Torstein Langesæter

Alder: 61
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Replikk Dahl

Publisert over 11 år siden

Sitat frå Dahl.

"Historien forteller imidlertid at Gud etterhvert gikk lei dette folket som han kalte «et trassig folk». Det står dessuten at han vendte dem ryggen gjentatte ganger og at han forkastet dem. Han sørget for å spre jødene i hele verden. De var altså ikke lenger ett. Og jeg regner ikke lenger med jødene som Guds utvalgte.Diverre er det mange kristne som har dette synet."

Har Gud har forkasta folket Sitt- Guds utvalgde Folk???

Romarane 11 seier:(bokmål)

"Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme.  2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud?  "

På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av UTVELGELSEN er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. 29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. "

Det er vondt og trist at kristne trur at jødane ikkje lenger er Guds spesielt utvalgde folk.

Og så dette sitatet frå Dahl:

 "Jerusalem og Jesu gjenkomst er billedlig og ikke verdslig. Nok om det."

Uff.

 "Då han hadde sagt dette, vart han lyft opp medan dei såg på, og ei sky tok han bort for auga deira. 10 Som dei stod og stirde opp mot himmelen då han fór bort, stod det med eitt to menn i kvite klede framfor dei 11 og sa: «Galilearar, kvifor står de og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som vart teken bort frå dykk opp til himmelen, han skal koma att på same måten som de såg han fara opp til himmelen.»Apgj 1,9

Jesus reiste frå Oljeberget og kjem att dit.

Det er dette som er beskrive i Sakarja 14:

"Eg vil samla alle folkeslaga til strid mot Jerusalem. Byen skal verta teken, husa plyndra og kvinnene tekne med vald. Halve byen skal førast bort i fangenskap, men resten av folket skal ikkje rydjast ut or byen.     3 Herren sjølv skal fara ut og strida mot desse folka som på stridens dag, den dagen han gjekk til kamp.  4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, .."

Med det feilaktige synet på jødane,Jerusalem og Jesu gjenkomst så er det ikkje rart at ein heller ikkje ser kva problem jødane står ovanfor.Rundt seg har dei mange fiendar som berre ventar på å få ta knekken på dei om sjansen  byr seg.Sjå videoane frå Hamas sine møte så ser ein at det er null forhandlingsvilje.

 

Gå til kommentaren

RE: Hatopplæring i barne-TV.

Publisert over 11 år siden

 

19.04.09 kl. 15:54 skrev Helge Evjen:

 

Det må være svært vanskelig å bortforklare at arabiske barn på flere måter får en oppdragelse som i resultat skaper hat mot jødene.  Det gjelder på flere arenaer.

Viser til lenken under:

http://www.memritv.org/clip/en/2066.htm

 http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/130924Sjå video om kva Hamas seier no 3.april.Hamas Cleric: 'Jews Destined to Extermination'Desse folka er det ikkje noko håp for.Det er berre hat mot jødane dei formidlar.

Netanyahu vil ha garanti for at Hamas aksepterer ein jødisk stat,men det får han ikkje.

Hamas anerkjenner ikkje Israels rett til å ha eigen stat.http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1239710721108&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull"The Palestinian Authority and Hamas rejected over the weekend Prime Minister Binyamin Netanyahu's demand that the Palestinians recognize Israel as the state of the Jewish people as a precondition for resuming the stalled peace talks between the two sides."Samtidig skryt Ahmadinejad av at USA har gitt seg i spørsmålet om anriking av uran.http://www.debka.com/headline.php?hid=6025"Ahmadinejad: Iran forced Washington to retreat from enrichment demand "

Då får iranarane gjera seg ferdig slik at dei har atombomba klar.

Ahmadinejad og Hamas er same ulla.

 

Gå til kommentaren

Svar til Fossil

Publisert over 11 år siden

Utviklingslæra er sjølvsagt totalt i strid med bibelens ord om korleis det heile starta.

 

F.Josefus beskriv korleis menneska spreidde seg etter syndefloda.

 

kpt 6:

1. Now they were the grandchildren of Noah, in honor of whom names were imposed on the nations by those that first seized upon them. Japhet, the son of Noah, had seven sons: they inhabited so, that, beginning at the mountains Taurus and Amanus, they proceeded along Asia, as far as the river Tansis, and along Europe to Cadiz; and settling themselves on the lands which they light upon, which none had inhabited before, they called the nations by their own names.For Gomer founded those whom the Greeks now call Galatians, [Galls,] but were then called Gomerites. Magog founded those that from him were named Magogites, but who are by the Greeks called Scythians.Now as to Javan and Madai, the sons of Japhet; from Madai came the Madeans, who are called Medes, by the Greeks; but from Javan, Ionia, and all the Grecians, are derived. Thobel founded the Thobelites, who are now called Iberes; and the Mosocheni were founded by Mosoch; now they are Cappadocians. There is also a mark of their ancient denomination still to be shown; for there is even now among them a city called Mazaca, which may inform those that are able to understand, that so was the entire nation once called. Thiras also called those whom he ruled over Thirasians; but the Greeks changed the name into Thracians. And so many were the countries that had the children of Japhet for their inhabitants. Of the three sons of Gomer, Aschanax founded the Aschanaxians, who are now called by the Greeks Rheginians. So did Riphath found the Ripheans, now called Paphlagonians; and Thrugramma the Thrugrammeans, who, as the Greeks resolved, were named Phrygians. Of the three sons of Javan also... osv Josefus nemner og spesielt BEROSUS :" for even Manetho, who wrote the Egyptian History, and BEROSUS, who collected the Chaldean Monuments, and Mochus, and Hestieus, and, besides these, Hieronymus the Egyptian, and those who composed the" I kommentaren til Berosus sine tekstar står det:"When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 years before the birth of Christ"

 

8 personar overlevde syndefloda og frå desse har menneska spreidd seg over heile kloden.

 

Gå til kommentaren

Israel og Harmageddon

Publisert over 11 år siden

Kjernen i GT er at Gud utvalgde seg eit folk gjennom Abraham og gav dei eit spesielt landområde som er Guds Land. Dette vert sjølve kjernestrdien på slutten og som vil enda i det Skrifta kallar for Harmageddon.Israel sin kamp mot verdssamfunnet vil til slutt enda med at Messias eller Jesus kjem igjen til Oljeberget for å straffa desse nasjonane som ikkje vil innretta seg etter Guds vilje.

 "Eg vil samla alle folkeslaga til strid mot Jerusalem. Byen skal verta teken, husa plyndra og kvinnene tekne med vald. Halve byen skal førast bort i fangenskap, men resten av folket skal ikkje rydjast ut or byen.     3 Herren sjølv skal fara ut og strida mot desse folka som på stridens dag, den dagen han gjekk til kamp.  4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør" Sakarja 14

Matteus beskriv den tunge tida som ligg framfor jødane når verdssamfunnet med Antikrist i spissen går mot landet og byen Jerusalem på slutten.

"Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare. ..Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare. " Matteus 24

 

 

 

Gå til kommentaren

Svar til Bergem

Publisert over 11 år siden

 

"Dette er boka om Adams-ætta. Den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds bilete.  2 Til mann og kvinne skapte han dei. Og han velsigna dei og kalla dei menneske, den dagen dei vart skapte.     3 Då Adam var 130 år, fekk han ein son som var så lik han som hans eige bilete, og han kalla han Set.  4 Etter at Adam hadde fått Set, levde han endå 800 år og fekk søner og døtrer.  5 Heile levetida åt Adam vart 930 år. Så døydde han.     6 Då Set var 105 år, fekk han sonen Enosj.  7 Etter at Set hadde fått Enosj, levde han endå 807 år og fekk søner og døtrer.  8 Heile levetida åt Set vart 912 år. Så døydde han.     9 Då Enosj var 90 år, fekk han sonen Kenan. 10 Etter at Enosj hadde fått Kenan, levde han endå 815 år og fekk søner og døtrer. 11 Heile levetida åt Enosj vart 905 år. Så døydde han.    12 Då Kenan var 70 år, fekk han sonen Mahalalel. 13 Etter at Kenan hadde fått Mahalalel, levde han endå 840 år og fekk søner og døtrer. 14 Heile levetida åt Kenan vart 910 år. Så døydde han.    15 Då Mahalalel var 65 år, fekk han sonen Jared. 16 Etter at Mahalalel hadde fått Jared, levde han endå 830 år og fekk søner og døtrer. 17 Heile levetida åt Mahalalel vart 895 år. Så døydde han.    18 Då Jared var 162 år, fekk han sonen Enok. 19 Etter at Jared hadde fått Enok, levde han endå 800 år og fekk søner og døtrer. 20 Heile levetida åt Jared vart 962 år. Så døydde han.    21 Då Enok var 65 år, fekk han sonen Metusjalah. 22 Enok ferdast med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fekk søner og døtrer. 23 Heile levetida åt Enok vart 365 år. 24 Enok ferdast med Gud. Så vart han borte, for Gud tok han til seg.    25 Då Metusjalah var 187 år, fekk han sonen Lamek. 26 Etter at Metusjalah hadde fått Lamek, levde han endå 782 år og fekk søner og døtrer. 27 Heile levetida åt Metusjalah vart 969 år. Så døydde han.    28 Då Lamek var 182 år, fekk han ein son. 29 Han kalla han Noah" 1 Mosebok 5

Her er slektsledda frå Adam og Eva ned til Noah som dei fleste kjenner frå syndefloda.Syndefloda kom 1656 år etter Adam vart skapt .Dette er enkelt å rekna ut.Så har du slektsledda etter Noah.

"Dette er etterkomarane etter Sem. Då Sem var 100 år, fekk han sonen Arpaksjad, to år etter storflaumen. 11 Og etter at han hadde fått Arpaksjad, levde han endå 500 år og fekk søner og døtrer.    12 Då Arpaksjad var 35 år, fekk han sonen Sjelah. 13 Og etter at han hadde fått Sjelah, levde han endå 403 år og fekk søner og døtrer.    14 Då Sjelah var 30 år, fekk han sonen Eber. 15 Og etter at han hadde fått Eber, levde han endå 403 år og fekk søner og døtrer.    16 Då Eber var 34 år, fekk han sonen Peleg. 17 Og etter at han hadde fått Peleg, levde han endå 430 år og fekk søner og døtrer.    18 Då Peleg var 30 år, fekk han sonen Re’u. 19 Og etter at han hadde fått Re’u, levde han endå 209 år og fekk søner og døtrer.    20 Då Re’u var 32 år, fekk han sonen Serug. 21 Og etter at han hadde fått Serug, levde han endå 207 år og fekk søner og døtrer.    22 Då Serug var 30 år, fekk han sonen Nakor. 23 Og etter at han hadde fått Nakor, levde han endå 200 år og fekk søner og døtrer.    24 Då Nakor var 29 år, fekk han sonen Tarah. 25 Og etter at han hadde fått Tarah, levde han endå 119 år og fekk søner og døtrer.    26 Då Tarah var 70 år, fekk han sønene Abram, Nakor og Haran." 1 Mosebok 11

Då er du komen fram til Abraham.Og derifrå er det ikkje så vanskeleg vidare fram til vår tid. Dette med dei 6000 åra som skal fylgjast av 1000-årsriket er nemnd mange stader.

"Barnabas 15:3 Of the Sabbath He speaketh in the beginning of the creation; And God made the works of His hands in six days, and He ended on the seventh day, and rested on it, and He hallowed it. Barnabas 15:4 Give heed, children, what this meaneth; He ended in six days. He meaneth this, that in six thousand years the Lord shall bring all things to an end; for the day with Him signifyeth a thousand years; and this He himself beareth me witness, saying; Behold, the day of the Lord shall be as a thousand years. Therefore, children, in six days, that is in six thousand years, everything shall come to an end."

http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus#666

“Irenaeus held to the old Jewish tradition that the first six days of creation week were typical of the first six thousand years of human history, with Antichrist manifesting himself in the sixth period. And he expected the millennial kingdom to begin with the second coming of Christ to destroy the wicked and inaugurate, for the righteous, the reign of the kingdom of God during the seventh thousand years, the millennial Sabbath, as signified by the Sabbath of creation week. “        

 

 

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere