Tor Martinsen

Alder: 14
  RSS

Om Tor

Følgere

Publisert rundt 4 år siden
Jeg kan ikke se at du har noe å fare med her (heller) Kvinlaug. I det siterte fra vår katekisme står det så vidt jeg kan bedømme det samme som i andre sammenhenger hvor katekismer refereres, også i det du skriver om. http://www.katolsk.no/tro/kkk/k3_15 Antagelig spiller dine fordommer mot katolisismen deg et puss, men som nevnt, det er vaffal ikke faktasbasert på noe fra den katolske kirke.

Din kommentar får meg til å tenke på den fotballspilleren som fikk direkte rødt kort. Da dommeren dro dekortet opp av lommen, slo spilleren ut med armene, kjeftet på dommeren og sa at han ikke hadde gjort noe galt, til tross for at motspilleren lå med brukket nese og fossblødde.

At den katolske kirken ikke vil vedkjenne seg at den er full av avgudsdyrkelse og hedenskap kan ingen forvente. Det som er gledelig er at fler og fler begynner å oppdage det.

Så en stor takk til Marianne Solli og Petter Kvinlaug som setter skapet på plass.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden
Lise Helgesen – gå til den siterte teksten.
Når det gjelder de 10 bud kommer vi alle til kort, men ser de er en fantastisk flott rettesnor for våre liv. Og i disse budene ligger det også velsignelser. Syndens lønn er døden. Ikke nødvendigvis fysisk død, kanskje åndelig død, eller mangel på rammer, ja det kan være så mangt.

Ja, budene er en rettesnor for våre liv, og derfor bør vi anstrenge oss for å følge dem. Men budene er så mye, mye mer enn det.

De gjenspeiler Guds egenskaper og karakter.

De er en prøve for oss om vi virkelig respekterer Gud, eller om vi respekterer Guds fiende.

Dette sier jeg fordi det til syvende og sist er et spørsmål om tilbedelse, og hvem som skal få vår tilbedelse. Holder vi Guds bud slik Gud har foreskrevet, viser det at vi respekterer Gud, og da ærer vi Gud ved at vi tilber Ham. Bryter vi et av budene med vilje, eller endrer budene på noen måte, viser vi at vi ikke respekterer Gud og derigjennom gir vi vår tilbedelse til Guds fiende – Satan. Men det finnes tilgivelse for all synd. For å bli tilgitt våre synder må vi omvende oss - vende oss bort fra de synde vi har begått - angre dem og be om tilgivelse, og så må vi ikke begå de samme synder om igjen med vilje.

 

Dette med at syndens lønn er døden, er på mange måter et vanskelig tema. Det står at Gud en gang i framtiden skal utslette all synd, (Åp 20, 14-15). Jeg tror at vi må tolke død både i fysisk og åndelig sammenheng. En som lever i synd er pr. definisjon død, åndelig død. En som lever etter Guds lov – bud – ord, vil leve selv om han dør, for de som Gud regnes som rettferdige vil ta del i den første oppstandelse og arve evig liv. Men de som døde da de levde i synd og var «åndelig døde» vil delta i den andre oppstandelsen, som gir evig død.

Gå til kommentaren

Nei Rune ... ...

Publisert rundt 4 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Jeg svarte deg på de spørsmålene som du stilte Tor.

… … du har ikke svart på mitt spørsmål. Kun kommet med unnvikende svar i form av avsporende spørsmål.

 

Så for tredje og siste gang, kan du ta deg bryet verd å svare på spørsmålet? Jeg skrev i min forrige kommentar, #19 følgende: «... Jeg prøver altså en gang til, og gjentar bare mitt siste spørsmål, med et lite tillegg. Spørsmålet er:
«Hva er forskjellen på det 1. det 2. det 3. det 5. det 6. det 7. det 8. det 9. det 10. budet og det 4. budet – det om sabbaten?»
Tillegget er: Om du mener det er forskjell må du forklare hvorfor det er det ut fra Bibelen.
Om du mener alle budene er like må du forklare ut fra Bibelen hvorfor du tolker Guds fjerde bud – sabbatsbudet på en måte (2. Mos 20,8-11) og de ni andre budene på en annen måte. Det er jo det du gjør.»

 

Grunnen til at jeg stiller deg dette spørsmålet er at hver gang jeg leser det du skriver om sabbaten, og at det ikke er viktig å holde den slik Bibelen sier den skal holdes, så virker det som om djevelen sitter ved din side og smiler søtt mens han sier til deg:

«Rune, Rune ... ... ... husk at Gud er kjærlighet, og derfor trenger du ikke holde sabbaten. Dessuten er kravet om å holde sabbaten slik Gud krever alt for urimelig, selv om du for din egen skyld burde holde sabbaten slik Gud krever. Sabbaten krever hellighet, men du er og blir en synder og av den grunn kan du ikke klare å holde sabbaten. Derfor kan du like gjerne gjøre som du vil, ikke slik Gud krever av deg, for Gud elsker deg allikevel».

Det er klart at Gud elsker alle mennesker, og Gud ønsker ikke at noen skal gå fortapt

Men du skal vite det Runa, at Satan, djevelen, den gamle slangen, er mer en glad for at vi tilber Gud – bare vi gjør det på vår egen måte.

Han klarte å forføre Eva til å spise den forbudte frukten ved å si at mennesket ville bli som Gud (1. Mos 3,5), og var glad fordi Eva æret Gud på sin måte.

Kain tilba Gud på sin måte, ved å ofre grønnsaker han hadde jobbet med å frambringe. Vi vet hvordan det gikk med Kain. Fordi Kain ikke tilba Gud på en måten Gud hadde fortalt dem – ved å bringe fram et dyreoffer – godtok ikke Gud Kains offer, og Kain ble sjalu på sin bror som ofret etter Herrens ønske. Til slutt slo Kain i hjel Abel (1. Moss 4,8).

 

Så kan du nå være brydd med å svare konkret på spørsmålet mitt?

Hvis du ikke er i stand til å svare på dette ene enkle spørsmålet, men heller har tenkt å gjøre som tidligere: vær så snill – ikke svar.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Sitat Tor

Om vi er enige i at dette er synd, så kan vi se på hva Bibelen sier om synden. Paulus sier i Romerbrevet 6,23 at syndens lønn er døden … … …

Hva er forskjellen på det 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. budet og det 4. budet – det om sabbaten? Jeg bare spør, så får du svare så godt du kan

Sitat Rune

Hvem ble sabbaten skapt for, sier Kristus? Det står i Bibelen, Markus 2,27. ”Og Jesus sa til dem: ”Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld”.”

Jeg stilte som sagt spørsmålet: "Hva er forskjellen på det 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. budet og det 4. budet – det om sabbaten? Jeg bare spør, så får du svare så godt du kan"

Du svarte: "Hvem ble sabbaten skapt for, sier Kristus? Det står i Bibelen, Markus 2,27. ”Og Jesus sa til dem: ”Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld”.”" Dette er det man kaller "go-dag-mann-økseskaft-svar". Det er håpløst, for du svarer over hodet ikke på mitt spørsmål.

Jeg har forstått for lenge siden at du ikke har begrep om hva loven er, hva nåden er og hva de har med hverandre å gjøre. Men ettersom det snart er Sabbat, så skal jeg stille deg et av spørsmålene mine om igjen – fordi du ikke svarte på det

Jeg prøver altså en gang til, og gjentar bare mitt siste spørsmål, med et lite tillegg. Spørsmålet er:

«Hva er forskjellen på det 1. det 2. det 3. det 5. det 6. det 7. det 8. det 9. det 10. budet og det 4. budet – det om sabbaten

Tillegget er:

Om du mener det er forskjell må du forklare hvorfor det er det ut fra Bibelen.

Om du mener alle budene er like må du forklare ut fra Bibelen hvorfor du tolker Guds fjerde bud – sabbatsbudet på en måte (2. Mos 20,8-11) og de ni andre budene på en annen måte. Det er jo det du gjør.

 

Ta deg god tid for jeg kommer ikke til å gå inn på VD før søndag kveld.

Gå til kommentaren

Til Rune Staven

Publisert rundt 4 år siden

Hei Rune.

 

Du er sannelig mer enfoldig enn det jeg er, og det sier mye. Du viser med all ønskelig tydelighet at du ikke har forstått noe av det jeg har sagt om loven og nåden og hvordan de forholder seg til hverandre.

Du sier: «Hvis samfunnet ikka hadde hatt lover, hvordan hadde dette gått Tor? Men greier vi å holde oss til loven, nei la oss si at farts grensen er 80 km og vi kjører i 85 uten at vi blir tatt så har vi jo brutt loven, og dette gjør vi vel nesten hver dag ikke sant?»

 

Til dette er å si; Nettopp. Om et rike ikke har et lovverk så hadde det blitt anarki. Illustrasjonen du bruker er helt glimrende, men du forstår ikke konsekvensen av det du prøver å si. Ja, vi bryter loven dersom vi kjører noen km/t for fort. Men det endrer ikke loven. Gjør det vel? Lover blir ikke ugyldig av den grunn? Ta et eksempel ut fra din illustrasjon. Du er ute og kjører på motorveien og kjører alt for fort i forhold til fartsgrensen, fordi du skal rekke et viktig møte. Du kjører forbi en sivil politibil som kommer etter deg og stopper deg og skal gi deg en bot. Du prøver å forklare politimannen hvorfor du kjørte for fort. Han får sympati for deg og sier, «greit, jeg skal la nåde gå for fett denne gangen», og lar deg kjøre videre uten å ilegge deg denne boten.

Spørsmål: «Har politimannen opphevet lovet ved å vise deg nåde og ikke gi deg den straffen du vitterlig fortjener etter å ha brutt vegtrafikkloven?»

Så kan du bla opp i Bibelen til Johannes kapittel 8. Dette er historien om kvinnen som ble grepet i hor, og fariseerne og de skriftlærde tar henne med til Jesus for å prøve å sette ham fast. Han sier imidlertid «Den syndfrie blant dere skal kaste stein på henne først». Ingen var syndfrie. Så spør han kvinnen om hvor anklagerne hennes var. «har ingen fordømt deg?»

Så kommer poenget. «Heller ikke jeg fordømmer deg» sa Jesus, og med dette plasserte han kvinnen trygt og godt under nåden. Hun skulle ifølge Moseloven steines, men Jesus viste henne nåde. Men Jesus var ikke ferdig med det. Han fortsetter med å si til kvinnen: «Gå bort og synd ikke mer». Hvorfor ber han kvinnen gå bort og ikke synde mer dersom loven ikke gjelder, eller nåden har overtatt for loven?

Et lite spørsmål for å avrunde denne delen: "Tror du Guds rike er et rike uten lover?"

 

Du sier: «Når det gjelder vile dagen som dere holder så høyt oppe så er det også veldig fint Tor, jeg sier ingen ting på dette, men når man sier holder man ikke viledagen Hellig, så må man dø , når Guds dom kommer over oss. hvilken lov er dette som slår igjel Nåden og friheten som Jesus kom med.»

 

Mitt svar: Når det står i første bud at du ikke skal ha andre Guder, synder du mot Guds bud dersom du tilber Buddha? Eller hvis du slår i hjel et menneske, synder du mot Guds 6. bud da?

Om vi er enige i at dette er synd, så kan vi se på hva Bibelen sier om synden. Paulus sier i Romerbrevet 6,23 at syndens lønn er døden … … …

Hva er forskjellen på det 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. budet og det 4. budet – det om sabbaten? Jeg bare spør, så får du svare så godt du kan.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3544 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1232 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 924 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 567 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 442 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere