Torgeir Tønnesen

Alder: 2
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Ingen tro på stor vekkelse.
Synger og komponerer Min kanal på Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Følgere

Inviterer oss til kostbar fest

Partiet de kristne inviterer oss alle til Oslo, til Radisson Blue Plaza, for å høre på et ti-talls utvalgte talere siste helgen i mai. PDK Convention, er tittelen på konferansen. Flere av disse talerne er interessante personligheter, som jeg godt kunne tenke meg å lytte til. Dette foreløpig lille partiet har startet et løp og en prosess, for å vokse og gjøre seg bemerket. Det har de også all rett til, men metodene her stusser jeg veldig på. Skal dette arrangementet skape tilslutning? Hvem tenker PDK møter opp på PDK Convention?

Pris for seminaret første dag kr. 835,- (inklusiv lunsj). 1500 for to dager. Vel, der mistet jeg fort interessen. For det første har jeg ikke råd til dette. Hotellopphold, reise og mat kommer i tillegg for meg. Da er regningen for helgen kommet opp i 5-6000 kroner. Ledelsen i PDK har helt sikkert sine forklaringer til denne prisen, som jeg mener er for høy. De vil si at talerne skal ha sine honorarer, leien for lokalene er kostbare og at hele arrangementskonseptet koster penger. Hva forventer PDK av oppmøte og tilslutning fra ett vidstrakt Norge? Det kan jeg godt svare på selv: - Det vil bli svært interesserte tilhengere, allerede eksisterende medlemmer, pensjonister med nedbetalte lån og hus, noen få journalister, administrasjonsapparatet og vaktmesteren. Med respekt å melde - så er det faktisk ikke Barak Obama eller Nelson Mandela som kommer, men flere omtrent ukjente, og foreløpig ubetydelig kristne samfunnsdebattanter i nasjonal målestokk. Da mener jeg prisen på inngangsbilletten må stå i forhold til dette. PDK kan ikke forvente sponsing på forhånd, uten tillitt. Så vil vel noen innvende, - at mange av oss gjerne betaler tusenlappen for en fotballkamp eller en konsert ? Ok, jeg lukker min munn, men jeg betaler ikke en tusenlapp for en fotballkamp, heller ikke for en konsert med Bruce Springsteen. Dersom PDG tenker at de vil ha en sosial profil i sin politikk, med tanke på de mindre ressurssterke i samfunnet, tror jeg ikke dette påfunnet med PDK Convention er bærekraftig, når det blir en slik kostnad. Kunne ikke arrangementet like godt funnet sted på et større bedehus i Bergen, med en dagleie på ett par tusen kroner? Jeg tror ikke lokalene ville bli sprengt. Uansett trengs det ikke et stort og dyrt lokale for å fylle dette behovet. I dag når en ofte bedre frem med video og streaming gjennom sosiale medier og Facebook, enn å invitere til storkonferanse. Jeg har i mitt stille sinn tenkt at PDK kan ha en fremtid med innflytelse. Slikt tar tid og tålmodighet. Å starte en bedrift med et høyt utgiftsnivå og høy sigarføring, er aldri lurt. Jeg ville visket vekk alle spor som kunne vitne om grådighetskultur og lyst på andres penger. Dette passer seg ikke i kristenmannsland. Vi er et dugnadsfolk, vi sparer, er gudfryktige og nøysomme. Et parti som avslører trekk som fiffen og finansadelen har, vil ikke ha noe bærekraft og tilslutning hos kristne i lengden. Inntil videre «melder jeg av» min interesse, og venter på at PDK får bakkekontakt og en nøktern og edruelig plan for hvordan samle velgere.

 

Gå til innlegget

Innbyggerne i Aleppo jubler nå, tross hva media hevder.

 

I 6 år har det norske folk daglig blitt informert av NRK om krigen i Syria, og med spesielt fokus på Aleppo. Men gjenspeiler NRK et korrekt bilde av Syria og hva det brede lag av folket i Syria mener? I disse dager er det mange som jubler over utfallet av krigen, men det virker ikke som journalistene i NRK ser det positive i det. NRK tegner fortsatt dystre bilder for oss seere. Jeg tror vi alle i lang tid har blitt påvirket med informasjon som ikke stemmer med virkeligheten, og ikke representerer hva størsteparten av det syriske folk mener. Mangel på representativitet og objektivitet, har kjennetegnet NRK sine reportasjer i TV og radio. Jeg vil gå så langt som å si at NRK har vært aktiv part i den ene siden av krigen. La det være klart at jeg støtter ingen part i denne krigen, hverken Assad, opprørere eller terrorister.              

 

Den verste del av krigen er antagelig over. I disse dager overtar Assads styrker, ved hjelp av Russland, byen Aleppo. Det vi ikke får se på NRK, er jublende folkemasser i Aleppo som gleder seg over frigjøringen av byen. Den som har forstand nok, og er fri nok til å sjekke på sosiale medier og YouTube, vil få seg både en overraskelse og ett sjokk, når de ser virkeligheten i Syria og håpet som har fått feste i folket: Fakta er at regjeringshæren arresterer opprørere, og folk er glade for å slippe ut av byen de har vært fanget i. Folket omfavner regjeringssoldatene og hyller Russland for deres innsats. I Damaskus går livet sin vante gang; - Kvinner på universitet spiller fiolin i studentorkesteret uten skaut,- og med skaut. Kunstnere maler og selger kunst i butikkene sine. Folk koser seg på fortauskafeer med musikk og dempet atmosfære. En ting har de felles, de har fryktet for at opprørerne skulle vinne krigen, noe de sier ville bety slutten på all frihet, - og på med burkaen, jobbforbud for kvinner og stenging av all vestlig kultur; kunstmaling, musikk og idrett.

 

Dette har ikke NRK hverken fått med seg eller villet vise. Dette fordi det ble tidlig bestemt i NRK, i korrekthetens navn, at de skulle «holde med» opprørerne, imot president Assad. Denne aktive partiskheten og entusiasmen for ulike opprørsgrupper fra NRK sin side, har de aldri villet dempe ned. Etter at Russland og Iran kom med i krigen, tydet alt på at opprørerne ikke kunne vinne krigen. Men ikke for NRK. De ville heller ikke innse at våpnene fra USA har skiftet eiere i Syria en rekke ganger. Prestisje ble viktigere enn menneskeliv for NRK.

 

Barak Obama blir den som leder an i retorikken om Syria. For meg virker det som om NRK sine reportere ble helt blendet av USA sine feilvurderinger og retorikk. Barak Obama ble som et orakel, som besittet den hellige gral. USA som tidlig i krigen «gav alt» av innsats for at Assad skulle falle, begynte med våpenstøtte til opprørerne. Siden har USA mistet kontrollen, og våpnene blitt overlevert fra gruppe til gruppe, og ingen vet hvem som skyter på hvem. Folket sitter fanget i Aleppo og greier ikke komme ut. USA og Obama greier å få med seg EU, FN, Norge (med våpenopplæring av opprørsgrupper, stasjonert i Jordan), en haug med hjelpeorganisasjoner og vestlig presse med på vår tids største propaganda -aksjon for å rettferdiggjøre krigen. Omtrent ikke en eneste journalist i hele Europa og USA har turt eller evnet å stå opp imot den politiske korrektheten og massesuggesjonen som har gått ut på å hate Putin og Assad. De få journalister som har vær kritisk til krigen har fort blitt feilaktig stemplet som mørkebrune Putin og Assad-tilhengere, uten å være det.

 

USA, Norge, FN, EU, NRK og all verdens hjelpeorganisasjoner har vært som trollkjerringa som nektet å slippe kosteskaftet. Den håpløse illusjonen var at Assad skulle tas, død eller levende. Det er helt utrolig i dag å tenke på at nesten ikke en eneste politiker eller journalist har hatt dømmekraft nok til å forstå at denne krigen var håpløs, i hvert fall etter at Russland og Iran kom inn på Assads side. Hvordan kunne hele vesten la seg påvirke til å tro at noen geriljakrigere i Aleppo skulle vinne imot Russland og Irans flyvåpen og tanks? Selv Japanerne under andre verdenskrig skjønte at det var slutt, etter at Hiroshima-bomben falt. Men nei - USA nektet å innse noe nederlag i Syria. I stedet har de til siste dag indirekte seigpint befolkningen i Aleppo og økt propagandakrigen mot Assad.                                  

 

Hva gjør Norge i meningsutvekslingen? I Norge står NRK hardnakket på sitt, og de klarer og ha to tanker i hodet samtidig: fordømmelse og fordømmelse av Assad, - Assad må ikke aksepteres, uansett, og eneste måte å vise det på, er å støtte opprørere og å krisemaksimere situasjonen i Aleppo. Men hvem er opprørere, og hvem er terrorister som holder befolkningen som gisler? Det har ikke NRK det minste greie på, har det virket som. NRK har aldri klart å definere hva en opprørsgruppe eller terrorgruppe er for noe. Hva er forskjellen? Hvem skal definere forskjellen? Er det USA eller EU? FN? Er noen opprørsgrupper legitime, mens andre er «terrorister»? I mangel på kunnskap, definisjoner og vitenskapelig tilnærming, har NRK sine journalister villedet det norske folk i årevis om Syria-krisen. De har brukt aggressive floskler og skjellsord om Assad og Putin, og et vulgært gatespråk i mangel på saklig loggføring av begivenhetene i Syria.                                                                           Hva slags kilder og henvisninger har NRK brukt? Stort sett andre journalister i NRK, Jonas Gahr-Støre, Jan Egeland, Torbjørn Jagland, Røde kors, Norsk folkehjelp og flere andre, - stort sett en ensrettet gruppe med samme mening og verdensbilde som NRK selv innehar. I rettferdighetens navn, må det sies at Høyresiden i norsk politikk også har vært forført. De trodde på analysene til USA og EU, og journalistene ble bærere av den samme ideologi i sin nidkjærhet, etter den arabiske våren. Finnes det i dag ingen mellomliggende fortolkning? Finnes det ikke en eneste politiker som kan utbalansere ett kompromiss, og innse at Assad blir sittende? Enten vi liker ham eller ei? At Assad ikke er en engel, behøver vel ingen tvile på, men et grundig søk på YouTube vil raskt vise at Assad har stor støtte i befolkningen i Syria. Med Russlands hjelp har de sammen nedkjempet terrorister i store deler av Midtøsten, noe som kommer oss i Europa til gode, enten vi liker det eller ei. Frankrike og USA har også bidratt til bedre utsikter i Syria, men NRK klarer ikke å sortere fakta fra propaganda lenger i sin journalistikk i Syria. De har litt rett og mye feil, hele tiden. Årelang feilvinkling av virkeligheten i Syria borger helt klart for en klage til Pressens Faglig Utvalg.

 https://www.youtube.com/watch?v=786YJ2fslcY   (Jubel)

https://www.youtube.com/watch?v=G0M7Xm4nEBU (av BBC)

https://www.youtube.com/watch?v=EhL8D0wYevo (15 min film fra Damaskus av en fransk journalist. Viser kvinnelige kunstnere som fryktet opprørsseier)

Gå til innlegget

Jeg tror Norge er kommet under Guds dom

Publisert rundt 4 år siden

Norge har problemer, virkelig store problem foran oss

 

Dag 1 - øksedrap på kjøpesenter. Dag 2 - kvinne og barn drept i en barnehage. Dag 3 - 15 gutter angriper en norsk unggutt som besvimer og må få førstehjelp på stedet. Dag 4 - regjeringskrise som ender med enda mer politisk usikkerhet. Dag 5 - nettverk av 5000 pedofile personer som ingen vet hvem er, avsløres. De er våre nærmeste naboer. Dag 6 - norske politikere klarer ikke styre stat og kommune. Gjelden øker, boligprisene ut av kontroll. Kriminaliteten ute av kontroll, økende arbeidsledighet. Lovbrytere slipper ut av arresten, - det er ikke plass for dem i noe fengsel.

 Kniver er mettet med blod, hver eneste uke i dette lille landet, noe som ville være utenkelig for bare 30 år siden. Den generasjonen som ikke har opplevd nevneverdige drap og frykt i Norge, holder nå på å dø ut. Den voksne del av befolkningen, som ikke er pensjonister ennå, må nå re-orientere seg i en ny hverdag, som er preget av politisk kaos, frykt for økonomi og arbeidsplasser, tiltagende kriminalitet og et hverdagsbilde preget av vold, frykt og usikkerhet. Det er slutt på å gå ute alene etter mørkets frembrudd i de fleste bygder og byer i Norge. Ungdommen vår hopper fra broer, henger seg i trær, eller skyter seg til døde. Mange går omkring med formørkede sinn. ME , anoreksia, stress-sykdommer, spisevegring, ekstrem allergi og mange mystiske sykdommer er kommet til.

 Midt opp i alt dette går vi på fotballkamper og handballkamper, vi ser på skirenn, går ut på byen, og spiser på restauranter. Vi jogger rundt i turløypene - opptatt av friluftsliv. Vi reiser til syden, og til storbyer på weekender og shopping. Vi koser oss med kaffe og søte kaker.

 Alt er som på Noas dager: De åt og drakk, de bygde og arbeidet, de tok til ekte og gav til ekte. Og de hånet Guds profeter og apostler.

Jeg er redd at vi forherder våre hjerter. Vi vil ikke ta den nye virkeligheten innover oss. Vi flykter fra virkeligheten, og inn i underholdning som vi skaper selv, eller som andre bedøver oss med. Vi tenker på andre ting. Vi må det for å overleve –

 Så er spørsmålet - hva gjør vi kristne? Hører vi Gud? Hører vi hva han sier til oss? Er det «fred og ingen fare», han sier? «Jeg har ikke tanker til ulykke?»

 Bibelen er full av historier av Guds dom over folk og nasjoner. Gud kan både dømme og frelse på en og samme tid. Han sier i dag det samme som han alltid har sagt: «Fly til klippen og skjul deg», sier han. Skjul deg fra synden og fra verden. Ikke skjul deg fra hvile og god helse, adspredelse og nærhet til mennesker. Men skjul deg fra det som skaper avstand til Gud. Hold deg nær til Herren, så skal han holde seg nær til deg. Han vil redde og frelse, og han vil tilgi den som oppriktig føler at han har syndet. Han kan redde deg fra selve ulykken også.

Norge er kommet nærmere Europa, og verden er kommet nærmere Norge. Vi lever tett inn i grensesnittet til andre nasjoner og kulturer. Kulturer som ikke nødvendigvis forfekter sivilisasjon, fred og moral på det personlige området. Sistnevnte har vi også som nordmenn forlatt: Vi er blitt korrupte, perverse og svikefulle og syndefulle - påvirket av hedenskapets selvutslettende grunnkrefter. Tettheten til verden omkring oss har gjort oss sårbare. Vi klarer ikke å skjerme våre verdier. Spesielt ikke når våre akademikere, politikere og journalister går aktivt inn for å svekke vår egen verdiarv, og fremhever andre kulturer og deres levemåte som nesten høyere og bedre, enn den vi tradisjonelt har hatt selv.

Jeg er bekymret. Har Gud har begynt sin dom over Norge?  For det første er jeg bekymret for at utviklingen ikke kan snus. Noen klynger seg til et håp om vekkelse. Det har vi bedt om førti år. Gud har ikke sanksjonert. I så fall skulle den negative samfunnsutviklingen ha snudd allerede? Røyker vi mindre? Maskering av problemene. Har vi fått flere elektriske biler? Maskering av problemene. Har vi fått forbedret klima? Maskering av problemene. Jeg tror vi står bare ved begynnelsen til dommen og økte problemer. Jeg ser at Norge er et forholdvis trygt land ennå,- men jeg ser at dette avtar dag for dag. Lyset i verden blir svakere -mørket dypere. En tendens over tretti år.

Min andre bekymring: Den svekkede menighet, fravær av ungdom, og frafall i liv og lære. Samme tendens over tretti år. Bedehus legges ned - fremmede religioners gudshus opprettes nye for hver måned, mens vi synger lovsanger.

Min tredje bekymring: Demokratiet og det politiske systemet er kraftig svekket i bærekraft, gjennomføringsevne og målbærende retning. Det meste, for stat og kommune, dreier seg om å bruke penger som vi ikke eier, men låner med verdensbanken eller som finnes i verdipapirer. En skummel utvikling, tuftet på avansert teknologi, internett, data og uoversiktlige ansvarsforhold: Hva skjer om det sårbare systemet bryter sammen? Hva skjer om to millioner nordmenn hverken har tilgang på kontanter eller kontoer med penger? Da bites hestene.

Er det noe håp for nasjonen? Jeg vet ikke, jeg er ikke profet. Eneste jeg vet er det samme som apostelen Peter skrev; «som den første verden gikk under ved vann, skal denne nærværende verden forgå ved ilden» Mitt råd er: Frykt ikke, men sett ikke dine teltplugger for faste i denne verden, den skal forgå. Ha løse teltplugger og vær reiseklar, alltid klar til å møte din Gud. Jeg fikk forleden en telefon fra Rhodos. En venn av meg ringte og sa: «du skulle vært her - dette er paradis, -dette er en ny jord» Da kjente jeg en indre glede - ja, det venter meg en ny jord - om ikke lenge.

 

Gå til innlegget

Å forstå helvetet er enkelt - om en vil

Publisert rundt 4 år siden

For att noen skal straffes, må det foreligge en lov og lovbrudd. Kjenner du til Mose-loven - vil du også forstå helvetet. Å snakke om rettferdighet,- uten straff, soning og hevn gir ingen mening for mennesker. Ingen blir i helvetet for evig, - ser det ut til.

 

(Denne artikkelen er ment som et studieopplegg - siden mye mer kunne vært sagt)

 

Oppstandelsen først. På dommens dag, altså når Kristus skal regjere, skal det skje en oppstandelse av de døde. Hvert kne skal bøye seg for Kristus på den dagen. Dette skjer etter at ulike historiske begivenheter er kommet til en ende. Tusenårsriket,- demonstrasjonstiden, når Kristus skal styre fra Jerusalem, er også over. Da skal de som døde, uten Kristus, dømmes til helvetet, etter sine gjerninger. På grunnlag av det onde de har gjort. Helvetet er som et stort fengsel, et åndelig sted.

Individuell straff utmåles og tilkjennes. Hver enkelt synder tilmåles individuell straff. Den blir meget forskjellig fra individ til individ. Hver enkelt dømmes individuelt. Dette prinsippet er helt vesentlig for å forstå hva helvetet er. Gamle Marte, humanisten, snill og god som hun var - dømmes ikke slik som Hitler eller andre psykopater.

Uansett straffeutmåling vil straffen kjennes som en evighet, og den vil være pinefull. Straffen begynner med at synderen nå forstår at Gud finnes, og at en oppstandelse av døde har skjedd. Synderen forstår at han har syndet, og at han sa nei til Jesus,- fordi han ikke ville tro. Han er fryktelig bitter på de som nådde frem til det salige og evige livet, men mest bitter på seg selv. At «ilden aldri slukker og ormen aldri dør» (Jesu ord), betyr at pinen er som en åndelig ild (synden) som brenner i sjelen: Han kan åndelig talt høre jubelen og sangen fra den andre siden. Han forstår nå at Gud aldri ville han noe vondt, men innser at det nå er for sent å angre. Han vet at han fikk mange innbydelser til Guds rike, men at nå kommer ikke flere muligheter. Synderen skiller nå klart både godt og ondt, lys og mørke, noe han ikke gjorde før. Dette blir en fryktelig åpenbaring for ham, og dette brenner som en ild i hans sjel. Så hvor lenge skal gamle Marte befinne seg i dette helvetet? Til hun har sonet ferdig sin synd. Hvor lenge er det? For å forstå det må en forstå Mose-loven, som er hva den bibelske helvetes-lære bygger på. Loven er grunnlaget for forståelsen av helvetet. Lov - dom - straff.

Domsgrunnlaget

Slik de fleste av oss kjenner loven, tenker vi på øye for øye, tann for tann, liv for liv, sjel for sjel (det hebraiske ordet for liv/pust) Helvetet har sitt rettslige begrunnelse og legitimitet fra loven. Loven skulle virke avskrekkendende, slik også vår norske lov er i dag. Loven var derfor ikke en straff for Adams synd - men en konsekvens. Hadde ikke Adam syndet, trengte vi ikke loven. Loven var likevel til, før syndefallet, - da i Adams hjerte. Adam visste at han ikke skulle drepe - eller være ulydig. Adam kjente derfor loven, likevel brøt han den. Slik også med de fleste mennesker i dag - de vet hva som er galt, men gjør likevel det onde .

Rom 2. 11-15 forklarer helvetet.

Her kommer hele forklaringen, fra vers 11: (for eksempel de som har levd før oss)

«Gud gjør ikke forskjell på folk Alle som syndet, uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven, skal dømmes ved loven».

Skal de som ikke visste om loven gå fortapt? Nei, sier Paulus i vers 14:

«For - når hedninger, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse som ikke har loven, SEG SELV EN LOV. De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i DERES HJERTER. Om det vitner også deres SAMVITTIGHET og deres TANKER, som innbyrdes ANKLAGER dem eller FORSVARER dem».

Her ser du at de gikk ikke nødvendigvis fortapt, selv om de ikke kjente Gud, men de dømmes ut ifra sin samvittighet og tanker - som enten anklager dem eller forsvarer dem - de blir sin egen dommer, sin egen lov. ( da har vi alle et alvorlig problem)

Mennesker, både frelste og ufrelste, er skapt i Guds likhet (image). Det innebærer at vi alle kan kjenne på rettferdighetsfølelse og vi har en rettsoppfatning. Noe av Guds lov er nedskrevet i alle menneskers hjerter. Romerbrevet sier at vi alle kan vite noe om Gud, fordi hans  

«usynlige vesen , hans kraft og hans guddommelighet har vært synlig fra verdens skapelse av» (Rom 1.20)

Skaperverket vitner om Gud. Mose-Loven finnes derfor ikke bare i 3 og 5 Mosebok, men loven er en rød tråd eller en ånd, som går igjen i hele bibelen. Loven er bare god - dette stadfester både Jesus og Paulus. Forstår du ikke loven kan du ikke forstå helvetet heller.

Hva blir så straffeutmålingen?

Øye for øye, tann for tann, liv for liv. Har du ødelagt et øye ( av ond hensikt), blir du ansvarliggjort for det. Du får kjenne hvordan det er å ikke ha øye. Har du tatt ett menneskeliv, - får du 70 år i helvetet for det. Bibelen sier at et menneskers dager er 70 år, -80 år hvis styrken er stor. Har du tatt 100 menneskeliv - får du 100x70 år = 700 år i helvetet. I det amerikanske rettssystemet bruker de denne straffeutmålingsmetoden den dag i dag. Mange dømmes til for eksempel 300 år i fengsel. Det er et godt og egnet bilde og en lignelse på hvordan Gud vil straffe lovbrytere.

Hva så nå alle har sonet straffen sin i helvetet?

Bibelen lærer at Djevelen, dyret, den falske profet ( de falske profeter og religioner) og helvetet ble kastet i ildsjøen.

« Og døden og dødsriket(gresk: hades) ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død -ildsjøen» (Joh.åp 20.14)

Når verdens despoter og terrorister har sittet sine mange millioner år i helvetet, skal hele helvetet kastes i ildsjøen, og da opphører sjelen å eksistens hos disse. Djevelen selv, vil da mest sannsynlig opphøre å eksistere.

Konklusjon

Min konklusjon er at det blir forferdelig, selv for den frommeste sjel i verden å våkne opp i dødsriket og dømmes til helvetet. Den fromme sjelen, gamle Marte hadde syndet mer enn hun trodde. Hun hadde krenket flere enn hun trodde. Hun hadde krenket Gud mer enn hun trodde, selv om Gud lar seg ikke krenke. Det er på grunnlag av hva du har gjort imot din neste - at du dømmes, ikke bare Gud.

 

Gå til innlegget

Regjeringen må trekke avtalen med Siem Pilot-Dette er ikke bærekraftig nødhjelp.

 

Av Torgeir Tønnesen-

Den norske båten Siem Pilot frakter nå inn ukentlig tusenvis av migranter til Europa. -Ikke lenger fra Europas kystlinje, men formelig like utenfor Afrikas hvite strender. Mange røres i sine hjerter og sjeler når NRK viser hvordan barn «reddes», bare noen kilometer utenfor Libyas kystlinjer. Det virker som Europas kollektivt dårlige samvittighet lindres litt, når småbarn låres trygt om bord i den norskeide båten Siem Pilot, som er rigget med ulltepper og den mest avanserte teknologi. Jeg liker likevel ikke scenene jeg ser på tv og i sosiale media. Burde vi som nasjon være glade og stolte over dette, eller burde vi være betenkt?

Jeg tror, at vi regelrett fyller lommene og bankkontiene til menneskesmuglere med denne politikken og denne strategien. Hva er planen til den norske regjeringen? Hva er EUs plan videre i forhold til dette vi nå ser, at vi faktisk henter hundretusener av mennesker på få uker, for å bosette dem i Europa? Kan noen i det hele tatt vise til kalkyler for hvor lenge dette skal pågå, - og hvor mange migranter Europa skal kollektivt absorbere av menneske fra den tredje verden? Hvor blir det av alle menneskene som kommer inn til Italia, Spania, Hellas og alle «øyer i Middelhavet»?

Migrantkrisen er forutsagt for lenge siden av samfunnsvitere.

Flyktningstrømmen som vi nå ser, har vært spådd komme i ti-års-vis, og har Orwellske dimensjoner over seg. Med nye muligheter for mennesker i den tredje verden til å skaffe seg billetter og flytte seg over landegrenser, har millioner av mennesker satt seg Europa som mål. I århundrer har disse migrantene vi nå ser, vært hindret fra å reise til Europa p.g.a sterke diktatorer i egne land, og lukkede grenser til Europa. Nå slipper menneskemassene gjennom grensene - som en vannstrøm i en elv. 

Lukker vi nå øynene for dette fenomenet og ser bare dette historiske forløpet som i ett tunnelsyn? Har nestekjærlighetens lov blitt slik, at vi faktisk talt «selger alt» vi eier og gir til de fattige? For meg ser det sånn ut. Vi drar ut til verdens ender for å hente flyktninger og migranter, mens vi sulteforer de som allerede er kommet hit. Vi har ikke noe å gi til dem. Det er allerede for mange ankommet ti Norge, til at vi klarer å bry oss om enkelt- individet. Da tenker jeg ikke på penger og mat, men på omsorg, kjærlighet, jobb og integrering. Enslige ungdommer sitter på institusjonen i årevis med fare for å bli herset med og krenket fysisk og psykisk. Imens drar vi ut i verden for å hente inn flere?

Et annet etisk aspekt er hva Norge har i Middelhavet å gjøre. Vi kunne vel likegodt vært utenfor den persiske gulf, Bangladesh, India, Pakistan, Sør-Indiahavet, Filippinene, - hvor som helst i verden. Dette er dobbeltmoralen. Dette er, etter min mening panikk-politikk, uetisk og dobbeltmoralsk. 

Migrantkrisen og flyktningstrømmen vil øke i omfang. Fortsetter europeiske skip og store båter og hente flykninger helt inntil Afrikas landegrenser, kommer dette til å eskalere til uoverkommelig dimensjoner. En fem til 10-dobling av migrantstrømmen kan lett skje om Europa inviterer. Med dagens samferdsel og kommunikasjon, teknologi, internett og sosiale medier, -til og med i Afrika, så er det ingen problem for menneskesmuglere å intensivere og mangedoble sin kapasitet. Denne bransjen er allerede en av verdens store industrier om omsetningen er på milliarder av dollar. Et enkelt regnestykke kan illustreres med om 5000 migranter hver dag ankommer Europa, eller som del av familiegjenforening, - blir det 1,825000 i året. På 10 år,- blir regnestykket 20 millioner mennesker. Med familiegjenforening og annen ulovlig innvandring, samt nye fødsler, kan tallet komme opp i 40-60 millioner nye migranter til Europa på 10 år. Kan Spania, Italia og Hellas sin allerede kriserammede økonomi tåle dette? Er det mulig å bosette og integrere slike enorme menneskemasser?

EU, Norge, Europa, FN , Nato, - ingen ser ut til å ha noe som helst plan med å håndtere flyktningstrømmen. Mens krisen gjøres verre slik det nå er, går meldingene på sosiale medier «norske båter står klar, og nordmennene er snille mennesker» - Denne meldingen gir menneskesmuglere muligheten til å love gull og grønnes skoger, og samtidig tjene seg søkkrike. Dette opplyser gløden i øynene på enhver som går med planer om å flykte. Og det har kanskje 2 milliarder mennesker på kloden vår i dag begynt å tenke på. Hva gjør vi? Sender flere toppmoderne skip og henter dem like ved strendene?

Erna Solberg må ta ansvaret for dette som regjeringssjef. Vi må hoppe av denne forvirrede politikken og sende signalet til resten av Europas ledere. Vi må sette oss ned å jobbe langsiktig. Hvor blir det av innsatsen og gløden for å hjelpe mennesker der de er. Hjelpe dem til demokrati, og utruste, og stille krav til ledere som forvalter gaver fra Europa.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere