Tor Martinsen

Alder: 14
  RSS

Om Tor

Følgere

Har Maria noen plass i Guds frelsesplan?

Publisert rundt 7 år siden

Ja sier katolikkene. Nei sier Bibelen, det holder lenge med Jesus Kristus og det Han gjorde for oss på korset. Hvem har rett?

Bibelen forteller oss at Jesu død åpnet for vår frelse, i Hans blod er det legedom og frelse, ikke i noe annet navn er det frelse (Apg 4,10-12). På dette er Bibelen helt klar. Allikevel, eller kanskje aller helst, til tross for dette så hevder DRKK følgende: 

1) DRKK sier: #AT MARIA MED HENSYN TIL VÅR FRELSE INNTAR DEN SAMME PLASS SOM EVA MED HENSYN TIL VÅRT FALL, ER NOE SOM KIRKEN ALLTID HAR LÆRT#

Bibelen sier: #Matt 1,21 Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, for Han skal frelse Sitt folk fra deres synder.#

- Da Eva var den som førte menneskene til fallet er det helt åpenbart at DRKK mener at det er Maria som fører oss til frelsen. Det må jo være slik DRKK mener, at Maria fører til frelse, for det er kun på denne måten hun kan ta samme plass som Eva hadde i syndefallet, hun førte oss som kjent til fallet. Men som sagt over er det bare gjennom Jesus og han alene vi kan finne frelsen.

 

2) DRKK sier at Maria er#NÅDENS MOR, HIMMELDRONNINGEN# … /og fremhever Maria og / … #Mariakultusen med erkjennelsen av hennes herredømme i himmelen…#

Bibelen sier: #Ef 1,20-21 Det var den Han lot virke i Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde og satte Ham ved Sin høyre hånd i den himmelske verden, 21 høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende.#

- Bibelen er tydelig på at det ikke finnes noen ”himmeldronning”. I følge Bibelen er guddommen slik: Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd. Jesus er jo som kjent kongenes konge. Det er ingen himmeldronning, hadde det vært det ville det ha kommet tydelig fram i Bibelen slik som at Jesus er kongens konge: (1. Tim. 6,15; Åp. 17,14). I Matt 28,19 leser vi: #Gå derfor* ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn# DRKK har gitt Maria herredømme i himmelen, men i min Bibel kommer det fram at herredømme er gitt til Jesus Kristus.

3) DRKK snakker om #MARIADYRKELSENS BETYDNING FOR DEN KRISTNE TRO# og om #MARIADYRKELSENS BETYDNING FOR DET MORALSKE LIV#

Bibelen sier: #Matt 4,10 Da sa Jesus til ham: "Bort med deg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene." og #Åp 14,7 og han sa med høy røst: "Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!#

- Bibelen er altså klar på at det kun er Gud og Gud alene som skal tilbes eller dyrkes. Å dyrke Maria blir da helt feil, selv om hun er Jesu mor aldri så mye.

4) DRKK sier #Av Maria skal vi lære å søke Jesus så snart vi har mistet Ham.#

Bibelen sier: #1 Tess 1,6 Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, etter at dere hadde tatt imot Ordet under stor trengsel og med Den Hellige Ånds glede,#

- DRKK mener det er Maria som skal lede oss til Kristus. I min Bibel er det Den hellige Ånd som har fått denne oppgaven.

Gå til innlegget

Så da så!

Publisert over 7 år siden

:-)

Ser at hodepinetabletter kan gi hodepine.

http://www.vl.no/verden/hodepinetabletter-kan-gi-hodepine/

Ja, hvorfor ikke tenker jeg. Regjeringen Brundtland innførte på 80-tallet en ventelistegaranti for pasienter som virker. Kommer du på ventelisten så er du garantert å vente. Så hvorfor skal ikke da hodepinetabletter gi hodepine?

Gå til innlegget

Lite konstruktivt…

Publisert nesten 8 år siden

… synes nå jeg det er å stenge en tråd når den sporer av på grunn av personangrep.

Blir det innført en linje hvor tråder slettes grunnet personangrep så vil fort enkelte bli kneblet av sine motstandere ved at disse går til frontalangrep på trådstarter, for før vi vet ordet av det så kommer moderator og stenger tråden, og dermed 1 – 0 til den som ønsker å kneble ytringer en ikke liker. Resultatet av en slik politikk kan bli fatal for en ellers fin diskusjonsside. Det må da være bedre å slette slike angrep, og ved gjentatte ganger utestenge de som stadig vekk går i strupen på sine mot-/meddebattanter. Kanskje diskusjonene vil bli både konstruktive og fruktbare ved å luke ut de som bevisst angriper personer gjentagende ganger…

Gå til innlegget

Har Gud forandret seg?

Publisert nesten 8 år siden

Guds befaling: #2. Mos. 12,22 Så skal dere ta en isopkvast, dyppe den i blodet i skålen og stryke noe av blodet fra skålen på bjelken over døren og på de to dørstolpene. Ingen av dere må gå ut gjennom døren til huset sitt før om morgenen.#

Konsekvensene: #2. Mos. 12,23For Herren skal dra gjennom landet for å slå egypterne. Og når han ser blodet på bjelken og de to dørstolpene, skal han gå forbi døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i huset for å slå dere.#

Da Gud skulle frelse Israel ut fra Egypternes slaveri ba han dem om å slakte et lam og stryke blodet på dørstolpene. Guds påbud ga ikke rom for egne fortolkninger – lammets blod skulle strykes på dørstolpene – punktum. Gud tvang ingen til å gjøre dette, alle og enhver måtte gjøre dette av egen fri vilje. Alle hjem som ikke hadde strøketlammetsblod på dørstolpene, eller som hadde gått ut gjennom døren til huset sitt før om morgenen mistet sin førstefødte sønn. Dødsengelen ville derimot gå forbi alle hus hvor lammets blod var strøket på dørstolpene. Betingelsen for å bli frelst (ut av Egypt) var altså å følge Guds bud til punkt og prikke og stryke lammets blod på dørstolpene. Å ignorere Herrens befaling ville gitt alvorlige konsekvenser. Bibelen er full av eksempler på at frelsen er betinget. De israelittene som gjorde som Herren sa ble frelst ut av Egypt, de som valgte å overse Guds bud, eller løse problemet på sin egen måte, ble straffet.

Det er mye som tyder på at det er mange i våre dager som har en tro som tilsier at Gud har forandret seg. Det finnes mange som ser ut til å tro at det er det samme hva man tror bare man tror. Noen sier det rett ut at ”jeg tror slik” eller ”jeg tolker det slik” fordi det passer meg og mitt syn ”å tro dette”, selv om det helt åpenbart strider mot Guds ord. Jeg kan ikke se noen grunn til å tro at det er greit å gjøre som vi vil.

Dette reiser en del spørsmål, og her følger noen av dem. 1) Har vi noen indikasjoner på at Gud har forandret seg? 2) Har Gud slakket på kravene slik at det ikke er så nøye med å oppfylle hans krav lenger? 3) Har Gud overlatt til menneskene å finne sin egen vei til frelsen i våre dager? 4) Ville Gud gjort det annerledes i dag om han skulle ha ført oss ut fra ”vårt Egypt”? 5) Ville han ha sagt at vi kunne finne en vei som passet for den enkelte av oss? 6) Eller ville han også i dag bedt oss om å gå den veien han har valgt og som er best for oss, selv om det medfører en lang ”ørkenvandring” og at vi må oppgi våre egne verdier og våre egne måter å søke Herren på?

Hva sier Bibelen om dette?

Gå til innlegget

Jomfru Maria har vært nevnt både hist og her i det siste så jeg vil kaste ut en brannfakkel eller tre.

Mariadyrkelsen:

DKK innrømmer åpent og ærlig at Mariadyrkelsen er en praktisk tilpasning til deres doktriner. Men gir Bibelen noen indikasjon på at vi kan dyrke andre enn Gud?

 

«Perpetual virginity», Maria som “evig” jomfru:

DKK hevder at Maria er “evig” jomfru, et dogme som gjennom tiden har etablert seg som en «sannhet» i den katolske lære, og som ble stadfestet en gang for alle av Pave Pius IX i 1854. Dette til tross for at DKK selv slår fast at det ikke finnes noe bevis for dette i skriften. Bibelen sier selv at Jesus hadde minst 2 søstre og 4 brødre. Dette er et kontroversielt punkt, men ser vi hva skriften sier så kan vi lese følgende i Matt. 13,55-56 følgende: #Er han ikke tømmermannens sønn? Og heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her alle sammen?# Når brødrene er nevnt sammen med moren, er det mest sannsynlig at de var Jesu yngre brødre.

 

Marias himmelfart:

DKK hevder at Maria ble tatt opp til himmelen etter at hun døde. Dette er et dogme basert på katolsk tro altså tradisjon – ikke på Bibelen. DKK hevder at de har fått overlevert «mysteriet» og «kunnskapen» om Marias himmelfart fra apostlene, men innrømmer selv at det ikke finnes noe skriftlig rundt dette før i det 4. eller 5. århundre, og da i det greske verket #De Obitu S. Dominae#. Egentlig er det merkelig at apostlene ikke nevner dette med et eneste ord i sine skrifter, men bare ga dette videre som en muntlig overlevering da en slik himmelfart jo er en sensasjon i seg selv.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2965 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1576 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1110 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 642 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere