Torstein Langesæter

Alder: 60
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Sanksjonane kjem

Publisert nesten 10 år siden
Gå til innlegget

Vår tids største krise

Publisert nesten 10 år siden

"Tålmodigheten med Iran snart slutt "

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article1791493.ece

"– Tålmodigheten med Iran er i ferd med å renne ut, sier den amerikanske IAEA-utsendingen Glyn Davies ifølge BBC."

Eg har skrive om dette i fleire år.

No står me rett framfor katastrofen.

Eg hadde trudd det ville skje før , men det har drege ut.

http://miff.no/porten/viewtopic.php?t=6019&sid=2648967fb787b559774dce8f820c4a17

No er  Irans tid ute. Dei innordnar seg ikkje verdssamfunnets krav.

Eg trur me no er kort tid unna verdskrig III når USA og deira allierte blokkerar sjøvegen til Iran.

(naval blockade)

http://www.youtube.com/user/richardperry2

Medan  Stoltenberg planlegg korleis oljepengane skal brukast om mange år er realiteten den at heile systemet kan falle saman om krig startar.

http://www.youtube.com/user/richardperry2#p/u/5/evlfPGkV9_4

Gå til innlegget

Dommen etter 6000 år

Publisert nesten 10 år siden

Me er no kome til slutten på dei 6000 åra som Gud har gitt menneska.

Guds frelsesplan skal fullbyrdast slik han har sagt det i Ordet sitt.

http://www.youtube.com/user/richardperry2#p/u/0/4R56ZuijPuY

Enno er det ca 19 år igjen.

http://bki.net/6000/6000aar.html

Då skal Gud gje tilbake til menneska det som gjekk tapt i Edens hage.

Synda kom inn med Adam og Eva. I frigjevingsåret eller jubelåret skal Gud igjen gjenoppretta det tapte.

Desse 6000 åra eller 120 jubileum er tida menneska har fått. (120*50)

Etter 6000 år kjem 1000-årsriket då Jesus skal styra bokstavleg frå Jerusalem i Israel. Riket for Israel skal gjenopprettast.

Jesus talar om Noahs dagar . Noah er eit eksempel på det som no skjer.

Noah forkynte i 120 år at flommen skulle koma.

Han var 600 år då flommen kom.

Moses vart 120 år. Livet hans var delt i desse tre periodane på 40-40-40 som på ein enkel måte forklarar Guds tidsplan.

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

Etter 6 dagars arbeid kjem sabbaten.

http://www.youtube.com/watch?v=AvvUuOgWGvI

Gå til innlegget

Brudepikene

Publisert nesten 10 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=FeqF2fJKtHE

Forteljinga om brudepikene kan berre forstås dersom ein kjenner til den jødiske praksisen og tenkjemåte.

Ein må og forstå dei jødiske høgtidene eller Guds festar.

"Då kan himmelriket liknast med ti brudejenter som tok oljelampene sine og gjekk ut for å møta brudgomen. 2 Fem av dei var uforstandige, og fem var kloke. 3 Då dei uforstandige tok lampene sine, tok dei ikkje olje med seg. 4 Men dei kloke tok olje med seg i kanner saman med lampene sine. 5 Då det drygde før brudgomen kom, vart dei alle trøytte og sovna."

http://www.youtube.com/watch?v=FPpT715y1-s&feature=related

The 7 Feasts of Israel

6 Men midt på natta høyrdest eit rop: 'Brudgomen kjem! Gå og møt han!' 7 Då vakna alle brudejentene og stelte lampene sine. 8 Og dei uforstandige sa til dei kloke: 'Gjev oss litt olje. Lampene våre sloknar.' 9 'Nei,' svara dei kloke, 'vi har ikkje nok både til oss og til dykk. Gå heller til dei som sel olje, og kjøp sjølve.'
10 Medan dei var borte for å kjøpa, kom brudgomen. Dei som var ferdige, gjekk saman med han inn til bryllaupet, og døra vart stengd. 11 Ei stund etter kom dei andre brudejentene og sa: 'Herre, herre, lat opp for oss!' 12 Men han svara: 'Sanneleg, eg seier dykk: Eg kjenner dykk ikkje.'
13 Så vak då, for de kjenner ikkje dagen eller timen.

Prophecy Watch: Seven Feasts of God

http://www.youtube.com/watch?v=CIvogGWEscc&feature=related

Uttrykket "ingen kjenner dagen og timen" kan berre forklarast riktig når ein kjenner til jødane sin tenkjemåte.

Gå til innlegget

Krystallnatten

Publisert nesten 10 år siden

SMAs pressemelding: Krystallnatten 2009
 
Natten mellom 9. og 10. november 1938, Krystallnatten, markerte begynnelsen på Holocaust, den systematiske utryddelsen av mer enn 6 millioner jøder, hvorav 1,5 millioner barn. Den natten ble ca. 1.400 synagoger ødelagt og brent ned, 7.000 jødiske forretninger og bolighus ble ødelagt, 100 jøder ble drept og tusenvis av jøder ble skadet, 30.000 jøder ble arrestert; 20.000 av dem ble sendt til konsentrasjonsleir.
 
Mandag 9. november er det 71 år siden Krystallnatten, startskuddet for Holocaust – nazistenes jødeutryddelse. Som vanlig leser vi om forskjellige arrangementer, positive eller negative, som har med Krystallnatten å gjøre. Dette er vår reaksjon for 2009:
 
Krystallnatten minner oss om hva som skjer når onde mennesker planlegger folkemord, mens massene enten er uvitende, likegyldige eller støtter dem, aktivt som passivt. Slik begynte tragedien, som vi kunne ha hindret dersom vi hadde gjort noe, men som vi likevel ikke gjorde noe med. Krystallnatten handler om våre reaksjoner i dag og i morgen, ikke bare om andres handlinger i går. Det handler om vårt personlige ansvar.
 
Vi finner derfor ingen grunn til å fortsette å markere Krystallnatten som Holocaust-minnedag for isolerte hendelser i fortiden. Et nytt Holocaust truer jødene i dag, først i Israel og så i resten av Verden. Oppmerksomhet mot denne faren blir vanligvis ikke inkludert i Krystallnatt-markeringene, der arrangørene ofte er motstandere av den jødiske staten og støtter krefter som vil utrydde den. Vi ser hvordan vestlige, og ikke minst norske ledere og interessegrupper støtter og samarbeider med islamofascistiske krefter som Iran, PLO/PA, Hizbullah og Hamas.
 
Forrige gang begynte folkemordet i Tyskland, og så fortsatt det i andre land der jøder og ikke-jøder trodde at «dette ikke vil kunne skje». Men det skjedde. I vår tid er nye 6 millioner jøder i Israel truet av islamsk jihad, som allerede har etnisk renset mange muslimske land for etniske minoriteter som ikke er muslimske. Israel er det eneste land i Midtøsten der en etnisk minoritet har klart å beholde sin selvstendighet. Men Israel står for tur i jihadistenes planer. Vi vet det fordi vi hører og leser hva muslimske ledere sier, og ser hvordan de utfører etnisk rensing i Sudan, i Midtøsten, på Øst-Timor og andre steder, i vår tid.
 
Vi er imot markering av Krystallnatten dersom man kobler gårsdagens hendelser bort fra dagens trusler mot jødene. Markering av Krystallnatten bør ikke brukes til å renvaske makthavernes samvittighet med tårer for jøder som døde, men til å hindre at dette fortsatt vil kunne skje med jøder som ennå er i live, inkludert Holocaust-ofrenes og de overlevendes etterkommere.
 
Holocaust ble mulig gjennom vedvarende propaganda med demonisering av jøder,et fenomen vi i dag finner i større skala og langt mer utbredt i Verden enn før Holocaust. I dag opplever vi formidling av et forfalsket og manipulert bilde som bidrar til å demonisere jødene. Etter Holocaust er dessuten hatpropagandaen mot jødene erstattet med demonisering av Verdens største jødiske samfunn. Jødehatet hvitvaskes som «legitim kritikk av staten Israel», hvilket forvirrer mange og gjør det lettere å spre propagandaen.
 
I den muslimske verden finner vi fremdeles åpen og statsdrevet demonisering av «jøder», noe venstresiden i Norge nå velger å fortie, ikke minst i Krystallnatt-markeringene. Samtidig et det den leninistiske venstresiden som står bak og driver frem mesteparten av dagens jødehat i vår del av Verden. Mange av de antijødiske argumentene vi hører fra dem i dag er lite endret fra nazistenes originale. Angrepene er tilsynelatende ikke rettet mot jødene som folk, men mot «Israel» og «sionistene». Det fortelles ikke at en sionist er en jøde som overlevde forfølgelsene ved å flykte til Israel, og at arrangørene derved i realiteten streber etter å fullføre Holocaust. Forsvar av jøder i Israel er for dem ikke mer politisk korrekt enn forsvar av Tysklands jøder var politisk korrekt i sin tid.
 
Minnedagen for Krystallnatten må ikke bli misbrukt for å hvitvaske standpunktene til folk som i resten av året bidrar til å demonisere jøder. Også i år ber vi dere om å huske hendelsene under Krystallnatten, men IKKE delta i slike arrangementer som vi frykter også denne gang vil bli misbrukt i antijødisk hensikt. De siste årene har vi opplevd at leninistiske og andre venstreorienterte organisasjoner misbruker Krystallnatten for sine politiske formål. Det er galt å hvitvaske seg og presentere seg som jødevenner et kort øyeblikk, og så støtte antijødiske tiltak i neste øyeblikk. Noen av dem feller tårer for jødene som ble forfulgt i 1938, og dagen etter fortsetter de sin kamp mot de få jødene som overlevde forfølgelsene i Europa og Arabia, ofrene og deres etterkommere. Dagens primære mål for jødehatet er selvsagt det største jødiske samfunnet i Verden – jødene i Israel.
 
Den leninistiske frontorganisasjonen SOS Rasisme er den mest aktive til målbevisst å misbruke Krystallnatten. I deres arrangementer feller man krokodilletårer for jødene som døde, samtidig som denne ”jødevennlige” organisasjonen fremstiller jødene i Israel som terrorister og okkupanter, hvilket i praksis presenterer jøder som en pest og et onde, slik nazistene gjorde. Vi har sett resultatene av propagandaen slik den utviklet seg for 70 år siden, og vi ønsker ikke å oppleve det på nytt. De som står bak frontorganisasjonen SOS Rasisme er aktive ekstremister fra den stalinistiske organisasjonen Tjen Folket, som hyller massemordere som Lenin, Stalin, Mao og Arafat.
                                                                                                           
Vi må beklage at prosjektet «krystallnatta.no» fortsatt er et samarbeidsprosjekt mellom den leninistiske organisasjonen SOS Rasisme og Det mosaiske trossamfunn, DMT, i Oslo.
Her kan du lese bl.a. om arrangementet i Oslo, der PLO- og Hamas-vennlige nordmenn skal tale, og om flere arrangementer der jødenes Krystallnatt vil bli misbrukt til å undertrykke kritikk av islams jihad mot jødene ( http://sos-rasisme.no/krystallnatta). Talerne i arrangementene nevner aldri at muslimske jihadister truer med å gjennomføre et nytt Holocaust mot dagens jøder.
Av respekt for de jøder som ble ofre for folkemord og de jøder som er truet av et nytt folkemord, ber vi deg om tenke nøye over hva du støtter og deltar i.
 
Med hilsen og ønske om en fredelig fremtid,
SMA

Med vennlig hilsen,
Senter mot antisemittisme (SMA)
Erez Uriely, leder

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere