Tore Hansen

Alder: 52
  RSS

Om Tore

En kristen

Følgere

Messias - Oppfyllelsen

Publisert over 7 år siden

Se denne påskefilmen, desverre uten txt. Ha en god påske!

http://www.youtube.com/watch?v=iQRlAA4gAZ8

Gå til innlegget

Den profetiske tjenesten

Publisert over 7 år siden

Bibelen har mye å si om profeten, og den er såpass viktig at Paulus skriver ”  Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen” Ef.2:20

Nå har Gud aldri bygd sin menighet på menneskers vilje eller tanker, men på kun Kristus, og på de Han har kalt. Paulus sier om sin egen tjeneste : ”Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud, vår Far, som reiste ham opp fra de døde” Gal 1:1

Samtidig om Paulus, før Gud kalte han til apostel, fungerte som en lærer og profet ”I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere” og navnet Saulus blir nevnt. Det betyr også at Saulus fungerte i den profetiske gaven før deg gikk over i ett apostelembete (som vi ofte i dag kaller misjonær).

Vi vet en del om læreren, hyrden og evangelisten. Vi vet også litt om apostelen, men profeten virker ofte som ett forvirrende tema. Hvem er han? Kontra den gamle pakt og den nye?

I den gamle pakt var man helt avhengig av ord fra profeten, ettersom Gud enda ikke kunne lede dem ved Åndens indre stemme. Og da Herren vant en evig seier på Golgata, så ble forhenget revet i to, og Herren flyttet fra ett steinbygg og inn i enhvert hjerte som trodde på Jesus Kristus som Herre.

Den troendes eget hjerte ble det nye stedet hvor Gudstjenesten skulle gjennomføres via Jesu soningsoffer. Den gamle pakt som besto mye av skyggebilder (Hebr. 10:1) av det som skulle komme, ble da erstattet av ett nytt og bedre forbund. Nå skulle ikke enhver lengre være avhengig av profeten, men enhver en skulle selv høre fra Herren.

Men profetens tjeneste har enda aldri opphørt. Noen tenker at ettersom vi selv alle kan høre fra Gud, så behøver vi den ikke lengre. Men jeg vill påstå at vi trenger den mer enn noen gang. Tenk på Saulus (senere Paulus) fungerte i den profetiske tjenesten og har skrevet ca halve NT.

I Galaterbrevet fungerer Paulus som en profet i det han skriver dette ”Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede?” Gal 3:1

Profeten funksjon i Den nye pakt er å hjelpe troende å få bort blindsoner på Kristi Kropp så de ser klart både Herren og deres kallelse, å peke på synd, opprette brutte relasjoner, se smerte som har oppstått som ingen andre ser utenom Herren, helbrede indre sår,å være Herrens øyne til å se det ingen andre ser og å skape enhet i Kristi kropp.

Profeten har en følsom natur som jeg tror er en medfødt kallelse. Tenk på Guds Ord til Jeremia ” Herrens ord kom til meg:  «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg,før du ble født, helliget jeg deg;til profet for folkeslagene satte jeg deg.» Jeremia 1:4-5. Så er det opp til det mennesket om man vill ta imot kallelsen!

Ett eksempel på den profetiske tjenesten er Roger Larsson. En kjenning hadde dratt på møte med denne. Det var fullt hus og denne bekjente satt bakerst.  Noen satt foran ham, som han kjente igjen: De var kritiske til Rogers tjeneste! De tisker og hvisker gjennom en god del av møtet. Plutselig stoppet Roger opp (og avstanden var for langt unna til at hans naturlige ører kunne høre). Løp ned midtgangen og stoppet rett foran jentene. Og sa til dem ” Jeg bryter kritikkens ånd”. Så gikk han opp og fortsatt møte. Det ble da helt stille hos disse.

En annen profet jeg ønsker å nevne er David Wilkerson. Jeg overhørte for noen år siden en preken om å vokte sin tunge og jeg ble opprørt på han. Etter en liten tenkepause, så gikk jeg inn til Jesus i mitt bønnekammer og bekjente ulike synder av kritkk og bitterhet. Og jeg fikk fred.

Derfor er det nå tid for å gjøre som Ebek-Melek gjorde, da de hev profeten i brønnen (Jeremai 38) : Han tok mange gamle filler og tau og dro Jeremia opp! Det er på tide at Herren gjenoppretter den profetiske tjenesten igjen sånn at Herrens Ord blir klart både i vår nasjon og ikke minst også i menigheten!

 

Gå til innlegget

Ett vittnesbyrd

Publisert over 7 år siden

Leste dette på FB, og deler den videre. Det er alltid håp!

Hørte en historie om en eldre mann som lå på sykehuset med alvorlig kreft. Han var bitter og forbannet på alt i livet, lå bare og skreik og bannet og svor hele natten igjennom. Han lå på 4 manns rom og var selvfølgelig slitsom å høre på for de andre. Så kom det tilfeldigvis en eldre kristen mann og ble plasert i sengen ved siden av.

Han hørte på denne mannens eder og galle en hel natt. Neste natt sier han til mannen; Det er ikke sånn du skal rope i sykdom og nød, begynn å rop på Jesus! Det gjorde mannen. Han begynte virkelig å rope på Jesus, høyt og tydelig så alle kunne høre. Den natten fikk han møte Jesus og en vidunderlig fred la seg over hans sjel.

Neste dag kjente familien mannen ikke igjen, han var totalt forandret. Nå kunne familien føre en normal samtale med sine kjære og de merket at han var blitt en helt ny skapning og lurte på hva som var skjedd. Mannen ved siden av her ba meg rope på Jesus isteden for å banne og jeg ble frelst i natt sa han. Hele familien var borte og takket den eldre kristne mannen. Den dagen sovnet den kreftssyke mannen stille og fredfult og ble tatt hjem til herligheten. Begynn å rope på Jesus du også!

Gå til innlegget

Ett vittnesbyrd av frihet

Publisert over 7 år siden

Jesus kom for å sette den bundne fri. Og vi har lest ap.gj 10 :38 :  ”Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.”

Denne myndighet Jeusus hadde overførte Han så til menigheten og han sa : ”Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder,….” Mark 16

Vi ser at Filip var en av de som overførte dette i sin evangelist gjerning ” Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde.  For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet.  Det ble stor glede der i byen.” Ap. Gj 8

Men når Jesus selv gikk ut og forkynte så talte han veldig tydelig til disiplene hvor de skulle gå ”Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanenes byer,  men gå heller til de fortapte får av Israels hus!  Og når I går avsted, da forkynn dette budskap: Himlenes rike er kommet nær!  Helbred syke, oppvekk døde, rens spedalske, driv ut onde ånder!” Matt 10

Jesus bød sine disipler å gå kun til de som tilhørte den gamle pakt. Altså om man skal ta det i nyere mening, så gå til de kristne (i den nye pakt), og der gjør Jesu gjerning.

Nå skal jeg ikke lage noen teologi rundt dette, men jeg tror spesielt befrielse er rettet mot menigheten. Leser vi om Filips evangelist gjerning, så fulgte mange befrielser på hans kampanje, og mange kristne tror at kun der kan man bli fri, når man første gang hører om Jesus. Er man frelst, så kan man ikke være bundet, mener mange, men min erfaring er at det ikke stemmer. Befrielse er noe som igjen må praktiserer i menigheten, fordi har min dype indre smerter og bundet av tvangstanker, så trenger vi å hjelpe folk i frihet.

Jesus selv sa ” Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.’ Og når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet.  Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Slik skal det også gå denne onde slekten” Matteus 12

Eneste måten å holde på en frihet er å vende om og fylle tomrommet med Guds Sannheter og Guds Ord. Derfor mener jeg at befrielsestjeneste burde foregå i Guds menighet, selfølgelig for alle som ønsker frihet, men primært for de som har Jesus i hjertet. Ellers kan bundenheten komme tilbake i verre form!

Da jeg fant ett 2 år gammelt Norge I dag, så leste jeg om dette vittnesbyrdet :http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=20141 (klipp og lim)

Og spesielt dette bet jeg meg merke til

- Etter alt jeg hadde vært borti gjennom flere år, hadde jeg åpnet opp dører for åndsmakter som begynte å manifestere seg, sier Tanya. Hun bodde hos moren, som ba og ba og til tider måtte ligge oppå datteren flere netter når åndsmaktene rev og slet i henne.

- Mor ringte til pastorer i flere menigheter for å få hjelp til å drive åndsmaktene ut, men hun ble ikke trodd. I Norge er ikke dette vanlig, mener Ivey. Til slutt slapp likevel alt det onde taket. Det er nå tre år siden."

Husk at Jesus verste fiende alltid var vantro og frykt!

Markus sier " Han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der; han bare la hendene på noen få syke og helbredet dem.Og han undret seg over vantroen deres." Kapittel 6:5

La oss tro for så å hjelpe alle som Gud sender til våre menigheter! Troen er ikke bare fordi vi skal holde ut til Jesus kommer igjen, men fordi vi skal hjelpe andre som er bundet og som er syke. Det ligger på Jesus hjerte at vi gjør Hans gjerning mens det ennå er dag!

"Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide." Joh 9:4

 

Gå til innlegget

Bortrykkelsen

Publisert over 7 år siden

Se denne!

www.facebook.com/photo.php?v=59722230905&set=vb.573460905&type=2&theater

Denne lenken må kopieres og så limes inn i nettleseren!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere