Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Publisert rundt 6 år siden
Elisabeth Hoen – gå til den siterte teksten.
a, jeg forstår hva du sier. Men fordi det ikke kommer klart frem i Bibelen, så kan det jo hende at en ikke var så opptatt av eksakt hvordan en hadde samkvem

Dersom du les litt om korleis reglane var, så forstår du at det IKKJE VAR INN ENDETARMEN Gud bad Adam om befrukta Eva.

Gud ville (ikkje som Paulus) at Adam og Eva skulle vera fruktbare og leggja jorda under seg.

Det er naturleg og ingen ting å skamma seg over.

Paulus framstiller det som eit nødvendig onde.

"Mannen skal gjera mot kona det han skyldar, og like eins kona mot mannen.  4 Kona rår ikkje over sin eigen kropp; det gjer mannen. Like eins rår heller ikkje mannen over sin eigen kropp; det gjer kona.  5 Hald dykk ikkje frå kvarandre utan at de er samde om å gjera det for ei tid, for å bruka tida til bøn. Kom så saman att, for at SATAN IKKJE SKAL FREISTA DYKK fordi de ikkje kan vera fråhaldande.  6 Dette er meint som ei tillating, ikkje som eit påbod"

Så når ein mann ligg med ei kvinne så ligg det i bibelens ord at der går føre i dei normale kanalar.

Når to menn kjem saman så er det vel ikkje så mange val.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Jeg er bekymret over hvorvidt du eller noen som du inspirerer kan tenkes å sette tanke ut i handling.

Verdidebatt er eit forum for ulike meiningar.

Det du skriv ovanfor er grunnlaust og dumt.

Det eg prøver å visa er at det som Gud kalla vemmeleg eller avskyeleg i GT er ikkje mindre vemmeleg i dag.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Truer du meg, Langesæter?

Eg siterer GT.

Det har du sikkert fått med deg.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Elisabeth Hoen – gå til den siterte teksten.
analsex med en kvinne,

Eg kan aldri tenkja meg at Gud meinte at mannen skulle bruka endetarmen som samleieobjekt på kona.

For meg er det avskyeleg eller vemmeleg.

Enno meir uforståeleg er det at Gud skulle tillata ein mann bruka endetarmen på ein annan mann.

Det er sikkert mange som tenkjer som meg, men me forstår vel ikkje denne grenselause kjærleiken  må få utløp.

Me har tydelegvis homoangst.

Gå til kommentaren

Valdresdama

Publisert rundt 6 år siden

Profetien til denne dama frå Valdres er kjekk å lesa.

Minos påstår at dette vart skrive ned i 1968.

Og så plutseleg fann han det i skuffa si.

"men nå, etter nesten 30 år, så han på det..."

Då er me med andre ord kome til 1998.

---------------------------------------------------

No er det ikkje tvil om at Jesus snart kjem tilbake, men eg stiller meg undrande til forklaringa til Minos.

Fyrst og fremst burde det vera veldig enkelt å finna namnet på denne dama frå Valdres.

Når me er kome til 1998, er det veldig enkelt å skrive ned desse profetiane.

Ta td dette:

"LYKKEKRISTENDOM

Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors opp og følge Jesus – var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd."

Om TV.

"Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV, det blir fullt av tilbud. (Hun så dette med flere kanaler allerede i 1968.) Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen, der vi kan ta inn den ene stasjonen etter den andre, og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning – de verste scener av mord og ødeleggelser av hverandre, og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting som foregår i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen"

Om innvandring.

 "Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge"

-------------------------

Eg trur Minos har skrive ned  dette sjølv.

Det er på slutten av Valdresdama-stykket han røper seg.

"Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og sa: Jeg får ikke se det, men du får se det.

Da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Det blir en kort krig. Alt av krig som jeg har opplevd før er bare en lek i forhold til denne, og den kommer til å avslutte med en atombombe.

Luften kommer til å bli så forurenset at en ikke kan puste i den. Det kommer over flere kontinenter:
Amerika, Japan, Australia, - de rike landene. Vannet kommer til å bli ødelagt. Vi kan ikke dyrke mer på jorden. Resultatet blir at bare en levning igjen. Og levningen i de rike landene kommer til å rømme til de fattige land, men de blir like harde mot oss som vi var mot dem når tiden er inne. Jeg er så glad for at jeg fikk se dette. Men når tiden nærmer seg, må du ta mot til deg og si dette. Jeg har fått dette fra Gud. Ingenting av dette strider mot bibelens ord. Se Johannes Åpenbaring kapittel 6 og utover. Men den som har fått sin synd tilgitt og har Jesus til Frelser og Herre er trygg."

----------------------

Du forstår,dette siste avsnittet stemmer ikkje i det heile med kva Esekiel 38 og 39 forklarar.

Israelittane skal rydda opp etter GOG-krigen.Dei må halda på i 7 år for å fjerna alle levningane.

Ingen plass står det at me ikkje skal få pusta.

Ikkje står det at me europearane skal prøva å rømma til Afrika.

Det står tvert imot at Guds Folk rundt omkring på kloden skal samlast i Jerusalem til gjestemåltidet.

Det er mange ting eg kunne teke opp.

Emmanuel Minos er som mange av desse pinsefolka ivrige etter å ha fått profetiar frå Gud.

Når det uteblir,må dei dikta opp ting.

Om eg hadde fått denne profetien frå Valdresdama i 1968 , eg skal garantera deg, eg hadde aldri gløymt det.

Det ville site som klistra i hjernen og eg ville FØLGD med på om det skjedde.................

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
15 dager siden / 1906 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1729 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
13 dager siden / 1712 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
6 dager siden / 1017 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
9 dager siden / 874 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
20 dager siden / 860 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 817 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere