Tobias Drevland Lund

Alder: 22
  RSS

Om Tobias Drevland

Følgere

Kvinner vet best

Publisert 3 måneder siden - 379 visninger

De siste ukene har vært preget av en debatt om abort og særlig hva ungdomspartiene sine partiprogrammer sier på området. Det har kommet mange reaksjoner, også på Rød Ungdom sitt standpunkt i abortsaken, derfor kan det være greit med en oppklaring på hvorfor vi mener at selvbestemt abort til uke 22 uten nemnder er riktig.

Rød Ungdom ønsker ikke å utvide abortgrensa. Vi ønskerderimot å fjerne de lovpålagte nemndene som i våre øynebegrenser kvinners frihet til å bestemme over egen kropp. Likevel tar vi til orde for at abort mellom uke 18 og 22 skal skjemed obligatorisk oppfølging fra kvalifisert lege.

 

Det er naivt å tro at kvinner tar abort “fordi det er gøy oglettvint” eller at man venter lenge før man går til det steget ogetterspør en senabort. Senaborter er en stor påkjenning. I Norge velger derfor hele 80% å ta abort innen uke 9. Det tallet har man ingen grunn til å mene at vil endre seg dramatisk om man ser påandre land med en mindre streng lovgivning. I nabolandetSverige hvor man har fri abort til uke 18, tas 84% av abortenefør uke 9 ifølge Socialstyrelsen sine tall.

 

Tall fra England hvor abortgrensen er uke 24, viser at 91 prosentav alle aborter tas før uke 13, mens kun 2 % tar abort mellomuke 20-24 (tall fra 2014). De aller færreste vil vente så lengemed mindre det er en særskilt god grunn og gjerne er grunnenealvorlige og knyttet til voldtekt, incest, dårlig psykisk helse ellermanglende økonomisk og ressursmessig evne til å ta seg av et barn.

 

Jeg registrerer at motstanden mot forslaget har kommet fravenstresida så vel som høyresida. At Vårt Land, avisa Dagen ogandre kristne miljøer er skeptiske, er ikke overaskende. Derimothar kritikken vært hard fra venstresida. Nestleder i SV, Kirsti Bergstø gikk hardt ut og mente at forslaget vårt var et resultat av “filosofiske tankestudier fra unge menn”. Til det kan jeg forsikreom at dette er et demokratisk fattet vedtak på Rød Ungdomslandsmøte i mars 2018, ikke et produkt av noe jeg har funnet påetter en fuktig kveld på byen med Sondre Hansmark.

Klassekampens Mímir Kristjànsson hevder på sin side at det er“en liberal eller liberalistisk grunnholdning på tvers av partiskiller” som dette springer ut av. Klassekampens redaktør, Mari Skurdal, spør seg om “vi vokser det fra oss”. Til dem erbudskapet mitt klart: Kampen for å endre abortlovgivningen erikke et liberalt, men et feministisk standpunkt som Rød Ungdomikke skal vike en millimeter for, før vi har fått fjernetabortnemndene og gitt kvinner reell selvbestemmelse over egenkropp. Det er kvinner som selv vet best.

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77469 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43499 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34864 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27831 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22453 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22156 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20062 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19069 visninger

Lesetips

Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 9 timer siden / 268 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 10 timer siden / 117 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 10 timer siden / 79 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 10 timer siden / 124 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
2 dager siden / 178 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
3 dager siden / 394 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
3 dager siden / 146 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
3 dager siden / 127 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 236 visninger
Les flere

Siste innlegg

Et barn er dødt i Betlehem
av
Frøydis Indgjerdingen
5 minutter siden / 5 visninger
Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 6 timer siden / 374 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 121 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 9 timer siden / 268 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 10 timer siden / 117 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 10 timer siden / 79 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 10 timer siden / 124 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 10 timer siden / 316 visninger
Les flere