Torgeir Tønnesen

Alder:
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire tenåringer.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Tror på glede og seier, men ikke svermeri. Svak tro på tidens nådegavebruk. Ingen tro på vekkelse.
Synger og komponerer.

Følgere

Hvorfor krever alle en beklagelse i dag? Jeg skjønner ikke...?

Publisert rundt 1 måned siden - 586 visninger

Justisministeren sier at AP ikke vil at regjeringen skal kunne frata noen mennesker passet, uansett forbrytelse, heller ikke når landets sikkerhet trues..Nå vil alle partier og alle media ha en beklagelse fra henne. Noen som skjønner hvorfor?

Er det domstolene eller Stortinget, regjering, politiet eller domstolene som skal ha mandatet til å frata noen et pass?

Når det er risiko for at noen rømmer fra barnevernet med barn som er utsatt for overgrep, bør de mistenkte da fratas passet midlertidig, inntil saken er kommet opp for retten?

Noen som forstår hva S.L skal beklage?

 

 

Gå til innlegget

Justisminister Sylvi Listhaug må avvikle kirkeasyl en gang for alltid.

Publisert rundt 2 måneder siden - 929 visninger

Moses sin forordning som gav den forfulgte rett å gripe til "alterets horn", er overflødig i 2018.

En hendelse med såkalt kirkeasyl på Fitjar har satt i gang et nytt mediaoppstyr, og kristenfolket går i spissen mot Politiet og mot Justisministeren med sur kritikk. Dette koret, springer ut fra akutte følelser og forvirring om fakta, og et middelaldersk kirkelig krav om retten til å bruke kirkeasyl som midlertidig gjemmested for asylsøkere. Måtte Listhaug vende det døve øret til dette impulsive emosjonelle hysteriet.

Det foreligger ikke noe lovverk i dag, som gir kirken noen rettighet, hverken til å administrere flyktningpolitikk, drive ulovlig hjelp til, eller skjule asylsøkere. Den eneste lille retningslinje som kan komme kirken i favør, er en instruks (ikke et påbud eller lov) fra Justisdepartementet fra 1999 som sier at «I respekt for kirken må politiet opptre varsomt i møte med kirkerommet»

Kirkeasyl er derfor pr. i dag et oppdiktet begrep, utenfor all lovhjemmel. Forøvrig har vi aldri i moderne tid hatt noen praksis med kirkeasyl og "fredede rom". Det finnes ikke noen forvaltning utenfor den norske stat og kommune. Ingen aktører har noe mandat til å endre departementets beslutninger i denne sammenheng.

Siden denne retningslinjen - «av respekt for kirken…» ble ført i penn i 1999, er Norge blitt befolket med 250000 nye borgere, de fleste fra muslimske land. Kirken har ikke noe monopol, særstilling eller verdslig makt lenger. Moskeene i Norge vokser med tredobbel fart, enn hva kirken gjør.

Kirkeasyl-praksis bygger sin livsrett fra Moses sin forordning som gav mordere rett til å gripe til "alterets horn" i det gamle jødiske tempelet, for ikke å bli lynsjet. Morderen slapp ikke unna av den grunn. Dette var kun en midlertidig sikkerhet, slik som en arrest eller varetekt er i dag.  I dag er rettsvesenet vårt «alterets horn». Kirken er overflødig i denne forvaltningen. Kirken må drive med forkynnelse av sjelens frelse, ikke involvere seg asylpolitikk og konfronterende ideologispørsmål.

Kirkeasylpraksis diskriminerer - og favoriserer. Kirkeasylpraksis kan bli en metode for å skape seg oppmerksomhet i media, noe vi tydelig ser i disse dager. Resultatet av det er at andre asylsaker kommer i bakgrunnen, og forskjellbehandling av asylsøkere blir en realitet. Noen bryter seg frem i køen av saker.

Derfor skal ikke kirken ha noen del i forvaltningen på en slik måte som gjør dem til aktører som kan påvirke maktapparatet. Vi kan ikke ha et kirkelig forvaltningsorgan, en stat i staten, ved siden av de organ vi allerede har.

Human-etikere blir også forfulgt. Om kirkens ledere vil innføre fredede rom og kirkeasyl, da må selvsagt katolikkene, moskeene og muslimene få samme rettigheter. Moskeene opplever selv forfølgelse av hverandre ettersom de er kategorisert i Shia eller Sunni-muslimer. Disse kan i teorien også gjøre krav på «kirkeasyl», i likhet med konvertitter, - dette fenomenet som altså egentlig ikke eksisterer. På samme måte kan ateister og human-etikere også oppleve sterk forfølgelse i muslimske land.

Konvertering gir heller ikke noe automatisk rett til opphold, selv om det kan vektlegges, og denne politikken støttes av flertallet på stortinget i dag.

Kristenforfølgelse finnes i dag i nærmere 100 land på jorden. Det sier selv at problemet må løses politisk, og ikke ved å etablere og stimulere til rømning og flukt til vesten. I mellomtiden må forfulgte kristne heller leve som skjulte kristne, noe som er legalt i henhold til bibelen.

Det er fullt mulig leve godt som kristen i et muslimsk land, ved å "skjule" sin tro. En kristen kan be til sin Gud, også inne i en moske. Vi har ingen vitneplikt når den Hellige Ånd ikke kaller oss til det.

Kirke som del av Øvrigheten, eller lyst til å være en del av Øvrigheten er et middelaldersk system, som dessverre noen kirkeledere ennå ikke har fått opp øynene for at er helt avlegs, og uaktuelt i 2018. Middelalderens kirketyranni er over, men ikke helt over, for noen med et antikk kirkesyn, tydeligvis.

 

 

Gå til innlegget

Det museale og antikvariske kirkesystemet i Norge står for en avvikling

Publisert rundt 2 måneder siden - 661 visninger

Kapper, krager, prestekjoler, titler, embeter - og et hierarki og et stort organisert byråkrati som er modent for å legges ned.

Jo eldre jeg blir som kristen, jo mer fremmed står det for meg hva DnK representerer.

Statskirken, som den het helt inntil nylig, denne gamle seige institusjonen som tok med seg det meste av den katolske tradisjonen opp gjennom århundrene siden reformasjonen, - hva representerer den i dag?

Står den for, og forfekter den apostolisk kristendomsforståelse og har den forankring i bibelsk lære og dogmatikk? Er den i form og stil slik praktiserende, at vi forbinder den med den første og apostoliske kirke?

Form og stil. Tradisjon. Historie og kultur. DnK vil i dag knytte kirken sin til å være en kraft og autoritet, som de mener står, og har stått, sentralt i norsk historie og kulturformidling. Og selvsagt må det erkjennes at kirken har hatt en stor rolle i sin kraft som statens tjener, refser og kontrollør. Så har den delvis også formidlet evangeliet, om enn tvetydig og diffust, og den har vært en formidler av de gamle sakramenter, som ikke lenger er regnet som sakramenter: bryllup, begravelse og den siste olje. Nå står bare dåp og nattverd igjen som søyler i denne formaliserte institusjonen. Likevel synes tiden langt overskreden for denne antikke institusjonen.

Prestekjolene, kappene og kragene, hvor kommer de fra? Og burde de ikke vært kastet og gjemt for lenge siden? Prester med krav til bekledning? Var det ikke Moses som fikk denne instruksen? Gikk ikke fariseerne, kristendommens verste motkultur, rundt og brisket seg i fine klær, for å vise makt, autoritet og posisjon? Jesus kalte dem satans barn, mange av dem.

Biskoper - tilsynsmenn, basert på Paulus sin anmodning om innsettelse av hyrder og eldste. Gikk de rundt med svære kors og røde purpurkåper, med brudekjoleslep på røde løpere? Hadde de månedlig betalte millionlønninger betalt av den romerske stat, eller den jødiske representasjon? Satt de for det meste på kontorer og flyttet papirer og administrerte andre ansatte? Nei, de første hyrder var enkle menn med livserfaring, som kunne veilede personlig for de unge. De skulle avdekke synd og villfarende lære.

Kirkebygg, katedraler, sølv og gull har kirken mye av, men de kan vel neppe si som Jesus sa: «Stå opp, vær helbredet, ta din seng og gå» Kan det være riktig, sunt og bærekraftig at den norske stat skal betale milliarder i reising, vedlikehold og utsmykking av kirkebygg for ufrelste skattebetaleres penger? Er det et godt vitnesbyrd om Gud og Jesus, at vi ligger staten til byrde for kristen virksomhet, mens de mange humanitære behov i samfunnet skriker etter oss i gangene?

Slik jeg leser Apostelgjerningene og brevene i NT, finner jeg ikke noe i menighetslivet som ligner på den norske kirke. Ikke hadde de store kirkebygg, det var heller ikke et mål å ha. Ikke hadde de et hierarkisk opplegg, hvor de ulærde måtte bøye seg for de lærde, skolerte og betalte. Ikke hadde de klær og fjolleri som skulle vise deres autoritet og makt. Ikke hadde de liturgier, trosbekjennelser, barnedåp eller konfirmantundervisning.

Derimot får jeg et inntrykk av det motsatte i NT: Ulærde enkle arbeidsfolk, som gikk ut to og to, og fortalte folk om himmel og jord og Guds rike. De delte på eiendeler, utgifter og penger, og levde et spartansk liv. De var forberedt på fengsel, forfølgelse, tortur og døden. De hadde ingen planer om store menigheter og store visjoner for kringkasting av evangeliet. Ingen sakramenter, og ingen begravelser og brylluper hadde vel noen rolle i menigheten.

Med 7500 ansatte i DnK , og en tilførsel fra stat og kommune på 20-30 milliarder årlig, kan jeg ikke se at dette har noe med syndenes forlatelse, sjelens frelse og apostolisk kristendom å gjøre. La oss avvikle statskirken innenfor statlig økonomi, det ville være mye mer kristelig og Gudvelbehagelig.

Jeg har satt meg for å informere og gå inn for myndighetene, med krav om at statsstøtten fjernes i alle former, i sær medlemsstøtten, med all den juks og hykleri den representerer.

 

Gå til innlegget

Dette møtet er slett ikke sexy, men heller upassende og usmakelig

30 Januar leser vi, og ser i sosiale medier at Generalsekretæren i NATO møter skuespiller Angelina Jolie i Brussel, hvor de to skal diskutere strategi for å unngå seksualisert vold i konfliktområder. Kanskje ikke så rart at Stoltenberg trenger et pr-stunt nå, ettersom NATO i stor grad har blitt en pakt, som ingen lenger utenom NATO selv, vet hva driver med.

NATO var i hvert fall ikke tilstede, da IS for 4-5 år siden, bokstavelig talt dro kurdiske kvinner og barn opp i fjellene i Irak og Syria, og der praktiserte seksualisert vold og slavehold på det groveste i årevis. Dette er visst glemt.

Jeg sier ikke noe negativt om selve formålet med dette møtet mellom Jolie og Stoltenberg, men jeg stiller spørsmålet om dette er rette tidspunktet, og er dette noe annet enn populisme i ordets rette forstand? Og hva kan de reelt sett oppnå?

For å redusere den seksualisert volden i de mange konfliktområder i verden, kreves det omfattede strukturendringer av samfunnet i disse landene. Informasjon om temaet må inn i skoler og hjem, noen som koster hundrevis av milliarder av dollar.

Jeg kan ikke tenke meg at hverken Angela Jolie, eller noen andre i Hollywood kommer til å spytte inn milliardbeløp i kampen mot seksualisert vold.

Hollywood - kjendiser engasjerer seg fra tid til annen i politikk, oftest fra venstresiden, og nå har vel flere fått inspirasjon av at MeeToo hadde sin opprinnelse fra Hollywood. Likevel blir dette utspillet og kombinasjonen, NATO og Hollywood, useriøst. Underholdning og krig i samme suppe - dette smaker ikke godt.

Kurderne som er plassert av USA i Syria i grenseområdene mot Tyrkia, utgjør ingen trussel mot Tyrkia pr. i dag. Kurdere er å takke for at IS er beseiret og verden kan gå videre. De sto opp mann mot mann i kampen mot IS, allerede for mange år siden, mens deres egne kvinner og barn ble fanget og voldtatt i fjellandsbyer i Syria og Irak, uten at knapt noen hjalp dem da heller.

NATO har for øvrig vært helt fraværende både i Syriakrigen og i kamp mot seksualisert vold for øvrig. NATO virker mer og mer forvirret på hvem som er venn og fiende, eller hvem de selv er. Nå er Tyrkia blitt venn, og Assad fiende, mens kurderne ofres, og skal glemmes og ties i hjel.

Så nå i denne stund belønnes kurdere med å bli bombet og drept av NATO-bomber produsert i USA, sannsynligvis med Stoltenberg sittende passiv og fåmælt uten å gjøre noe som helst med situasjonen. Tyrkias bombing er en klar krenkelse av Syrias luftrom og suverenitet. Og Kurderne er nok engang tapere, et folk som har gjort verden en stor tjeneste. Veldig upassende og svak styring av Stoltenberg, og enda større kraft og frimodighet gir dette til Tyrkia, et land som tydeligvis har planer fremover. Dette møtet er et usømmelig møte, på flere måter.

Gå til innlegget

De karismatisk menigheter og deres virksomhet tror på er «Global gjenopprettelse av menigheten i denne tidsalder» Denne artikkelen bygger på deres egne uttalelser.

Den Karismatiske bevegelse (DKB ) i Norge, er kristen virksomhet og menigheter, som på hver sin  måte er alle en del av Charismatic Faith Movement. Dette er en fellesbetegnelse på den verdensvide karismatiske bevegelse som har pågått i over 100 år. Jeg nevner noen av de mest aktive norske aktørene:

Visjon-Norge, Norge Idag, Sarons dal, trosmenighetene, Oase, pinsebevegelsen, Imi-kirken, apostel og - profetbevegelsen inspirert av Redding og Betelchurch-miljøet, Hillsong Norge og Salt-Bergen.

Ingen aktører nevnt her, vil nødvendigvis karakterisere seg som en del av den karismatiske bevegelse, nettopp med den hensikt å være uidentifiserbare, og de vil ikke ha noen merkelapp, men være uavhengige.

Denne artikkelen legger et grunnlag for å forklare DKB sin selvoppfatning og ideologi.

Guds plan for global gjenopprettelse av menigheten og hva det betyr:

De karismatisk bevegelsen i Norge presenterer seg selv ved å stadige rapportere om fremgang, vekst og seier for sitt egen virksomhet og sine egne kirkesamfunn. Typisk begreper og språkbruk de bruker i agitasjonen:

Erobring, ekspansjon, vekst, fornyelse, utvidelse, frukt, seier, helbredelser, reformasjon, multiplikasjon, kraft, styrke og salvelse

Den karismatiske bevegelse ser på sin egen posisjon i menighetens historie: - som det siste og viktigste ledd i en Gudommelig historisk utvikling.

Et grunnprinsipp innenfor DKB, er at Gud gjennom århundrene har «forøket» sin åpenbaring og sin kraft til menigheten. Trosbevegelsen/karismatiske menigheter regner sine egne menigheter og organisasjoner som representanter for den type menighet som Gud ønsker i den siste tid. Tanken er at Kristus skal komme igjen å hente en sterk og «opplyst» brud. Menigheten over hele jorden er da fullt ut restaurert og istandsatt for sin brudgom. De vil i lære og form, være tilnærmet lik dagens form.

Teorien går ut på at Gud for alvor begynte å åpenbare bibelske sannheter under reformasjonen;

-         for eksempel fikk Luther lys over rettferdiggjørelsen ved troen alene.

-         Deretter fik Baptistene lys over Dåpen i vann.

-         Metodistene fikk sannheten om helliggjørelse,

-         Pinsevennene fikk forståelsen av den Hellige Ånd.

Den karismatiske bevegelse kommer inn som oppfølger og representant for neste trinn;

Forståelsen av menigheten som en dominerende Apostolisk kraft med innflytelse på hele samfunnet.

Det innebærer bl.a;

-         helbredelser, under og tegn

-         sterk lovsang og tilbedelse

-         et disiplinert og utrustet folk

-         nådegavene fungerer på alle plan

-         en Åndsutgytelse over menigheten som vil påvirke hele verden

-         Misjon gjennom TV og sosiale medier

Denne utviklingen er Gudsbestemt og kan ikke reverseres eller stoppes.

 

                      Guds gjenopprettelse av menigheten:

 

     Luther

                  Baptismen

                            Metodismen

                                         Pinsebevegelsen

                                                         Den karismatiske bevegelse                                                                                  

År 1500       1600            1800                  1900                       2000

 

 

 ”De håpløse tradisjonelle kirkesamfunn”

Talsmennene for den karismatiske bevegelse hevder at de tradisjonelle kirkesamfunn og menigheter ikke er i stand til,- eller klarer å henge med i denne prosessen.

Det hevder at det er mange årsaker til det; her er noen:

1)      Manglende forståelse av Guds Ord

2)      Menighetene nekter å fornye seg

3)      Menighetene styres av komiteer og eldste

4)      Lovsang og tilbedelse har ikke sin rettmessige plass i menigheten

5)      Menigheten mangler visjonsbærere

6)      Menighetene preges av splittelser og uenighet

7)      Menigheten preges av verdslighet og materialisme

8)      Helbredelser og tegn er fraværende

 

Det finnes bare en kur mot denne tilstanden, -nemlig tilpassing til den karismatiske bevegelsens form og lære.

DKB mener at dersom de etablerte kirkesamfunn er villig til å endre struktur, lære og handlingsmønster vil også de kunne oppnå å bli en effektiv, sjelevinnende og ekspanderende menighet. På tross av det jeg mener de mangler beviser for, påberoper DKB seg å være vekkelsesmenigheter som stadig vinner ufrelste mennesker. De hevder at de fleste som blir vunnet for Gud i dag, vinnes i og gjennom DKB. De overnaturlige manifestasjoner (helbredelse, tegn og under) bekrefter òg Guds favør over DKB, sier de. De karakteriserer sin virksomhet med mange superlativer og på en skrytende og oppblåst måte:

 

-Større favør hos Gud, større åpenbaring, større enhet, sterkere salvelse, større nåde, større kristus-likhet, flere medlemmer, større bygg, større konferanser, større frimodighet, mer villighet, større glede,

Mange tenker kanskje at dette er bibelske realiteter som enhver kristen forsamling burde trakte etter. Jeg vil forsøke å svare på det, men la meg få nevne noen heller tvilsomme begreper som DKB også bruker, men som absolutt krever en mer bibelsk forklaring:

 «Overføring av salvelse og visjoner», fornyelse, fornyet menighetsstruktur, apostolisk menighet, salvet lederskap, underordnings-prinsipper, reformasjon , Jesus revolusjon”

 

Stadig flere ord og utrykk DKB bruker kommer ikke fra bibelen, men fra andre kilder, - ofte fra samfunn og bedriftskultur.

Slik språkform og kristendomsforståelse er dagligdags kost, for dem som er vant med miljøet innenfor DKB.

De som befinner seg utenfor bevegelsen, og ikke er innforstått med DKB troslære, språk og tankegang kjemper en håpløs kamp for Gud, - og de kjemper heller mot Gud, hevdes det.

De kan egentlig aldri komme virkelig inn i Guds plan med sine liv. Er du tradisjonell Lutheraner for eksempel, ligger du dårligst an. Da er du flere hundre år for sent ute.

De som kjenner til DKB fra innsiden, vet ikke at læren innebærer en bedreviterholdning, og faktisk forakt for de tradisjonelle kirkesamfunn. Det paradoksale er at utad gir DKB et inntrykk av at enhet og forbrødring mellom kirkesamfunn er viktig.

Forkynnerne holder derfor prekener i alle typer menigheter, - DNK inkludert.

Men hva er motivet for det? Å lokke til seg medlemmer og å skaffe seg tiende og gaver.

Denne artikkelen er bygget på 15 års aktivt engasjement i pinsebevegelsen og trosbevegelsen og Levende Ord Bibelskole i perioden 1988 – 2003.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
5 minutter siden / 7927 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
15 minutter siden / 7927 visninger
Tore Danielsen kommenterte på
9. April vil aldri skje igjen!
23 minutter siden / 481 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
26 minutter siden / 7927 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
28 minutter siden / 7927 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
32 minutter siden / 7927 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
37 minutter siden / 7927 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
40 minutter siden / 7927 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
41 minutter siden / 7927 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7927 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7927 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7927 visninger
Les flere