Thor Dahlberg

Alder: 82
  RSS

Om Thor

Hobbyforsker i de gamle skrifter, tror på bibelens skrifter.

Følgere

Menneskets onde natur?

Publisert nesten 7 år siden

Har vi ikke fått fra vår usynlige, men kjærlige FAR i himmelen, fordi vi er skapt i hans bilde.

Nei det har vi fått fra Abrahams meget synlige avgud, fordi han sier  jo selv at han forherder den han selv vil.

De som sier noe annet, er djevelens tjener, som prøver å skjule sin herres gjærninger.

Gå til innlegget

Vi tror ikke på Jesu ord.

Publisert nesten 7 år siden

Vi har aldri noensinne blitt opplært til å tro på Jesus kjærlige FAR.

Derfor sa Jesus at vi hadde djevelen til far, Joh. 8; 44.

For vi er opplært til å tro på Abrahams gud, han som viste seg for MRDEREN Moses i en brennede tornebusk, han som ga Moses slangen til å lede sitt folk, til massedrap.

Ellers står sannheten om denne djevelens herjinger på jorden, detaljert oppskrevet i det gamle testamente.

Gå til innlegget

Ett lite ?

Publisert nesten 7 år siden

Hvorfor kommer; slutt å følge dette, så snart min kommentar skrives?

Venter ikke svar.

Gå til innlegget

Se; Jesus spotter Israels avgud.

Publisert nesten 7 år siden

Brev 101.

 

 

 

Her er litt av Jesu avsløringer av denne verdens gud, løgnens far.

Eller den falne og synlige engelen som Moses ble var i en flammende busk.

Som sa hn var Abraham, Jakob og Isaks, gud. 

Er du Messias? GUDS sønn? Spurte øverstepresten, du har selv sagt det svarte Jesus.

Da sa øverstepresten; du har spottet Gud! Matt.26; 63-66.

Men hvilken gud var det Jesus spottet?  Jo det var deres egen gud, og hans sønn, 2Mos. 4; 22.

 

For Israels gud hadde ikke klarte å passe sine sauer, men hadde allerede på Jesu tid mistet 10 flokker, slik at det på Jesus tid bare var en flokk igjen, nemlig etterkommere av Judas stamme, med innblanding av Benjamin.

 

Enda deres guds førstefødte sønn, som var Jakob = Israel, ble valgt til deres stamfar, og proklamert som denne gudens førstefødte sønn, 2Mos.4; 22.

 

Men denne Jakob var en bedrager fra første stund, som lurte sin far og bror, for å få sin brors arv. Altså var den gud som skulle verne sitt folk, en som ville samarbeide med en bedrager, og brukte denne bedrager til stamfar, altså en elendig start, og en ren katastrofe for det framtidige Israel.

 

Jeg bare spør, vernet denne gud jødene, den siste og eneste flokken, under siste verdens krig.

Da omtrent hele det tyske folk ble trollbundet av sin herre og mester Adolf.

Men hvem stod over denne avguden; Hitler, som folket tilbad.

 

Det kunne ikke være den gode gud i alle fall. Men Keiseren i Roma sto over Pilatus og alle Keiserne hadde avguder over seg, Derfor var det ikke Jesu FAR, som drap sin sønn.

 

For Jesus trøstet Pilatus, med å si: du hadde ingen makt over meg dersom den ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han større skyld en deg. Joh.19; 11.  

 

Er du GUDS sønn? Spurte djevelen, han som hadde gjort seg til herre over alle verdens riker og herligheter, og som selvfølgelig også var Davids herre! 

Noe som bibelen viser oss, da satan ga David valget mellom å komme i menneskers hånd eller i herrens hånd, den herre som var satan, 1Krø.21; 1, + 14, for i vers 1 står det, satan, i vers 14 står det at denne satan var deres herre. Den samme historien er gjentatt i, 2Sam.24; 1,+15.

 

Resultatet av Davids valg ble 70 000 døde mennesker som døde av pest i Israels hus, for da lot satan som var Davids herre pesten herje over Israel.

 

Men Jesus svarte ikke på djevelens spørsmål, for svaret viste djevelen, men Jesus spottet han ved å vise til de gamle skrifter som Israels hersker selv hadde kommet med, og som forbød alt dette, som han fristet Jesus med, 5 Mos.6; 13. 10; 20. Da forlot djevelen Jesus Matt.4; 1-11.

 

Hvem er din FAR? Spurte folket, da spottet Jesus deres gud ved å si at de ikke kjente verken han eller hans Far, da ble de vred, men grep han ikke da, Joh.8; 19-20.

Ja enda både de og vi har hatt kunnskap om den gode ånd, som hersket før syndefallet, og vi har hatt lang erfaring med den onde ånd som tilranet seg makten etter syndefallet, kjenner vi fremdeles ikke Jesu FAR. Han som er lik Jesus som vi har lært å kjenne som den gode GUD.

 

Denne GUD har aldri kastet sykdom på menneskene, husk Jesus fjernet all sykdom han kom over. Så det var vel ikke slik at om det var hans FAR som ønsket å tukte folket med en masse spedalskhet, så skulle vel ikke Jesus motarbeide sin egen FAR med å fjerne den.

 

Men alle kjenner den gud vi har ropt på hjelp til, for å slå våre fiender i hjel i våre kriger, de bønner har vi sendt til Israels gud, i to tusen år. Både kristne og muhamedanere, og alle andre sekter.

 

Men hans utvalgte, kjente Jesus og hans FAR, Joh.17; 25.

 

Morderen Moses som kom med de ti bud, og loven som omhandler 613 andre bud talte ikke med Jesu FAR. Men en synelig engel han ble kjent med i en flammende tornebusk, en kar som bibelen omtaler som en HERRENS engel, 2Mos3; 2, men denne engel påstod at det var han selv som var HERREN, 2Mos.3; 6.

 

Loven kom ved Moses, men sannheten kom ved Jesus, for Abraham kom ikke med sannheten, for det han hørte kom ikke fra GUD, sier Jesus i, Joh.8; 40.

 

For døperen Johannes sa at ingen har noen gang sett GUD, og Jesus sa at aldri har noen hørt GUDS røst, og GUDS skikkelse har dere aldri sett. Joh.1; 17-18, +Joh.5; 37-38.

Derav; må den røst som ble hørt i haven, være Adam og Evas fullkomne samvittighet, som de hadde før fallet.

 

Men da ingen har hørt Jesu FARS røst, så måtte den røst som Jesaja og den røst folket hørte i templet, djevelens røst.

Derfor sa Jesus at nå felles dommen, nå skal denne fyrste kastes ut, Joh.12; 28-31.

Hele folket fikk se beviset for denne dom, da forhenget sprakk og tomheten gapte imot dem.

 

Derfor spottet Jesus profeten Jesajas gud, da han opplyste oss om hvem som hadde tettet til ører og øyne på Israels folk, ja denne deres gud hadde forherdet de fleste av sitt folks hjerte så kraftig at selv ikke Jesus klarte å lege dem, sier Jesus i, Joh.12; 40. + Matt.13; 14-16.

Jesus peker her på den karen som viste seg for profeten Jesaja, Jes.6; 1-10.

 

Der Jesaja hørte og så sin herre på sin trone, den herre som med slepet av sin kappe fylte tempelet.

Og med flygende serafer som tjenere, disse serafer med vinger, var flygende slanger som denne herren planla å sende for å tukte Filisterne, Jes.14; 29, de samme brennende slanger som han tidligere brukte mot sitt eget folk.

 

 Husk at den seraf som Moses satte på en stake til legedom for folket ble laget som en kopper slange, (4Mos.21; 6-9, 1930 utgaven av bibelen), den gang deres herre sendte sine giftslanger inn blant folket, for å tukte dem, slik at mange av Israel døde, 4Mos.21; 6.

 

Det var stor hungersnød og det var mange spedalske i Israel i profeten Elias dager, men bare to personer fikk hjelp, og disse to var utlendinger, som fikk hjelp av Israels herres profet, sa Jesus da ha talte i synagogen på sitt hjemsted.

Da ble alle fylt av raseri, de reiste seg og drev han ut på et stup, av det fjellet som byen deres var bygd på, for å kaste Jesus hodestups ned, Luk.4; 25-29.

 

Ja på denne måten kan vi lære at Jesus alltid svertet og spottet deres gud, og hans profeter.

Og sa mange ganger at ingen ting av skriften skulle gå til grunne, for alt skulle frem i dagen.

Før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel i loven faller bort.

Gå til innlegget

villfarelsen om Jesus og hans FAR.

Publisert nesten 7 år siden

 

Bibelen lærer oss at satan overtok styre og stell på jorden, like etter at vi godtok han som vår rettleder.

Etter at vi forlot vår SKAPERS rettledning, da vi ble fristet med løgn til å tro at han ikke hadde fortaltoss alt om skaperverket, dette tror vi på fremdels.

For vi tror fremdeles at vi kan bestemme  kunnskapen mellom godt og ondt. 

Den første morderen Kain, fikk store fordeler av sin herre satan, som sa; om noen slår Kain i hjel, skal han lide syvfold hevn.

Her ser vi satans virksomhet, for Kain kunne slå sin egen bror i hjel, uten straff.

Tvert om, Kain ble en mektig mann på jorden, og fikk mange etterkommere i flere tusen år, 1 Mos. 4; 16 - 21, fordi Tubalkain levde i jern alderen, v,22.

 

Dette så SKAPEREN og fikk oppskrevet alt det vonde som satan forårsaket med sine ledende mordere på jorden, i det GT.      

Denne satan gjorde seg til herre på jorden, og skapte seg et folk ettersin førstefødte sønn, Israel=(Jakob) 2Mos. 4; 22. Og hans12 sønner, som var mordere og røvere, som utslettet byen Sikem som sin første skjenselsgjerning.

 

Dette folket ble denne herrens første arvelodd her på jorden, men siden har denne satan styrt hele jorden, med alle sine utvalgte despoter.

Og han kan med sannhet påstå at han er hele jordens herre, da han har blindet alle våre kirkefedre, kardinaler, paver, og alle andre sekterogderesprester.

Men like til denne dag har denne herren ikke gitt dere hjerte til å forstå eller øyne til å se eller ører til å høre med, 5 Mos. 29; 4.

 De skjønner intet og forstår intet; for han har klint deres øyne til, så de ikke ser, forherdet deres hjerter, så de ikke forstår. (Es) Jes. 44; 18. [1930]

 Gjør hjertet sløvt hos dette folket, gjør ørene tunghørte, klin øynene til, så det ikke kan se med øynene og ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet og ikke vende om og bli leget. Jes. 6; 10.

 

Derfor sier Jesus;                              

 Hanhar blindet deres øyne og forherdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og vende om, så jeg får lege dem. Joh. 12; 40.

 For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. 2 Kor. 4; 4.

 Men i Bibelselskapenes siste utgaver, på alle språk,i 145 land,har løgnens far dukket opp igjen, og sier at det var Jesus selv, som blindet de vantroendes sinn. Joh. 12; 41. Dette skjedde så sent som i 1978.

 Altså spottet bibelselskapet i 1978 Jesus lære på det groveste.

 Slik at det ble skapt tvil om alle Jesu ord og gjerninger, når Bibelselskapet  hevderat det var Jesussom motarbeidet seg selv.

 Dette har ikke andre frittstående bibelforlaggjort, enda.

 

Tor Dahlberg.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere