Thor Dahlberg

Alder: 82
  RSS

Om Thor

Hobbyforsker i de gamle skrifter, tror på bibelens skrifter.

Følgere

Hvor mange sekter har vi?

Publisert rundt 7 år siden

Brev, 59.

 

Sektene.

 

Ett menneske som mener at han vet mer en andre innenfor kristenheten, der Jesus er, og blir hode, er forståelig.

Men om dette mennesket begynner å samle rundt seg folk som ser opp til denne karen, da kan det utvikle seg til et parti som ser ned på alle andre.

 

Dette har vi sett gang på gang her i verden. I dagens USA seist det å være flere tusen forskjellige sekter, som alle mener at bare de selv, og ingen andre har det rette syn på bibelen.

 

I lille Norge er det kommet ut en bok som omhandler 37 forskjellige trossamfunn og livssyns organisasjoner, i en bok på over tre hundre sider, men det finnes nok mange flere her i landet.

 

Men å starte slike partier eller seksjoner innenfor Jesu klare budskap, er ikke rett.

For Jesu legeme skulle være ett harmonisk legeme, der armer, ben og hode, ikke skulle kjempe mot hverandre. Dette er lett å forstå, derfor skriver Paulus i Tit.3, 10-11, at slike mennesker kommer på avveie om de gjør det, derfor blir de advart, og vi blir bedt om å vise et slikt menneske til rette både en gang og to ganger.

 

Men hvorfor har vi ikke fulgt dette klare budskap, jo det er fordi de skriftlærte har forfalsket, dette da de hevder at det bare var vranglærere, vi skal vise til rette, men dette blir helt galt, for det kan godt være rett det han sier, men det at han danner tilhengere som tror at alt er i orden, det skyver andre mennesker fra, og splittelsen er et faktum, som medfører at de vokser fra hverandre, og til slutt blir som fiender å regne.

 

Men de største vranglærerne er de som forfalsker skriften, og har felt dommen over seg selv.

For Tit.3,10, nevner ikke en vranglære =aireoh,med ett ord, men sier: enairetikon= airetikon = partidannendeanqrv pon= anthropon = menneske. Altså et partidannende menneske, et slikt menneske splitter selvfølgelig opp Jesu kropp, som skulle være i harmoni.

 

 Derfor har han på det nåværende tidspunkt, ikke noen kropp å vende tilbake til.

For om nå ett av lemmene har rett, men slåss med de andre lemmene på hans legeme, da er kroppen i kaos.

 

Pavemakten har lagt beslag på en stor del av kroppen, og Muhammed har stjålet en like stor del, de andre sloss om armer og ben. Men ingen har fått tak i hjertet, som må til for å holde en kropp levende.

 

Men Abrahams gud = Allah, hater sin neste, som er hans bror, og slo han ned, som han hadde planlagt. Sak.13, 7.+ Mat.26, 31.

Og fikk derfor noen av sine flittige tjenere til å gjøre sin profet Mohammed større, en SKAPERENS sønn. Og de betrakter derfor sin del av kroppen som lite spiselig.

 

Og engelen lærte Muhammed at alle vann troende er beregnet for ilden, og er lovlig vilt om de ikke omvender seg.

Det samme budskap fikk Moses av en engel, men denne engel hevdet at han var selve gud, 2Mos.3, 6. Da trodde Moses denne løgnens far, og turte ikke å se på sin gud.

Han ga Moses ordre om å drepe alle som ikke trodde at han var gud, og derfor tilbad de andre guder, altså vann troende.

Men Bibelen sier at denne karen som viste seg i en flammende ild, var en engel, 2Mos.3, 2.

Og derfor var det en herrens engel, da alle engler er av SKAPEREN, skapt som egne individer, med fri vilje, som også vi er, men lavere som menneske. Og underlagt englers samvittighet.

 

Vårt ansvar og makt er å holde styr på dyrene, med vår samvittighets rettferdighet.

Derfor var Moses sin gud, han som sviktet sin FAR, og falt ut fra sitt forut bestemte område og ned til jorden, og dermed fall i rang og makt, han som siden har styrt oss med urettferdighet.

 

Jakob = (Israel), ble klar over at hans gud bare var en engel, men godtok han som sin gud, 1Mos.48, 15-16.

Og Abraham fikk også sine ordrer av herrens engel, 1Mos.22, 11-12.

 

Men en slik skrekk klarte denne engel å sette i Abraham at han var villig til å ofre sin andre sønn. Sin førstefødte Ismael, måtte han med sorg, på sin guds anbefaling kaste ut i villmarken, 1Mos.21, 11-12, til den visse død.

 Bibelen sier ikke noe om at Abraham noen gang fikk vite at han overlevde.

 

Jesus er som sin FAR, og lærte oss aldri å drepe noe menneske, nei vi skulle elske våre fiender, slik kunne ondskapen på jorden minke.

 

Katolikkene samler seg rundt sin Papa = Paven, som stadig fornyes, han lærer oss at kjærligheten til kvinnen ikke er noe å samle på, og nekter sine undersotter å inngå ekteskap.

Altså motarbeider han sin SKAPER som i HAVEN beordret oss om å være fruktbare og oppfylle jorden.

Deres ”hellige” tempel er bygd over Peters grav, men glemmer at Peter var gift og hadde svigermor, Mat.8, 14. Og dermed gjør de seg mer hellig en det Peter var, slik at peterskirkens velde spotter Peters ekteskap.

 

Men også han som falt, forsinker jodens oppfyllelse, fordi han har forsinket dette da han forårsaket døden, som vi trenger i den ufullkomne have som han skapte, ellers hadde vi ikke en gang, blitt kvitt Adolf Hitler, som bare er et eksempel på ondskapen.

 

  Så kom Martin Lutter i opposisjon til sin Papa, og ble leder for Lutteranene = Protestantene, dette førte til fryktelige tider i Europa, der striden bølget frem og tilbake om hvem som hadde rett. Med en ufattelig grusomhet fra begge parter.

 

Siden er GUDS klare ord blitt splittet i tusenvis av deler, av menn og kvinner, som dannet seg egne partier ,som stort sett har hatet hverandre.

 

De måtte da flykte fra hverandre, for å få lov til å dyrke sine guder, i USA og mange andre steder på jorden, der de fikk være i fred. For deres herres største glede var å jage sine sauer, slå hyrden og jag sauene, Mat.26, 31. +  Jer.23, 1.3.

 

Det middel vi skulle bruke for å holde flokken samlet i en ånd, det var at vi skulle elske hverandre, det har vi foraktet, og satt opp gjerder mellom våre trossamfunn. 1Joh.3, 10-24. + 4, 2.

Hvem er da jeg som våger å sette meg opp mot verdens gud? Og tro at jeg vet alt så mye bedre en andre, det er jo nettopp det som har ført til alle sekter.

 

 Derfor skal alt det som jeg skriver være som møkk å regne, men om det er litt sannhet i det, da skal denne møkk bli til næring for det som skal vokse av GUDS ord.

Men det er ikke nokk å ha bare møkk, det må også være god jord, da vokser ordet best.

 

 Men der liker ugresset seg også. Derfor; alle som vil dyrke ordet må selv grave og dyrke ordet, så det vokser, og får da den glede det er i å gi noen ord som ikke er ugress, til verden.   

 

Gå til innlegget

Ikke tvil på Jesu ord.

Publisert rundt 7 år siden

Som sier at vi verken har sett hans FARS skikkelse, eller hørt hans FARS røst, Joh. 5; 37. 6; 46.

Derfor kjente ikke verden hans rettferdige FADER, unntatt noen få som viste at Jesus var utsendt, fra sin FAR. Joh. 17; 25.

Men verden har ikke trodd noe på dette, for vi hadde en gud, som de både hadde sett og hørt røsten fra, og gitt dem 613 lover.

Og da han refset Mirjam, sa han; Jeg taler til Moses mens han ser på min skikkelse, hvordan kan du da våge dette, og han straffet Mirjam, med spedalskhet, fordi hun hadde fulgt en av denne herrens lover, 4Mos. 12; 1 – 15.

Dette forteller oss at denne herren ikke var rettferdig, og derfor ikke kunne være Jesu FAR. Særlig da han bad dem slå i hjel mennesker.

Men de ”kristne” har fortsatt å tro at denne falne engel, er vår rette gud.

Drfor har vi beholt han veldig lenge, og fått erfare hans styrelse, først sendte ha Nebukandeneser til å tukte sitt folk, senere Adolf Hitler. 

 

Gå til innlegget

Vår Avguds arv på jorden?

Publisert rundt 7 år siden

Hvorledes kan de ”kristnes” gud arve noe på jorden?

Eller kan noen arve sin egen eiendom?

Skapte ikke GUD jorden til menneskenes eiendom.

Eller er ikke dette noe som tyven sier, når han blir grepet med verdifullt gods, jeg har arvet det. Men det betyr at han innrømmer at det før, hadde vert en annens eiendom.

 

Jakob er hans arvelodd, 5Mos.32; 9.

Nå har herren salvet deg (David) til fyrste over sin arv, 1Sam. 10;1.

Velsign din arv, og fø dem og bær dem til evig tid, Sal.28; 9.

 Han er forferdelig i gjerning mot menneskenes barn, Sal.65;5. (30)

Du lot regnet strømme over dit arveland, Sal. 68; 10.

Og han overgav sitt folk til sverdet og harmedes på sin arv. Sal.78;62.

Han hentet fåremelkeren til å vokte Jakob/Israel, sin arv. Sal.78; 71.

For herren skal ikke forlate sin arv, Sal. 94; 14.

Jeg (David) vil rose meg med din arv, Sal. 106.

Da opptentes herrens vrede, og han fikk avsky for sin arv. Sal. 106; 40.

Velsignet være min arv Israel. Jes. 19; 25.

Jeg var vred på mitt folk, vanhelliget min arv,og gav dem i din håd,Jes. 47; 6.

 

Kjære dere i VD, dette kan dere ikke forstå, men prøv å slutt å tro på vår avgud, som er løgnens far.

  

 mvh tor

Gå til innlegget

Engelen som er vår herre og gud.

Publisert rundt 7 år siden

 

Der viste en HERRENS engel seg i for Moses i en flammende ild, 2 Mos. 3; 2.

 Denne engelen sa, jeg er Abrahams gud, Isaks gud og Jakobs gud, 2Mos. 3; 6.

Dette er LØGN for ingen av herrens engler, er vår HERRE eller GUD.

For alle englene er bare HERRENS engler, ikke vår GUD.

Denne engel sa da at han hadde arv på jorden, det nevnes ca. 12 ganger, fx. 1Sam. 10; 1.

Dette er LØGN for jorden ble skapt til menneskenes utbredelse,                      1Mos.1; 27-31.

Denne engel må være løgnens far, som tilranet seg menneskenes, tilbedelse.

Gå til innlegget

Engelens arv.

Publisert rundt 7 år siden

Hvorfor sier en av englene at han hadde arv på jorden?

 

 

Den vidunderlige planeten Jorden, var det hjem som menneskene fikk hos sin SKAPER.

 

SKAPEREN så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. 1Mos,1,  28-31.

 

Det er litt merkelig at en av englene, mente at han hadde arvet noe her på jorden, av den HØYESTE gud, noe denne engelen som ble vår herre, maser om flere plasser i bibelen.

Men er det virkelig sant?

 

Alle Guds engler så på dette som vi kaller for universet, og de frydet seg over alt det nye som var skapt, det som vi kaller for det synlige univers, altså materien, eller atomets sammen setning, og dets mulighet til oppbygging av molekyler.

Men den prosses hvormed grunnstoffene omdannes til noe med liv i, er så fantastisk, at de mest belærte av menneskene blir slått med forundring og ærefrykt, for den visdom som ligger bak et slikt fenomen.

 

Men da ble alt ranet fra SKAPEREN, av han som siden har gitt seg ut for å være denne

verdens hersker i dette mørkret som han skapte ved å lokke oss bort fra det lys som i

begynnelsen styrte oss med kjærlig veiledning, ikke med tvang, fordi det ikke er mulig.               Da vi er skapt med egen vilje, og derfor kan gjøre som vi vil, men innenfor den ramme som hele vårt synlige univers er grunnfestet i, nemlig de begrensninger som naturlovene i altet er styrt etter.

 

Han som prøver på å sette andre normaler inn i dette, gikk på en vei som ingen steder fører

hen, noe som han nok forsto, men som han valgte, i følge sin frie vilje, å overprøve, da han ble stor i egne tanker og med trang til å herske. 

 

Løgnens far kom da, overfor menneskene med en påstand om at han hadde fått en del av det skapte i arv av den HØYESTE GUD, men dermed måtte han avsløre at han ikke var den HØYESTE. For skriften kan ikke lyve. Derfor lukket han menneskenes øyne. Jes.6; 10.

 

For herrens del er hans folk, Jakob er hans arvelodd. 5Mos.32; 8-9.

 

For herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv, Sal.94; 14.

 

 Jeg var vred på mitt folk, vanhelliget min arv, Jes.47; 6.

 

Fremmede folk har trengt seg inn i ditt arveland, Gud! Sal.79; 1.

  

Altså var hans egoisme så stor at han var villig til å sette hele skaperverket i fare, ved sin mørke herskertrang, og ved sin ulydighet, satte han alt det skapte i unormal balanse.                                                                                                                                       Men da det bare lar seg gjøre innenfor den rettferdige lovens ramme, skapte han seg selv til motstander av det mulige og ble til en satan = (gresk for motstander).

 

Men i følge sin frie vilje, satte han i gang med å styre mennesket med sin vilje, noe som er

ulovlig og umulig på grunn av menneskenes frie vilje, om ikke vi selv vill det.                                               Da ga han seg til å styre mennesket ved hjelp av fristelser og tvang, da han benyttet trusler om å straffe oss, og med vår redsel for døden.  ( 1Mos.3, 4-5 ).

 

Døden kom inn i verden på grunn av denne verdens gud, da han fristet mennesket til å sette SKAPEREN på prøve, til dette formål benyttet han slangens mirakel, og lang tid senere, Moses hyrdestavs mirakel, som djevelen ledet sitt folk med, i form av en slange, siden ble den kalt Guds stav, 2Mos.4, 20.          

 

Dermed tilveiebrakte han dødens gru her på jorden, som han siden kunne benytte seg av.

Han satte seg da på HERRENS sted og kalte seg for den høyeste.

Denne ufullkomne skaper mislykket med sitt skaperverk første gang, da lot han det gå under i vann.

 

Neste gang styrte han jorden med enda verre ondskap, for på den måten ville han tvinge alle mennesker til lydighet. Noen bøyde seg i støvet for ham, og ble hans villige slaver, de fikk store gaver, i form av makt og rikdom.

Han lot sin såkalte arv, Israel, få rett til å røve alt de begjærte fra andre folk, noe som siden har vist seg å bli til en elv av menneskeblod. Helt opp til vår tid. Da brukte han fristelser.

 

Herren din gud vil nå føre deg inn i det landet som han med ed lovte dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, at han ville gi deg.

Der er det store fine byer som du ikke har bygd, bygninger fulle av alle slags gode ting som du ikke har samlet, utgravde brønner som du ikke har gravd, vingårder og oliventrær som du ikke har plantet, 5Mos.6; 10-11.

 

Men før alt dette, skilte han menneskene fra hverandre. ved å forvirre deres tale, slik at de ikke forstodhverandre og de ble redd hverandre, da han ba dem drepe de som ikke ville adlyde og tilbe ham med offergaver.For han satte opp grenser mellom dem.

 

Han utvalgte seg Jakob = (Israel) til sin førstefødte sønn.

 

 Så sier herren: min sønn, min førstefødte er Israel. 2Mos.4; 22.

 

Han bygde siden seg sin egen nasjon av Jakobs 12 sønner, end de på den tiden var mordere og røvere, 1Mos.34; 25-28.

Josef gjorde hele Egypts frie bønder til slaver under sin Farao, 1Mos.47; 21.

 

 

Fredrik Wisløff skrev i 1947, at herren er den høyeste som leder alle folkene og bestemmer de enkelte folks landemerker og grenser. Men den gang gud fastsatte disse hadde han sitt eget folk i sin tanke og han bestemte alt således at det skulle bli Israel til gang. De skulle få nettopp den del og arv som herren i sin visdom og kjærlighet hadde utsett til dem. Kilde,gamle testament, forttolkning. Lutherstiftelsens forlag.

 

Men den visdom som denne herren brukte, var til å sette hele landet i brann.                             Noe som det dessverre siden har fortsatt med, helt opp til vår tid.

Og den kjærlighet herren viste, var at han på alle måter slaktet sitt eiendoms folk når de ikke ville følge hans ondskapsfulle veier hele tiden.   Sal.78, 61-62.

 

Da den HØYESTES sønn kom for å opplyse menneskene om at jorden led av et fullstendig vanstyre, da tok de som var satt til å passe på djevelens interesser og slo han i hjel.

For da yppersteprestene og fariseerne hørte hans fortelling skjønte de at han talte om dem. Matt.21, 45. 

 

Verdens gud fikk da en frist på 40 år til å rette på sitt arvefolk, men intet ble  gjort.

Da ble ditt hellige tempel og Jerusalem lagt i ruiner, og nedtrådd av hedninger, i to tusen år, enda så stor denne verdens gud trodde han var.

Dette beviser for all verden denne verdens guds maktesløshet, derfor må vi slutte å velge denne falne engel til vår gud.

Jeg syns nå at SKAPEREN SØNNEN og vår felles MOR, har ventet lenge nokk.

Gal.4; 24-31.

 

Hilsen; Tor Dahlberg, den selvutstøtte

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere