Tina Razafimandimby Våje

Alder: 16
  RSS

Om Tina Razafimandimby

Ufrivillig miljø- og klimaaktivist.

Følgere

Derfor streiker vi

Publisert 4 måneder siden

Ketil Solvik-Olsen har rett i én ting. At miljøsaken er for viktig til å overlates såkalte «miljøpartier».

Vi, klimastreikende ungdom, vil, som Ketil Solvik-Olsen skriver i Vårt Land 8. august, ha ren luft, rent vann tilgang til natur og kutt i forurensing. Vi vil ha en levelig fremtid for oss selv, men også for alle de i andre deler av verden som lenge har kjent på klimaendringene. Vi vil unngå at den globale gjennomsnittstemperaturen passerer 1,5 grader celsius. FNs klimapanel viste med en klinkeklar rapport i fjor at konsekvensene av det vil være katastrofale.

Formulert fire krav

Under de såkalte klimastreikene, som fortsatt pågår i hele verden, gir millioner av unge uttrykk for bekymringen sin. Noen av oss stiller krav til de som sitter med den største makten over fremtiden vår. I Norge har den nasjonale skolestreikbevegelsen formulert fire krav til regjeringen. Disse kravene følger de internasjonale skolestreikprinsippene om vitenskapelig bakgrunn. Kravene er basert på konklusjonen til rapporten Norway’s Fair Share.

Vi krever utfasing av oljeindustrien, som både skader miljøet, klimaet og norsk økonomi ved fortsatt storsatsing om femti år. Vi krever mer ambisiøse mål og tiltak for innenlands utslipps-kutt og mye mer støtte til land som faktisk ikke har de nødvendige ressursene til å takle klimakrisen. Vi kan ikke stemme for at disse eller lignende tiltak blir vedtatt. Dagens miljøpolitikk er dessverre langt fra der den bør være for å oppfylle klimamålene som Norge og verden, har satt. Derfor bruker vi vår demokratiske rett til å demonstrere.

Jeg er glad for at Solvik-Olsen bryr seg om klimaet. Det stemmer heldigvis at han ikke er den eneste voksne som bryr seg. Jeg er glad for alle gode tiltak. Likevel har jeg ikke fått god nok grunn til å slutte å streike ennå. Norske utslipp steg i 2018, mens våre naboland kutter mer og mer. Norges regjering lyser ut rekordmange nye letelisenser etter olje og gass, og setter dermed både økonomi og natur på spill for kortsiktig profitt.

Den store oljefanten

Selv om mye bra skjer, kan vi ikke ignorere de store tallene og den store oljefanten i rommet. Vi kan ikke ignorere mål om at verden skal ha nullutslipp i 2050 mens Norge liksom fortsatt skal pumpe olje. Vi kan ikke ignorere vårt eget skyhøye forbruk, og alternativene som ennå ikke er godt nok støttet av staten.

Jeg vil ikke være en miljø- eller klimaaktivist. Jeg vil ikke at miljø og klima skal være forbeholdt spesielt interesserte. Jeg vil ikke være bekymret for fremtiden min. Men med dagens politikk, og med holdningene og tiltaksløsheten vi ser både hos folk og tidligere regjeringer, er det ikke ubegrunnet at både ungdom og forskere kjenner på klimaangst.

Jeg vet at jeg alene ikke har nok makt til å snu utviklingen. Verken jeg, eller noen andre av skolestreikerne, kan alene velge hvorvidt Norge skal gå foran eller henge etter. Den sittende regjeringen kan bestemme dette. Derfor ønsker vi å ha med oss regjeringen på laget, uavhengig av om den er blå-blå eller rød-grønn. Regjeringen kan heller ikke gjøre alt alene. Derfor trenger vi alle andre med på laget også. Det holder ikke om vi bare har «miljøpartier» på laget.

Det holder ikke med noen gode tiltak i transportsektoren eller at Solvik-Olsen bryr seg. Vi trenger at alle partier blir miljøpartier, at alle mulige nasjonale og internasjonale tiltak trer i kraft, at alle voksne bryr seg og at hele velstandssamfunnet vårt er med på en nødvendig, men selvfølgelig krevende og skremmende omveltning.

Det haster

Om 18 måneder skal toppen av utslippskurven være nådd. Om 10,5 år skal verdens utslipp være halvert. Selv om vi må ha med alle folk og alle tiltak, har vi ikke tid til å la de store tiltakene og det store ansvaret hos de med den store makten ligge og vente.

Derfor bruker de stemmeløse stemmene sine. Vi bruker vår demokratiske rett til å ytre vår mening, vi bruker noen timer av vår dyrebare skoletid til å vekke de voksne som ennå ikke bryr seg nok, og vi protesterer mot de skadelige systemene vi er født inn i. Vi streiker i solidaritet, og for klimarettferdighet. For klimarettferdighet på tvers av landegrenser og generasjoner, og for at de med mest makt tar det største ansvaret.

Derfor streiker vi igjen 30. august.

Tina Razafimandimby Våje (16)

Initiativtaker til nasjonal skolestreik

Gå til innlegget

Tiden for miljøaktivister er over.

Publisert 10 måneder siden

Tiden for miljøaktivister er over, for miljø er ikke lenger en sak for "spesielt interesserte".

Jeg, og hele min generasjon, vokser opp med at Jordas mangfold og natur svinner bort foran øynene våre. Politikere, beslutningstakere og andre med makt og innflytelse - ja, selv helt vanlige folk, misbruker og bruker opp verdens ressurser. Ressurser som min og fremtidige generasjoner er avhengige av. Det er frustrerende, utrolig urettferdig og forferdelig dårlig gjort. Det aller verste er at alle nå er fullstendig klar over det, men altfor få gjør noe med det.

Jeg, og mange andre, nekter å finne oss i dette. Vi har aldri funnet oss i det, men sterke frontfigurer som den svenske skolejenta Greta Thunberg tente gnisten til en stor bevegelse. Et opprør, om du vil. Derfor hører vi om helt vanlige skoleelever som streiker, verden over. 22. Mars vil elever fra hele Norge henge seg på.

Skolen er et direkte symbol på fremtiden. Barn og unge lærer om hvordan vi skal klare oss i den verden vi arver av de voksne, og hvordan vi selv skal overlate verden til våre barn. 

Men uten vilje, uten omstilling fra svarte til grønne industrier, uten handling - NÅ - vil den fremtiden skolegangen ruster oss til være ødelagt. 

Streikene er altså ikke kritikk mot skolene. De er protester mot handlingslammet politikk.

Skolestreikene er en siste utvei, og viser ungdommens tydelige krav om at de eldre generasjonene må gjøre det de lærte om på skolen. Dere må ta ansvar og rydde opp i rotet deres. Som et barn av dagens voksne generasjon kan jeg trygt si at tilstanden til Jorden som dere holder på å gi videre er langt fra god nok.

Jeg ønsker ikke å true noen. Jeg vil at dere som truer fremtiden min fjerner trusselen.

Dessverre er det ikke bare fremtidige generasjoner vi ødelegger for. Utfordringer tilknyttet klima og miljø er også om rettferdighet og likeverd. I de rikere delene av verden finner vi fortsatt klimafornektere. Vi kan kalle det et privilegium. At det fins mennesker som ennå ikke tror på menneskeskapte klimaendringer betyr at vi, her, ikke har fått oppleve "nok" faktiske endringer. Dette er ikke mulig i andre deler av verden. Å lukke øynene og fortsette å pumpe ut drivhusgasser i atmosfæren og søppel i havene gir ikke bare konsekvenser for barn og barnebarn, som om det ikke er ille nok. Å lukke øynene og fortsette som før er ignorant og blodig urettferdig mot de som ikke har våre ressurser. De som ikke kan være klimafornektere. Hvilken rett har vi til å, med vitende vilje, ødelegge andres livsgrunnlag?

Tiden renner ut. Olje, kull og gass må fases ut fort om vi skal holde den globale oppvarmingen under 1.5 grader.  Derfor er det helt absurd at den norske regjeringen fortsetter å storsatse på fossilindustrien. Politikerne våre lyser ut rekordmange nye letelisenser - som vil si at de for alvor tror at vi skal kunne leve av olje om 30, 40, 50 år. 

Om vi fortsetter som nå har vi ikke mer enn 11 år på oss til vi når 1.5 graders oppvarming.

Vi har ikke 30, 40, 50 år. Vi har ikke tid til la være å snu. Og vi har virkelig ikke tid til ikke å ta ansvar. 

Derfor streiker jeg.


-Tina Razafimandimby Våje, 15 år.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 5646 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 3748 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
23 dager siden / 1356 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1257 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
9 dager siden / 1228 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
9 dager siden / 1171 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
8 dager siden / 1149 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1136 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere