Tore Hansen

Alder: 52
  RSS

Om Tore

En kristen

Følgere

Israel avslørte planlagte terrorangrep

Publisert over 6 år siden

Det er trist at pressen i Norge er såpass, hva skal man si, skjev når det gjelder dekning om midtøstenkonflikten. Om barn og voksne dør i andre konflikter, så bryr man seg lite eller ingenting. Og noen dager senere er det glemt. Men når Israel må kjempe sin livs-kamp, så pakker man inn løgner og skjev dekning med mange ord, hysteriske følelser om at Israel er barnemordere etc, for å beskrive Israel som en overgrepsnasjon, enda ingen kan bevise den påstanden. Og leter man etter bevisene, så kommer Israel godt ut av det.

I krig så dør sivile, desverre. Og spesielt når den ene parten (Hamas) gjerne bruker sivile i sin krigføring, ettersom de vet at ett bilde sier mer enn 1000 ord. Og journalistene i midtøsten, iallefall de fleste, behandler nyheten som om de er på ett marked, hvor pruting og best pris er utslagsgivende. Mediasirkus har fått en ny mening, for det er nettopp hva det er.

Så er da Hamas farlig for Israel? Les selv i denne artikkelen:

_________________________________________________________

"Under en operasjon i forrige uke arresterte Israel en rekke Hamas-terrorister som under avhør kom med sjokkerende opplysninger. Disse opplysningene blir også bekreftet av Israels ambassadør i Norge, George Deek.

Hamas-terroristene kunne opplyse at Hamas over periode på ti år hadde planlagt et omfattende terroranslag mot Israel, og som etter planen skulle foregå på Rosh Hashana, det israelske nyttår, om mindre enn to måneder. Planen var å bruke undergrunnstunnellsystemet som terroristorganisasjonen har misbrukt vestlig bistand og israelske forsyninger til å bygge, og som Israel nå har avslørt for hele verden.

Mistanken reiste seg først da israelske soldater gikk inn i en tunnell og fant kart og planer som detaljerte planene om det planlagte angrepet som skulle finne sted under feiringen av Rosh Hashanah, basunenes høytid, var det meningen å sende 3200 arabiske terrorister, i grupper på 200, alle kledd i IDF-lignende uniformer, ut gjennom tunnellsystemet og 16 forskjellige utganger. Disse skulle infiltrere alle byer og samfunn i det sydlige Israel, og massakrere og kidnappe i en størrelsesorden som Israel og verden ikke tidligere har sett maken til.

Saken har vært omtalt i en lang rekke medier verden over, som den israelske avisen Ma'ariv, bloggen etter den avdøde kommentatoren Andrew Breitbart, vosizneias.com (yiddish: hva er nytt?) samt inquisitr.com.

Israelske sikkerhetskilder sier at Hamas har hatt en plan om å angripe israelske kibbutzer og byer i sør-Israel like ved utløpene fra disse Hamas-tunnellene under Rosh Hashana i et koordinert angrep der målet var å drepe og kidnappe så mange israelere som mulig.

Israelske myndigheter har imidlertid vært tilbakeholdne med å spre nevneverdig mye informasjon om dette – for ikke å skremme israelske borgere i sør-Israel og Negev, innen overkommelig avstand fra tunnellene. Oppdagelsen av tunnellene har allerede økt det emosjonelle og psykiske presset på mange israelere i området.

–Israelsk etterretning har dokumentert at det fins planer, eller i det minste fantes planer om et massivt angrep mot Israel på den israelske nyttårsdagen, Rosh Hashanah, sier fungerende israelsk ambassadør i Norge, George Deek. –Planen var å sende titalls terrorister ut gjennom tunnellene de har bygget, noe som kunne ha medført en massakre på størrelse med det som var realitetene under Jom Kippurkrigen, bekrefter ambassadør Deek.

Potensielt kunne tapene av menneskeliv i en slik aksjon kunne ha gjort tapene av menneskeliv i begynnelsen av Jom Kippur-krigen i 1973 til et slagsmål i et barneselskap. Under Jom Kippurkrigen, ble cirka 2300 soldater drept – før Israel greide å mobilisere og slå tilbake.

Ifølge tenketanken Gatestone Institute, har Hamas bygget et skjult Gaza under overflaten, et omfattende nettverk av tunneller – en underjordisk terroristby, som knapt noen aner dimensjonene av. General James T. Conway skriver i Wall Street Journal og sier: «I motsetning til tunnellene jeg så i Irak, og som var laget utelukkende for smugling, var disse bygget for å gjennomføre drap og kidnappingsoppdrag.» Den fem kilometer lange tunnellen var bygget opp med betong, utstyrt med telefonkabler og kammere flere steder som tydelig var laget for å holde mennesker fanget.

Ifølge spesialister på infrastruktur kunne pengene som har vært brukt for å finansiere undergrunns-Gaza kostet like mye som bygningskostnadene for to store sykehus, 20 skoler, tre skyskrapere og to store kjøpesentre, totalt anslått til 1,25 milliarder dollar. Totalt regner man med at det fins halvtannet tusen tunneller i systemet under jorden i Gaza.

Ingen norske medier har omtalt denne saken tidligere."

__________________________________________

Det hadde vært interessant å se hvordan andre land hadde oppført seg om de hadde sånne naboer. Israel kvier seg for å gjøre noe med det, ettersom de vet at uansett hva de gjør, så blir de uthengt og hatet og fordømt i FN og verdens media-sirkus. Sånn sett har ikke den anti-semitistiske historien blitt avsluttet, den finner bare nye "drakter" og nye unnskyldninger for å fortsette.

Ordet "okkupasjon" vill i fremtiden bli kjent som en antisemitistisk beskyldnig mot det jødiske folket og staten Israel. Men nå følger mange bare følelsene og har koblet ut fornuften. Fordi det er enklere enn å tenke selv. Eller enklere enn å mene noe mot "alle" andre.

Det er alltid enkelt å følge mengden.... og å tape seg selv. Sannheten er ikke bygd på følelser, men på fakta. Og er man glad i sannheten, så vill man finne det ut. Alle mennesker har ett indre kompass (om du da ikke har tapt deg selv helt) som innerst inne vet hva som er sant og hva som er galt.

Gå til innlegget

Den falske nåde læren

Publisert over 6 år siden

Dette er hentet fra ett intervjuv av Sid Roth med Michael Brown.

Sid Roth mener at denne "nåde"forkynnelsen er en av endetidens store forførelser som fører til "det store frafallet". De som er våkne i denne tiden, vill forstå hvilken tid vi lever i og at dette profetiske ordet vill snart få sin fullstendige oppfyllelse:

"For først må frafallet komme ......." 2 Tess 2

Men er ikke Gud nådig? Jo, vi kan fortsette med hva Dr. Michael sier.

Han var en elendig synder, og ble frelst av nåde. Han deler sitt vittnesbyrd, og forteller det elendige livet han levde som rocker, narkomisbruker, tyv etc., før han så ble frelst. Da nåden kom inn i hans hjerte, så fikk han lyst til å gjøre det som var rett, fordi Jesus hadde forandret hjertet.

Men mye av denne nådeforkynnelsen som tar av i våre menigheter, snakker om å overvinne skyld, dårlig samvittighet, loviskhet etc., noe som kan være befriende om man er bundet av det uten at man har gjort noe galt, men som oftest har alt sammen blitt skjevt

Men nåden har betingelser og grenser. Om man leser bibelen, så kan man komme ut av Guds nåde ved å leve i synd (i opprør og avgudsdyrkelse). Guds nådes betingelser er begrenset innen det Guds Ord gir grenser for.

Han sier at denne falske nådeforkynnelsen er forgiftet og fordreid sannheten om hva bibelen forteller hva nåde er.

Det som går igjen i disse "nåde" budskapene er:
1) Motstand mot ett hellig liv
2) Mot å være sulten og tørst for Gud.
3) Man "hviler" i Gud, fordi Jesus har gjort alt ferdig på korset, og dermed er det ikke mer for meg å gjøre.

Denne falske nåden er imot
1) Omvendelse
2) Overbevisning om synd
3) Å bekjenne synder/ ingen tilregnelighet/ansvarlighet, du er  bare lovisk, du misliker nåden, du er en fariseer, om du peker på feilen ved forkynnelsen.


Frukten av falsk nåde forkynnelse
1) Splittelse
2) Åndelig forførelse/selvbedrag

Folk lever gjerne i sine synder, mens predikantene sier ofte at deres forkynnelse ikke gir noen lisens til å synde, noe som er riktig, men problemet er alt det andre de sier ved siden av som motsier dette. Det gir folk lisens til å synde. Dette kan sette folk ut av Guds nåde.

Sid sier at folk kan leve i renhet og i ett godt liv med Kristus, når de så får tak i denne nådesforkynnelsen, så begynner de å leve ett liv i synd, som de aldri før hadde tillatt seg, og det verste er at de ikke føler noe behov for å omvende seg.

En annen side ved forkynnelsen er at Jesus ikke bare tilgir dine synder i fortiden, men også dine synder i fremtiden. Om du gjør synd eller feil, så behøver du ikke be Jesus om tilgivelse, fordi du allerede er tilgitt. Den Hellige Ånd vill ikke overbevise deg om synd, fordi du allerede er tilgitt. Dvs at uansett hva du gjør, så vill det ikke forandre på din relasjon med Gud. Og du vill aldri bedrøve Gud fordi du er fullkommen i Gud.

Disse lærene er helt fundamentalt i den falske nådefokynnelsen.

Når det gjelder 1 Joh 1:9 om å bekjenne sin synd, så sier disse at dette gjelder bare de som ikke har bekjent Jesus som Herre.

Mer falsk nåde lære:
1) Når jeg synder så er det ikke jeg som synder (dvs det er bare kjødet, ikke min ånd).
2) Vi er ikke i våre synder

Da er spørmålet om hvorfor da stort sett alle brevene i NT tar itu med synden?

Titus 2:11-12 sier "For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker.  Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er,"

I Åpenbaringsboken så går Jesus igjennom 7 menigheter i Asia, og kun 2 av dem levde rettferdig for Gud. De 5 andre ble formanet til å vende om eller skulle Han ta bort lysestaken (nåden og frelsen).

Vi er i relasjon med Gud og vi kan bedrøve Han  og skuffe han.

Sid Roth sier at man som en normal kristen og lever ett omvendt liv, så er det normalt. Ser man ikke det når man leser bibelen, så må det være en åndelig blindhet.

Mer falsk nåde lære_
1) Det er ok at jeg praktiserer homosexualitet fordi jeg er ikke under loven.
2) Gamle Testamentet gjelder ikke lengre for oss som lever under Ny testamentets kristne tro.

Dette blir sånn når alt omhandler meg, at jeg blir såret, at jeg ikke føler meg bra, hvordan kan man gjøre mennesker selv-fornøyd.

Mer falsk nåde lære:
1) De diskrediterer det Jesus sa før korset
2) Bergpreknen gjaldt de som levde under loven

Mer falsk nåde lære:
1) Alle vill bli frelst
2) Sann nåde betyr at det ikke finnes noe helvete
3) Djevelen kan bli frelst

Endel av de som tror på den falske nåde lære, vill også fjerne Jesu egne Ord. En falsk nåde-forkynner sier at Gamle Testamentet hører ikke sammen med Ny Testamentet. Denne lærer også om forskjellen på Gud i GT og Gud i NT.

Det Jesus sa i NT, gjaldt de folkene som levde da, ikke til våre moderne mennesker.

Mer falsk nåde lære:
1) Du behøver ikke å ta opp ditt kors for å følge Jesus.
2) Læren i Jesu lignelser er ikke lengre gyldig for de som er i den nye pakt

Vi snakker bare om Guds kjærlighet at du er elsket av Gud.

Sann Nåde lære:

1) Gud er for deg, ikke imot deg
2) Gjennom tro på Jesus kommer vi til fred og hvile.
3) Gjennom Jesus så vill vi forstå dybden av Guds kjærlighet for oss

Falsk nåde lære:
Åndelighet kan man få uten noen anstrengelse. Men Paulus snakker om ett løp og en krans som vi må vinne. 1 Kor 9:24 

 Hva motiverer den falske nåde læreren:
1) de blir fanget av herligheten av Guds nåde. De leser Eferserne 1 og 2 (skrevet av Paulus), mer ser bort fra helheten i skriften.
2) De utvikler ingen forståelse for Gamletestamentet eller Jesu egne Ord.
3) De underkjenner selv endel av læren til Paulus.

Hva synes du om denne dietten: Du kan spise hva du vill, du behøver ikke å trene og du kommer til å se helsemessig bra ut og vekten forandres ikke.

Ekte Helliggjørelse:
1)  Å bli atskilt, holdt borte fra
2) Bli gjort hellig
3) Å bli overgitt til Gud

Det er derfor vi blir kalt Hellige i bibelen. Derfor sier Paulus i 1 Tess 4:3
"For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære,   ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud
Dette er helliggjørelse, man strekker seg mot det hele livet.

Mens den falske nådelæren sier:
1) du er allerede helliggjort.
2) Helliggjørelse er ingen prosess

Om man har en relasjon med ett menneske og sårer det, så vill man gjerne gå og be om tilgivelse, for å fortsatt holde relasjonene. Men for en falsk nådelærer, så gjør man ikke det med Gud, selv om man har krenket Hans følelser på det dypeste.

Jesus lærer av vi skal ta opp vårt kors daglig, dvs å dø bort fra våre egne lyster og å søke Gud konstant. Se Lukas 9:23

Gå til innlegget

Denne artikkelen er skrevet av Michael Snyder, og jeg har gjort ett forsøk på oversettelse og satt inn overskriftene. Artikkelen kan leses her

Frigjørelse?

Når det amerikanske militæret "frigjør" en nasjon, bør ikke det føre til mer liberalt samfunn, frihet og fred for folket som bor der? I stedet ser vi at akkurat det motsatte skjer.

Faktisk, i hvert enkelt tilfelle siden 9/11, da det amerikanske militæret har "frigjort" en nasjon, så har det resultert i forfølgelse av kristne i ett mye større omfang.

I områder der vi brukt hundrevis av milliarder av dollar og hvor tusener av dyrebare amerikanske liv ble ofret, så blir kirker jevnlig bombet, kristne blir brutalt halshogd, og lover som har blitt vedtatt for å gjøre det ulovlig for en muslim å konvertere til kristendommen.

Resultatet er at minoritetene forsvinner

Hvis vi ikke var selv i stand til å gi den mest grunnleggende friheter og fred til de som bor i disse landene, hva i all verden oppnådde vi ved å "frigjøre" dem?

Afganistan

Bare se på hva som har skjedd i Afghanistan. Vi har vært i krig i Afghanistan i mer enn et dusin år, og ennå ting er så ille for de kristne i landet på dette punktet at det er ikke en eneste kirke igjen ...

Den tilsynelatende "moderate" Karzai regjeringen innsatt av USA opprettholder mange av de strenge lovene som også håndheves av Taliban - inkludert frafall- loven, intenst forfølgelse av dem som søker å konvertere til kristendommen og, i 2011, under amerikansk regi, ble Afghanistans siste kristen kirke ødelagt.

Irak

Vi finner en lignende historie i Irak. Det er anslått at før invasjonen, var det opp til 2 millioner kristne som bor i Irak. Nå som antallet er nede i under 450 000, og det faller fort. Faktisk, ting er så sårt for Iraks kristne fellesskap, så en del irakiske kristne ledere advarer om at kristne kan fort bli "utryddet" ut av landet ...

Som masseflukt av Irakiske kristne fortsetter, blir det mer og mer vanskelig å bli igjen. Som Iraks gamle jødiske samfunnet før dem, kan en av verdens eldste kristne samfunn snart opphøre å eksistere.

Forsvinningen av Iraks religiøse minoriteter vært en urovekkende trend siden den USA-ledede invasjonen i 2003, og det har truet med å avslutte kulturelt mangfold av Irak. Som volden i landet tar av og religiøs intoleranse vokser, gjør at mange kristne, yazidier, Mandaeans og andre minoritetssamfunnsmedlemmer forlater landet.

En katolsk advarsel om katastrofe

Forrige uke, lederen av den irakiske katolske kirke, sendte en forferdelig advarsel om at Iraks 2000 år gamle kristne samfunnet er på randen av utryddelse, ettersom nye bølger av kristne reiser ut.

Amerikanske penger ga mer makt til fundamentalistisk Islam

Det er anslått at Irak-krigen kostet amerikanske skattebetalere mer enn 2 billioner dollar. Vi brukte mer enn en million dollar på en fotballbane alene (som nå har blitt til støv).

Libya

Til slutt, hva ville vi egentlig oppnå? Obama-administrasjonen liker å skryte av at de har blitt kvitt Gaddafi og "frigjort" Libya, men når al-Qaida har kontroll over store deler av landet, og ting er mye verre for kristne enn noen gang før ...

Helt siden USA-støttede, al-Qaida-tilknyttede terrorister styrtet Gaddafi, har kristne-inkludert amerikanere- virkelig lidd ekstrem forfølgelse. Kirker har blitt bombet; Kristne har blitt torturert og drept (om de nekter å konvertere); og nonner har blitt truet.

Syria

I Syria, har Obama-administrasjonen skamløst alliert seg med radikale al-Qaida-jihadister i et desperat forsøk på å styrte Assad-regimet. Selv om disse jihadistene torturer, halshugger og selv korsfester kristne troende, hovedstrømmen av media i USA er nesten helt stille om det. Hvorfor har media være så stille? Vel, fordi om vi eksponerer det som skjer, så vil det gjøre at Obama-administrasjonen kommer i dårlig lys.


Forfølgelse finanisert av USA

De som utfører denne forfølgelsen av kristne i Syria blir direkte finansiert og hjulpet av regjeringene i USA og Saudi-Arabia. Og selvfølgelig er det ikke bare i Midtøsten, hvor denne type forfølgelse av kristne finner sted.

Nigeria: Hillarys Clinton nektet å stemple Boko Haram som terrorister

Mens Hillary Clinton var utenriksminister, Utenriksdepartementet nektet å stemple Boko Haram som en terroristorganisasjon. Men nå hele verden snakker om Boko Haram. Denne gruppen har angrepet mer enn 700 kirker i Nigeria i løpet av de siste syv årene, og dette har resultert i en massiv utvandring av kristne fra Nord-Nigeria til sørlige Nigeria ... kristne grupper anslår at opptil en fjerdedel av de 4000 mennesker drept av Boko Haram siden 2009 har vært kristne, og mer enn 700 kirker har blitt angrepet i de siste syv årene alene, ifølge den nigerianske katolske bispekonferansen.

Spøkelsesbyer i lys av islamsk terror

I den urolige nord-østlige delen av landet, er nå mange kristne nabolag spøkelsesbyer, hvorav titusener av innbyggere har flyktet sørover. Det er en av de største kristne utvandringer av århundret, ennå i stor grad ubermerket utenfor Nigeria.

Det er vanskelig å sette ord på hvor brutal Boko Haram kan være. Som en fersk artikkel i Telegraph beskrev, har forfølgelsen av kristne i det nordlige Nigeria etter Boko Haram vært helt nådeløse ...

Prest John Bakenis "umulige" oppdrag

Utsendt til St Joseph kirke i den nigerianske byen Gashua, visste Far John Bakeni han tok på en tøft oppdrag. En fe bosetning nær den nordlige grensen til Niger, ble hans nye sogn i hjertet av Boko Haram territorium, og i de tre foregående årene, hadde de alt, men etterhvert så flyktet en god del av hans egen sogns 3000-sterke kristne minoriteten.

Sendt av sin biskop å vise at bispedømmet ikke hadde forlatt byen, brukte han mye av det påfølgende året prøver å berolige de 200 gjenværende sognebarn. Men nesten hver gang han våget seg fra sin prestegård, ville en påminnelse venter ham av vanskeligheten med sitt oppdrag. "Flere ganger i uken jeg ville finne et døde dyr hadde blitt kastet i en haug, vanligvis en kylling, geit eller sau, men noen ganger døde katter også, "sa Fr Bakeni, 38".

Steiner ble kastet i kirken nesten hver dag, og noen ganger også folk ville banke portene og rope: ". Infidel, vi kommer til å drepe deg"

Obamas administgrasjonens støtter i praksis islamsk terrorisme

Så hvorfor har Obama administrasjon vært så nølende til å snakke ut mot Boko Haram før nå? Faktisk, selv om de fleste amerikanere ikke skjønner dette, har Obama-administrasjonen vært ganske støttende av Boko Haram i fortiden. Obama selv faktisk truet den nigerianske regjeringen med økonomiske sanksjoner i 2013 i et forsøk på å holde dem fra å slå ned på Boko Haram.

Hvem holder de egentlig med? Hvis du elsker liberalt samfunn, frihet og fred, du bør være dypt bekymret for spredning av grupper som Boko Haram.

Sudan

Bare se på hva som skjer i en annen del av Afrika hvor jihadister har fått kontroll. I Sudan ble en gravid kvinne nylig dømt til døden ved henging for å gifte seg med en kristen mann ...

"frafall" i islamsk teologi er utilgivelig

En sudansk kvinne lege som giftet seg med en kristen mann, og som ble dømt tidligere denne uken tiltalt for "frafall" ble dømt til døden på torsdag, juridiske tjenestemenn sa. Ifølge sudanske tjenestemenn, ble 26-åringen Meriam Ibrahim, hvis far var muslim, dømt på søndag og gitt fire dager til å omvende seg og unnslippe døden.

Hun ble dømt etter at gyldighetsperioden er utløpt, sa tjenestemenn, i tråd med regelverket. BBC rapporterte kvinnens døden ved henging vil ikke bli gjennomført før to år etter fødselen av sitt barn. Denne typen tyranni bør ikke bli tolerert i dagens verden. Men i stedet, synes den amerikanske regjeringen til å være med på å spre den.

Gå til innlegget

1 mai og gode gamle dager...

Publisert over 6 år siden

Hentet fra: http://toreblogginfo.blogspot.no/2014/04/1-mai-i-gode-gamle-dager.html

 

Jeg bruker ikke å bry meg så mye om 1 mais feiringen, ettersom jeg tenker at sosialismen og kommunismen har stort sett kuppet dagen. Ikke missforstå, jeg som alle andre, liker arbeidernes rettigheter. Men velsignelsen over ett land kommer alene fra Herren. Uten Hans velsignelser, så kan Norge like lett bli ett u-land. Vi trenger mer kunnskap om skaperen, enn om sosialismens renkespill og forførelser.

Ondskap har alltid eksistert, også i de "gode gamle dagene", men Gudsfrykt og nøysomhet har beriket dette landet. Mødre som har tatt seg av barna, menn som har jobbet, gjennom kriger, sorger, gleder, oppturer og nedturer.

Men de gamle forsto en ting når det gjaldt forsvaret av et land, at uten Gud, så var vi blottlagt.
Her ett utdrag fra "Gud signe vårt dyre fedreland"

Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!

Dette viser noe av mentaliteten for nesten 200 år siden. Selv om det da som nå fantes mye ugudelighet, så fantes det en strøm av Gudsfrykt som gikk gjennom hus og hjem, og dette var offisielt akseptabelt på høyeste nivå. Om ikke i gjerning i det skjulte, så iallefall offisielt og utad.

Og så lenge vi fryktet Gud, så velsignet Gud også Norge, om ikke med rikdom, så iallefall med en frykt for Himmelens Gud, Abrahams og Jakobs Gud: JHVH, og Hans sønn Jesus Kristus.

Jeg sier ikke at livet var lettere da, eller at man ikke havnet i vanskeligheter som nasjon og enkeltindivid. Men la meg si noe om å ha det bra: Det å leve i umoral og glemme de usynlige verdiene og så "nyte" det gode livet det til man invendig blir ett tomt skall, så selger man bort sin sjelefred. Og kan jeg ikke forstå at det er ett bra liv. Å ha en god samvittighet på innsiden for de riktige tingene (Jmfr med Guds buder og lover), selv om man ikke er kristen, så er dette noe som skaper enn grunnmur i samfunnet. Og når vi river ned de "usynlige" grunnmurene, så tar det en stund før vi ser det faller, men når det faller, så faller det fort.

Dagens ugudelighet gir pris til Kua for at han gir oss melk, men enser ikke kuas skaper så mye som 5 minutter om dagen. Og ikke bare det, man lærer sine barn å prise kua i nesten noe som er en lovsang. Men de kristne bordbønneversene skal helst bort, i den "moderne tiden".

La meg si noe om den moderne tiden. Det mange kaller moderne, kaller jeg nyhedendom. Egentlig, om man grunner litt på det, så reverserer vi samfunnet tilbake til da Tor og Odin regjerte over våre forfedre, men i finuerlig "moderne" innpakkning. Hvitekrist satte stopp for barnedrapene av uønskede barn, men idag, så har vi begynte igjen å kvitte oss med de vi ikke ønsker å ha, i mors "trygge" mage. Det er egentlig det samme som de gamle vikingene gjorde, men da vi ikke ser det selv eller er med på det selv, så tenker vi ikke stort over det.

Vi priser også vitenskapen og deres vidunderbarn for alt hva de kan, men selv ikke den flinkeste av dem klarer å skape ett liv som teks ett gress-strå. Manipulere, ja, men ikke skape. Og for en idoti å tro at noen ting blir til av seg selv. Selv ett "big bang" må jo være iscenesatt av noen. Men vi later som Han (altså Skaperen) ikke finnes.

Men Gud finnes, og fordi Han ga oss den frie viljen, så lar Han oss holde på i vår blindhet. Men en dag, så skal Han dømme levende og døde, og da er det forsent å be Fader vår eller å sitere bibelvers.

Det er nå nådens tid er. Det er nå frelsningens dag er. Kom å ta imot Jesus og få fred med skaperen. For uansett hvor mye vi har brutt Hans lover, så vill Han tilgi, om vi kommer til Ham. Og ved Korsets kraft tar Han bort våre synder og putter dem i glemselsens hav. Du er født på ny og klar for Evigheten. Så ta imot Han, mens det ennå er dag!

Be denne bønnen: Jesus jeg er en synder. Jeg kommer til deg med ett oppriktig hjerte og bekjenner mine synder. Jesus tilgi meg. Jeg vil starte på nytt, og jeg vill at du skal være min Herre. Herre jeg vill ikke lenger være uavhengig av Han som er Livets Kilde, men hver en dag vill jeg la ditt liv strømme gjennom meg. Jesus, jeg vill følge deg, der du vill jeg skal gå.

Ber du med ett oppriktig hjerte, så er du frelst. Da bør du melde deg inn i en menighet.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere