Tore Hansen

Alder: 52
  RSS

Om Tore

En kristen

Følgere

Jesus fra Nasaret

Publisert over 7 år siden

I Apostlenes gjerninger står det "..og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham"

I GT lærer vi at salvelse er ett bilde på Den Hellige Ånd (eks når David ble salvet med olje), en spesiell kraft som gis ulikt til ulike oppgaver og ulikt til ulike mennesker som tror.

I Lukas står det som følger

" Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til forsamlingen: «Det er seks dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» 

«Hyklere», svarte Herren, «løser ikke hver eneste en av dere oksen eller eselet fra båsen også på sabbaten og leier dem ut så de får drikke? Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele atten år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?» Da han sa dette, måtte de skamme seg, alle motstanderne hans. Men alle som var samlet, gledet seg over alt det underfulle han gjorde."

Jesus konfronterte ofte satan og Hans rike og det står sånn i Matteus 8

"Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. 

Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja:
           Han tok bort våre plager
           og bar våre sykdommer."

Jeg er sikker på at det samme gjelder i dag, i vårt samfunn: At folk er plaget av djevelen og frykt! Og vi som er Kristi menighet er blitt gitt nøklene for å hjelpe folk i frihet (matteus 16).

Om frykt står det sånn "Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen,  og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet." Hebr 2

Jesus kom for å redde sjeler, for å befri dem, og for å hjelpe folk fra angst/frykt og psykiske problemer. Gjennom Korsets kraft overvant han enhver sykdom, død og banet en vei for indre Fred, som gis enhver som tar imot Hans frelse av nåde!

Jesus var aldri redd for hva andre tenkte om Han, men ropte ut på gatene i storbyen Jerusalem "«Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.»" Johannes 7:37

Og Veien til frelse begynner alltid med tro. Og Romerbrevet sier at Veien til Jesus er "
For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.

Og "Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst" Rom 10:13

Så alle som tørster, alle som lider, alle som søker Fred og som hungrer og tørster, kom til den Herren Jesus, og få først indre fred. Søk så først Guds rike, og få så alt det andre i tillegg! (matt 6:33)

Gå til innlegget

Katolsk trosbevegelse i anmarsj

Publisert over 7 år siden

Synes denne artikkelen som jeg fant på www.idag.no var veldig interessant!

(Debatt): Pastor Ulf Ekmans kjærlighetsforhold til den katolske kirke har pågått i en del år nå. Jeg husker at jeg som medlem av trosbevegelsens predikantorganisasjon i 2003 mottok det teologiske heftet ”Keryx” hvor Ekman skrev en artikkel om jomfru Maria; ”Maria - Alle slekter skal prise henne” het denne artikkelen.

Siden den gang har kjærlighetsforholdet mellom Ulf Ekman og den katolske kirke blomstret videre. Et utrykk for dette har vært hyppige besøk av katolikken Charles Whitehead på Livets Ord. Det finnes selvfølgelig svært mange flotte kristne som er katolikker og jeg har absolutt ingenting imot katolikker, men den katolske kirke som religiøst system må det fortsatt være lov å være kritisk til. Grunnleggende fordi den katolske kirke ikke bygger på Bibelen alene, men sidestiller tradisjonen med skriften. Da Martin Luther sto fram var hans kamprop: ”Sola Scriptura!” Skriften alene! Dette har til alle tider vært reformatorenes kamprop. Et kamprop som mange av dem måtte bøte med livet for – tatt av dage nettopp av den katolske kirke. Som evangeliske kristne må vi aldri glemme hvilken høy pris reformatorene måtte betale for at kommende generasjoner skulle bli frie fra den katolske kirkes monopol og middelalderens mørke.

Livets Ord og den katolske kirke har en viktig ting felles: de elsker hierarkier. Det er derfor kanskje ikke så underlig at nettopp disse to systemene synes å ”ha funnet” hverandre. Hva stramme religiøse hierarkier fører til kan man finne ut av selv gjennom å studere den katolske kirkes historie fram til i dag – med vekt på inkvisisjonene. Det finnes svært tynt grunnlag i NT for slike stramme hierarkiske systemer som Livets Ord og den katolske kirke praktiserer. Selv klarer jeg rett og slett ikke å finne den berømte ”pyramiden” i Det Nye Testamente.

Den kjente sosialpsykologen Phillip Zimbardo beskriver hierarki som ”opphavet til det meste av ondskap”. Han er verdenskjent for sine studier av hvordan mennesker handler i et hierarki. At strenge hierarkier bringer fram det verste i oss mennesker synes det å herske liten tvil om. I trosbevegelsen, som jeg var med i fra 1988 til 2003 framsto Ulf Ekman som ”mannen med fasiten”. ”Hva mener pastor Ulf om dette?”, ville folk alltid vite – enten det var snakk om lærespørsmål eller problemer i menigheten. For meg som evangelisk kristen er det ikke lenger Ulf Ekman eller noen annen forkynner som er ”mannen med fasiten”, det er Guds Ord som ER fasiten. I trosbevegelsen synes fasiten å være det som Ulf Ekman til enhver tid er opptatt av og fokuserer på. Dette minner mye om den katolske kirkes lære om ”pavens ufeilbarlighet i lærespørsmål”.

I oktober 2011 reiste Ulf Ekman sammen med ca 40 svenske og norske pastorer og predikanter på studiebesøk til Roma. ”En reise i enhetens tegn” som det het. Guide på turen var katolikken Bengt Malmgren. På bildene fra turen ses flere norske forkynnere. I et intervju med Vatikanradion – paven og kirkens røst i dialog med verden – skryter Ulf Ekman av turen. Spesielt begeistret er han over at han og gruppen hans bare satt 12 meter fra pave Benedikt 16. mens paven talte på Petersplassen, mens mange katolikker fra Sør Amerika som hadde spart penger i flere år for å kunne reise til Roma havnet mye lenger bak! Hva har skjedd når trosbevegelsens predikanter får VIP behandling av Vatikanet?

I intervjuet med Vatikanradion sier Ekman at ”enhet er eneste farbare vei”. Økumenikk og enhet er svært positivt, men hvorfor er det primært den katolske kirke som Ekman samarbeider med? Hva med den ortodokse kirke, baptistene, den koptiske menighet, metodistene, frikirken, misjonsforbundet og alle de andre? Er de kanskje ikke spennende og mektige nok til å fenge Ulf Ekman?

Tore Danielsen
Tidligere pastor i trosbevegelsen,
Kristiansand

Gå til innlegget

en vond sak

Publisert over 7 år siden

http://blogg-ove.blogspot.no/2013/02/kvitsund-en-vond-sak.html

Gå til innlegget

Jesu gjenkomst

Publisert over 7 år siden

Tar med en preknen til med Emanuel Minos! Synes budskapet er tidsaktuell. 

Han tar opp en gammel profeti fra en vekkelse for 200 år siden som beskriver dagens Norge. Og Israels opprettelse er ett av tegnene på profetiske oppfyllelser. Vekkelse og å forkynne Jesus til vår neste. Å gjøre opp med skjulte synder i våre liv. 

Enkel, dyp og tidløs evangelisk forkynnelse!

http://www.youtube.com/watch?v=AKfQHqo1NrA

Gå til innlegget

Jesu komme er nær

Publisert over 7 år siden

David Wilkerson er en mann som levde som han forkynte. Å høre hans forkynnelse er manna/mat for ens indre. Forkynnelsen er ekte og den utfordrer troen vår. Hør på denne videon som er aktuell for vår tid (på engelsk):


http://www.youtube.com/watch?v=oSV6Amfmy9g

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere