Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Publisert nesten 7 år siden
Johannes Morken – gå til den siterte teksten.
Noen peker på at kirkemøtet la Jesu fødsel til den datoen på grunn av den allerede eksisterende romerske feiringen – eller andre feiringer på den tiden

Yeshua vart fødd om hausten.

Om ein studerer det skikkeleg er datoen 1 Tishri eller basundagen.

Den 24/25 desember  er Nimrod eller Tammus sin fødselsdag. Han fekk etter kvart mange andre namn og.

"Nimrod, the grandson of Noah, became the first king known as 
Sargon I."

http://www.hebroots.org/hebrootsarchive/9901/9901_q.html

-----------------------------------------------------------

Jola er godt innarbeidd i Norge.

Som foreldre gleder me oss til å vera saman med ungane . 

Ein får sjå på det som ein anledning til å pleia relasjonane til foreldre og slekt.

--------------------------

Eg trur ikkje Jesus/Yeshua hadde sett pris på at me feira han på tyrannen Nimrod sin fødselsdag

http://www.annomundi.com/bible/christmas.htm

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden

White House 'failing to challenge Iran's interpretations of Geneva deal'

"After two years of pressing to visit the Parchin military site, and repeated Iranian intransigence on this count, there is no longer mention of Parchin.

http://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/White-House-failing-to-challenge-Irans-interpretations-of-Geneva-deal-334700

http://en.wikipedia.org/wiki/Parchin

"Since 2005, the International Atomic Energy Agency (IAEA) has requested further inspections of the site, but has been denied access by the Iranian government."

Debka tok opp dette store problemet/smuttholet.

http://www.debka.com/article/23472/

"Parchin: This long-suspected facility remains out of UN oversight. President Obama and Secretary of State John Kerry boasted after the signing that daily IAEA inspections will take place at Fordo and Natanz. However, cameras are already fixed at both those facilities without an agreement, whereas Tehran’s consistent denial of IAEA access to Parchin is not addressed."

Gå til kommentaren

11 desember

Publisert nesten 7 år siden

http://www.birtherreport.com/2013/12/fox-news-greg-gutfeld-impeach-obama.html#moreFox News' Greg Gutfeld Quips: Impeach Him; Obama Kenyan-Born Interloper...
Historian Servando Gonzalez: Why House Can't Impeach Impostor Obama; Prosecute
http://www.birtherreport.com/2013/12/historian-why-house-cant-impeach-obama.html#more


Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Dersom de som skal inngå ekteskap er av samme kjønn, har den enkelte prest adgang til å reservere seg mot å vie paret står det i ekteskapsloven § 13.

Det er dette som vert løysinga.

Eg kjenner fleire prestar som ikkje kan tenkja seg å via homofile.

Der går grensa for dei.

Prestar som ikkje har noko imot å via homofile vert leigd inn som akkutthjelp.

Livet går vidare og kyrkja slepp spittelse .

Gevinsten for kyrkja er at den vanlege mann/kvinne i samfunnet vert meir postitivt innstilt.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Arne Lauvhjell – gå til den siterte teksten.
Derfor kan eg fortsette som prest i Den norske kyrkja.

Som det står idag:

“Leder i Presteforeningen, Gunnar Mindestrømmen, tar nå til orde for at Kirkemøtet må gjøre et vedtak som sørger for at en vigselsliturgi som også omfatter homofile, kommer på plass, skriver Vårt Land. Med seg har han sentralstyret i Presteforeningen, foreningen som organiserer det store flertallet av Den norske kirkens prester.”


http://www.dagbladet.no/2013/12/11/nyheter/likestilling/minoriteter/kristendom/innenriks/30779211/

Det var ikkje noko overraskande.

Spørsmålet vert då om prestar som trur på Skrifta har samvit til å halda fram.

Det er mange teologiske emne ein kan ha ulikt syn på, men som ein kan leva med.

Her går det ei grense.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere