med det harde ansiktet. Daniel 8:23
”Stern-face”

Den øydeleggjande styggedomen. Matt 24,15

Dette vert oppfyllt når det jødiske tempelet er gjenoppbygd i Jerusalem og Antikrist inntek dette bokstavlege tempelet og avskaffar dei jødiske ofringane der.

Antikrist er og kjent for å ha vore hard på flaska.

http://www.markswatson.com/bushac.htm

Bibelen har mange små tekstar/ord der små detaljar kjem fram.

Jødane kallar han GOG og beskriv det heile slik:

http://www.torahohr.net/gogumagog/

Antikrist er denne personen som vil militært innta MidtAusten på slutten og samtidig innta Israel, slik Daniels bok 11 kpt seier.

Paulus beskriv Antikrist slik:

”For først må fråfallet koma og den lovlause syna seg, han som endar i fortaping. 4 Det er motstandaren, han som opphøgjer seg over alt det som gud og heilagdom heiter, så han til og med set seg i Guds tempel og gjer seg sjølv til gud." 2 Tess 2.”

På engelsk er det litt tydelegare. Der kjem namnet ”Son of Perdition” fram.

Eg  har lenge sitert denne profetien om George Bush.

http://dreamingofmoshiach.blogspot.com/2008/01/president-bushpresident-gog.html

"The Zohar HaKadosh says President Bush will come to Yerushalayim (as President) the first time, for a 3-day visit and will leave healthy and whole. Within short time, he'll return to Israel a second time also as President Bush and during this time, judgment on the world will be tough."

Bush kom til Israel fyrste gong i januar 2008. Profetien seier at andre gong han skulle koma ville det skje store katstrofar.Bush kom akkurat då det store jordskjelvet i Kina fann stad i mai .Han besøkte Israel i samband med 60 årsjubileumet.

"What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her."


"In total, President Gog Bush will visit Israel 3 times. But between his second and third visit, something* will occur that will cause the USA elections to be cancelled and President Bush will remain the president."

Eg såg for meg at valet i USA ville verta  avlyst før 20.januar.Det skjedde ikkje.Eg tok feil.

Det var mi forståing av profetien , men realiteten er at dette enno kan oppfyllast.

Det som er interessant er saka om Obamas fødselssertifikat.Eg trur denne saka kjem opp i høgsterett om ikkje lenge.

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=94377

“Taitz said if Obama is found to be ineligible, he must be unseated and tried for crimes he committed against citizens of the United States…The whole election would be annulled, and all of the laws signed by Obama would be null and void," she said with conviction. "http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=98245

Som skrive før har Sanhedrin i Israel sagt kven som er GOG i Esekiel 38/39.

GeOrGe Bush.

http://www.davidhocking.org/blog/?p=309

"Esteemed Mr. George W. Bush, the chief prince of Meshech and Tubal (Ezekiel 38:1), leader of the west! "

I gamal tid var det neBUCHadnesar som inntok Jerusalem  og knebla jødane. Som skrive i eit anna innlegg er dagens "Babylon den store" -USA -verdas supermakt.

http://www.youtube.com/view_play_list?p=03F922754A55272A

Daniel 11 skriv om "Kongen av Nord"- Antikrist som og vert kalla "Babylons Konge. Han kjem til å gå inn i land etter land i MidtAusten.(Egypt inkludert)

Som profetien seier:

"It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her."

Dette er det neste eg ser for meg. Iran bombar USA og USA går til krig mot dei arabiske nasjonane.

 "Kongen (Antikrist/Bush/USA) skal fare fram som han vil. Han er hovmodig og gjør seg større enn alle guder, og mot Den Høyeste Gud taler han uhørte ord. Han har fremgang inntil forbannelsen tar slutt. For det som er fastsatt, må fullføres. ... Han drar inn i det fagre landet (Israel), og titusener skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste av ammonittene. 42 Han rekker hånden ut mot land etter land, og heller ikke Egypt skal gå fri. 43 Han får makt over alle skjulte skatter, gull og sølv og alle kostbarheter i Egypt. Selv libyerne og nubierne må følge ham. 44 Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut i stor harme for å utrydde mange og vie dem til døden. 45 Han slår opp sitt kongetelt mellom havet og det fagre, hellige fjell. Men så går det mot slutten med ham, og det er ingen som hjelper ham."

Arthur Pink skriv nokre interessanne ord om Antikrist

http://www.pbministries.org/books/pink/Antichrist/anti_03.htm

V. “Den blodige og svikefulle mannen”

"Den blodtørstige og svikefulle mannen med henblikk på jødane: I sin tidlege offentlege karriere viser han seg som deira ven og velgjerar. Han tilkjennegir deira rett til å ha ein uavhengig stat å synes å vera ivrig etter å forsvara deira rett til tryggleik.Han inngår ei formell pakt med dei (Dan. 9:27) og deira fred og sikkerhet synes å vera sikra.Men nokre år seinare kjem hans sanne karakter til syne. Hans gode og taktfulle talar og bekjennelsar om venskap synes å vera falske. Han bryt fredsavtalen han har inngåttt (Salmane 55:20) og vender seg mot jødane i raseri. Jødane sin velgjerar/beskyttar er no vorte deira verste fiende . Beskyttaren av jødane sine interesser set seg no det mallet å utrydda dei frå kloden. Salmane 83,4). Difor vert han kalla den ” DEN BLODHUNGRIGE OG SVIKEFULLE MANNEN."

“Den blodige og bedragerske mannen” er i starten av sin karriere Israels beste ven og velgjerar/beskyttar. Han får i stand ei pakt som skal sikra Israels framtid. Men nokre år seinare kjem hans sanne karakter til syne. Jødane som trudde han var deira beste ven vert no deira verste fiende og han bestemmer seg for å fjerna dei frå jordas overflate.”

Jesus seier om Antikrist i Johannes 5,43


”Eg er komen i namnet åt Far min, og de tek ikkje imot meg. Kjem det ein annan i sitt eige namn, tek de imot han.”

Jødane tok ikkje imot Jesus då han kom,men Antikrist skal dei ta imot.Dei vert lurte.

” Son of Perdition” er i bibelen berre brukt om Antikrist og Judas.

Judas var ein av Jesus sine nærmaste vener som bedrog han.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
21 dager siden / 1816 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1585 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
22 dager siden / 1565 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 1484 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
12 dager siden / 1387 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1342 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
10 dager siden / 1245 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1162 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere