Tor Martinsen

Alder: 14
  RSS

Om Tor

Følgere

Surr opp og surr i mente ... ...

Publisert nesten 4 år siden
Sodoma og Gomorra var nå bare to byer

Ja, de var bare to byer av fem som ble tilintetgjort da Herren ødela dem. Spørsmålet er knyttet til hvor mange som overlevde. At du ikke forstår så enkle ting sier alt om deg.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Vi gjør alle det vi er best på.

Jeg har så absolutt ikke gått «bananas», å påstå det er kun et vikarierende argument fra din side for å slippe å bli blottstilt, men du blottstiller deg selv. Da er det som vanlig fra din side at du tar personen - ikke ballen, ved at du heller karakteriserer den personen du diskuterer med i stedet for å svare på den kritikken som kommer. Er det ikke dette man kaller minste motstands vei ut av problemet? Det er nok behagelig for deg å gjøre det, men samtidig er det ynkelig av deg. Selvfølgelig vil du aldri innrømme det, men slik er det.

 

Ellers så skinner det tydelig gjennom dette svaret, og flere andre av dine kommentarer, at du setter DKK og dens tradisjon og menneskelige overleveringer høyere enn Bibelen,

("Jeg tror og bekjenner alt det den katolske kirke forkynner så langt min samvittighet tillater", sier du i #60, og i kommentar #51 trekker du fram katolsk tradisjon) og det er jo nettopp dette som er motivet mitt for det spørsmålet du kaller «autorepeet». Dermed svarer du uten å si det direkte, du tror på paven og det som kommer fra Roma.

 

Du må gjerne ønske deg fred og frelse, men det er kun ett sted du kan henvende deg for å få det. Det er ikke i hva den katolske kirke forkynner, ei heller i dens tradisjon, men det fås kun hos Gud, himmelens og jordens skaper.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
15. august feiret vi Marias opptagelse i himmelen. Iht katolsk tradisjon heter det at hun ble hentet direkte opp og ligger ikke i jorden.

Marias himmelfart:

DKK hevder at Maria ble tatt opp til himmelen etter at hun døde. Dette er et dogme basert på katolsk tro – ikke på Bibelen. DKK hevder at de har fått overlevert «mysteriet» og «kunnskapen» om Marias himmelfart fra apostlene, men innrømmer selv at det ikke finnes noe skriftlig rundt dette før i det 4. eller 5. århundre, og da i det greske verket "De Obitu S. Dominae". Egentlig er det merkelig at apostlene ikke skrev om dette men bare ga dette videre som en muntlig overlevering da en slik himmelfart er en sensasjon i seg selv.

 

http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=1179

«Regarding the day, year, and manner of Our Lady's death, nothing certain is known. The earliest known literary reference to the Assumption is found in the Greek work De Obitu S. Dominae . Catholic faith, however, has always derived our knowldge of the mysteri from Apostolic Tradition. Epiphanius (d. 403) acknowledged that he knew nothing definite about it (Haer., lxxix, 11).

The belief in the corporeal assumption of Mary is founded on the apocryphal treatise De Obitu S. Dominae  (6th century), bearing the name of St. John , which belongs however to the fourth or fifth century. It is also found in the book De Transitu Virginis (3rd of 4th century), falsely ascribed to St. Melito of Sardis (2rdcentury), and in a spurious letter attributed to St. Denis the Areopagite (3rd century).

By promulgating the Bull Munificentissimus Deus, 1 November, 1950, Pope Pius XII declared infallibly that the Assumption of the Blessed Virgin Mary was a dogma of the Catholikc Faith. Likewise, the Second Vatican Council taught in the Dogmatic Constitution Lumen Gentium that "the Immaculate Virgin, preserved free from all stain of original sin, was taken up body and soul into heavenly glory, when her earthly life was over, and exalted by the Lord as Queen over all things (n. 59)”.

 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Og så kan du bytte ut Luther med White og se hva som skjer.

Hedenskap og spiritisme overlater vi til DKK og andre aktører, det holder vi oss for gode til å gjøre. Vi er faktisk så naive og enfoldige at vi tror det Bibelen sier, i motsetning til andre nevnt foran.

 

Å be til døde mennesker, det være seg mennesker som den lokale vismannen eller andre som for eksempel Maria, Jesu mor, er og blir spiritisme.

Du bør lese deg opp på hva Bibelen sier om dette spørsmålet og ikke ukritisk godta det som har kommet og kommer fra Roma. Begynn med følgende skriftsteder. (Jeg limer dem ikke for jeg er veldig usikker på om du i det hele tatt er i besittelse av en Bibel.)

 

Fork 9,5-6 For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ingenting, og de får ikke mer noen lønn, for minnet om dem er glemt. 6 Også deres kjærlighet, deres hat og deres misunnelse er nå gått tapt. Aldri i evighet skal de få del i noe av det som hender under solen.

Dette gir en beskrivelse av døden som står i grell kontrast til hva DKK lærer. Så, hvem tror Njål på? Gud eller paven?

 

Fork 9,10 Alt det din hånd finner ut den skal gjøre, gjør det med all din kraft! For det er ingen gjerning, plan, kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går.

Her forteller Bibelen – Guds Ord at det ikke er noen gjerning i dødsriket (= hades som for øvrig betyr i jorden). Hvordan kan da paven si at Maria og helgenene som DKK har utrop kan gå i forbønn for de som ber til dem? Så, hvem tror Njål på? Gud eller paven?

 

Sal 115,17 De døde lover ikke Herren, heller ikke alle de som farer ned i stillheten.

Også her fortelles det at de døde ikke lover Herren. Så, hvem tror Njål på? Gud eller paven?

 

Job 14,11-12 Som vannet forsvinner fra en sjø, og en elv blir uttørret og tørker opp, 12 slik legger mennesket seg ned uten å reise seg. Så lenge himmelen er til, våkner de ikke, og ingen vekker dem fra deres søvn.

Bibelen er klinkende klar på det at de dødes tilstand er som en søvn. Jesus bruker det da han skulle vekke Lasarus fra de døde. Videre så kommer det tydelig fram at dette verset at de døde skal «sove» til Jesu gjenkomst – eller som det står her «så lenge himmelen er til», og Åpenbaringsboken forteller at himmelen skal trekke seg sammen som en bokrull, og Jesus bruker i Matt 24,29 uttrykket himmelens krefter skal rokkes. Så, hvem tror Njål på? Gud eller paven?

 

I tillegg så er det mange andre steder som forteller det samme om de døde og den tilstand de befinner seg i. At du ikke evner å se dette, som er så godt beskrevet i Bibelen, får meg til å tenke at den almene katolikk ikke er mer opplyst i våre dager enn under DKKs storhetstid … …

 

 

… … som ikke uten grunn kalles den mørke middelalder.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Hva legger du i dyrker? At protestantene ser på Luther f.eks. som Gud eller gud med liten g? En avgud?

Dersom noen setter Luther over skriften, altså "ser på Luther som en gud med liten g" så er det å dyrke Luther, og da er det avguderi. Og dersom noen ber til Luther for at han skal gå i forbønn for dem så er det spiritisme, og det er hedenskap på sitt verste.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1500 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1335 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
16 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 997 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 466 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere