Tobias Drevland Lund

Alder: 22
  RSS

Om Tobias Drevland

Følgere

Kvinner vet best

Publisert rundt 1 måned siden - 377 visninger

De siste ukene har vært preget av en debatt om abort og særlig hva ungdomspartiene sine partiprogrammer sier på området. Det har kommet mange reaksjoner, også på Rød Ungdom sitt standpunkt i abortsaken, derfor kan det være greit med en oppklaring på hvorfor vi mener at selvbestemt abort til uke 22 uten nemnder er riktig.

Rød Ungdom ønsker ikke å utvide abortgrensa. Vi ønskerderimot å fjerne de lovpålagte nemndene som i våre øynebegrenser kvinners frihet til å bestemme over egen kropp. Likevel tar vi til orde for at abort mellom uke 18 og 22 skal skjemed obligatorisk oppfølging fra kvalifisert lege.

 

Det er naivt å tro at kvinner tar abort “fordi det er gøy oglettvint” eller at man venter lenge før man går til det steget ogetterspør en senabort. Senaborter er en stor påkjenning. I Norge velger derfor hele 80% å ta abort innen uke 9. Det tallet har man ingen grunn til å mene at vil endre seg dramatisk om man ser påandre land med en mindre streng lovgivning. I nabolandetSverige hvor man har fri abort til uke 18, tas 84% av abortenefør uke 9 ifølge Socialstyrelsen sine tall.

 

Tall fra England hvor abortgrensen er uke 24, viser at 91 prosentav alle aborter tas før uke 13, mens kun 2 % tar abort mellomuke 20-24 (tall fra 2014). De aller færreste vil vente så lengemed mindre det er en særskilt god grunn og gjerne er grunnenealvorlige og knyttet til voldtekt, incest, dårlig psykisk helse ellermanglende økonomisk og ressursmessig evne til å ta seg av et barn.

 

Jeg registrerer at motstanden mot forslaget har kommet fravenstresida så vel som høyresida. At Vårt Land, avisa Dagen ogandre kristne miljøer er skeptiske, er ikke overaskende. Derimothar kritikken vært hard fra venstresida. Nestleder i SV, Kirsti Bergstø gikk hardt ut og mente at forslaget vårt var et resultat av “filosofiske tankestudier fra unge menn”. Til det kan jeg forsikreom at dette er et demokratisk fattet vedtak på Rød Ungdomslandsmøte i mars 2018, ikke et produkt av noe jeg har funnet påetter en fuktig kveld på byen med Sondre Hansmark.

Klassekampens Mímir Kristjànsson hevder på sin side at det er“en liberal eller liberalistisk grunnholdning på tvers av partiskiller” som dette springer ut av. Klassekampens redaktør, Mari Skurdal, spør seg om “vi vokser det fra oss”. Til dem erbudskapet mitt klart: Kampen for å endre abortlovgivningen erikke et liberalt, men et feministisk standpunkt som Rød Ungdomikke skal vike en millimeter for, før vi har fått fjernetabortnemndene og gitt kvinner reell selvbestemmelse over egenkropp. Det er kvinner som selv vet best.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Trykk på knappen "oppdatér"
av
Gunnar Kartveit
rundt 8 timer siden / 31 visninger
0 kommentarer
Vår nye jord
av
Erling Rimehaug
rundt 9 timer siden / 155 visninger
0 kommentarer
Ropstads bløff
av
Simen Bondevik
rundt 9 timer siden / 49 visninger
1 kommentarer
Rettferdighetens mange sider
av
Marianne Munz
rundt 15 timer siden / 377 visninger
3 kommentarer
Ivar Braut`s etterfølger som biskop.
av
Dan Lyngmyr
rundt 16 timer siden / 156 visninger
0 kommentarer
Ny biskop i Stavanger
av
Haakon Omejer Sørlie
rundt 18 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
En skjebnetid
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 23 timer siden / 1409 visninger
18 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 4 timer siden / 5189 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Ropstads bløff
rundt 5 timer siden / 49 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Kirka og det hele mennesket
rundt 7 timer siden / 905 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hareide har moralsk rett - vi trenger en ny regjering
rundt 7 timer siden / 601 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Et sterkere og tydeligere KrF
rundt 7 timer siden / 391 visninger
Roald Øye kommenterte på
Et sterkere og tydeligere KrF
rundt 7 timer siden / 391 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
En skjebnetid
rundt 8 timer siden / 1409 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 8 timer siden / 21842 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Vårt Land på ville veger
rundt 9 timer siden / 2129 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hareide har moralsk rett - vi trenger en ny regjering
rundt 9 timer siden / 601 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Rettferdighetens mange sider
rundt 9 timer siden / 377 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 9 timer siden / 3950 visninger
Les flere