Torgeir Tønnesen

Alder: 1
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire tenåringer.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Tror på glede og seier, men ikke svermeri. Svak tro på tidens nådegavebruk. Ingen tro på vekkelse.
Synger og komponerer.

Følgere

Regjeringen fungerer ikke godt nok, - bare de rike er tilfreds. Vi har fått tusentalls nye milliardærer.

Erna Solberg og Siv Jensen, har sammen med resten av regjeringen ført Norge inn i en overopphetet økonomi, og et kaldere samfunn. Mer stress, støy og hektisk aktivitet preger samfunnet. Den yngre generasjon sliter med tilliten til styresmakter.

Joda, Erna Solberg har gitt mye penger, og gitt KrF medhold i mange saker, ofte feil saker, vel og merke, - slike som større miljøvernbyrde, mer innvandring, og mer skatter på middelklassen. Sånn sett kan ikke KrF klage, de har fått gjennom mye, noe positivt bla flere lærere.

Likevel driver regjeringen en råere økonomisk politikk. Skillelinjer i samfunnet blir tydeligere. De fattige blir fattigere, og de rike blir rikere. Særlig middelklassen, de som eier hus og bil skal tappes, virker det som. Regjeringen vil at middelklassen skal jobbe mer for de rike, eller for den rike staten, og de skal skattlegges mer med eiendomsskatt og bomringer og dyrere bensin. De virkelig rike og mektige går fri. Vi har fått flere hundre milliardærer siste årene.

- Regjeringen er smålig - de tar småpenger fra uføre, blinde, handikappede. Tar fra dem spesialskoler, bilordninger, tjenester og betalt hjelp. Døvstumme er blitt fratatt tolker og assistenter. Kan et menneske ribbes mer og krenkes mer?

- Regjeringen sin reduksjon av selskapsskatten og skatter for næringslivet, har ikke gitt flere arbeidsplasser. De rike, eiendomsbaroner, storaksjonærene, børsspekulanter, shorting-spekulanter (å selge aksjer man ikke eier), har fylt bankkontiene sine og lommene sine enda mer. Med andre ord : - regjeringen skaper klasseskiller, noe som kan skape opprør og misnøye, på sikt.

- Regjeringen taler med to tunger i mange saker, for eksempel miljøvern. Husmødre som er avhengig av bil, skattlegges med 30.000 i bompenger i året i Stavangerområdet og på Østlandet, - for å få ned biltrafikken. Likevel settes det ikke busser nok, og prisene settes ikke ned. Noen grupper for lov av staten å forurense, for eksempel lakseoppdrettsnæringen som dreper reker og småfisk med lusemiddelet de bruker. Fjordene dør og er forurenset av laksedritt. Vindmølleprosjekter uten mål og mening, og dyrere strømpriser som følge av strømleveranser til EU gjennom Acer. Også regjeringspolitikk. Regjeringen innfører eiendomsskatt, og FrP er blitt det nye skatte og avgiftspartiet.

- Regions-reformen, tvangssammenslåing, er foreløpig mislykket, og politireformen er i hvert fall mislykket. FrP og Høyre skaper mindre demokrati og lokalstyre med sine nye reformer. Ikke virker reformene heller. Folk på bygdene står regelrett uten politi og beskyttelse. I Finnmark er folk rasende.

- Skolen er verre enn den var. Mobbingen tiltar i verre former enn før. Vold og trusler. Tiltakene som settes inn er bare maskepi og forkledning av de virkelige problemene i skolen. Skolen preges av større karakterpress og misbruk og overgrep med sosiale medier. Regjeringen sitter år etter år og ikke gjør noe. I andre land dukker det opp løsninger og nye måter å tenke på.

- Kommunikasjon og samferdsel. Fergeprisene stiger noen steder helt hinsides, fordi forvaltningen er kommet over på fylkeskommunen. De finansierer vegprosjekt på udemokratisk vis, og skattlegger fjerne fergestrekninger for å tilføre kapital til veiprosjekt et helt annet sted. Å ta fly Bergen-Oslo koster 299,- Å ta bil på fergen Bergen - Austevoll koster det samme. NSB sliter med togavganger, mens det er avdekket store lederlønninger og sløseri med penger i NSB. Planer og lovnader blir bare ord, ord, ord.

Boligpriser - Regjeringen klarer ikke å få fart på boligbygging, slik at ungdommene våre kan få seg hus. Kun 2% av ungdommen i under 30 år i Oslo klarer å finansiere sin egen bolig. Dette skaper pessimisme og lave fødselstall - en deprimert i ungdomsgenerasjon. Et resultat av 6 år med Høyre og FrP. EØS og Schengen gjør at 100.000 arbeidsinnvandrere har tatt opp tilsvarende boliger i Oslo og driver prisene opp. Erna Solberg er ivrig forkjemper for, og betaler milliarder til EU.

-Kjendisaksjonærene Røkke og Stordalen og en rekke andre, banksjefer, Telenor, Statoil, toppledere i staten, laksebaroner, entreprenører og eiendomsbaroner lever livets glade dager, fordi de finner lovlige måter å omgå skatt på aksjer og overskudd. Penger flyttes fra privat til næring, og visa versa, alt for å unngå konkurser og skatteforfølgelse. Regjeringen velsigner alt som forgår på børsen, og de nikker og bukker for EU og alle internasjonale avtaler. Omtrent ingen nye nasjonale lover vedtas lenger, hva gjelder kapitalisme og økonomisk styring. Fri flyt av alt slag, arbeidskraft, kapital - hvit og svart. Fritt kaos.


-Sentralisering og dårlig distriktspolitikk. Mangel på småindustri og industri som må flagge ut. Alle statlige foretak og bedrifter skal ha en gedigen sentral styring, helst i Oslo, med femsifrede xxxxx telefonnummer, datatvang for brukere og dårligere tjenestetilbud for brukere. Brukere skal nå gjøre alt selv, staten betale for mindre og mindre. Skoler og tjenestetilbud nedlegges i distriktene. Biblioteker, små museum, dårlig vedlikehold på veier og infrastruktur fordi oljepenger ikke skal brukes til investeringer. Oljefondet syltes ned og lagres i et stort risikoprosjekt, som kan falle til halvparten og en fjerdedel i verdi ved neste internasjonale finanskrise, som helt sikkert kommer.

- Krisen i helsevesenet. Helsereform som ikke fungerer. Store byråkratiske ledd som slåss om makten i sykehusene og helseforetakene. Maktkamp mellom leger og avdelingsledere. Leger som jobber 14 timer skift, og står derfor over og utenfor loven. Mangel på sykepleiere og studieplasser. Nattevakter som går alene på jobb. Stress og uendelig med arbeidsoppgaver på få hender. Nedleggelse av fødestuer, og kvinner som er livredde for å føde i en drosje i en 20 mil lang tur til nærmeste fødeavdeling. Stadig færre for lov å overnatte på et sykehus og fødestuer. Helsevesenet får tilført hundrevis av milliarder, likevel er vi utrygge ved akutthjelp og ved vanskelig diagnostiserte sykdommer. Ekstreme høye tall for sykehustabber. Kjipe og små erstatninger blir utbetalt.

Slik kan en fortsette, - å ramse opp konsekvenser av vannstyring og mangel på styring i norsk politikk. Det blir ikke noe bedre med AP i styre, men det trengs en stemme som Audun Lysbakken i mange saker i Norge, på tross av deres syn på mange ting som kristne er uenig i. Hvis jeg var Hareide ville jeg ikke kunne sitte å se passivt på denne regjeringens styre og stell. Moralsk sett er det derfor riktig å markere avstand til denne regjeringen.

Gå til innlegget

Vi har kjørt oss fast - jeg en en av dem

Vi må ikke risikere ytterligere innskrenkninger i VD sin profil og opplegg.

Dersom vi som ofte kommenterer tråder, dominerer fullstendig på enkelte tråder, så kan jeg si med stor sannsynlighet at forumet vil bli sterkere regulert. 

Er det i så fall en fordel for oss?

Det blir lite spennende og litt demoralisernde dersom samme titler og tråder går igjen og igjen på VD. Jeg skriver ikke dette for å krenke noen eller være bedrevitende.

Jeg føler at vi misbruker tilliten vi har fått av administrasjonen i VD når vi bruker tråder til å diskutere detaljer i det vide og brede, ufruktbar krangling, terpe opp og opp igjen på samme argumenter, og holde tråder gående. Jeg innrømmer at jeg selv kan være en som ikke klarer å avslutte.

Et forslag kunne være å prøve å avslutte en tråd, for så å ta opp igjen en lignende debatt i et senere innlegg, slik at vi får en pustepause, og at andre tråder kan få komme til? 

Synes dere jeg tar munnen for full og at dette er arrogant? 

Jeg tror ikke på full frihet og fri  flyt, dersom vi misbruker friheten.

Er jeg helt på viddene, så la meg få vite hvorfor. Mitt ønske er bare å bevare den flotte og demokratiske modellen VD er.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1928 visninger
Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
12 dager siden / 1800 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1716 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
10 dager siden / 1681 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
6 dager siden / 843 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
17 dager siden / 838 visninger
Vi ønsker ikke fremmed tro i vår helligdom
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 829 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere