Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Publisert nesten 7 år siden
Du er bossen. Du gjør en god jobb syns jeg. Ikke så lett for deg heller

Einig.

Eit spørsmål.

Er dette etter  etter di meining ein ok måte å skildra nokon, slik Lysvik seier.

Sitat:

"Moderator sier at det er Ok å kalle noen for nyttige idioter - men pinadø er du en unyttig idioti her på forumet"

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden

http://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/US-lawmakers-to-introduce-bill-on-new-Iran-sanctions-soon-334747

US lawmakers to introduce bill on new Iran sanctions soon

---------------------

Kjem USA til innføra sanksjonane likevel?

Det er veldig avgjerande for utviklinga.

Om det skjer kan me rekna med at Iran kjem til å bomba USA innan kort tid.

"WASHINGTON - US senators will introduce legislation to impose new sanctions on Iran as soon as this week, Senate aides said on Wednesday, despite the Obama administration's insistence that such a measure would violate terms of aninterim agreement to curb Tehran's nuclear program"

http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

"What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her."

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/175101#.UqnMVPTuK0g

Obama has 'Killed' New Iran Sanctions

Senate Democratic leaders are about to give in to White House demand for no new sanctions in coming months. Rep. Bachmann: 'a tragedy.'---------------------------------Det som er sikkert er at smellet kjem innan våren.
Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Leif Lysvik – gå til den siterte teksten.
nyttige idioter

Eg har sjølvsagt mine tankar om deg og andre her inne, men let vera å seia det høgt.

Eg lyt spørja Morken kor grensa går.

Sitat:

"pinadø er du en unyttig idioti her på forumet."

---------------------------------------------------------

Som du sikkert forstår så har me ulikt utgangspunkt .

Du må gjerne kalla det "okkupasjon". Ingen kan nekta deg det.

Eg kallar det Guds land.

Du les i GT korleis Gud let israelittane innta dette landet.

Det er ikkje noko nytt i dag. Det er den same gamle striden.

Palestinarane ynskjer jødane fjerna.

Dei let dei ikkje få be på tempelhøgda heller.

http://templemountfaithful.org/events/details-of-the-2013-jerusalem-day-march-of-the-temple-mount-faithful.php

Tida nærmar seg då jødane igjen vil ha full kontrol.

Og kva skjer med Gaza.

http://alphanewsdaily.com

"FOR GAZA SHALL BE FORSAKEN,

     And ASHKELON desolate;    (it will continue to grow worse ...)

     They shall drive out Ashdod at noonday,

     And Ekron shall be uprooted.    (They dug up all the Jewish graves during the forced evacuation of Gaza ...)

     Woe to the inhabitants of the seacoast,

     The nation of the Cherethites!

     The Word of the Lord is against you,

     O Canaan, land of the Philistines (Palestinians):

   "I (God) will destroy you 

     So there shall be no inhabitant."  (All 'Palestinians' (Philistinians) and their allies should take note ... and leave!)

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Tenk om det viser seg at Gud mente Åpenbaringen sarkastisk?

Martin Luther meinte me burde fjerna Åp.boka.

Om det som stod der var i strid med Tanakh, så måtte ein forkasta det.

Eg har enno ikkje funne noko.

Derimot i Paulus sine skrifter er det løgner på rekkje og rad.

For å repetera om syndefloda, så skriv Paulus i hebrearbrevet om Melkisedek at han var utan far og mor.

Det er berre tull. Melkisedek var SEM, son til Noah.

Syndefloda som kom 2317 år f  kr  og var Guds dom over ei syndefull verd.

Jasers bok skriv om kva som skjedde.

Desse 120 åra er veldig viktige fordi viser til desse 120 jubileum som menneska har fått.

http://www.ccel.org/a/anonymous/jasher/6.htm

  1. And the sons of men assembled together, about seven hundred thousand men and women, and they came unto Noah to the ark.
  2. And they called to Noah, saying, Open for us that we may come to thee in the ark--and wherefore shall we die?
  3. And Noah, with a loud voice, answered them from the ark, saying, Have you not all rebelled against the Lord, and said that he does not exist? and therefore the Lord brought upon you this evil, to destroy and cut you off from the face of the earth.
  4. Is not this the thing that I spoke to you of one hundred and twenty years back, and you would not hearken to the voice of the Lord, and now do you desire to live upon earth?
  5. And they said to Noah, We are ready to return to the Lord; only open for us that we may live and not die.
  6. And Noah answered them, saying, Behold now that you see the trouble of your souls, you wish to return to the Lord; why did you not return during these hundred and twenty years, which the Lord granted you as the determined period?
  7. But now you come and tell me this on account of the troubles of your souls, now also the Lord will not listen to you, neither will he give ear to you on this day, so that you will not now succeed in your wishes."

No kjem dommen slik Gud har nedlagt det i forbilda.Etter 120 jubileum eller 6000 år er det definitivt slutt på menneska sitt opprør.
http://www.marieslibrary.com/PDF_Articles/SabJub.pdf

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.
Guds ord forteller at Hans andre komme er med ild,

Yeshua,Israels Gud kjem frå aust og vert beskrive tydeleg i Esekiel 43

"Så førte han meg til porten, den porten som vender mot aust.  2 Og sjå, der kom herlegdomen åt Israels Gud frå aust. Lyden av han var som duren av store vassmengder, og jorda lyste av herlegdomen hans. " 

Yeshua kjem til tempelet i Jerusalem. Han går inn austporten etter fyrst å ha sett føtene sine på Oljeberget.

Habakkuk 3 fortel om det.

"Hans herlegdom er utbreidd over himmelen,
        jorda er full av hans pris.
     4 Glansen frå han er som ljoset,
        strålar går ut frå hans hand,
        og i dei er makta hans løynd.
     5 Føre han går pesten,
        i hans fotefar fylgjer sott.
     6 Han skrid fram, og jorda rister,
        folkeslag skjelv når han ser opp.
        Dei gamle fjella rivnar,
        eldgamle åsar sig i hop."

Me er inne i dei siste 15 åra før Yeshua vender tilbake for å oppretta riket for Israel og innføra Tanakh.

Det er Tanakh /Torahen (lovlæra) som vert rettesnora for menneska i 1000-årsriket.

Esaias 2 seier.

 I dei siste dagar skal det henda
        at Herrens tempelberg skal stå
        grunnfest høgt over alle fjell
        og lyfta seg opp over haugane.
        Dit skal alle folkeslag strøyma.
     3 Mange folk skal gå av stad og seia:
        «Kom, lat oss fara opp til Herrens fjell,
        til huset åt Jakobs Gud,
        så han kan læra oss sine vegar,
        og vi kan ferdast på hans stigar!
        For frå Sion skal lovlære (Torah)gå ut,
        og Herrens ord frå Jerusalem.»
     4 Han skal døma mellom folkeslaga, skifta rett for mange folk

        Då skal dei smida sverda sine om til plogjern
        og spyda sine til vingardsknivar.
        Folk skal ikkje meir lyfta sverd mot folk
        og ikkje lenger læra å føra krig."

Kva står om homofilt samliv i Torahen?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere