Thor Willy Ruud Hansen

Alder:
  RSS

Om Thor Willy Ruud

Følgere

Refleksjonsnotat om trisomi 13 og 18

Publisert nesten 7 år siden

Oppklarende kommentar

Jeg viser til den pågående debatten om et refleksjonsnotat som omhandler behandling av mennesker med trisomi 13 og 18 ved Oslo Universitetssykehus. Diskusjonsinnleggene tar utgangspunkt i en antagelse om at det er undertegnede som er ansvarlig forfatter for dette notatet. Denne misforståelsen er forståelig, fordi notatet er lagt ut på nettsidene til Senter for Medisinsk Etikk som om jeg var eneansvarlig for notatet. Det faktiske forhold er at notatet er utarbeidet av Klinisk Etikk-komite ved Oslo Universitetssykehus og komiteen står samlet bak innholdet i notatet, som er et resultat av en langvarig prosess der sykehusets føde- og barnemedisinske miljø har gitt innspill til innholdet. Jeg har i hht våre rutiner undertegnet notatet som komiteens leder. Senter for Medisinsk Etikk er gjort oppmerksom på uklarheten og har lovet å korrigere dette.

Hvorvidt Klinisk Etikk-komite skal gå inn i debatten må diskuteres og avgjøres i komiteen. Det er således ikke opp til meg alene å vurdere eller bestemme dette. Det ligger i sakens natur at en komite ikke kan delta i en diskusjon som den pågående med innlegg, kommentarer og motinnlegg på kort varsel. Jeg ber om forståelse for dette.

Thor Willy Ruud Hansen

Overlege, professor dr.med.

Leder i Klinisk Etikk-komite

Oslo Universitetssykehus

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 798 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
12 dager siden / 642 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 599 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere