Thor Dahlberg

Alder: 82
  RSS

Om Thor

Hobbyforsker i de gamle skrifter, tror på bibelens skrifter.

Følgere

Er Jesu lære er i ferd med å korsfestes?

Publisert nesten 7 år siden

 Er det siste generasjon som tror på en retferdig GUD?

Er det fordi de skriftlærte har lært oss at den uretferdige synelige gud i Tornebusken var Jesu FAR?

Sannheter om den synlige engel i tornebusken som skapte seg ett slavefolk på jorden.

 

Men alt om dette ble oppskrevet av ærlige mennesker, for å avsløre verdens onde hersker.

 

 

Her kan vi se noen av denne djevelens favoritter, i det GT.

 

Herren talte med Moses, ansikt til ansikt, som mann til mann,   2Mos.33; 11.

Herrens ansikt kan ikke mennesket se, og samtidig leve,           2Mos.33; 20.

 

Herren sier når noen slår i hjel et menneske skal han dø,         3Mos.24; 17-21.

Herren sier; slå i hjel, menn, kvinner, småbarn og spedbarn,   1Sam.15; 3.

 

Herre sier; en mann som driver hor med en kvinne, skal dø,    3Mos.20; 10.

Herren ga straffen til det uskyldige barnet, da David horet,      2 Sam.12; 15.

 

Herren sier; jeg elsker rett og som hater ran og urett,                Jes.61;  8.

Herren sier; drep, røv og ran alt dere klarer,                              Jos.11; 14-15.+ 20.

 

Herren den forferdelige gud, som ikke gjør forskjell på folk,   5Mos.10; 17.

Herren utvalgte Israel, og elsket dem, framfor alle andre folk, 5Mos.10; 15.

 

Herren sier han skal straffe den hyrden som har spredt sauene,  Jer.23; 2..

Herren sier jeg var hyrden som drev bort, og spredte sauene,     Jer.23; 3.+ v.8.

 

Herren sier at dødsdommen skal ramme den som synder,           5Mos.24; 16.

Herren sier at dødsdommen skal ramme synderens barn,            2Mos.34; 7.

 

Herren sier at vi ikke skal si til stokken: Våkn opp,                     Hab.2; 19.

Herren sier til Moses stokk at de skulle våkne; til en slange,        2Mos.4; 2-3.

 

Herren sier at forbannelse rammer de som bryter disse lover.     5Mos.28; 15.

Herren sier at han da får glede i å forderve, og ødelegge dere.    5Mos.28; 63.

 

Herren sier han vil velsigne deg og bevare deg,                            4Mos.6; 24.

Herren sier han skal forfølge deg med sverd i hand,                     3Mos.26; 33.

 

Herren sier han skal la sitt ansikt lyse over deg og være nådig,   4Mos.6; 25.                                                                                                             

Herren sier han skal skremme med sverd enda ingen forfølger,  3Mos.26; 36.

 

Herren sier han skal løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred,           4Mos.6; 26.                                                                                    

Herren sier han skal løfte sitt åsyn, og lærer deg krigskunsten.    Dom.3; 1-2.

 

Herren sier at disse ord utalt over Israelittene, vil velsigne dem,    4Mos.6; 27.                                                      

Herren sier straffen er; at de skal spise kjøttet av sine barn,           5Mos.28; 53.

 

Men da denne verdens gud, djevelen beordret sitt folk til å drepe sine medmennesker.

Da brøt han sin GUDS lov, skrevet med GUDS finger. Du skal ikke slå i hjel. AMEN.

Og Jesu FAR grunnlovens skaper, venter med sine lover, til jordens mennesker ønsker dem. 

Gå til innlegget

Avguden Jehova.

Publisert nesten 7 år siden

Det gamle testamentets sannhet om slange engelen Jehova!

 

Det gamle testamente viser oss sannheten om Engelen Jehova, som er en veldig ond og farlig engel som hadde makt til å straffe menneskene med mange fryktelige sykdommer, og pest i mengder, og som drev menneskene mot hverandre i grufulle kriger. Egypter mot Egypter, bror mot bror, neste mot neste, by mot by, rike mot rike, Jes.19;2.

 Han skapte Jakob til sin førstefødte sønn, og døpte han til Israel, Så sier herren: Min sønn, min førstefødte er Israel, 2Mos. 4; 21-23.

Engelen brukte sin sønns 12 voldelige sønner, til avl. Og Jehova lot dem vokse opp i   det beste jordbruks område i Egypt. Der de etter 400 år var vokst til ca. en million mennesker, som kunne oppreise en hær på 600,000 våpenføre menn.  

 Jehova kunne derfor etterpå titulere seg som hærskarenes gud, Og brukte sine hærskarer til å startet en krig, ved å friste med melk og honning.

Og satte morderen Moses som hærfører, Moses ledet da Jehovas hærskarer, med denne engelens mirakuløse slange stav, til et angrep på uskyldige mennesker, i en krig, som enda ikke er avsluttet i Midtøsten,

 Er det denne avgud vi vil elske?

 

Det nye testamentet viser oss en kjærlig GUD, som sendte sin sønn til jorden for å fortelle oss om vår feiltakelse, Som et lys, til menneskene i dødens skygge.

 Jesus var interessert i å fjerne sykdom i folket. Hos alle han møtte. Matt. 4; 23.           Og som slett ikke ville at vi skulle skape kriger

Fordi; loven oppfylles ved dette; du skal elske din neste som deg selv, Matt; 22; 39.   Gal. 5; 14..

Eller er det denne FAR vi vil elske? 

Gå til innlegget

Herrens engel.

Publisert nesten 7 år siden

  Hvem er HERRENS engel?

 

 

Alle engler er HERRENS engler, men noen falt, de ble derfor fjernet fra HERRENS nærhet.

Men da de mente at de kunne styre like bra som HERREN, fikk disse falne engler styre menneskene etter deres egen vilje, på grunn av deres frie vilje, som alle engler og mennesker er skapt med.

Men de må da underlegge seg dommen på om deres styreform er like bra som HERRENS.

 

Hele bibelen forteller om den fallene engels  fryktelige gjerninger på jorden.

Der griske onde menneskers lar seg friste med rikdom og makt, og derfor gjerne vil tror på at det er selveste (HERREN eller SKAPEREN ), som er på deres side, for dermed å lette sin samvittighet.

Når de skaffer seg rikdommer på andre menneskers bekostning. Fx. Store og små paver, og millioner av andre snyltere, i øst og vest. Muhamedanerne lider nå mest under denne falne engels grusomme ledere, som forlanger at de skal sprenge seg selv og andre, til deres himmel.

 

Denne falne engel blir i bibelen kalt løgnens far, derfor klarte han å sette seg på HERRENS sted i menneskenes tro, slik at vi tilbeder ham som om han er selve SKAPEREN. Enda han bare er en fallen engel. Som hele tiden har klart å skape noen mennesker i sitt onde bilde.

Bibelen kaller han derfor denne verdens fyrste.

 

Men enda bibelen hele tiden har forklart at han bare er en av HERRENS falne engler, så har denne falne engels hengivne tilhengere, og løgnere her nede, opphøyet han til sin herre.

 

Her er noen eksempler på denne verdens fyrstens løgner, som er avslørt i bibelen:

 

1.      Trellkvinnen Hagar snakket med HERRENS engel, han ble hennes gud,

      1Mos. 16; 7-11, 13.

2.  HERRENS engel, sier at han er Abrahams herre og gud, 1Mos. 22; 11-12, 14 - 18.

3.   GUDS = ( HERRENS ) engel, sier han er Jakobs gud, 1 Mos. 31; 11, 13.

      Men Jakob viste meget godt at hans fedres gud bare var en engel, 1 Mos. 48; 15-16.

 

4.   Abraham, Nakor, Isak og Jakob, hadde stor frykt for sin gud, 1 Mos. 31; 42, 53. for de          hadde mange ganger erfart hans fryktelige gjerninger

 

5.   Da åpenbarte HERRENS engel seg i en flammende tornebusk, 2 Mos. 3; 2. + Apg. 7; 30.

Og ved den engels hånd som åpenbarte seg for Moses i tornebusken, Apg. 7; 35,

 

6. Men dette var bare  Moses avgud, som siden hele verden har trodd  var selveste HERREN, Apg. 7; 32.

 

7. For alle Moses fedre dyrket fremende guder på andre siden av elven, Jos. 24; 2.

Men en av disse guder viste Moses hvem han virkelig var, med hyrdestavens slange, og truet med spedalskhet, om folket ikke ville lystre deres Jahve, = Jeg er, (herren), og at de skulle kalle ham det, 2 Mos. 3; 15.

 

8. Derfor kjente Josva og hele folket denne grusomme avgud, som påla dem å drepe andre mennesker.

9. For han var den engel som talte til Moses i ørkenen og på Sinai berg , Apg, 7 ; 38. + v. 53.

 

10. HERRENS engel kom fra Gilgal opp til Bokkim, og han sa; Jeg hentet dere opp fra Egypt og førte dere til det land jeg tillsvor deres fedre, og sa; Aldri i evighet vil jeg bryte min pakt med dere. Dom. 2; 1. Men menneskene kan ikke se HERRENS skikkelse. Joh. 5; 37.

 

Menneskenes dom over denne HERRENS engel må bli at han har misbrukt HERRENNS navn, men selve dommen dømmes selvfølgelig av den rettferdige HERRE, Jesu FAR, som hittil  har fått skylden for all djevelskap på vår kjære jord.

 

Hilsen Tor Dahlberg.

Gå til innlegget

Slangegudn JHWH.

Publisert nesten 7 år siden

Etter at slange guden Jehova fristet Eva til å spise av treet som bestemmer ondt eller godt, og dermed innførte tanken om at noen selv kunne bestemme det som var rett, siden har vi trodd på denne løgn, i hele den dokumenterte tid i bibelen og fortsatt med dette helt opp til vår tid.

Like lenge har jorden vert vanstyrt av despoter, som hevdet at de hadde sin makt fra en eller annen overjordisk styrende makt, som styrte dem, dermed ble vi slavebunnet under denne tro.

 Dermed kunne denne avguden si med stolthet, jeg slapp alle mennesker løs mot hverandre, Sak. 8; 10. og, Sannelig gud er med oss, han er vår fører, 2Krø.13; 12, og det falt fem hundre tusen utvalgte menn av Israel, v, -17.

Det begynte med morderen Kain, som Jehova beskyttet, slik at ingen turte å straffe Kain. Dermed ble han en mektig mann som ingen kunne sette seg opp imot. Kain bygde da byen Hanok, som fikk samme navn som hans sønn hadde. 

 Men fornuften har heldigvis lært oss å tvile på at det er rett å bruke makt, for å stoppe all djevelskap, og forent mange land i tanken på å bruke dialog i vår sameksistens.

Men det er vanskelig å få de største nasjoner med på den tanken. Dermed kan ikke fornuften, eller verdens samlende rettferdighet vinne, over noen få store despoter, utstyrt med verdens farligste våpen, som fremdeles blir styrt av denne slangens løgn. 

Gå til innlegget

Når skal prestenes monopol opphøre?

Publisert rundt 7 år siden

Fordi deres lære om vår GUD som de har forkynt i mange tusen år, er bakvaskelse, eller djevelens lære, om vår KJÆRLIGE FAR i himmelen.

Som begynte i samme sekund som vi spiste vår første frukt av treet som vi ikke skulle spise av, nemlig at vi kunne bestemme selv det som var ondt eller godt, fordi da kunne djevelen få makt over mennesket, med sine djevelske lover som ikke er gode. Dette forferdelige skjedde med vår egen frie vilje, enda vi hadde god kontakt med SKAPEREN hver dag med vår medfødte samvittighet.

Men før dette skjedde gjorde noen engler i himmelen opprør, med sin vilje og ble fjernet derfra, med hele sin hop, og må siden bevise at deres styresett har livets rett, ellers blir de fradømt sin identitet, og oppslukt og glemt, for alltid i evigheten.

Jordens herre ville ikke ha innblanding i sin styring av jordens menneske, fordi dette kunne forkorte hans tid i livet. Derfor skapte han mennesker med mordlyst, som kunne fjerne himmelens utsending i kjødet. Om han ikke klarte å friste også ham til fall, med sin djevelske ånd, Matt. 4; 1 -----(---).

Men hadde også gitt sin tjener Jesaja beskjed om hans skumle planer i fremtiden, slik at menneskene skulle tro at det var hans egen FARS behag å fjerne Jesus, Jes. 53; 10.

Denne løgn fra løgnens far, har hans trofaste tjenere, jordens prester, forkynt som sannhet, helt siden djevelen beskyttet morderen Kain, uten et pipp fra jordens prester som truet menigheten til taushet, i frykt for deres herre.  

 

Fortsettelse følger.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
26 dager siden / 2907 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1904 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
14 dager siden / 1114 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
28 dager siden / 626 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
7 dager siden / 598 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
13 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
5 dager siden / 440 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere