Tor Martinsen

Alder: 13
  RSS

Om Tor

Følgere

Har den katolske kirke apostolisk suksesjon?

Publisert nesten 9 år siden

Dette er ikke ment som et angrep på noen person, kun et spørsmål om den katolske kirke har apostolisk suksesjon, slik spørsmålet i overskriften lyder.

Det hevdes fra den katolske kirke at de har apostolisk suksesjon fra Peter, som i følge DKK var den første pave, og fram til i dag. Jeg stiller meg som sagt tvilende til denne påstanden av flere grunner. Denne læren om apostolisk suksesjon ble først formulert av Iræneus av Lyon i det 2. århundre som et svar på påstander fra gnostikere om at det fantes hemmelige apostler som kjente Kristi hemmelige og sanne lære. Nedenfor har jeg listet opp noen få punkter som jeg mener hver for seg viser at DKK ikke kan ha en slik apostolisk suksesjon.

-- 1) Det er det usikkert om Peter i det hele tatt var pave (eller biskop) i Roma, et syn vi kan ta Romerbrevet til inntekt for da det ikke er sendt hilsninger fra Paulus til Peter som angivelig var pave i Roma på denne tiden. Det ville jo vært naturlig at Paulus hadde sendt hilsninger til Peter om han var i Roma som leder for kirken.

-- 2) De første spor i kirkehistoriske dokumenter som i det hele tatt omtaler Peter som pave og overhode for menigheten i Roma stammer fra ca. år 445 (+/- et par år). Denne påstanden ble fremmet av daværende pave, Leo I.

-- 3. Det fortelles om Peter at mens han skulle ha vært pave i Roma så drev han på med misjonsreiser bl.a. til Antiokia, Samaria, Joppa, Cæsarea og plantet menigheter på de stedene han var på, og at han antakeligvis var borte i mange måneder om ikke et, to eller tre år om gangen. Dessuten kommer det klart fram i Apostlenes gjerninger at Jerusalem var den viktigste byen for den nye kristendommen fram til år 70 e.Kr. da byen ble ødelagt av romerne. Etter dette er det sannsynlig at Antiokia i Syria var hovedsetet for kirken, og skulle kirken ha hatt en hierarkisk oppbygd struktur ville det vært naturlig at kirkens øverste leder satt i Antiokia, ikke Roma selv om Roma var hovedstaden i det romerske imperium.

-- 4) Det finnes sterke indisier på at hovedsetet til kirken (DKK) ble lagt til Roma først under Konstantin 1. (den store) regjeringstid, etter kirkemøtet i Nikea i år 325 e.Kr.

-- 5) Jesus sier at vi ikke skal kalle noen på jorden for far, dette er sagt i religiøs sammenheng. Romerkirken, DKK, kaller sin øverste leder for pave som betyr… ja nettopp far. Hvorfor valgte Den Katolske kirke nettopp denne tittelen Jesus ber oss ikke å benytte? Mange tittelformer var tilgjengelige, hvorfor / pave?

-- 6. Alle pavene i Den katolske kirke bærer tittelen Jesu Kristi vikar og det påstås at Guds Ånd alltid bevarte videreføringen av sannheten gjennom den apostoliske suksesjonen.

Jeg tillater jeg meg å tvile på at Herren ville velge å beholde et kirkesamfunn med så mange bokstavelige lik i lasten som DKK har på samvittigheten opp gjennom årene til å være bærer av Hans sannhet. Dersom det er riktig at romerkirken virkelig har apostolisk suksesjon så betyr dette at Gud Ånd er delaktig i drap på mange millioner mennesker i den mørke middelalder, noe jeg anser som svært usannsynlig.

-- 7. Det ble i 1229 sendt ut forbud for legfolk mot å eie Det gamle eller nye testamentet. Hvis noen skulle ha slike skrifter, måtte de avlevere det til den lokale biskop etter åtte dager slik at skriftene kunne brennes. Kjettere med skrifter skulle finnes og deres oppholdssteder tilintetgjøres.

Gå til innlegget

Den pent innpakkede pakken.

Publisert nesten 9 år siden

Kverulerende, fundamentalistisk hersketeknikk.

Det finnes en del ord som det ser ut til at det er en generell aksept for å bruke til å stigmatisere andre. Dette er hyggelige ord, bl.a. slike som ”hersketeknikk”, ”fundamentalist” og ”kverulant”.

Ved bruk av ordet ”hersketeknikk” så påtar man seg selv rollen som offer, og henger derved ut den man beskylder for å bedrive hersketeknikk og karakteriserer denne som en ufin person. Noen ganger mener vi alle at det er en selvfølge å korrigere noen for hva de sier, noe de aller fleste av oss gjør daglig, men når man stadig påtar seg denne rollen som "offer" for så å irettesette den andre så blir det hele litt ynkelig. Når det attpå til er de samme personene som gang etter gang bruker ordet ”hersketeknikk” mot sine meddebattanter for å bortforklare sitt egentlige ærende og for å sette den andre i bås, så kan det ikke være for noe annet en å bedrive herketeknikk selv. Forskjellen på den som kaller en spade for en spade og som av den grunn blir utskjelt for å bedrive hersketeknikk, og den som beskylder andre for å bruke hersketeknikk begrenser seg ikke bare til ordvalget, men den som beskylder andre for å bedrive hersketeknikk bommer totalt og misforstår budskapet noe det ser ut til at skjer bevisst hos flere, altså med viten og vilje. Når mottakeren(e) av et budskap som er så enkelt at selv et lite barn kan forstå det så må det være med vilje man misforstår, for jeg kan ikke i min villeste fantasi innbille meg at noen av de som deltar her på VD er komplette idioter. Det nekter jeg bare å tro. 

 

Dersom man er frekk nok til å kalle en spade for en spade da blir man fort hengt ut og stigmatisert. Man kan jo ikke komme her og komme her. Tenk så ufin vedkommende er som snakker rett ut! Denne formen for skriblerier må knebles og helst drepes med en gang, for det gjør jo litt vondt i sarte og bortskjemte ”offer” å høre at sannheten fortoner seg annerledes sett fra et annet sted enn fra "offerets" egen lille tue. Nei, ingen skal kunne komme her å rokke ved et bibelsyn som i det store og det hele dreier seg om å forme skriften etter sitt egne forgodtbefinnende, og innta et navlebeskuende verdenssyn der man setter seg selv i sentrum og former kartet etter det terrenget vedkommende tror h*n ser. Da er det klinkende klart at det må reageres, og mottakeren blir med ett ”offeret” som samtidig med sine tirader selv blir det vedkommende kaller sin meningsmotstander; en som bedriver hersketeknikk. Men, da er det i følge dem selv helt greit… ja vedkommende ”offer” får sågar stående ovasjoner fra en fullsatt forsamling tabloidliberalere som ikke ser ut til å forstå at den som beskylder andre for å bedrive hersketeknikk i tide og utide selv utøver en hersketeknikk. Forskjellen er jo bare innpakningen. Om man tar et kilo hestemøkk og pakker inn i det mest fargerike og flotte silkepapir med sløyfer og all slags stas så er det allikevel bare hestemøkk inne i pakken, innpakningen forandrer jo ikke innholdet i pakken som er og blir dritt og ikke noe annet. Slik er det også med ordene vi slenger rundt oss alle sammen. Slik som når enkelte gjentatte ganger kaller noen andre for fundamentalister så er dette også en form for hersketeknikk, den er bare mer akseptabel, men når man pakker det ut så er det fortsatt hestemøkk inne i pakken, det har over hodet ikke forandret seg. Når en som leser et innlegg eller en kommentar beskylder avsenderen om igjen og om igjen for å være fundamentalist så benytter denne mottakeren seg av en hersketeknikk. Blir resultatet slik at avsenderne av budskapene trekker seg fra diskusjonen, slik vi med sikkerhet vet at flere har gjort etter å ha blitt kalt fundamentalist i tide og utide, ja da har hersketeknikken vunnet fram og denne debattsiden har mistet flere genuine deltakere. Det merkelige er at det er de samme som sutrer til moderator om ditt og datt når de mener at folk er ufine mot dem som har æren av at disse "fæle fundamentalistene" har trukket seg tilbake fra diskusjonen. Dette skryter de endog av. Noe annet som også er merkelig i denne forbindelse er at de som ”står på barrikadene” for de ”svake”, som her er lik de som ”føler seg selv som offer”, ikke viser den minste medfølelse for den som blir utsatt for slik hersketeknikk. Enten så tier man, eller så ”heier” man på den som ser på seg selv som et ”offer” og hjelper denne så godt de kan for å kunne kneble den andre ved å benytte seg av aksepterte ord for å utøve sin herksteknikk. Om man da er så til de grader frekk at man tar igjen og påpeker at det ikke er samsvar i den lære som forfektes og at argumentasjonen ikke bare halter men faller fullstendig fra hverandre, ja da har man plutselig blitt til en kverulant, og vips så er man stigmatisert og stemplet nok en gang. Etterpå opprettes det en egen tråd for å strø salt i det såret man tror man har påført andre for så å gjøre som Pilatus: de vasker sine hender. Ja, jeg kaller dem liberaltabloide denne vennegruppen, for de utviser en forståelse som ligger helt mot det ultraliberale på mange områder. Dette er noe de forfekter daglig, men når de blir konfrontert med dette, ja da blomstrer det i asfalten. Da trekker de det ene gullkornet opp av hatten etter det andre og går til felts mot den stakkar som tør å forfekte et annet syn. Da er man kverulant, fundamentalist og driver helt klart med hersketeknikker, man er sneversynt, trangsynt, gammeltestamentlig, rett og slett gått ut på dato. Det er jo opplest og vedtatt blant denne venneflokken at Guds ord forandrer seg etter som årene går, ja vi skal ikke se bort fra at de forandrer seg etter årstidene også, kanskje Guds ord til og med forandrer seg etter ukedagene og humørsvingninger hos den enkelte. Hva vet vel jeg? I fjor het det så smukt at vi lever jo i 2010. I år er dette foreldet og man lever jo i 2011, og det medfører at det som var sannheter i fjor ikke på noen måte holder mål lenger. Jeg er jo enig i at vi skriver 2011 på kalenderen, og har ingen vanskeligheter verken med å forstå eller å innrømme at denne påstanden er korrekt. Det er jo ikke der problemet ligger, det ligger i det at man tror Bibelen forandrer seg fordi tallene på en kalender forandrer seg. Har det noen innflytelse på Guds Ord at vi skriver 2011? Eller er det rett og slett det at man ikke evner å se skogen for bare trær på den liberaltabloide siden? Solen står jo fortsatt opp i øst, og sol følger alltid etter regn.

 Skulle det allikevel mot formodning være slik at Guds ord er gjenstand for tidsåndens forandring må vi prise oss lykkelige over at vi har en slik aktiv liberaltabloid gruppe som har makt og myndighet til å korrigere Gud og hans ord. Da skal dere se at det kun er tull og fanteri at det står om Jesus Kristus at han er den samme i går og i dag ja til evig tid (Hebreerne 13,8), og at det er løgn at ingen ting skal forandres før alt er oppfylt (Matteus 5,18)

Gå til innlegget

De sytti ukene, Daniel 9, 24-27.

Publisert rundt 9 år siden

Det finnes flere fortolkninger av dette skriftstedet. Noen vil ha det til at de 70 ukene (av år) ikke henger sammen men må deles i to, 69 uker som er oppfylt og én uke som ligger i framtiden. Men, er det slik?

24 Sytti uker er fastsatt for ditt folk og din hellige by, til ondskapen har nådd sitt mål og synden tar slutt. Da blir skylden strøket ut, det kommer en evig rettferd, profetenes syner blir stadfestet, og Det aller helligste blir salvet.

25 Du skal vite og forstå: Fra den tid det ordet gikk ut at folket fra Jerusalem skulle føres tilbake og byen bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker. I 62 uker skal byen være gjenreist og bygd opp igjen med gater og vollgraver. Men tidene skal være harde.

26 Etter disse 62 ukene skal den salvede ryddes av veien og ikke mer være til. Byen og helligdommen skal ødelegges av hæren til en fyrste som kommer. Han skal ende sine dager i en flom. Ødeleggelsen som er fastsatt, skal vare til krigen er slutt. 

27 Én uke gjør han pakten tung for mange, midt i uken gjør han ende på slaktoffer og grødeoffer. På styggedommens vinger kommer det en som herjer, helt til ødeleggelsen som er fastsatt, strømmer ned over ødeleggeren selv."

Et viktig poeng for forståelsen er at engelen Gabriel i vers 24 sier til Daniel at 70 uker er skåret av, tilmålt, bestemt eller fastsatt ditt folk. Engelen sier ikke 69 uker eller 63 uker, 62 uker, eller 7 uker, men poengterer at det er 70 sammenhengende uker det er snakk om, verken mer eller mindre. Vers 24 er en oppsummering av de tre neste versene, mens versene 25, 26 og 27 gir en beskrivelse av hva som menes med vers 24. I vers 25 blir 69 av ukene forklart slik at fra jødene fikk reise hjem fra fangenskapet skal byen, Jerusalem og templet, bygges opp i løpet av 49 år (7 uker), deretter skal tidene være harde for Daniels folk i 434 år (62 uker). Vi vet fra historien at dette stemmer da jødene var lyderike under forskjellige herrer, Medo-Persia, Grekenland og Romerriket. Disse 69 ukene avsluttes med det samme som den 70. uken begynner med, at Jesus lar seg døpe og står fram som Messias. Da ”den salvede” som er Messias eller Jesus blir presentert i vers 25, kan umulig vers 26 legges til framtiden. I vers 26 blir det fortalt oss at den salvede skal ryddes av veien etter de 62 ukene i vers 25 B. Disse 62 ukene følger direkte etter de 7 ukene som jødene hadde til oppbyggingen. Vi vet også fra historien at Jesus virket i tre og et halvt år før han ble hengt på korset og døde. Da stemmer også profetien i vers 27 som sier at ”midt i uken gjør han ende på slaktoffer og grødeoffer”. Dette var en av konsekvensene av Jesu død på korset. Den gammeltestamentlige ordningen med tempeltjeneste, presteskap og daglige ofringer opphørte da Han ga sitt eget liv og blod som offer for deg og meg og som samtidig ble både vårt offerlam og vår yppersteprest. Jesus virket jo kun i tre og et halvt år før han ble hengt på korset og døde, noe som stemmer med profetien om at midt i (den 70.) uken gjør han ende på slaktoffer og grødeoffer. Nå sier mange at det ikke er noe som indikerer at en slik fortolkning stemmer i forhold til disse versene eller hvordan vi skal tolke dem, for det er en alt for utydelig beskrivelse av tiden etter de (7 +) 62 ukene. Det står ”Etter disse 62 ukene… ” og at dette kan bety hva som helst, også at denne ene ukes profeti vil bli oppfylt en gang i framtiden. Jeg mener at det er en klar mening i denne setningen, og at den 70. uken må følge etter de 7 + 62 ukene slik at de utgjør en samlet og harmonisk enhet. En fyrste, den salvede, Messias eller Jesus er jo nevnt både versene 25, 26 og 27, og knytter hele denne tidsperioden sammen.

Se også på hvordan vi bruker disse ordene i dag og hvordan forståelsen av setningen "etter disse ... ukene" er. La oss tenke oss at jeg møter deg den første dagen i din sommerferie, og jeg spør deg om hva du skal gjøre etter disse fire ukene (med ferie). Hvordan vil du svare meg? Vil du gi meg et svar om hva du skal gjøre etter en eller annen sommerferie som ligger 10 – 20 år fram i tid, eller vil du svare meg hva du skal gjøre etter denne spesielle ferien? ...  

Gå til innlegget

Sånn på tampen

Publisert rundt 9 år siden

Dette året er i fred med å ebbe ut, og et nytt står for døren. er det på tide å spørre seg selv om man har sitt på det tørre i forholde til hva Gud forventer av oss. Nedenfor følger en tenkt dialog mellom dagens lunkne kristne. Er du en av de lunkne?

Dagens kristne: “Jesus! Hvordan kan vi på best mulig måte bevise vår kjærlighet til deg?

Jesus: Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.

 

Dagens kristne: Jeg skjønner på en måte at dine bud sikkert kan være nyttige og brukbare retningslinjer i gitte situasjoner og til sitt formål, men vi hadde nå egentlig kanskje tenkt oss et litt mer åndelig svar, hvis du skjønner. Hvordan kan vi være sikre på at vi virkelig har deg kjær og samtidig kan bli i din kjærlighet. Det er saken.

Jesus: Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.

 

Dagens kristne: Selvfølgelig ønsker jeg å bli i din kjærlighet, det er vel noe alle troende har som mål, men det er litt av et slit å prøve å holde disse budene eller loven om du vil. Noen av oss hadde faktisk forventet at det nye testamentets trosliv ville gitt en lettere og mer behagelig teologi med store doser av frihet og fleksibilitet.

Jesus: Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

 

Dagens kristne: Ja, nå begynner jeg å forstå deg. Det er nettopp denne fokuseringen på deg og friheten fra loven, dogmene og sannhetspunktene jeg tenker på. 

Jesus: Sannheten skal gjøre dere fri.

 

Dagens kristne: Men tror du ikke at noen kan elske både deg og din Far uten å holde dine bud?

Jesus: Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.

 

Dagens kristne: Vi lengter etter er at du skal åpenbare deg for oss og at din Ånd skal ta bolig i oss, ikke at den lovfokuserte legalismen skal prege vårt trosliv.

Jesus: Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

 

Dagens kristne: Men kan ikke en troende være din venn uten å måtte lyde dine bud?

Jesus: Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere.

 

Dagens kristne: Mange store forkynnere lærer oss at loven er opphevet og ikke gjelder lenger i den nye pakt. Her snakker jeg faktisk om ledere, evangelister, prester og pastorer som har viet sitt liv til å forkynne Guds Ord, og det de framlegger, må jo være det du forteller i evangeliene! 

Jesus: Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven... For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå.

 

Dagens kristne: Det er vel forståelig at du som jøde vektlegger budene, men nå lever vi 2000 år etter din tid. Sannheten har modnet og utviklet seg etter hvert og den kristne tradisjonen har lært de troende til ikke å være så opptatt av budene. Er det ikke plass for litt fleksibilitet og toleranse?

Jesus: Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers tradisjoner.

 

Dagens kristne: Men mange av tradisjonene kristenheten har adoptert er da vakre rituelle seremonier med stor åndelig egenverdi. De gir oss stemning, atmosfære, verdifulle sanseinntrykk og ro til meditasjon. Jeg kan godt forstå at du, i ditt jødiske miljø, vektla det fjerde budet om sabbaten og at du ikke ser verdien av å be til bilder, ikoner og statuer og slikt som er omtalt i det første budet, men du vet jo at mange kristne har dype åndelige tradisjoner å ta hensyn til på disse områdene og det betyr mye for dem. Er ikke grunnen til at tradisjonen har fjernet eller endret disse to budene nettopp for å gjøre evangeliet tidsaktuelt!

Jesus: Ja, vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter.

 

Dagens kristne: Alt dette som kristenheten opplever å være både kulturelt og estetisk, må da ha en verdi i gudsdyrkelsen?

Jesus: Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud.

 

Dagens kristne: Men rikdommen og bredden i våre historiske tradisjoner har da en egenverdi, selv om vi ikke holder oss bokstavelig til alt det du lærte da du var blant oss?

Jesus: Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de forskrifter dere har gitt videre. Og mange lignende ting gjør dere.

 

Dagens kristne: Er ikke det viktigste at vi som er troende ønsker å bli frelst og søker å oppnå evige liv!

Jesus: Vil du gå inn til livet, så hold budene.

 

Dagens kristne: Men veien til himmelen og Guds rike er da ikke gjennom noe annet enn nåden og tilgivelsen. Hva har gjerning og lovlydighet med frelsen å gjøre?

Jesus: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! Skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje

 

Dagens kristne: Jeg kjenner da en rekke utrolig dyktige og åndsfylde forkynnere som mener noe annet. Mange kristne lytter til dem, det skjer åndemanifestasjoner på møtene deres og de lærer at vi ikke behøver å bry oss om loven fordi nåden har tatt dens plass.

Jesus: Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.

 

Dagens kristne: Jeg snakker faktisk om forkynnere som profeterer, helbreder og utfører mektige gjerninger og samtidig lærer oss at vi ikke behøver å ta hensyn til din lov! Da er jo miraklene et bevis på at Guds Ånd er med dem, selv om de er helt uenige med det du sier!

Jesus: Mange skal si til meg... Herre, Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som tror dere løst fra loven.

 

Gå til innlegget

hvor tok den globale oppvamingen veien?

Publisert rundt 9 år siden

Et miljøpolitisk sleivspark som stadig blir mer og mer aktuelt i takt med den globale oppvarmingen.

Jeg hutrer og fryser og fyrer med ved,

er lei av vinter, kulde og sne.

Rimfrosten dekker busker og kratt,

islagte veier - så forferdelig glatt.

På TV`n det snakkes om oppvarmet klode,

de er nok fullstendig forskrudd i sitt hode.

Steng trekken igjen og fyr så det soter,

bruk ikke penger på klimakvoter.

Jeg gikk etter posten og hutra og skalv,

skulle gjerne sett Hauge og Oddekalv.

Klimadebatten den gir meg angst,

men jeg ler av Solheims CO2-fangst.

På sommer og varme og sol er jeg hekta,

jeg spør hvor i verden er drivhuseffekta?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
13 dager siden / 1851 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1572 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
29 dager siden / 1226 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 1 måned siden / 960 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
23 dager siden / 837 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere