Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Publisert rundt 6 år siden
Johannes Morken – gå til den siterte teksten.
Men eg har ikkje prinsipielt sagt nei til å bruke begrepet «nyttig idiot».

Då har eg fått svar. Takk skal du ha.

Kan eg td skriva dette no om det siste vedtaket i presteforeininga er gjort.

"Presteforeininga er nyttige idiotar for homorørsla"

Er det diskriminerande?

Lysvik meiner vel eg er ein nyttig idiot for Israel som støttar deira "okkupasjon".

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Jeg jager ikke etter regnbuer i offentlighetens søkelys

Regnbogen skal minna oss om syndefloda.

Det kan vera veldig vakkert når den viser seg.

"Og Gud sa: 
        «Dette er teiknet på pakta eg skipar 
        mellom meg og dykk 
        og kvar levande skapning som hjå dykk er, 
        for ætter som kjem i alle tider:
    13 Eg set BOGEN min i skyene;
        han skal vera eit teikn på pakta
        mellom meg og jorda.
    14 Når eg samlar skyer over jorda,
        og BOGEN SYNER seg i skyene,
    15 då skal eg KOMA I HUG den pakta
        som er mellom meg og dykk
        og kvar levande skapning.
        Aldri meir skal vatnet verta
        til ein storflaum som tyner alt liv.
    16 Bogen skal koma i skyene;
        eg skal SJÅ HAN OG MINNAST
        den pakta som alltid skal vera
        mellom Gud og kvar levande skapning" 1 Mosebok 9

Det kjem ikkje ein ny flom som vil dekka fjella, slik det skjedde for 4330 år sidan og som me ser spora av over alt.

At straffa kjem om ikkje lenge, veit me når kyrkja har alliert seg med mørkets makter.

http://www.sokelys.com/?p=1644#more-1644

Det er skrive litt om tida før syndefloda kom. 

Det som vart avgjerande var nettopp dette med homofil praksis. 

Ein ser det igjen i straffa over Sodoma og Gomorra. 

Gud kunne ikkje lenger sjå på desse styggedomane som vart utført.

Det er dette Judas brev og skriv om.

"Sameleis var det med Sodoma og Gomorra og grannebyane, der folk levde i hor liksom desse englane, og i unaturlege lyster. No ligg dei der som eit døme på straffa i ein evig eld.
     8 Likevel gjer desse menneska det same. Drivne av sine syner sulkar dei til lekamen sin, vanvørder herredøme og spottar englemakter"

Den UTSLETTANDE elden ramma byane.  Det var ikkje noko meir å gjera.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Altså ikke noe nytt tempel skal bygges ennå på en god stund..

Tempelet vart øydelagt fleire gonger for deretter å verta gjenoppbygd.

I  år 70 e kr vart det øydelagt av Titus.

No har det gått  1943 år sidan det skjedde.

Kanskje det er litt enkle bibelske tal i dette og?

1948 var året Abraham vart fødd etter Adam. (1656+292)

Syndefloda kom 1656 år etter Adam og Abraham vart fødd 292 år etter flommen, slik 1 Mosebok beskriv det.

Israel vart oppretta i 1948.

Kanskje tempelet vert bygd no 1948 år etter at det vart rive.  Det ville i så fall passa godt med dei 6000 åra og Antikrist . 

Dei siste 7 åra er tempelet på plass (2021-2028)

Det er då nasjonen Israel inngår denne skjebnesvange avtalen med Antikrist og USA.

"The agreement of Death and Hell".

Dei som har greie på byggetid, seier at det vil ta omlag 18 månader på reisa tempelet.

-------------------------

Alt om desse planane finn ein på her.

http://www.templemount.org

http://templemountfaithful.org

http://www.templeinstitute.org

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Torstein nevner Matt.24.37

Det skjer no store ting rundt tempelet i Jerusalem.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/175112#.Uqoyy_TuK0g

"Hamas: Israel Engineering an Earthquake Attack on Al-Aqsa

Hamas Min. of Religious Affairs warns Israel is trying to collapse Al-Aqsa Mosque with 'artificial earthquake' to build 3rd Temple."

Det vert spennande å sjå på kva måte klippemoskeen no vert fjerna.

Som dei fyrste kyrkjefedrane sa vil tempelet koma på plass i endetida.

Gå til kommentaren

Vitner forsvinn

Publisert rundt 6 år siden

Hawaii Department Of Health Director Loretta Fuddy Killed In Plane Crash

http://www.birtherreport.com/2013/12/hawaii-department-of-health-director.html


Within hours after Attorney Orly Taitz published a press release of Johanna Ah'Nee-Randolf's  "control" birth certificate showing the same evidence of forgery and back dating as Obama's alleged birth certificate, certified as genuine by director of Health of HI Loretta Fuddy, it was announced that Loretta Fuddy was the only passenger to die in a small plane accident. 

http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/12/12/hawaii-obama-birth-certificate-fuddy/3996657/

The Hawaiian health official who verified the authenticity of President Obama's birth certificate died in a small plane crash.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
15 dager siden / 1919 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1732 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
13 dager siden / 1721 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
6 dager siden / 1023 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
9 dager siden / 876 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
20 dager siden / 860 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 819 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere