Torkild Masvie

Alder: 63
  RSS

Om Torkild

Biskop i Den Lutherske Kirke i Norge. Lærer på AdFontes pastorutdanning (fra 2007)
Tidligere hovedprest i Messiaskirken menighet .
Rektor 1994-2005 på Caspari Senter for bibelske og jødiske studier. Jerusalem. I perioden 1983-92 ulike stillinger i Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag.
Skriver bloggen http://pastorblogg.blogspot.no

Følgere

Vi har fått en coronasituasjon som gjør at kristne ikke får nattverd. Den lutherske løsningen er ikke å la familiemedlemmer selv forvalte nattverd til seg selv eller til sine coronasyke, Løsningen er å minne den kristne om at ønsker du å gå til nattverd, men det ikke finnes mulighet å komme til nattverd, så gir Guds Ord deg alt du trenger for å bli bevart og gi deg syndenes forlatelse.

Luther lærer oss at enhver kristen kan døpe et menneske som søker dåp og i en kritisk situasjon ikke vil rekke å komme til kirkens prest for å bli døpt. En dåp i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn er en kristen dåp. "Den som tror og blir døpt skal bli frelst" (Mark. 16,16)  sier Jesus. 

Uansett coronafare så skal både prest og andre kristne være villige til å komme inn til en i coronakarantene om vedkommende søker dåp. Du kan være mann, kvinne, ungdomsskoleelev og gjøre det, Om foreldre ønsker dåp, og en prest ikke rekker å komme til et et udøpt spedbarn før død kan inntreffe, så må den kristne som er disponibel for å døpe barnet med vann gjøre dette.  “Når et barn er i livsfare er det nok at man øser vann tre ganger på barnets hode og sier: NN Jeg døper deg i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn! Amen.” Den Norske Kirkes liturgi av 1920.

Eneste kvalifikasjon for å utføre en slik dåp er at du er døpt og bekjenner troen på Jesus. Ingen annen kvalifikasjon. At dåp skjer uten å være i rammen av en større gruppe kristne hører vi om i Bibelen når diakonen Filip døper den etiopiske hoffmann på reise. Det nevnes ikke andre kristne enn Filip når han døper etioperen (Apgj. 8,26-38).


Men Bibelen leder oss ikke til å tenke identisk om forvaltning av nattverden og dåpen. Det kan lett skje en slik ubibelsk parallell når dåp og nattverd får fellesbenevnelsen “sakramenter”. I Bibelen lærer vi om nattverden kun i rammen av et menighetsmåltid der vi får Jesu virkelige legeme og blod til syndenes forlatelse. (1Kor 11,17-29)  Det nevnes at den enkelte skal prøve seg selv. Det er derfor vi har det som heter “kirketukt”. Menighetens kalte og innsatte prest har ansvar for at de troende får den oppfølging  som trengs - det vil også bety å gi nattverd til  de som skal ha nattverd og ikke gi til de som ikke skal ha det.(Tit 1,5-9).  I klassisk lutherdom lærer vi at om det ikke er mulig å komme til menigheten og få nattverd, eller menighetens prest ikke kan komme med menighetens nattverd til den syke, så er det ingen fare for den evige salighet. Ønsker du å gå til nattverd, men det finnes ikke mulighet å komme til nattverd, så gir Guds Ord deg alt du trenger for å bli bevart og gi deg syndenes forlatelse. Dette vil Den Lutherske Kirke i Norge fremholde for alle troende. Du har det du trenger for din evige salighet, også når våre prester ikke kan komme til deg og gi deg nattverd.


Vi finner behov for å meddele dette fordi det er skapt usikkerhet om hva som er klassisk luthersk lære når fungerende preses i Den Norske Kirke, Atle Sommerfeldt, vil anvende et "nødsprinsipp" for nattverd og la pårørende forvalte nattverd til coronasmittede. 

 

Dette er en helt ny og ukjent lære i den lutherske kirke å tale om nødsprinsipp for nattverd på samme måte som en har det for dåp. En tanke om et "nødsprinsipp" hører vi fra prestelærer Gisle Johnson på 1800-tallet om å sende ut andre enn prester for å preke. Slik forsvarte Johnson det som ble Indremisjonen. Men det var aldri snakk om noen nødsprinsipp for å gi nattverd. Fri nattverd på bedehuset har ikke skjedd ut fra en tanke om nødsprinsipp, men ut fra tanken at det ikke er noe nødsprinsipp. De som forvalter nattverd på bedehuset vil si dette er en normalordning som ikke er avhengig av noen nød.

Biskop Torkild Masvie

Den Lutherske Kirke i Norge

Gå til innlegget

Er Vårt Land kirkesplittet i hodet?

Publisert 7 måneder siden

Flere av oss advarer nå mot å samarbeide med KRIK og delta i KRIK-virksomhet. At Vårt Land i denne saken drar "kirkesplittelseskortet" kan en bare lure på grunnen til.


I dagens lederartikkel mener Vårt Land noe om oss som nå ikke vil samarbeide med KRIK og ikke vil anbefaler våre barn og unge uten videre lenger å delta på oppbyggelige samlinger i KRIK-arrangement. Det gjør vi fordi vi der risikerer at ledere er folk som lever i samboerskap, enten i homofile eller heterofile forhold, eller at det er andre ledere som vil forsvare denne form for samliv.


“Hvis man skal definere det som kirkesplittende å mene at ekteskapsspørsmålet ikke er kirkesplittende, da gjør man kirken veldig liten.”- sier Vårt Land avslutningsvis i dagens leder om KRIK-vedtaket.

Hvem siktere dere til Vårt Land? Hvem sier at det er "kirkesplittende å mene at ekteskapsspørsmålet ikke er kirkesplittende"? Eller er det et retorisk uttrykk om noe som ingen likevel har sagt?

Hvilken kirke tenker dere gjøres "veldig liten"? Den Norske Kirke? Den Katolske Kirke eller andre av våre kirker? Mener Vårt Land det er “kirkesplittende” om en ikke sender sine barn og unge til KRIK? Mener Vårt Land å si at vi i kirker som ikke har fulgt samme linje som Den Norske Kirke i samlivsspørsmålet bør endre kurs? Da viser Vårt Land et engasjement for påvirke våre kirker til å følge utviklingen i DNK i denne saken.


Hvis KRIK ikke vil være en kirke, eller menighet, så er det vel ikke kirkesplittende om noen bryter samarbeidet med KRIK, eller om noen går ut av KRIK?

KRIK har nå mindre å bidra med for de kirker og menigheter som hevder at Bibelen er klar i sin lære i samlivsspørsmål. Kristen undervisning og leder-rollemodeller på steder vi sender våre barn og unge til kan ikke fungerer saboterende i forhold til våre kirkers undervisning om hva Bibelen sier klart nei til. Det Paulus sier er bindende for oss slik vi hører i bl.a. 1.Kor. 6,9-11 “Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.”Vi vil derfor at våre barn og ungdommer skal være i kristne fellesskap der de får hjelp til å søke syndenes forlatelse, og ikke blir forledet til det vi mener er “syndenes tillatelse”.

KRIK sitt vedtak gjør at en må se på hver enkelt leir og samling, hvilke ledere de har og hva de står for. Det tar nok ikke lang tid før det blir færre og færre arrangement i KRIK der en taler klart for at ekteskapet er kun for en mann og en kvinne. Vi mener at de som underviser og lever på tvers av hva vi påpeker Bibelen entydig sier alt har brutt med den bibelske kirke.

Gå til innlegget

Arbeiderpartiets kan umulig ha regnet på hva krav til minst 40% kvinner i trossamfunns styrer betyr i praksis. Jeg har vedlagt et regneeksempel.

Har Arbeiderpartiet tatt seg bryet med å regne ut hva det innebærer å ha som absolutt krav om minimum 40% kvinneandel i et styre i trossamfunn, eller hvilket som helst styre for den saks skyld?

Altinn forteller hva som kreves av styre i virksomheter.
https://www.altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/praktisk-styrearbeid/

Det kreves altså et styre på minimum 1 person.
Arbeiderpartiets krav til minimum 40% kvinner i kirkesamfunn betyr i praksis et krav om minimum 50% kvinner i mange styrer. Her følger regnestykket som viser hvordan et minimum av 40% kvinner slår ut i styret med ulikt antall medlemmer.

1 styremedlem. Må være kvinne. Altså 100%

2 styremedlemmer. Minst en kvinne. Altså minimum 50%.

3 styremedlemmer. Minst 2 må være kvinner. Altså minimum 66%.

4 styremedlemmer. Minst 2 må være kvinner. Altså minimum 50%.

5 styremedlemmer. Minst 2 må være kvinner. Altså minimum 40%.

6 styremedlemmer. Minst 3 må være kvinner. Altså minimum 50%.

7 styremedlemmer. Minst 3 må være kvinner. Altså minimum 42%.

8 styremedlemmer. Minst 4 må være kvinner. Altså minimum 50%.

9 styremedlemmer. Minst 4 må være kvinner. Altså minimum 44%.

10 styremedlemmer. Minst 4 må være kvinner. Altså minimim 40%.

For ordens skyld nevner jeg at det kirkesamfunn jeg leder, Den Lutherske Kirke i Norge, har 5 medlemmer der 2 er kvinner og har den representasjon AP ber om.

Torkild Masvie

Biskop

Gå til innlegget

Denne overskriften i Vårt Lands nettavis om en prest i Narvik er helt på jordet! Presten vil verken servere øl eller sprit. Han vil bruke vanlig vin til nattverden slik Jesus gjorde da nattverden ble innstiftet.

Avholdssaken har ingen ting med nattverd å gjøre.
Her er noen stikkord som kan klare tanken:

1. Presten i Narvik vil ikke servere hva som helst av alkohol. (øl, sprit o.s.v.) Han vil dele ut druevin som det ikke er tuklet med.

2. Jesus innstiftet nattverd med vanlig vin, og kirken har alltid brukt det. 

3. Erkebiskop Janis Vanags: "Det er ikke alkohol vi deler ut i nattverden, men Jesu blod".

4. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at noen alkoholikere har sprukket på nattverdvin. (Norsk forsker Fekjær til meg i telefonsamtale år 2006.)

5. Ingen blir alkoholiker av å gå til nattverd. Det er ikke mulig å måle noen alkoholprosent i blodet etter å ha gått til nattverd med vanlig vin.

6. Til nattverd må vi gjøre det vi kan og bruke så liknende som mulig de elementer Jesus selv brukte: vanlig vin og ugjæret hveteflattbrød.

Jeg vil råde til ikke å gå til nattverd der de ikke bruker disse elementene. Noen sier at de "ikke vil gjøre Gud så liten at Han ikke kan bruke andre element". Problemet er ikke at vi da gjør Gud liten, men at vi gjør oss selv veldig store så vi tar oss friheten til å ta andre element enn Jesus brukte, og bare bestemme hva Gud skal gjøre med det. Men Gud gjør ikke det vi bestemmer Han skal gjøre. Er det noen grenser for hva vi kan bruke og vite at blir Jesu legeme og blod i nattverden? Nei? Ja? Det er ikke vår tro, eller prestens tro, som gjør vin til Jesu blod og ugjæret brød til Jesu legeme. Det er det Gud selv som gjør gjennom instiftelsesordene over de elementer som er tilsvarende det Jesus brukte.

Noen har spurt om det kanskje ikke også kan være mulig med druejuice og med det "glutenfrie" brødet som kommer fra Lovisenberg og som ikke har noen brødmel i seg.

Til det svarer jeg at dette er nettopp mitt problem. Jeg kan ikke dele ut nattverden og si "dette er kanskje Jesu legeme" og "dette er kanskje Jesu blod". Bruker vi slike element så risikerer vi at folk kanskje får ingen ting i nattverden.

I Lutherske Kirke i Norge (www.lkn.no) skal du være garantert at en mann som er ordinert til prestetjeneste med denne fullmakt sier innstiftelsesordene over vanlig vin og usyret hvetebrød så du vet du får Jesu virkelige legeme og blod. Den samme kropp og samme blod som var barnet i krybben, 12-åring i templet, led for våre synder og hang på korset. Det er det legeme og blod du virkelig får - til syndenes forlatelse.

Gå til innlegget

Etiske vaksiner finnes - slik får vi dem!

Publisert rundt 3 år siden

Nekter vi å bruke de abortbaserte vaksinene som er i Norge, og krever vi at de alternative etiske vaksinene blir gjort tilgjengelig i Norge så vil helsemyndighetene og politikerne måtte gjøre noe. Det som bekymrer dem er om vaksinasjonsprosenten i befolkningen går ned.

Som foreldre har vi forbrukermakt i spørsmålet om etiske vaksiner.  Men vi har bare den makten når vi handler. Våre leserinnlegg vil i seg selv ikke gjøre store forskjellen. For meg er det viktig for mine barns skyld og for folkehelsens skyld å bidra til vaksinasjon, men bare med de etiske vaksinene.


Det som er klart er at forbrukermakten ikke kommer til uttrykk før vi får vaksinevalg med reell tilrettelegging for import av vaksiner.  Vaksineprodusentene synes å ha delt verden mellom seg og har monopol i hver sine markeder. Slik økonomisk monopol strider mot ideologien både på høyresiden og venstresiden i norsk politikk.


Rydd bort de byråkratiske hindringene, importer de etiske vaksinene, og la de leger som er villige til å sette disse vaksinene gjøre det.

 

Leder i rådet for legeetikk, Svein Aarseth, sier i dagens utgave av Vårt Land at han “håper ingen foreldre unnlater å vaksinere sine barn på grunn av sin egen samvittighet.” Men han vet jo at den vaksinen vi vil ha er tilgjengelig, bare ikke i Norge. Som leder av rådet for legeetikk kunne han ha stilt opp og støttet foreldres krav om å få etisk vaksine, men i stedet retter han skytset mot foreldrenes samvittighet. Samvittigheten vår sier at vi ikke vil bruke vaksine laget på et drept barn, og i alle fall ikke når etiske vaksiner finnes. Hvor er helsemyndighetenes samvittighet når de ikke gir oss den vaksinen vi ber om, en vaksine som utretter samme immunisering, og som ikke krenker vår samvittighet.

Jeg legger også ved linken til mitt tidligere innlegg om dette emnet.
Her er link til Facebookside med noe info for de som ønsker å få hjelp å reise til Japan for vaksine.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1578 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
17 dager siden / 1177 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
11 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
30 dager siden / 965 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 741 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere