Tomas Moltu

Alder:
  RSS

Om Tomas

Følgere

Partiet De Kristne sikter mot stortinget

Publisert nesten 3 år siden

Det å være konservativ er å ha evnen til å tenke langsiktig. Det på tide å sende noen nye røster inn i debatten.

 

Kristne velgere er forskjellige. Vi tenker forskjellig, og stemmer forskjellig. Konservativ er blitt et negativt ladet ord i samfunnet, også i tradisjonelt kristne sammenhenger. Tradisjonelle kristne politiske røster våger ikke å heve stemmen og si at de er konservative. Nå skjer det noe nytt. Et parti som er stolt av det å være konservativ er gradvis mer synlig og har ambisjoner om stortinget. Partiet De Kristne løfter frimodig frem de kristne grunnverdiene, det konservative og det borgerlige. Konservativ - det er evnen til å tenkte langsiktig. Vi konservative ser ikke bare frem mot de neste fire år. Vi ser frem mot de neste 40 år. Vi ønsker å bygge et samfunn for barnebarn. Dette slår spesielt ut i det siste tiår med brytninger om familien. Hva når våre barnebarn vokser opp? Hva betyr da nåtidens surrogati, eggdonasjon og sædbanker. Hva med lengselen som våre kommende barnebarn har til å vite hvor de kommer fra, hvis de er et produkt kjøpt og betalt uten mulighet til å spore sitt biologiske opphav. Det finnes ikke et eneste politisk parti på stortinget i dag som løfter røsten for å reversere den nye ekteskapsloven. Det politiske konforme Norge tillater ikke slike ambisjoner. Vel, Partiet De Kristne har ikke ambisjoner om å være politisk konform. Vi har ambisjoner om å nå stortinget. Det er nok kraft i folket til å la det skje.

 

Tomas Moltu, Stortingskandidat Partiet De Kristne Hordaland

Gå til innlegget

KrF eller PDK i 2017

Publisert rundt 3 år siden

Kristne velgere er ikke make, og de tenker ikke likt. Til stortingsvalget 2017 kan de velge mellom 2 ulike partier som vektlegger det kristne verdigrunnlaget.

Lojalitet er noe godt, trygt og stabilt i en ellers utrygg verden. Et fundamentalt spørsmål som alle velgere likevel må stille seg er hva de skal være lojale mot. Demokratiet er bygget opp slik at en velger får innflytelse med å stemme på den person eller det parti som en er mest enig med, og som en tror på. At en er lojal mot sin overbevisning, selv om det betyr å stemme annerledes enn det en har gjort tidligere. Til høstens stortingsvalg er det to partier som vektlegger en kristen verdiforankring. Noen tenker at det er trist at KrF ikke har klart å holde partiet samlet. Men for velgeren kan dette være positivt. To partier synliggjør nå at kristne velgere ikke er like. Også kristne velgere tenker forskjellig, og to partier gir en mulighet for en bredere representasjon på stortinget.

Partiet De Kristne er et avklart borgerlig alternativ som ønsker å danne flertall på borgerlig side. Dersom en ønsker en borgerlig regjering, som vektlegger et kristent verdigrunnlag, er PDK det naturlige valget. PDK er ikke et sentrums parti som skaper usikkerhet eller uforutsigbarhet om vi vil støtte en borgerlig eller sosialistisk regjering. Forutsigbarhet er viktig for at velgeren skal kunne gjøre et informert valg. Slik flytter vi makt tilbake til velgeren. Vi er ikke likegyldig til om Norge får en borgerlig eller sosialistisk regjering.

I spørsmål om skatt er det tydelige forskjeller mellom partiene. Partiet De Kristne har en klar retning for å redusere skatter og avgifter. PDK vil bruke reduserte skatter som et insentiv til verdiskapning og mener at det offentlige skal være begrenset i omfang. Det offentlige skal først og fremst være effektivt, ikke stort. Skattelettelse er en målsetting. Dette er viktig for å flytte makt fra det offentlige til den enkelte, til familier og til bedrifter. PDK ønsker å flytte makten nedover og ut til folket. I dette ligger det en borgerlig identitet.

Det viktig for Partiet De Kristne å styrke nasjonalstatens rolle i stedet for å bygge den ned. Vi ønsker at Norge skal sikre kontroll med egne grenser, og at norske politikere skal stå til ansvar for det norske folk. Vi ønsker å utfordre EØS avtalen, som har bred oppslutning i stortinget. Ikke bare for de milliarder av kroner som overføres til EU hvert år, men mangelen på demokratisk forankring i de føringer som Norge får fra Brussel. På samme måte ønsker PDK å utfordre de overnasjonale føringer som Norge ukritisk støtter gjennom FN. Også her er PDK et klart alternativ. Ikke bare mot den stadige og urettferdige kritikk som FN stadig retter mot Israel, men mot de enorme pengebeløp som overføres til FN, uten dokumenterte resultater. FN er blitt en pådriver for nedbygging av nasjonale grenser, fri abort og et globalt verdisyn i en organisasjon hvor ingen står demokratisk ansvarlig.

Partiet De Kristne ønsker en restriktiv og rettferdig innvandringspolitikk. Sikkerhetsrisikoen i Europa er blitt forverret av en naiv politikk som har nektet å forholde seg til realiteter. Radikal islam truer mennesker og samfunn. PDK sier et klart nei til sharia. Den innvandringspolitikk som har vært ført over mange år inkluderer samtidig en verdirelativisme og kulturrelativisme som har undergravet norsk identitet. Vi ønsker at flykninger skal ivaretas, og at flere skal hjelpes i sine nærområder. Her kan en yte mer hjelp for pengene. Samtidig vil PDK ha en enda tydeligere beskyttelse av kristne flyktninger og andre minoriteter i Midtøsten.

Når katastrofer inntreffer skal Norge være rask til å hjelpe der det trengs. PDK vil fjerne begrensninger i skattefritaksordningen og styrke initiativ som gjøres gjennom misjonsorganisasjoner og andre lokale engasjement. Konflikten mellom KrF og FrP på bistandsområdet og innvandringsspørsmålet er sterk, og en sentral årsak til at KrF heller vil samarbeide med Venstre og Arbeiderpartiet. Men det er ikke mindre moralsk å kutte i bistand enn å være likegyldig til hvordan den brukes. Det er grunn til å tro at norske bistandspenger brukes til å gi næring til hat og terror i Midtøsten. Dette må stanses.

PDK er et konservativt parti. Ekteskapet er endret i Norge. De representanter og partier som har ønsket å løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne har mislykkes i stortinget. Nå er det ingen prinsipielle hinder for sharia, som tillater en mann å ha inntil fire koner. PDK er tydelig på at vi ønsker å løfte frem ekteskapet som en ordning mellom en mann og en kvinne og at barn skal ha rett til å kjenne sitt biologiske opphav. PDK vil jobbe med de partier og representanter som er nødvendig for å sikre dette i lovverket. 

Ikke noe parti har lykkes på noe område med å få gjennomslag i retten til liv siden innføringen av fri abort i 1975. Hvis velgeren ønsker nye og andre resultater er det på tide å stemme annerledes. Partiet De Kristne vil jobbe med de partier og enkeltrepresentanter for å få et bredere flertall for livet.

Partiet De Kristne mener at Norge trenger et sterkt og troverdig forsvar. Stortinget har svekket forsvaret over flere tiår. Ingen ønsker krig, men PDK ønsker å prioritere for å bygge opp igjen forsvaret. Fred sikres gjennom styrke, ikke gjennom svakhet.

 

 

Tomas Moltu

1. kandidat til Stortinget for Partiet De Kristne i Hordaland

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Dropp både RLE og KRLE

Publisert rundt 3 år siden

La oss heller få kristendomsfaget tilbake i skolen

Arbeiderpartiet har, har som ventet, gått inn for å fjerne "K" i KRLE faget i skolen. KrFére tar til orde for at bokstaven egentlig bare har symbolverdi. Kritikere av KrF spør om det er "K"en i KrF som bare har symbolverdi.

Det som ikke har symbolverdi er det sekulære presset til å likestille alle "religioner" i Norge. Norge er nå blitt multikulturelt sies det. Vi må ha hensyn til alle religioner. Partiet De Kristne legger til grunn at kristendom skal ha en særstilling ti skolen. Vi ønsker å skille det ut som eget fag og legge undervisningen om alle andre religioner inn under samfunnsfag. Det er forskjell på religioner, og i Norge burde kristen tro ha en særstilling. Til høsten er det stortingsvalg. Da er det din tur å velge. PDK er et avklart borgerlig parti. Vi plasserer oss ikke strategisk i sentrum for å "se hvem som vinner". Kommer vi til å utfordre borgerlig side? Ja det gjør vi. Individets frihet er uløselig knyttet til den kristne tro og det kristne verdigrunnlaget. PDK vil gi en tydeligere kristen verdiprofil på en borgerlig regjering. Vi vil ta til orde for å skille ut kristendomsfaget som eget fag og legge alle andre religioner under samfunsfag. Vi takker for din støtte.

Gå til innlegget

Venstre gjør det historisk dårlig på meningsmålinger. Partiet De Kristne mobiliserer som aldri før. Hva skjer dersom PDK blir like store eller større enn Venstre.

Venstre har nå avsluttet sitt landsmøte med katastrofalt lav oppslutning på meningsmålingene. Partiet De Kristne er på vei opp og kan møte et Venstre på vei ned. På meningsmåling i uken som gikk får Venstre inn kun en representant. Partiet De Kristne kan derfor bli like store eller større en Venstre. Det vil være en helt ny situasjon i Norsk politikk. Et verdikonservativt og borgerlig parti med kristen verdiforankring tar over rollen til et sekulært og ekstremt verdiliberalt parti i Norge  Det er nå  små marginer som skiller. Sentrum i norsk politikk er dødt, og det blir et valg mellom borgerlig eller sosialistisk regjering. Partiet De Kristne er klare til å ta over Venstre sin rolle på borgerlig side. Det vil gi helt nye perspektiver i familiepolitikk og verdipolitikk, med styrking av en verdikonservativ borgerlig agenda.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1511 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1431 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1104 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1004 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 672 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 457 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere