Tom Landås

Alder: 59
  RSS

Om Tom

Jeg er daglig leder og trosopplærer i Skåre menighet, DnK Haugesund. Jobber i kirka for at folk skal bli Kristi etterfølgere og i politikken for at folk og kloden skal bli ivaretatt.

Følgere

Pride for alle

Publisert 8 måneder siden

Du kan få lov til å mene det du mener, men husk å elske din neste som deg selv.

Det er tid for Prideparade i Haugesund. I mangfold-byen Haugesund skal jeg gå i Prideparade. Jeg håper at alle kan kjenne på opplevelsen av å ha stolthet for livet de lever, for den de er og for valgene de gjør. 

Å leve i et samfunn med mangfold betyr at vi må omgå hverandre med respekt, toleranse og forståelse. Da er det viktig at vi gir rom for akkurat dette. Jeg håper vi kan klare å være så rause og mangfoldige i byen vår at ingen skal oppleve å bli trakassert for den de er, og det de tror på og tenker. Heller ikke når vi har høyst forskjellige oppfatninger om hva som er rett og galt. Jeg håper vi kan stå side om side for å forsvare at ingen skal trakasseres og mobbes, selv om andres meninger, livsførsel, tro og tanke kan være krevende. Vi ønsker å være et åpent og raust mangfoldsamfunn. Det betyr at alle skal kunne leve sitt liv og hevde sitt syn uten å bli trakassert. 

Hegne om alle. 

Kristelig Folkeparti har historisk sett slitt litt hver gang det dukker opp en Pride-parade. Hvorfor det? KrF er jo partiet som holder vern om livet høyt og som kjemper saken for de som ellers blir truet for det de tror og tenker, og livet de lever. Det er ikke sånn i KrF at vi slutter å gi omsorg og ta vare på folk vi ikke er enige med. 

Samtidig tenker altså noen i vårt samfunn at homofili er i strid med deres menneskesyn. Dette må vi takle! Den som mener det må likevel vise respekt for andres valg og liv. Dette gjelder også den andre veien. I vårt mangfold-samfunn må vi også hegne om dem som opplever at homofili strider mot deres menneskesyn. 

Det jeg håper KrF-velgere og andre som har meninger og tanker om rett og galt kan gjøre nå er: Å ha stolthet av sitt standpunkt og forvalte det med omhu. At vi sammen kan leve side om side på tross av forskjellige oppfatninger om livet, og samtidig kjempe for at ingen blir mobbet og trakassert. 

Elsk din neste. 

Jeg vil si det såpass tydelig: Det vil være typisk KrF å være den rauseste av alle i å hegne om dem som står i en sårbar situasjon. Jeg vil oppfordre alle som sliter en ærlig kamp med synspunkt om homofili til å senke skuldrene. Du kan få lov å mene det du mener, men husk å elske din neste som deg selv. 

Hva tenker jeg da som politiker i KrF i denne saken? Jo, at jeg vil vise at Kristelig Folkeparti må være et inkluderende og omsorgsfullt politisk parti som tar vare på alle som mener noe om en Pride-parade og spørsmål om seksuell legning. Samtidig ønsker jeg at alle skal trygges for at de kan være stolte av livet sitt slik det er. 

Inkluderende by. 

I bystyret har jeg på vegne av KrF fremmet en oversendelse til rådmannen. Det handler om å lage en «Mangfold-dag» i byen vår. Mangfoldet handler ikke bare om LHBTI-spørsmål og regnbueflagg. Det handler om å gjøre Haugesund til en inkluderende by. At vi inkluderer hverandre på tross av forskjeller på hva vi er, hvem vi er og hva vi mener. Jeg ønsker meg en by som øver seg på å tåle at vi er forskjellige, mener forskjellige, men holder fred og gir hverandre frihet. 

Store ord, ja. Vi trenger litt store ord og vyer i disse spørsmålene. Det handler om viktige saker og ting. Og derfor skal jeg gå i Prideparaden i Haugesund. Jeg kommer til å føle meg nokså utafor. Sånn jeg har sett lignende parader så ser det ikke helt ut som om jeg passer inn, tenker jeg. Jeg kommer til å gå helt vanlig kledd. Litt forlegen og engstelig for hva andre vil si. 

Men jeg gjør det for å vise at både KrF og jeg på ingen måte ønsker noe annet enn at alle skal føle seg inkludert og ikke mobbet og trakassert. Da skal jeg ofre min forfengelighet for en viktigere sak. Og, som sagt, jeg ber om at alle i mangfold-byen Haugesund også respekterer de som velger ikke å gå i paraden.

Trykket i Vårt Land 28. juni 2018

Gå til innlegget

Flotte greier med et kristelig folkeparti

Publisert over 1 år siden

Kristelig Folkeparti får mange gode råd om dagen. Ett av dem er å skifte navn.

Kristelig Folkeparti får mange gode råd om dagen. Ett av dem er å skifte navn. Det har jeg tenkt var lurt før. Men ikke nå. Like lite som Arbeiderpartiet må slutte å hete AP fordi færre arbeidere stemmer på dem skal KrF slutte å hete Kristelig Folkeparti for de færre folk vil være kristelig. For det er ikke sant.

Det er til tider kamp om hvem som er mest mulig kristelig her i landet. Verdidebatten under valget startet med en debatt om de kristne verdiene vi er stolte av i landet vårt. Det ble stort sett bare ord, tomme ord uten reel verdi. Verdier i politikk måles ikke i tanker, men handling.

Derfor heter KrF ikke et Kristent Folkeparti. Men kristelig... Tygg litt på den! Det handler om praktisk politikk, og ikke tro, først, fremst. Husk på at han som partiet låner navnet av var en radikal praktisk kar som snudde ting på hodet for de fromme. Han gikk amok i tempelet når stedet var forvandlet fra å være et sted for å bygge bra folk til å drive butikk. Han bøyde seg ned til de som lå på gaten og han tok seg tid til barna selv om de voksne synes han burde gjøre viktigere ting.

Kristelig Folkeparti er et politisk parti, ikke et trossamfunn. Det ser man på partiprogrammet når man vil gi religionsfrihet og bryr seg om å finne løsninger på alle forhold i samfunnet.

Navnet burde ikke skjemme, men forplikte. KrF må måles etter om man foreslår og gjennomfører kristelige handlinger. Her er ikke KrF perfekte og har mye å drøfte, naturligvis. Som Arbeiderpartiet heller ikke er perfekt for alle arbeidere.

Burde Arbeiderpartiet skifte navn siden oppslutningen fra arbeidere er synkende? Nei, selvfølgelig ikke. Vi vet om hvilke gode intensjoner AP har for arbeidere og vi kjenner historien som har betydd så mye for oss alle.

Og det finnes arbeidere i alle partier. Som det finnes kristne i alle partier.

La meg holde meg til mitt eget parti. Vi har altså ikke et KrF bare for de kristne. Men vi har et parti for alle som ønsker et kristelig samfunn. Altså, med snekkeren fra Nasaret, for troende kalt Kristus, som forbilde. Hvem av dere synes det er et dårlig valg?

Jeg ser mange sosialt engasjerte og verdibaserte politikere og velgere som hermer etter han.

Derfor er det en god ide at et parti med navnet sitt sier tydelig ifra om at vi ønsker å skape et kristelig samfunn. Jesus fiksa vin til de som holdt på å få ødelagt bryllupsfesten sin på grunn av mangel på nasjonaldrikken sin, og jobbet på "søndag" (sabbaten) om nøden var stor og grunnen var god nok. Han var pragmatisk med en grunnholdning som handlet om å være kristelig. Målet var viktigst! Det er dette Kristelig Folkeparti holder på med. Å være kristelig er et hedersord. Ikke et problem.

Noen vil mene at å blande religion inn i navnet på et politisk parti skaper avstand. Jeg tenker at det først og fremst gir en ærlig melding om en retning. Skulle vi få en situasjon i landet vårt med for eksempel et "Muslimsk-demokratisk parti", eller "Buddhistalliansen" som en del av vårt demokrati ville vi også raskt finne ut at man har noen felles verdier og sikkert noen forskjellige løsninger i praksis. Da må folk velge de verdier og de løsninger man mener skal gjelde i landet vårt. Uansett hvor vi henter inspirasjonen fra for å skape et godt samfunn, fra filosofi, tro, ismer eller helter er politikk ikke tro, det er praktisk handling.

For å støtte KrF trenger man ikke være kristen, men ønske "kristelig politikk", for det er tross alt de verdier man sloss for. I alle partier, og folk flest, mener jeg lever og tenker rimelig kristelig. Sånn fungerer verdiene vårt samfunn. Derfor er KrF et sentrumsparti plantet midt i det politiske landskapet med gode felles løsninger.

Når KrF står opp mot sorteringssamfunnet, har radikale løsninger i kampen mot klimaødeleggelser og er for kristne verdier som skaper en inkluderende og rettferdig verden, da er vi Kristelig Folkeparti!

Mye tyder på at vi tapte velgere både til den ene og andre siden i valget fordi noen var redd vi ikke var "kristelig" nok, tenker jeg. I politikken må vi leve med at forslag til de beste løsninger kan tolkes forskjellig. Men med snekkeren fra Nasaret i kikkerten mener jeg vi har en bra kurs og bra navn!

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere