Torgeir Tønnesen

Alder: 2
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Ingen tro på stor vekkelse.
Synger og komponerer Min kanal på Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Følgere

Strømmestiftelsens generalsekretær Øyvind Ådland går i dag friskt ut på verdidebatt og agiterer for at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger, - da har de har valgt politisk side.

Etter min mening så kan ikke religions-nøytrale eller politisk nøytrale organisasjoner velge en klar politisk profil, og deretter henvende seg til det brede lag av folket og be om penger. Strømmestiftelsens absolutte toppleder går nå altså hardt ut og oppfordrer til at vi som nasjon må vise "medlidenhet og barrmhjertighet" , og ta imot flere kvoteflyktninger.

Med den ukontrollerte flyktmingstrømmen over Storskog friskt i minne, synes jeg det er nesten frekt av en leder for en politisk uavhengig organisasjon, å ta slike klare politiske standpunkt. For det finnes vitterlig to fløyer her i Norges land, av meningsbærere i denne saken hva gjelder flyktninger, -de som er for - og de som er imot å ta inn flere.

"Alle vet" at venstresiden,  liberalister, humanister, og kultureliten er positivt innstillt til innvandring uten å frykte konsekvensene. På den andre siden er det kristenkonservative, verdikonservative og anti -eu/Schengen fraksjonen sterke motstandere av både moderat og ukontrollert innvandring.

Hvordan kan da generalsekretær Øyvind Aadland gå frimodig ut og gjøre seg til politisk motstander av "halve Norge?" -Og samtidig appellere til vår dårlige samvittighet for verdens fattige,- og be om flere givere og gaver?

Så spør jeg meg selv om Aadlands motiver. Hvorfor vil han fylle opp igjen mottakene og hente enda flere innvandrere til Norge?

Det sier seg jo selv at arbeidet til Strømmestiftelsen i den tredje verden møter finansieringproblem. Verden omkring oss er blitt farligere. I disse dager da vi i Norge årlig mottar og bosetter ti-tusenvis av flyktninger til Norge, er vel ikke akkurat hjelp til den tredje verden det vi først åpner lommeboken vår for å gi til. Nordmenn holder gavene sine tettere til brystet- vi er skeptisk til hva vi gir til.

For det andre så er det betydeligere vanskeligere å arbeide i mange land. Nasjonalismen er sterkere enn den har vært tidligere i mange land, og vestlige hjelpere blir sett på som inntrengere med egne agendaer. Et åpent spørsmål er da om Strømmestiftelsen prøver å flytte sitt hjelpearbeid til Norge, og at de derfor driver lobby-virksomhet for å få inn enda flere flyktninger.

Strømmestiftelsen har allerede støtte fra Norad, - men er de nå ute og fisker i opprørt vann, for å få nye økonomiske oppdrag og berike seg på flyktningkriser? Eller er det som Strømmestiftelsen sier: "Norge har overvettes av ressurser og økonomisk evne til å ta inn og bosette flyktninger?

Uansett - jeg kan ikke gi økonomisk støtte til en,-som jeg oppfatter som en politisk motstander. Da er jeg blitt krenket. Da vil jeg heller advare andre om å gi gaver og penger.

Gå til innlegget

Hareide vil ha flere -

Publisert over 4 år siden

Er KRF med Hareide i spissen i ferd med å avkristne hele KRF? Svaret er ja, ifølge Apgj. 17

Idag kunngjorde Dag Arid Hareide at han vil ha større innvandring på kvote, og han har ifølge avisene slåss med Listhaug ihele dag.

 Bibelen sier klart at hvert folkeslag skal bo innenfor sine grenser. Om det er en god eller ond leder i det landet forandrer ikke Guds vilje. Gud skapte de forskjellige språk som en varig ordning:

Dette sier Paulus til Atenerne(de vise)

"Gud, han som gjorde verden og alt som i den er, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med hender;25 heller ikke tjenes han av menneskelige hender som om han trengte til noget, han som jo selv gir alle liv og ånde og alle ting; 26 og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, 27 forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss. 28

Når bibelen taler om å ta seg av fremmede, er det en ordning med begrenset omfang. En kan ikke ta inn hele folkslag som lider eller har krig. Da måtte en ta imot 2 milliarder mennesker på jorden til Norge. Disse vet om Norge og ønsker seg hit.

Vil Hareide først integrere de vi har, som ikke har bolig og jobb, eller koner (for vi tar inn omtrent bare menn) eller sosialt nettverk?

Svaret er nei: Han vil ta inn enda flere flyktninger til øde norske bygder som ikke har råd til helsepersonell eller et bibliotek, eller råd til appelsiner til de som sitter på gamlehjemmet.

Er Hareide en uansvarlig leder? Mitt svar er ja.

Er Hareides politikk kristelig? Nei, ukristelig og ubibelsk

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere