Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Goldstonerapporten

Publisert nesten 11 år siden

Goldstonerapporten er ei alvorleg sak for Israel. Eg fekk denne mailen om saka.


Tema: Simon Wiesenthal-senteret oppfordrer Det hvite hus inntrengende om å bekjentgjøre forut for ethvert møte i FNs Sikkerhetsråd om Goldstone-rapporten, at man vil nedlegge veto.

 
WIESENTHAL-SENTERET OPPFORDRER DET HVITE HUS INNTRENGENDE OM Å BEKJENTGJØRE, FORUT FOR ETHVERT MØTE I FNs SIKKERHETSRÅD OM GOLDSTONE-RAPPORTEN, AT MAN VIL NEDLEGGE VETO
 
Talsmenn ved senteret sier at ethvert tiltak man foretar seg ut fra den ”ensidige” rapporten ikke bare ville være et angrep på Israel, men et ”direkte anslag mot Amerika og enhver nasjon som energisk forsvarer sine innbyggere mot den internasjonale ikke-statlige terrorismens svøpe”

 
Ut fra sannsynligheten for at FNs Hovedforsamling overfor Sikkerhetsrådet vil anbefale tiltak på grunnlag av den kontroversielle Goldstone-rapporten, har Wiesenthal-senteret inntrengende oppfordret president Obama om å kunngjøre at USA vil nedlegge veto mot enhver resolusjon i Sikkerhetsrådet.
 
I et brev til presidenten har grunnlegger og dekanus for Senteret, rabbiner Marvin Hier og nestleder, rabbiner Abraham Cooper, betegnet rapporten om Israels månedlange aksjon i Gaza sist vinter som ”partisk og feilaktig,” og legger til at når rapporten retter seg mot Israel mens den overser Hamas sin bruk av levende skjold og lagring av våpen i boliger, sykehus og moskeer, ”belønner den ensidige rapporten terrorisme og straffer dens ofre og dem som søker å beskytte de uskyldige mot ikke-statlige terroristangrep.  Blant alle de resolusjoner som noen gang kunne legges frem for FNs Sikkerhetsråd, ville ingen fortjene et veto mer enn Goldstone-rapporten.”
 
I brevet som er skrevet på vegne av Senterets 400.000 registrerte medlemmer sa rabbinerne at; ”Der foreligger gode indikasjoner på at Hovedforsamlingen på instruks fra Libya, Sudan og andre vedvarende overgripere mot menneskerettighetene, vil anmode om at Goldstone-rapporten blir tatt opp i FNs Sikkerhetsråd med det formål å inkorporere [rapportens] anbefalinger, og til sist å utstyre disse farlige og usmakelige anbefalingene med folkerettslig legitimitet.”
 
”La det ikke bli misforstått, Herr president, at om ikke Goldstone-rapporten blir bestemt og permanent avvist av USA, EU og andre demokratier, vil den bli enhver terrorists Magna Carta,” fortsatte rabbinerne, og konkluderte med at; ”Den er ikke bare et angrep på Israel, men er et direkte anslag mot Amerika og enhver nasjon som energisk forsvarer sine innbyggere mot den internasjonale ikke-statlige terrorismens svøpe”

Senterets hovedrepresentant ved FN, Mark Weitzman, har vært i Hovedforsamlingen og observert den strømmen av arabiske og muslimske land som hamrer løs på Israel og oppfordrer til nye FN-aksjoner basert på anbefalingene i Goldstone-rapporten.
 
Senteret har også iverksatt en underskriftskampanje på Internett hvor man oppfordrer USAs FN-ambassadør Susan Rice om å nedlegge veto mot ethvert ytterligere tiltak på grunnlag av rapporten.  Oppfordringen som har fått 15.000 underskrifter, kan sees på Internettadressen www.wiesenthal.com.  Frem til nå har USA ikke deltatt i Hovedforsamlingens behandling av Goldstone-rapporten.

 

Simon Wiesenthal-senteret er en av de største internasjonale jødiske organisasjoner for vern av menneskerettigheter, med mer enn 400.000 medlemsfamilier i USA.  Senteret møter som observatør i internasjonale fora, inkludert FN, UNESCO, OSSE, OAS, Europarådet og Det latinamerikanske parlament (Parlatino).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Senterets PR-avdeling, tlf.: 310-553-9036, bli med Senteret på Facebook: www.facebook.com/simonwiesenthalcenter,  eller følg med på @simonwiesenthal for nyheter og oppdateringer som sendes direkte til din Twitter-side eller mobiltelefon.
 
 
Marcial Laviña
Assistant Director, Public Relations
Simon Wiesenthal Center

------------------------------

Sanhedrin i Israel har advara mot det som no skjer.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/134185

"Sanhedrin to UN: Goldstone Will Bring Judgment Upon You"

Jødehatet held fram og diverre vil det på slutten enda i at bibelens ord vert fullstendig oppfyllt.

"Sjå, det kjem ein Herrens dag. Då skal det hærfanget dei har ført bort frå deg, skiftast ut hjå deg.
   
 2 Eg vil samla alle folkeslaga til strid mot Jerusalem. Byen skal verta teken, husa plyndra og kvinnene tekne med vald. Halve byen skal førast bort i fangenskap, men resten av folket skal ikkje rydjast ut or byen.
   
 3 Herren sjølv skal fara ut og strida mot desse folka som på stridens dag, den dagen han gjekk til kamp.  4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør. " Sakarja 14

Det nærmar seg fort.

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

Gå til innlegget

Bankkollaps

Publisert nesten 11 år siden

På full fart mot økonomisk kollaps.

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article1772831.ece

"Ny bankkollaps -bølge . Ni banker gikk overende i USA igår."

Eg med fleire har skrive om dette i lang tid. USA går mot fullt kaos i økonomien.

Og det me har sett til no er  berre starten.
Snart vil heile banksystemet i USA bryta saman , med enorme fylgjer for alle land - Norge inkludert.

http://dreamingofmoshiach.blogspot.com/2007/10/banks-bankrupt.html

I was shown what will happen when the banks will go bankrupt; there is going to be such a mess... No one will be able to withdraw from any bank even a nickel... All previously written checks that were not yet cashed will not be honored... People will get charged for returned checks, although it's not their fault... There will be so much havoc, confusion, and anger....

People were feeling very frustrated and confused, crying, 'I never saw it coming...". Everyone became so money-crazed.... People were banging on banks' doors to be let in... The workers in the bank were also petrified because they also lost all their money and the only reason they came to 'work' was not to work, but to try to save their money. Everything seemed so chaotic...

"The banks will be bankrupt (fall)... Banks will fall, God have mercy."
"...When the banks fall, money falls. If you are doing business, put in the bank only the money that you will need for specific business."

"Soon, all the banks will be gone, together with all our money"
"The stock market is going to crash, it's surviving now on artificial respiration!"
"The banks are heading towards the last bankrupcy!"

Gå til innlegget

Noahs ark

Publisert nesten 11 år siden

Nuhun Gemisi

Dersom de søkjer på google- det er her mange meiner at Noahs berømte ark ligg.Eg har aldri tvilt på beretninga i bibelen,men det har vore mange rykte og kor den i grunnen ligg.

"Den syttande dagen i den sjuande månaden tok arka grunn på Ararat-fjella.  5 Og vatnet minka meir og meir heilt til den tiande månaden. Den fyrste dagen i den tiande månaden synte fjelltoppane seg.
     6 Då førti dagar var lidne, opna Noah den luka han hadde laga på arka,  7 og sleppte ut ein ramn. Han flaug att og fram til dess vatnet hadde turka bort frå jorda.  8 Så sende Noah ut ei due; han ville sjå om vatnet hadde sige unna frå marka.  9 Men dua fann ingen stad der ho kunne kvila foten sin, og kom attende til han i arka; for det stod vatn over heile jorda. Han rette ut handa, greip dua og tok henne inn til seg i arka. 10 Han venta sju dagar til og sende så dua ut att or arka. 11 Då det leid til kvelds, kom dua til han med eit grønt oljeblad i nebben. Då skjøna Noah at vatnet hadde sige bort frå jorda. 12 Men han venta endå sju dagar. Så sleppte han ut dua, og då kom ho ikkje att meir.
    13 I det året Noah fylte 601 år, den fyrste dagen i den fyrste månaden, hadde vatnet turka bort frå jorda. No tok Noah taket av arka, og då han såg utover, var jorda turr. 14 Den tjuesjuande dagen i den andre månaden var ho heilt turr."

http://www.bibelarkeologi.no/noasark4bilder.htm

"De fossile restene av NOAHS ARK i Ararat fjellene.

I Ararat fjellene, Øst Tyrkia i 2000 meters høyde ligger de fossile restene av Noahs Ark. Dette stedet kalles Nuhun Gemisi på tyrkisk som betyr Noahs Ark, området heter Noahs Ark National Park og er anerkjent som dette av Tyrkias regjering og av landets fremste arkeologer.

Trygve Maldal og jeg var her sommeren 2001. Båtformasjonen ble først oppdaget av en tyrkisk jagerflypilot fra stor høyde i 60-årene. Ron Wyatt var den første som oppdaget formasjonens fantastiske betydning, og som foretok undersøkelser i 80 og 90 årene.

Undersøkelser med underjordisk radar og med metalldetektorer har vist inndeling av en mengde rom inni formasjonen – det er de fossile bjelkene med metallbolter som gir utslag på måleapparatene. For å forstå at dette har vært et skip en gang må man tenke seg en bred seilskuteform hvor dekket har kollapset og skipssidene har sklidd ut- målene stemmer helt med Bibelens mål – lengdn av formasjonen er ca 155meter.

På og i denne formasjonen er det funnet mye fossilt tre (noe fossilt limtre, men også fossilt tre med bark ). Vi tok med oss noen små stykker. Vi så også et svært trekanttegn på en stein i formasjonen som umulig kunne ha vært hugget inn i nyere tid.

De følgende bilder viser dette, i tillegg til flere gravsteiner fra landsbyen Kazan i ”de åttes dal” (de åtte overlevende fra den store oversvømmelsen – Noah, hans kone, hans tre sønner m/koner). Flere landsbyer i dette området har eldgamle navn som direkte omtaler Noahs Ark, for eksempel Kargokonmaz som betyr ”Ravnen ville ikke lande”.

Ved landsbyen Kazan kan man finne flere enorme ankersteiner som ble brukt til å stabilisere Arken i stormene på havet. Disse hang ned i enorme trosser lands skipssiden og ble kuttet da skipet fikk landkjenning og vannet sank. Her finnes også et stort steinalter på 4x4x4m.

http://www.sodoma.net/

Gå til innlegget

Irankonflikten verdskrig III

Publisert nesten 11 år siden

No har Iran fått frist til 1.oktober med å imøtekoma verdssamfunnet.

Ingenting tilseier at Iran vil snu.

Iran gjev blaffen i Vesten.Nye anlegg er no oppdaga og seinast i går gav Obama klar beskjed til Iran.

I det lengste har vesten prøvd med diplomati ,men til ingen nytte.

Konfrontasjon ser ut til å vera resultatet.

Eg med fleire forstår profetiane slik at Iran no kjem å starta verdskrig III.

Second Seal of Revelation: Update 9/25/09

http://www.youtube.com/watch?v=MrZf2CF3zzI

http://www.youtube.com/watch?v=_Zl6bd9yuAM&feature=related

Det fyrste segl alt opna:

http://www.youtube.com/watch?v=w40CY7gq58A&feature=related

Desse neste månadane vert avgjerande .Etter alle solemerke vil Vesten måtte ta eit oppgjer med Iran.

Gå til innlegget

Paulus-falsk eller ekte

Publisert nesten 11 år siden

Eg har alltid teke det for gitt at Paulus var ein apostel ein kunne stola på.

Bøkene hans er med i  det nye testamentet.

Mange ting av det han skriv har eg ikkje fått heilt til å passa med det Jesus seier.

Jesus legg veldig vekt på at "lova og profetane" gjeld så lenge kloden står.

"Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket." Matteus 5

http://www.youtube.com/watch?v=-ypbnDK7r10&feature=related

Paulus er med på å riva ned dette og gjera ting ullent.

Pga Paulus er synet på Israel utvatna og uklart.Mange trur no at Israel er kyrkja eller dei kristne.

Dei ser ikkje at Gud har eit bokstavleg folk i det bokstavlege landet Israel.

Kviledagen vert tvilsam.

Paulus seier: "Så lat då ingen dømma dykk når det gjeld mat og drikke, høgtider, nymånedagar eller sabbatsdagar." 1 Kol  2,16

Esaias seier:

"For liksom den nye himmelen
        og den nye jorda som eg skaper,
        alltid skal stå for mitt åsyn,
        så skal òg dykkar ætt og namn stå seg,
        lyder ordet frå Herren.
    23 Kvar nymånedag, frå månad til månad,
        og kvar sabbatshelg, frå veke til veke,
        skal alle menneske koma
        og bøya seg og tilbe meg,
        lyder ordet frå Herren." Esaias 66,22

Det fjerde bodet seier:

"Kom kviledagen i hug, så du held han heilag!  9 Seks dagar skal du arbeida og gjera di gjerning. 10 Men den sjuande dagen er sabbat ,for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje tenaren eller tenestkvinna eller feet, eller innflyttaren i byane dine. 11 For på seks dagar skapte Herren himmelen og jorda og havet og alt som i dei er; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og lyste han heilag." 2 Mosebok 20

Mat og drikke. Ein får inntrykk av at ein kan eta alt i "den nye pakt".

Kva står det om dei som skal arva Guds rike?

"Dei som helgar og reinsar seg
        når dei går til hagane
        i lag med ein som går i midten,
        dei som et svinekjøt,
        mus og annan styggedom,
        dei skal alle gå til grunne,
        lyder ordet frå Herren."Esaias 66,17

Eg siterer frå lova (mosebøkene) og profetane. Jesus seier at dei gjeld så lenge kloden står.

Jesus advara mot at det ville koma falske forkynnarar inn blandt dei kristne. Eg trur Paulus er ein av dei.

Jesus utvalde seg 12 apostlar. Ein fall frå -Judas. Han vart erstatta , men ikkje av Paulus.

Paulus gjer krav på å vera apostel.

http://www.youtube.com/watch?v=jk_ZzuZwR9A&feature=related

Paulus si historie om korleis Gud kalla han er svært tvilsam og har fleire merkelege motsetnader,slik videoen ovanfor forklarar.

http://www.youtube.com/watch?v=Hr99V9q83oE&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=Y5t3hij-1RM&feature=related

Om kretarane siter Paulus:

Ein av deira eigne, ein profet, har sagt: «Kretarar har alltid vore løgnarar, råe villdyr, grådige og late!»  Titus  1,10

Kvar er desse orda til "profeten" tekne frå?

http://www.youtube.com/watch?v=WfmA_azz3O4&feature=PlayList&p=7703D0F42BFE4CAC&index=21

Paulus skriv mykje bra,men inne i mellom ligg gifta.

Nokre vil sikkert sitera Peter sine ord om Paulus:

"Det same har vår kjære bror Paulus skrive til dykk, ut frå den visdomen han har fått. 16 Om dette talar han i alle dei brev der han kjem inn på desse spørsmåla. Det er noko der som er vanskeleg å skjøna, og dei ukunnige og veike forvrengjer det, slik dei òg gjer med dei andre skriftene, og det fører til deira eigen undergang." 2 Peter 3,16

http://www.youtube.com/watch?v=jreI3_P5NRI&feature=video_response

Videoane forklarar Jesus sine ord i Johannes 21,18:

"Sanneleg, sanneleg, eg seier deg: Då du var ung, batt du sjølv beltet om deg og gjekk dit du ville. Men når du blir gammal, skal du retta ut hendene, og ein annan skal binda beltet om deg og føra deg dit du ikkje vil.»


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2934 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
18 dager siden / 1131 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 796 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
11 dager siden / 635 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
17 dager siden / 593 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
9 dager siden / 477 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
2 dager siden / 414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere