Thor Dahlberg

Alder: 82
  RSS

Om Thor

Hobbyforsker i de gamle skrifter, tror på bibelens skrifter.

Følgere

Var David homo?

Publisert over 7 år siden

Ja det er noe som tyder på det, om det var derfor hans herre ikke lot han bygge templet vet vi selvsakt ikke.

Men at han var en grusom person er det ingen tvil om

Det eneste menneskelige trekk som David hadde var at han kunne elske Jonatan, Sauls sønn som han elsket, men Jonatan omkom på slagmarken, sammen med sin far.

Ja David elsket han, og denne kjerlighet var mer verd for David, en elskov til en kvinne, 2Sam.1; 26.

David ble i alle fall så glad i Jonatan som til en kvinne, og Jonatan elsket David som sitt eget liv

For at også Jonatan elsket David er det ingen tvil om, 1Sam.20; 17.30. og de kysset hverandre 41.

Og det er noe som tyder på at han hatet kvinner, for Saul hadde en datter som elsket Davit.

En gang før hennes far Saul døde, reddet hun Davids liv, med stor fare for sitt eget, slik at David kom seg velberget ut fra Sauls kongsgård.

Hun ble senere gift og fikk barn med en annen. Men etter at David hadde fått kongemakt over Juda, beordret han henne til kongsgården, uten sin mann, men med sine barn.

Da tok David alle hennes 5 sønner og lot dem drepe på en grusom måte. Som offer til sin gud, for at denne guden skulle komme med regn

 Og 10 av hans uskyldige medhustruer, stengte han inne på livstid, med bare tilgang til mat. Der skulle de leve som enker.

tor hilser med bibelens sannheter.

Gå til innlegget

Du store alpakka.

Publisert over 7 år siden

Brev, 100.

Ja du store alpakka, Tørrdal var en streg men rettferdig læremester.

Vår herre og vår gud er bare streng, og ville lure oss alle, med å sende djevelens advokater til tvige på oss lover, som slår hverandre i hjel.

Disse lovene tvinger menneskene til bokstavelig å slå hverandre i hjel.

For det står skrevet at han drev menneskene mot hverandre. 

”Herlige” lover, fra løgnens far.

 

Herren ga dere ikke påbud om brennoffer og slaktoffer, Jer,7; 21-22.                                                

Herren ga dere påbud om å la de førstefødte gå i ilden, Esek.20; 25-26.

 

Herren talte med Moses, ansikt til ansikt, som mann til mann, 2Mos.33; 11.

Herrens ansikt kan ikke mennesket se, og samtidig leve,          2Mos.33; 20.

 

Herren sier når noen slår i hjel et menneske skal han dø,       3Mos.24; 17-21.

Herren sier; slå i hjel, menn, kvinner, småbarn og spedbarn, 1Sam.15; 3.

 

Herre sier; en mann som driver hor med en kvinne, skal dø, 3Mos.20; 10.

Herren ga straffen til det uskyldige barnet, da David horet,  2Sam.12; 15.

 

Herren sier; det er jeg som elsker rett og som hater ran og urett, Jes.61;  8.

Herren sier; drep, røv og ran alt dere klarer, Jos.11; 14-15.+ 20.

 

Herren den forferdelige gud, som ikke gjør forskjell på folk,   5Mos.10; 17. ,             Herren utvalgte Israel, og elsket dem, framfor alle andre folk, 5Mos.10; 15.

 

Herren sier han skal straffe den hyrden som har spredt sauene, Jer.23; 2..

Herren er den hyrden som har drevet bort, og spredt sauene, Jer.23; 3.+ v.8.

 

Herren sier at dødsdommen skal ramme den som synder, 5Mos.24; 16.

Herren sier at dødsdommen skal ramme synderens barn,  2Mos.34; 7.

 

Herren advarer den som sier til stokken: Våkn opp, Hab.2; 19.

Herren beordret Moses stokk til å våkne; til en slange, 2Mos.4; 2-3.

 

Herrens forbannelse rammer, om ikke disse lover blir fulgt, 5Mos.28; 15.

Herren får da; den glede det er i å forderve, og ødelegge dere, 5Mos.28; 63.

 

Herren velsigner deg og bevare deg, 4Mos.6; 24.

Herren skal med sverd i hand forfølge deg, 3Mos.26; 33.

 

Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, 4Mos.6; 25.                                                                                                             

Herren skal med sitt sverd skremme, enda ingen forfølger, 3Mos.26; 36.

 

Herren løfter sitt åsyn og gi deg fred, 4Mos.6; 26.                                                                                     

Herren løfter sitt åsyn, og lærer deg å føre krig, Dom.3; 1-2.

 

Herrens ord og navn; utalt over Israelittene, vil velsigne dem, 4Mos.6; 27.                                                      

Herrens ord; over Israelittene, de skal spise kjøttet av sine barn, 3Mos.26; 29.

 

Men da denne verdens hersker, djevelen beordret sitt folk til å drepe sine medmennesker.

Da brøt han sin FADERS lov, skrevet med GUDS finger. Du skal ikke slå i hjel.

Og Jesu FAR lovens grunnlegger, venter med sine lover, til jordens mennesker ønsker dem.  

For du skal elske din neste som deg selv, når det skjer er himmelens rike midt i blant oss.

Gå til innlegget

JHWH/djevelen er ikke Jesu FAR.

Publisert over 7 år siden

Brev 11. 

 

Vår herre og vår gud er ikke Jesu FAR.

 

Nei vår herre og gud er den djevelske avgud som har styrt jorden med sine tjenere. De tjenere som etter hvert ble fristet med rikdom og makt.

 

Men den første tilbeder var morderen Kain som fikk hjelp til å komme seg unna straffen for sitt mord, enda Kain med sin samvittighet ventet på den straff han ville få, men nei da, hans herre gav ham beskyttelse, slik at han ble en mektig mann på grunn av sitt mord.

 

Her må vi huske på at vi ikke har noen materielle ting å gi vår SKAPER som ikke skaperen først har gitt oss, altså grunnen til mordet var et falsum i seg selv, satt i sene av djevelen.

 

Vår virkelige FAR håper bare på at vi en gang skal forstå dette, og av egen fri vilje begynner å elske vår FAR, noe som og er vanlige menneske fedres håp. Husk det nytter jo ikke å tvinge noen til kjærlighet.

 

Men da Kain dannet mønsteret på at jordens despoter, kunne vinne seg rikdom på andres bekostning, da vant vår falne engel seg mange tilhengere på vår vann styrte jord, for de snille kom under pisken, til djevelens tilhengere.

 

Disse despoter lærte oss at denne engel skulle vi frykte, og ham skulle vi elske, for han var vår gud, elllleres!!!!

 

Dette har vedvart helt siden vi valgte å vendte ryggen til jordens rette skaper, Jesu FAR.

 

Enda denne avgud, den falne engels grusomme gjerninger er blitt avslørt og protokollført av mange ærlige mennesker i flere tusen år, de som ble ledet av Jesu og hans FAR, og samlet i vår kjære bibel.

 

Allikevel er denne verdens avgud, blitt lovsunget som den rette gud, av verdens geistlige små og store paver, med glupende begjær etter stor makt og rikdom.

 

 

Dette er historien om jordens ”avgud” som forbannet jorden 1Mos.8;  21.

Og historien om alle hans djevelske medarbeidere her på jorden, det vil si våre djevelske prester.

 

Kain: han som slo i hjel sin bror, men fikk beskyttelse av verdens avgud, og ble en stor og mektig mann.

Han bygde byen Hanok, etter sin sønns navn,  1Mos. 4; 15-17.

 

Noah; han som forbannet sin sønn Kams fremtidige etterkommere, med ønske om at  Sems gud ville gjøre   Kams etterkommere til  slaver,  1Mos.9; 24-27.                    

 

Abraham;Ab = far,   ra = ond,   ham = mektig,

Betyr med andre ord, Mektig ond far.

Han slengte sin førstefødte sønn Ismael fra seg i ødemarken. 1Mos.21; 14.

Hans andre sønn Isak var han villig til å drepe og brenne, på sin onde herres offerbål, 1Mos.21, 10.

 

Ismael: han som ble far til denne avgudens reserve nasjon, Araberne.        

Som siden ble kjent under navnet, Muslimene.

Denne reserve satte vår avgud inn i år 600 etter år 0, da hans første eiendomsfolk, og deres kraft var begynte å smuldret bort, slik at bare en stamme, Jødene var igjen.

 

Isak; Han som fortsatte å utføre denne herrens ondskap.

Han ga sin førstefødte sønn Esau, sverdet å leve av.

Men ga sin andre sønn Jacob alt han eide, 1Mos.27, 21-40.

 

Jakob; Hansom ble omdøpt, og fikk navnet Israel av herren.

Så sier denne avgud om Jakob; Israel er min førstefødte sønn, 2Mos.4; 22.

Denne Jakob, var han som lurte sin far Isak, og fortrengte sin bror Esau.

Jakob fikk 12 sønner. Alle ble røvere og mordere.  1Mos.34, 25-29.

 

Disse 12 røvere og mordere brukte denne verdens avgud til å skape nasjonen Israel.

Israel; IS = pact               RA = ond                  EL = opphøyd Herre.                          

ISRAEL betyr med andre ord, herrens onde pakt.

 

 

Josef; En av Jakobs forferdelige 12 sønner.

Josef ble han som gjorde alle Egypts jord egne bønder til slaver, under Farao, 1Mos.47; 20-22.

 

Moses; han somble utvalgt til å lede nasjonen Israel av sin herre, etter athan drap et menneske med egne hender i Egypt, 2Mos.2; 12.

Moses var etterkommer av massemorderen Levi, både på mor og far siden, 1Mos.34; 25.

2Mos.2; 1, +  6; 20.

 

Morderen Moses ble av sin gud pålagt å lede herrens eiendomsfolk ut fra det fruktbare Gosen i Egypt, der de levde i den beste del av landet.

Han ledet sitt folk med hyrdestavens slange trolldom som bevis på hans autorisasjon, som herrens utvalgte leder.

Moses lokket med melk og honning, på sin herres befaling. Fortsatt med Slangestaven eller Guds stavens ondskap og hjelp, 2Mos.4; 20.

Ut i en ørken, og ødemark, der alle voksne som forlot Egypt etter 40 års strabaser, var døde.

Altså et stort bedrag fra deres avgud, som lovet dem melk og honning, men som også siden har fortsatt å slakte sine sauer i over tre tusen år. Husk holoukost i vår tid.

 

Som lønn for sitt strev, fikk Moses avsagt dødsdom av sin oppdragsgiver, og herre 5Mos.32; 50.

Moses ble da henrettet og gravlagt i Moab dalen av sin egen herre, 5Mos.34; 6-7.

Bibelen sier at han som tok Moses legeme var djevelen, derfor sa Mikael at hans HERRE skulle refse ham, Jud. 9.

Dette hendte enda Moses var forespeilet en stor lønn for sitt strev, nemlig å få være med på å fornedre Kristus. Heb.11; 26.

 

Josva Nuns sønn, ble nå av denne avgud satt til å lede Israels barn, forherdet av deres herre i 40 år, i en ugjestmild ødemark, inn i det lovte land, i en elv av menneskeblod, som dette medførte, av herrens nye utvalgte tjener.

 

Josva førte sin herres blodige verk, med krig på uskyldige mennesker, som aldri hadde gjort dem noe.

Kanaans innbyggere var mennesker som prøvde å holde fred med hverandre, med sine defensive forsvarsmurer.

I en ond verden, som denne djevelske herren aldri har forsøkt å gjøre bedre, på grunn av sin higen etter mer egen makt, ved å skape menneskene i sitt selvvalgte bilde, med en djevelsk natur.

 

Denne satan, SKAPERENS motstander, fikk sitt eiendomsfolk, til å utføre sin djevelske plan. En plan som satan fikk Noah til å profetere, for lenge siden, da Noah i sin tid, forbannet sin sønn Kams, enda ufødte etterkommere. 1Mos.9; 24-27.

Da de satte i gang med å utrydde Kams etterkommere; kanaàens folk.

Etter deres herres største ønske og befaling, om å slå i hjel, menn, kvinner, barn og spedbarn.

  

Men siden er hans slavekaste Israel, etter herrens bud blitt hatet av alle folk på jorden. 5Mos.28; 25, + Luk.21; 24.

Derfor har denne nasjonen og alle andre nasjoner, på ny søkt trøst i festningens gud. Atombombens frelsende kraft, som er blitt deres, og vår frelser, som skal frelse oss fra alle våre fiender.                  

Men hvem er det som hersker med dødens velde? Det er djevelen, Heb.2, 14.  1930. 

Gå til innlegget

Det største mirakel med GT.

Publisert over 7 år siden

 

Disse skrifter har noen mennesker vert klar over fra uminnelige tider.

Allikevel klarte djevelens tjenere å skjule GT. Skrifter her på jorden i flere tusen år.

Her i landet klarte disse tjenere å skjule innholdet, helt til det norske folk lærte å læse.

I 1930 kom GT. ut med vanlige bokstaver, før den tid kom FADERENS ord ut med gotiske bokstaver, som alle vet. Men mange ærlige mennesker måtte før den tid ofre livet på djevelens ild, tent av hans tjener, for å stoppe utgivelser, på europeiske språk, som alle vet.

Siden prøvde disse tjenere å stoppe utgivelse, ved å samle sammen så mange de fikk tak i av FADERENS ord, med kirkens penger, for å brenne opp ordet. Men det nyttet ikke. For dette smurte bare  trykkpressen til større innsats.

Men da lærte djevelen sine tjenere å si at vi måtte tolke hvert ord, slik lukket de våre sanser igjen. Dermed ble FADERENS ord forseglet igjen, slik at djevelens tjenere skulle få monopol på dette ordet.

Men ordet selv avslører deres triks ved disse to fattige setninger.

For deres herre sier; det er jeg som elsker rett og som hater ran og urett, Jes.61;  8.

Men deres herre sier også; drep, røv og ran alt dere klarer, Jos.11; 14-15.+ 20.

Og nå utfordrer jeg forumets mest ivrige tolkere til å tolke bort disse to setninger.

Men advarer med at GT. Har noen hundre motsetninger til, på lager.

Gå til innlegget

JHVH ble avslørt for lenge siden.

Publisert over 7 år siden

Teologenes svik.

Brev 103.

Jesus avslørte at bibelens Jehova var djevelen, for 2000 år siden.

Men det har ingen av vitnene forstått, fordi de som alle andre er blindet av denne verdens gud, men vitnene er hver for seg, gode og ærlige mennesker.

Men våre flotte hellige teologer, som har beriket seg av folket, er det mindre bra å si om.

I 1978 sier bibelforlaget at det var Jesu som svekket folkets sanser, så de ikke skulle forstå å omvende seg. Jes. 6; 10. (----). Joh. 12; 40 -41.

Abrahams gud, var en av mange guder, som ble dyrket ved Eufrat, Josv. 24; 2.

Jakob = Israel, var hele tiden klar over at hans gud bare var en engel, 1Mos. 48; 15-16.

Moses ser en engel i en brennende tornebusk. Og går bort dit. 2Mos. 3; 2.

Engelen sier da til ham; Jeg er Abrahams, Isak, og Jakobs gud, 2Mos. 3; 6.

Siden talte han til Moses, ansikt til ansikt, som mennesker gjør, 2Mos. 33; 11.

Ansikt til ansikt taler jeg med Moses, min skikkelse ser han, 4Mos. 12; 8.

Men ingen kan se mitt ansikt og likevel leve, 2 Mos. 33; 20.

Moses fikk dødsdom av sin avgud; drept og begravd, 5Mos.32; 50, +34;6.+Jud.9.

Israels gud talte til Moses, som mann til mann, ikke i drømmer, 4Mos. 12; 8.

Jesus korrigerer; og sier at ingen kan se den virkelige gud = hans FAR.  Joh. 5; 37. + 1Joh. 4; 12.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere